10. výročí od povodní

Mozartovské gala pro Liberecký kraj ve znamení Adama Plachetky

Verze pro tisk |

V sobotu 11. listopadu byl slavnostně ukončen 16. ročník MHF Lípa Musica. Do posledního místa zaplněné Divadlo F. X. Šaldy v Liberci zažilo premiérový Koncert pro Liberecký kraj, operní gala věnované cele odkazu W. A. Mozarta ve skvostném obsazení Plachetka, Baborák a Pražští komorní sólisté. Dramaturgicky průzračný a interpretačně hvězdný večer byl výjimečným završením zdařilého letošního ročníku festivalu i zrodem nové tradice.


Zařazení operního galakoncertu do festivalového programu bývá vždy sázkou na jistotu, a tak bylo i letošní setkání s jedním z nejúspěšnějších pěvců mladé generace v celosvětovém měřítku dlouho dopředu vyprodané. Dramaturgie večera navíc nevsadila prvoplánově na "the best of Mozart", ale přichystala posluchačům hlubší exkurz do tvorby klasicistního velikána a repertoár operní prošpikovala nejen overturami, ale i symfonickými ukázkami.

Slavnostní večer zaštítěný a podpořený Libereckým krajem uvedli hejtman Martin Půta a radní pro kulturu paní Květa Vinklátová, jejíž milou povinností bylo navíc oznámit jméno interpreta, který ozdobí Koncert pro Liberecký kraj v příštím roce. Štafetu po Adamu Plachetkovi převezme první dáma barokní opery a další z vrcholných reprezentantů české kultury na světové scéně, mezzosopranistka Magdalena Kožená.

Ale nepředbíhejme… Letošní „krajský koncert“ a večer svátku svatého Martina náležel zcela basbarytonistovi Adamu Plachetkovi, čerstvému třicátníkovi, který již řadu let sklízí úspěchy na nejprestižnějších operních scénách světa a jeho hvězda stoupá stále výš. Přesto však zůstává pevně nohama na zemi, neztrácí nic na své skromnosti a lidském formátu, a je skutečně pokorným klenotem české opery mimořádných uměleckých kvalit.

První polovina večera se nesla ve znamení Figarovy svatby a opery Cosí fan tutte. Operní ukázky vystřídaly symfonické mezihry a zpestřením bylo zařazení slavné koncertní árie Un bacio di mano. Popřestávkový program nabídl posluchačům zastavení u oper Idomeneo a Únos ze serailu, jimž kontrastovalo zařazení snad až příliš populární Serenády Malá noční hudba. Večer vyvrcholil s operou oper Donem Giovannim, která je pro Adama Plachetku zcela zásadní, a kterou na svém repertoáru má coby reprezentant hned tří rolí.

Programově kompaktní večer byl průřezem Mozartovou tvorbou zejména v rovině, kterou charakterizuje průzračnost, optimismus a pověstné „slunce“… i v tomto duchu pak pojal orchestrální doprovod Radek Baborák, který do coby umělecký garant festivalu do Liberce přivezl další ze svých těles, Pražské komorní sólisty. Ansámbl s neumannovskými kořeny je dnes výrazně omlazeným tělesem, kterému dominují přední čeští orchestrální hráči a který má pevný a sytý zvuk. Dirigentské vedení Radka Baboráka je smělým vkročením do éry, která se snaží zbavit klasickou hudbu nánosu upjatosti a rigidity, a svou rozšafností a lidskou vřelostí nabízí divákovi více uvolněný zážitek. Těleso bylo Adamu Plachetkovi důstojným a citlivým partnerem.

A Adam Plachetka? Zkrátka „grande e maestoso“… jak zazpíval sám v jedné z árií. Jeho krásný basbaryton vyzrává s každým angažmá i rokem. Okouzluje jemnou sametovostí, barevnou plností, vábivou kantilénou i vyrovnaným legatem, přesvědčuje technickou vybroušeností, jasnou deklamací i nenásilným obsažným a uvěřitelným hereckým výrazem. Dokonale ovládá svůj hlas a dokáže rafinovaně odstínovat náležité polohy dynamikou i výrazem s půvabem a kouzlem sobě vlastním. V odborných kruzích se o něm mluví jako o nejlepším mozartovském barytonistovi své generace a ač on sám toto tvrzení považuje za nemístné, opak je pravdou… Bravo!

Adam Plachetka nastavil laťku premiérovému Koncertu pro Liberecký kraj velmi vysoko. O její překonání s v příštím roce pokusí neméně hvězdná interpretka Magdalena Kožená. Ta zahájí společně s Collegium 1704 příští 17. ročník festivalu 17. září 2018 v Městském divadle v Jablonci nad Nisou. Vstupenky budou v prodeji od 27. listopadu. Více na www.lipamusica.cz

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru