Českolipský kruh přátel hudby začíná objevem renesanční hvězdy

Verze pro tisk |

Obnovená tradice pořádání cyklu komorních koncertů v České Lípě v rámci Kruhu přátel hudby vstupuje letošním rokem do druhého ročníku. Pod hlavičkou spolku ARBOR, který je současně i pořadatelem MHF Lípa Musica, se opět uskuteční šest koncertů, na nichž se představí renomovaní i začínající interpreti v oboru klasické hudby. Hudební setkání podobně jako při prvním ročníku obohatí připomenutí významných historických osobností spjatých s regionem Českolipska, a to díky spolupráci s místním Vlastivědným spolkem. Českolipský kruh přátel hudby zahájí v úterý 15. ledna vystoupení vokálního souboru Cappella Mariana, který představí poctu nejen franko-vlámské franko-vlámské polyfonii a její recepce v renesančních Čechách, ale především osobnost českolipského renesančního skladatele Balthasara Resinaria, kterým patřil k významným osobnostem reformace. Koncert se uskuteční v Centru textilního tisku a poslední vstupenky jsou ještě v prodeji ve festivalové pokladně či online na www.lipamusica.cz. Poslední dny je také v prodeji zvýhodněné předplatné na celý cyklus.


V loňském roce jsme s pokorou a očekáváním představili novou komorní řadu, která se pokusila navázat na dlouholetou činnost Kruhu přátel hudby, zde v České Lípě. Posluchačský zájem a účast na koncertech naprosto předčila naše očekávání. Nebylo tedy lepší motivace než samotné povzbuzení z této radosti pro přípravu následující sezony. Náš „Českolipský kruh přátel hudby“ není ovšem jen každoměsíční setkávání s vynikajícími interprety. Reprezentuje ještě společenskou nadstavbu v podobě malých přednášek představujících významné osobnosti, které promluvily do historie našeho města a kraje. Velice nás těší spolupráce s Vlastivědným spolkem Českolipska, který nám tato setkávání s historií zprostředkovává,“ uvádí k cyklu Martin Prokeš, předseda pořádajícího spolku ARBOR. 

Všech šest hudebních zastavení bude hostit Česká Lípa. Konkrétně se bude většina akcí konat v místním Centru textilního tisku, nově se letos cyklus představí i v kostele Mistra Jana Husa a červnový program bude stejně jako loni openairem v Městském parku. Stejně jako v předchozím roce pokračuje také dedikování koncertů významným Českolipanům minulosti ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Českolipska. Před každým koncertem bude prosloven krátký referát o patriotech, kteří se angažovali pro Českou Lípu a její okolí. Na koncertech se představí napříkladvioloncellista Jiří Bárta, harfistka Jana Boušková, Belfiato Quintet nebo cembalistky Petra Žďárská a Giedrė Lukšaitė Mrázková. Z mladých hudebnických vod cyklus představí duo Matouše Pěrušky a Kristiny Vocetkové. 

Zahajovací lednový koncert představí v České Lípě poprvé soubor Cappella Mariana, který vznikl jako komorní vokální soubor v roce 2008. Specializuje se na interpretaci středověkého vícehlasu, renesanční polyfonie a vokálních děl raného baroka. Kritika u něj nadšeně přijímá především expresivitu projevu a citlivý přístup k práci s textem. Členy souboru jsou mezinárodně renomovaní pěvci, kteří v rámci Capelly Mariany vystupují na prestižních evropských festivalech po celé Evropě. Uměleckým vedoucím a zakladatelem souboru je Vojtěch Semerád, který je mimo jiné také členem souboru Collegium Marianum a jako sólista či komorní hráč vystupuje na významných evropských pódiích a festivalech. Kromě vlastní interpretace se věnuje staré hudbě i na poli badatelském. K jeho ústředním zájmům patří objevování středoevropské hudby 15. a 16. století.

V programu nazvaném Quinta Essentia představí Capella Mariana hlavní autory třetí generace franko-vlámské polyfonie. Mezi mistrovskými díly tohoto stylu nalezneme hned v úvodu motet od Josquina Despreze, který je žalozpěvem nad odchodem nejslavnějšího skladatele franko-vlámské školy Johannesse Ockeghema. Program uvádí též mistrovsky komponovanou Mši de Sancta Cruce od Burgunďana Pierra de la Rue, jejíž jednotlivé věty lemují celý večer. Skladbou až překvapivých kontrastů a neobvyklých souzvuků je kompozice Je n´ay deuil od Alexandra Agricoly.

České přesahy franko-vlámské školy reprezentuje postava Balthasara Resinaria, skladatele a luteránského pastora, který posledních deset let svého života (1534-1544) strávil v České Lípě. Jeho dílo velmi dobře ilustruje, nakolik byla protestantská centra v západní Evropě kulturně provázána s českým evangelickým prostředím. I pro tuto vzájemnou komunikaci vzdělanostních center byla Resinariova hudba v protestantském světě uznávaná a skladatel bývá někdy označován za „hvězdu hudební reformace“. Jeho popularita však s časem nepominula a jeho díla jsou až do současnosti stále vydávána a má je na repertoáru nejen celá řada vokálních souborů zaměřených na tento druh hudby, ale i sólistů na různé nástroje (viola da gamba, varhany), a to jak v Čechách, tak i v zahraničí, zejména v Německu.

PROGRAM:
úterý 15. ledna, 19.00 | Česká Lípa, Centrum textilního tisku

Quinta essentia: Pocta franko-vlámské polyfonii a její recepce v renesančních Čechách
Josquin des Prez (1450 až 1455 – 1521): Nymphes des bois
La Déploration sur la mort de Johannes Ockeghem/Nářek nad smrtí Johannese Ockeghema
Pierre de la Rue (cca 1460 – 1518): Missa de Sancta Cruce
Jacob Obrecht (1457 – 1505): Largire nunc mitissime
Alexandre Agricola (1445/46–1506): Je n’ay dueil
Balthasare Resinarius (1485 – 1544): Deus tuorum militum
Balthasare Resinarius: Discubuit Jesus
Josquin des Prez: Stabat Mater

Cappella Mariana
Hana Blažíková – soprán, Barbora Kabátková – soprán
Vojtěch Semerád – tenor, umělecký vedoucí
Tomáš Lajtkep – tenor, Martin Schicketanz – baryton, Jaromír Nosek – bas

12. února bude Českolipský kruh přátel hudby pokračovat koncertem cembalistek Petry Žďárské a Giedrė Lukšaitė Mrázkové.

Partnery akce jsou Ministerstvo kultury ČR, Liberecký kraj, Město Česká Lípa, Nadace Český hudební fond a Lipý Česká Lípa, p.o.

Vstupenky: 250,– Kč / jednotlivé koncerty, 11. 6. vstup zdarma
Předprodej vstupenek probíhá ve festivalové kanceláři MHF Lípa Musica (Žižkova 528/6, Česká Lípa) a online. Otevírací doba: po a st od 15.00 do 18.00 hod. Slevy: studenti a senioři nad 60 let: 10 %, děti do 15 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 50 %. V prodeji je rovněž zvýhodněné abonmá na celý cyklus v ceně 1.000 Kč.
www.lipamusica.cz

Nahoru