Výstava Ženy bez hranic na ZŠ Partyzánská

Verze pro tisk |

Definovat si, co vše lze chápat jako násilí (hovořit o podobách násilí), odhalit možné příčiny, které u mužů a žen spustí a posilují sklony k násilí, ale také dozvědět se o tom, jak je možné pomoci. Uvědomit si, že násilí a agresivitu nelze dnes spojovat výhradně a jedině s mužskou částí populace, nebo striktně jen se skupinou dospělých. A existují nějaké osvědčené metody, které člověka ochrání před násilným chováním? Existují mechanismy, jak na násilí reagovat?

To vše, i více, bylo náplní pondělního projektového dne s názvem „Muži, ženy a násilí“, které bylo určeno pro deváté ročníky na Partyzánce v České Lípě. Lektorky z brněnské organizace Nesehnutí, které se celého projektu ujaly, zároveň žákům představily výstavu. Ta je součástí projektu Migrace optikou genderu a umění a tématem je ztvárnění skutečných příběhů několika žen, které navzdory nepřízni osudu nevzdávají svou cestu za lepší budoucností.

Jednotlivé příběhy žen z Tuniska, Čečenska, Sýrie a České republiky jsou žákům představeny zajímavou komiksovou formou. Výtvarného zpracování se zhostila umělkyně s přezdívkou Toy Box. Součástí projektového dne byl i blok věnovaný besedě s hostem. Pozvání přijala paní Ina, jejíž domovinou je Moldávie. V průběhu jejího vypravování, v němž se zmínila o důvodech odchodu, mluvila o životě v České republice, o vnímání cizinců u nás, o radostech i úspěších. Žáci se jí mohli zeptat na cokoli, co je zajímalo.

Děkujeme našemu hostu za otevřenost a Nesehnutí za celý projekt i výstavu. Zmiňované čtyři komiksové příběhy nám byly zapůjčeny, a tak do osudů žen mohou nahlédnout všichni žáci i návštěvníci školy.
 

alt
alt
alt
Nahoru