Lípa Musica pokračuje po změně varhanním recitálem

Verze pro tisk |

Do aktuálního pátého festivalového týdnu 19. ročníku MHF Lípa Musica se promítají přijatá krizová protiepidemická opatření vyhlášená v souvislosti s nouzovým stavem, která zapříčinila nutnost zrušení koncertu v Teplicích plánovaného na 6. října a změnu programu českolipského koncertu, který proběhne v neděli 11. října od 17 hodin v bazilice Všech svatých. Místo původně plánovaného představení jednoho z předních českých, ale i světových sborů – Českého filharmonického sboru Brno – se v České Lípě představí vynikající český varhaník Vladimír Roubal společně s legendárním trumpetistou Miroslavem Kejmarem. Program nabídne populární skladby pro toto nástrojové obsazení s přihlédnutím ke specifikům varhanního nástroje v českolipské bazilice. Zakoupené vstupenky na tento koncert zůstávají v platnosti, vstupné se s ohledem na vyhrazenou změnu programu nevrací. Doprodej vstupenek je k dispozici ve festivalové pokladně i online.

Miroslav Kejmar je legendární český trumpetista, studoval na Pražské konzervatoři a na Hudební fakultě AMU u prof. Václava Paříka. Jeho dalšími učiteli byli prof. Adolf Scherbaum, Antonín Dokoupil a Stanislav Šimek. V letech 1970 až 2008 byl členem České filharmonie. Vystupuje v komorních žesťových souborech a trvale spolupracuje se souborem Pražských žesťových sólistů, který spoluzaložil. Desítky let patří k nejvýznamnějším českým sólistům. Jako sólový hráč je známý nejen v Evropě, ale i v Japonsku a Miroslava Kejmara doprovázela řada významných orchestrů. Na svém repertoáru má mnoho koncertů od barokní po soudobou hudbu a jeho diskografie obsahuje nejzásadnější díla trumpetové literatury. Nahrávky jsou zaznamenány na labelech významných světových gramofonových společností. Mimo své působení v klasické hudbě hrál patnáct let s orchestrem V. Hybše, s orchestrem K. Gotta, K. Vlacha a se skupinou Golden Kids. 

Festivalovému publiku není neznámá ani osobnost varhaníka Vladimíra Roubala. Vladimír Roubal pochází z Touškova na Plzeňsku a hudbě se věnuje již od dětství. Nejprve začal se studiem klavíru a akordeonu. Ve čtrnácti letech v kostele svatého Jana Křtitele v domovském Touškově poprvé vyzkoušel hru na varhany. Tento moment byl pro jeho kariéru určující a Vladimír Roubal se rozhodl ke studiu tohoto nástroje na konzervatoři v Plzni, kde studoval u prof. Jitky Chaloupkové. Záhy přešel na Pražskou konzervatoř, kde studoval hru na varhany u prof. Jana Hory a varhanní improvizaci u prof. Jaroslava Vodrážky. V roce 1988, již jako student Pražské konzervatoře, zvítězil v soutěži varhanní improvizace v Krnově. Tehdy již působil několik let na postu varhaníka a kapelníka baziliky sv. Markéty při benediktinském arciopatství v Praze-Břevnově. Od roku 1990 působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Zde založil chrámový sbor Collegium Strahoviense a komorní orchestr, s nimiž koncertuje 
a doprovází všechny velké církevní slavnosti. Na svém kontě má Vladimír Roubal několik CD nahrávek. Mimoto zkomponoval hudbu  k několika filmům např. k filmu Jaromíra Polišenského In nomine patris. Vladimír Roubal vyniká nad jinými interprety svou schopností improvizace. Je jeden z nejuznávanějších varhanních improvizátorů v Evropě, ale i ve světě. Koncertuje v různých koutech České republiky, ve světě koncertoval například v Německu, Rakousku, Maďarsku, Holandsku, Itálii, Španělsku, Francii, Polsku, Rumunsku, Moldávii a USA. 

Více informací na www.lipamusica.cz

 

alt
alt
Nahoru