Šestý ročník pěvecké soutěže Lípa Cantantes vyhlášen!

Verze pro tisk |

Již po šesté se v letošním roce uskuteční Lípa Cantantes, pěvecká soutěž, kterou vyhlašuje Mezinárodní hudební festival Lípa Musica společně se Základní uměleckou školou Česká Lípa. Je určena dětem a mladistvým mezi 7-25 lety z Libereckého a Ústeckého kraje, kteří se věnují klasickému sólovému nebo komornímu zpěvu.

Smyslem soutěže je podpořit zájem mladých lidí o interpretaci písní českých i světových autorů, vytváření příležitostí pro talentované žáky a rozvíjení jejich zájmu o klasický zpěv. I v letošním roce předsedkyní poroty bude prof. Magdalena Hajóssyová, vedoucí pěveckého oddělení na pražské Hudební fakultě Akademie múzických umění. Soutěž se bude konat v pátek 5. dubna v Základní umělecké škole Česká Lípa, Arbesova 2077. Termín uzávěrky přijímání přihlášek je 18. března.

Více informací o pravidlech, kategoriích, cenách a přihlášky najdete na webových stránkách MHF Lípa Musica nebo ZUŠ Česká Lípa zde
www.lipamusica.cz

Nahoru