Lípa Musica zahájila ve svém srdci s Josefem Špačkem

Verze pro tisk |

V sobotu 19. září zahájil MHF Lípa Musica svoji další letošní etapu. Etapu, která je zasazena do domovského města festivalu, České Lípy, a to do jeho vlastního srdce, baziliky Všech svatých. V přitažlivých dílech Mozarta a Mendelssohna-Bartholdyho se zaskvěl umělecký garant a vynikající houslový virtuóz Josef Špaček společně se svými mladšími kolegy, kteří sbírají své zkušenosti v rámci orchestrální akademie České filharmonie, našeho prvního orchestru, u kterého Špaček dlouhá léta působil jako koncertní mistr a stále zůstává jejím uměleckým partnerem. Líbezný Mendelssohn dal vyniknout výsostné virtuozitě a lahodnému tónu Špačkova mistrovského nástroje a naznačil, že tento večer bude výjimečný. Jeho puncem se stal dirigentský debut Josefa Špačka ve virtuózně radostné Haffnerově symfonii Wolfganga Amadea Mozarta. Lípa Musica a Česká Lípa se tak staly součástí velkého kariérního momentu našeho předního houslisty, který směle vykročil vstříc dirigentské dráze. Dirigování si Špaček osvojil již za studií a splnil si tak svůj sen vyzkoušet si jednou vedení orchestru. A nutno podotknout, že symbióza s mládežnickou filharmonií byla hmatatelná. Atraktivní večer, kterým s vtipem provedl ostřílený filharmonický moderátor Petr Kadlec, i přes koronavirové obavy přilákal stovky návštěvníků, kteří nadšeným potleskem umělce v závěru odměnili...


V neděli 20. září završí druhý festivalový týden klavírní recitál, který připomene letošní 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena v podání respektovaného Jana Bartoše. Více na www.lipamusica.cz.
Foto: Martin Špelda

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru