Rok Erasmu na Špičáku

Verze pro tisk |

Základní škola 28. října (Špičák), je jako jediná škola na Českolipsku zapojena v mezinárodním projektu Erasmus+. Uplynul již rok, a proto bychom Vám rádi představili, co vše jsme za těch uplynulých 365 dní prožili.

Základní informace

V tomto projektu je zapojeno 6 zemí: Česká republika, Dánsko, Francie, Itálie, Maďarsko a Turecko. Tyto země mezi sebou hovoří pouze anglickým jazykem, což je stěžejní dovednost, kterou rozvíjí všech 27 žáků zapojených do projektu. Hlavním cílem projektu je navštívení všech zemí – konkrétně škol, kde se projekt také uskutečňuje. Což znamená, že vycestované děti, budou ubytováni v rodinách hostitelských zemí, čímž zjistí, jaké jsou v té dané zemi zvyklosti kulturní, sociální a edukační. Dále jsou zde i dílčí cíle, jako je například: vytvoření společenské deskové hry, multimediálních časopisů a multimediálního průvodce po České Lípě.

Nyní bychom se s Vámi rádi podělili o naše zážitky na ZŠ Špičák s Erasmem+ za školní rok 2017/2018.

Sestavení projektu

V září minulého roku se nejdříve sešli koordinátoři projektu všech zúčastněných zemích. Stát, který byl vybrána pro sestavení projektového portfolia bylo Turecko – konkrétně město Mersin. Zde se probrali zásadní otázky – kde, kdy, co a jak bude probíhat po celou dobu projektu (3 léta).

Projekt na ZŠ Špičák

Po návratu z koordinátorského meetingu, kdy se již vědělo, co nás čeká za úkoly. Přišel na řadu výběr žáků. Bylo vybráno 27 žáků, kteří vytvořili náš Erasmus tým po celý projekt. Žáci byli velice nadšeni z možnosti vycestovat do nějaké z nabízených zemí, a proto se hned s vervou hnali do práce. Během chvíle byla vytvořena školní nástěnka se základními informacemi, prezentace o ZŠ a městě Česká Lípa (pro zapojené státy), ale zejména jsme ihned začali plánovat týdenní program, neboť jsme byli poctěni, jako první přivítat všechny naše Erasmus kamarády v České Lípě.

Vítáme Vás v České Lípě

V týdnu od 19. 11. do 25. 11. 2017 k nám zavítali žáci i učitelé z ostatních států zjišťovat, jak u nás probíhá školní vyučování a obecně život v krásném libereckém kraji.

Návštěva začala celodenním výletem do krajského města. Ve Sloupu se všichni porozhlédli po krajině z rozhledny Na Stráži a pak již pokračovali na nejkrásnější místo v Liberci – Ještěd. Následující den byl přichystán kulturní program v podobě Superligového florbalového utkání mezi FBC Česká Lípa a FBŠ Bohemians Praha. Po utkání nám v zasedací místnosti byla představena žáky zahraničních škol jejich města společně se školou. K prolomení studu byla ještě též večer uspořádána diskotéka, která byla třešničkou nad končícím dnem. Středeční dopolední program doprovázela prohlídka ZŠ 28. října formou soutěží s náhledem do vyučovacích hodin. Odpoledne nás přivítalo město Česká Lípa na radnici a do Vlastivědného muzea. Čtvrteční den začal sportovně, neboť naše zahraniční cestovatele zaujal natolik florbal, že si ho chtěli zkusit na vlastní kůži, tak se jednoduše uspořádal turnaj. Po obědě ve školní jídelně si všechny vzal na starost pan ředitel, který provedl celou delegaci na prohlídku města. Poslední den byl velice tvořivý, poněvadž si každý v centru textilního tisku mohl vyrobit na památku své tričko se symboly České Lípy. Slavnostní rozloučení proběhlo v zasedací místnosti, kde proběhlo vyhodnocení různých soutěží, které byly vyhlášeny v průběhu pobytu a vše ukončilo předání certifikátů o účasti v České republice, České Lípě a ZŠ 28. října.

Práce na projektu pokračuje

Po návštěva našich evropských přátel však naše práce neskončila a začalo se plně pracovat na multimediálním průvodci Českou Lípou. Mezitím se však ještě musely udělat dva cestovatelské časopisy – jeden z koordinátorského meetingu z Mersinu a druhý z návštěvy České Lípy.

Žáci dále navštěvovali různá místa plná informací ohledně cestovního ruchu: informační centrum v České Lípě, cestovní kanceláře, hotely, atd. Zde se snažili co nejvíce vytěžit místní zaměstnance, pro získání co nejvíce informací o České Lípě z pohledu turisty.

Nyní následovalo “pouze“ setřídit informace, vložit smysluplně do prezentačního programu a voala, průvodce byl tím pádem na světě.

PRŮVODCE: https://issuu.com/itruhlarova/docs/_esk__l_pa_tourist_guide.pptx

Vycestování do Itálie

Čas plynul jako voda a v dubnu jsme se mohli těšit na naši první cestovatelskou výpravu. Další hostitelskou zemí se stala Itálie. Konkrétně šlo o majestátní ostrov Sicílie, střežený aktivním vulkánem Etnou. Etna byl hlavní styčný bod, vždyť od Catanie (město, ve kterém jsme se nacházeli) byla vzdálena pouhých 30 km. Bydleli jsme v italských rodinách a zjistili jsme, že jakmile si Vás Ital oblíbí, jste rázem součástí jeho rodiny, neboť vřelost tohoto temperamentního národa byla obdivuhodná.

Sicilská škola, do které jsme docházeli byla obrovská. Vyučovala téměř 3 000 žáků a byla rozdělena do několika budov, což na naše školské poměry je nevídaný počet. Ovšem rozdíl, co se týče vybavení, zázemí a prostředků, které máme k dispozici my oproti pedagogům na Sicílii je markantní. Od lavic až po informační technologie jsme nyní pochopili, proč si italští kantoři u nás fotili lavice, tělocvičny, chytré tabule, apod. Neboť u nich je sen učit s takovými pomůckami.

Však abychom nebyli jen negativní, vzali nás také na řadu výletů. Podívali jsme se na vrchol Etny, do překrásného historického města Taormina, přímořských vesnic Aci Castello či Aci Trezza a zaplavali si i v Jónském moři.

Tvoření společenské hry

Po návratu ze Sicílie a vstřebání všech úžasných zážitků bylo na pořadu vyrobení společenské hry, která měla za úkol zábavnou formou naučit žáky všech věkových kategorií základní informace o všech zúčastněných zemí.

Žáci dostali za úkol vymyslet figurky, herní plán, otázky na bonusová políčka. Nejdříve se vymyslely návrhy figurek. Každý žák sedmého ročníku přišel s návrhem a přísnou porotou byl nakonec vybrán UFON, podle kterého se nakonec celá společenská hra jmenuje. Po perfektně nakresleném herním plánu se vše zalaminovalo a šlo se hrát do našich prvních tříd a družin.

Závěr

Toto byl náš první rok v projektu Erasmus+ a posuďte, jestli se na Špičáku děti nudí. Nesmíme opomenout i naši novou tradiční akci s názvem „Spirit week“, kde každý školní den v týdnu žáci přijdou oblečeni na jiné téma.

No a my nyní již vstřebáváme dojmy z úchvatného Dánska, o které se s Vámi již brzy podělíme.

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru