Jindřich Štreit - Ze tmy ke světlu

Verze pro tisk |

Celosvětově uznávaný český dokumentární fotograf Jindřich Štreit představí 7. října v Městském kině v Novém Boru projekt Ze tmy ke světlu.

Rozsáhlá fotografická výstava originálním způsobem zachycuje službu vězeňských kaplanů při práci s lidmi, kteří se mají snahu napravit a změnit svůj život. Projekt vznikal dva roky, během kterých Jindřich Štreit navštívil dvacet věznic včetně nedaleké Stráže pod Ralskem. „Před dvěma lety jsem byl osloven Vězeňskou duchovenskou péčí, abych vytvořil cyklus fotografií na téma vztahu kaplanů a vězňů k 20. výročí kaplanské služby.

Téma mne silně zaujalo. Pochopil jsem, že kaplani ve vězení jsou velmi potřební a důležití. Mnohdy suplují psychology. Pomáhají lidem, kteří spáchali těžké zločiny, najít sebe samy. Rozebírají příčiny a hledají východisko. Považuji tento cyklus za velmi důležitý i pro společnost, která nemá představu, jak důležitá je role kaplana v opuštěnosti, s výčitkami svědomí a hledání nové cesty. Kdo je bez viny...“.

Tato unikátní výstava putuje na konci září do Nového Boru přímo ze Staroměstské radnice v Praze, kde zaznamenala velký ohlas. "Kaplanská služba je ve vězení mimořádně potřebná a veřejnost o tom nic neví. Nikdo neví, že ve věznicích existují místa, kam se mohou jít vězni pomodlit - v každé věznici je modlitebna, na Mírově je dokonce opravený kostel. Na plzeňské vězeňské kapli spolupracoval architekt David Vávra," doplňuje Štreit.

Sám Jindřich Štreit je jediným fotografem, který skončil v době normalizace kvůli svým snímkům ve vězení. V roce 1982, kdy byl ředitele školy v Sovinci, se zúčastnil výstavy neoficiálních výtvarných umělců na tenisových kurtech v Praze, kde jeho fotografie vzbudily pozornost tajné policie. Byl vzat do vyšetřovací vazby a posléze odsouzen k trestu odnětí svobody v délce deseti měsíců s podmíněným odkladem na dva roky. S povoláním učitele byl konec. Po propuštění byl přijat na místo dispečera ve státním statku Ryžoviště. V roce 1983 připravil Štreit ve spolupráci s Československou surrealistickou skupinou po dlouhém čase jejich první výstavu Sféra snu. Výstava byla ještě před zahájením zásahem orgánů státní moci uzavřena. Ale ani tato skutečnost Štreita neodradila od dalších akcí, které vyvrcholily v roce 1988, kdy mezi jiný mi vystavovali například Jiří Lindovský, Rudolf Sikora, Adriena Šimotová, Čestmír Kafka, Olga Karlíková, Václav Boštík nebo skupina Tvrdohlaví.

I když Štreit na každé vernisáži cítil přítomnost Státní bezpečnosti, neúnavně pokračoval v rozvíjení kulturní činnosti. Vernisáže v Sovinci se staly doslova kulturními manifestacemi, na které se sjížděli návštěvníci z celé republiky i ze světa. V létě roku 1989 za Štreitem do Sovince přijel Fred Baldwin, ředitel fotografického festivalu v Houstonu, se svou ženou Wendy Watriss, aby Štreita pozvali v rámci české účasti na této akci do USA. Kromě toho měl výstavu v pražské Fotochemě, na které do návštěvní knihy spisovatel Bohumil Hrabal napsal: Kanta okouzlily dvě věci: hvězdné nebe a mravní zákon. Mne okouzlili dva fotografové: Diane Arbus v New Yorku a pan Jindřich Štreit ze Sovince. 

"Za 30 let se situace podstatně změnila. Ve vězeňství jsou lidé, kteří dělají všechno pro to, aby ho zhumanizovali a postavili do jiného světla. Chování a přístup k odsouzeným jsou úplně jiné, a to je to nejdůležitější, co jsem při fotografování poznal," uvedl Štreit.

Slavnostní vernisáž za osobní účasti prof. Mgr. Jindřicha Štreita Dr.h.c se uskuteční ve středu 7. října od 18 hodin v Městském kině v Novém Boru. Součástí akce bude projekt Zastavit čas - komponovaný pořad prof. Jindřicha Štreita o jeho díle. Mluvené slovo, fotografie a to vše proložené písničkami olomouckého písničkáře Nosláva. Jedinečná příležitost dozvědět se přímo od autora, příběhy jeho fotografií. Část výtěžku ze vstupného bude věnován na osoby s postižením.

Všechny fotografie jsou uveřejněny v knižním katalogu, který je doplněn texty o službě vězeňských kaplanů napsanými některými kaplany a vězni. Fotografie budou v Novém Boru vystaveny do 15. ledna 2021 a pak budou k vidění v dalších galeriích, které o ně projevily mimořádný zájem. Vstupenky na slavnostní vernisáž a následný komponovaný pořad Zastavit čas je možné zakoupit on-line www.kulturanb.cz/kino/ nebo v předprodejních místech společnosti Kultura Nový Bor, s.r.o. Občerstvení zajištěno.

Jindřich Štreit je český dokumentární fotograf, vysokoškolský pedagog na prestižním Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, kurátor a organizátor kulturního života. V roce 2006 bylo Jindřichu Štreitovi uděleno ocenění Medaile Za zásluhy I. třídy při příležitosti státního svátku vzniku samostatného Československa. Dne 18. září 2009 byl prezidentem jmenován profesorem pro obor volné a užité umění. Od VŠVU v Bratislavě obdržel čestný doktorát (dr. h. c.) jako jediný fotograf v Česku a na Slovensku. V březnu 2019 byl prvním nositelem ceny Jantar za celoživotní dílo. Jindřich Štreit připravil více než 1500 autorských výstav u nás i v zahraničí. Je zastoupen v nejvýznamnějších sbírkách v ČR i ve světě. Vydal více jak 50 knih.

Nahoru