Apokalypticky mrazivý ebenovský večer

Verze pro tisk |

V neděli 23. září pokračovala sedmnáctá Lípa Musica večerem, který byl poctou velikánu české hudby Petru Ebenovi. V podání jeho syna Marka a za doprovodu varhaníka Tomáše Thona zazněl zaplněnou filipovskou bazilikou Panny Marie pomocnice všech křesťanů Labyrint světa a ráj srdce. Labutí píseň Petra Ebena je hudebním skvostem pro hlas a varhany, který představuje zásadní a dodnes živé dílo Jana Amose Komenského. Bezútěšná pouť zkaženým světem, plným nebezpečenství, falše, bídnosti a marnivosti, končící v duši s Bohem je bizarně dramatickou i intimně oduševnělou skladbou, která mistrně umocňuje apokalyptické mrazení Komenského nesmrtelné vize... Dech beroucí, eklektický zážitek jdoucí hluboko pod povrch všednosti v přirozeně vysoké umělecké kvalitě odměnilo soustředěné publikum dlouhým a vřelým potleskem.

Ukázka z recenze Toáše Cidliny pro portál Operaplus.cz:
Komenského Labyrintem připomněla Lípa Musica odkaz Petra Ebena

Možná se jedná o stěžejní dílo české literatura jako takové, ale kdo z nás ho opravdu přečetl? Já sám jsem na střední škole, když se probíral Komenský, pokládal za důležité číst spíše prokleté básníky a beatniky. Byla to ale křivda na českém mistru, jak jsem během večera pohříchu uhlídal. Je v něm obsažen skvělý jazyk, vtip, nadsázka, mrazivá nadčasovost a platnost. Petr Eben se tématu chopil v osmdesátých letech. Hledání rovnováhy v životě a činech, morální integrity a duchovního naplnění, bylo však stejně důležité tehdy i dnes.

Zvuk královského nástroje byl plný, hřímající a úžasný. Tomáš Thon za varhanami dosáhl pestré výpravy celého díla, myšlenky obsažené v textech nástroj pod jeho rukama natolik skvěle reflektoval, že jejich obsahy a významy nemohly k publiku promlouvat více. Tomáš Thon plasticky zobrazoval chaos, hemžení a lopotění lidské civilizace a společnosti, dokázal skutečně dát hudební podobu recitovanému textu.

Marek Eben Komenského text přednášel s velkou dávkou nadhledu a minimem patosu. Dokázal prodat Komenského staročeštinu za literární skvost a navíc důsledně, zároveň však lidsky a s vtipem sdělit jeho obsah. Místy na sobě nemohl nedat znát, nakolik jej samotného Komenského text baví a promlouvá k němu.

Kompletní znění recenze najdete zde.
Foto: Lukáš Marhoul

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru