Partyzánka se nebojí genderu!

Verze pro tisk |

Gender prostupuje mnoha sférami našich životů. Škola má v tomto směru zásadní vliv na procesy, které formují role a očekávání spojená s muži a ženami. Řada z nás může snadno inklinovat k odlišnému zacházení s chlapci a dívkami na základě svého očekávání toho, jak by se měli chlapci a dívky chovat (jaké role by měli nebo neměli ve škole, potažmo ve společnosti, zastávat). Školní prostředí má zásadní vliv na budoucí profesní (i osobní) život mladých lidí. Existují školy, které jsou schopny zajistit rovné příležitosti a zacházení? Jak vypadá taková genderově citlivá škola?

Věřili jsme, že tuto otázku budeme schopni zodpovědět v momentě, kdy se o tématu dozvíme více. Příležitost jsme spatřovali v nabídce brněnské nevládní organizace (NNO) NESEHNUTÍ. Ta nás oslovila s nabídkou interaktivního studijního programu, který se uskutečnil v období 16. – 22. září 2017. S radostí a s velkým očekáváním jsme tuto „výzvu“ přijali.

Cílem programu byla jednoznačně výměna a sdílení zkušeností v rámci daného tématu a možnost nahlédnout „do rakouské kuchařky“, tj. zjistit, jak funguje, způsob a úspěšnost aplikace genderu u našich rakouských sousedů do samotné výuky. Spolupořadatelem a garantem celého programu byla nezisková organizace POIKA (konkrétně nás po celých šest dní nabitého programu provázela Teresa Schwelger), která svou činnost zaměřila především na mladé muže.

Práce s chlapeckými kolektivy není v Rakousku ničím výjimečným. Ze zkušeností lektorů vyplývá, že zejména mladí lidé se cítí svázáni stereotypy spjatými s maskulinitou – podoba ideálního muže (vzhled, síla, soutěživost apod.) Součástí programu byla i návštěva rakouského Ministerstva školství, nebo diskuze se zástupci genderových studií na Vídeňské univerzitě, kde v současnosti tento obor studuje cca 300 zájemců. Účastnili jsme se projektového vyučování na téma gender ve státní i alternativní škole, zavítali jsme do Romano centra (které zajišťuje vydávání časopisu v rómštině, pořádá výstavy, zajišťuje pro školy mediaci, pro romské rodiny a děti poradenskou činnost, zejména v rámci volby povolání) a neziskové organizace Samara (ta se specializuje na preventivní programy, které poskytuje MŠ až SŠ, tématem je násilí a sexuální obtěžování).

Nutno říci, že jsme odjížděly nadšené. Nové zkušenosti v podobě metod a zajímavých aktivit, otázky kolem možné spolupráce nebo možnostech realizace (implementace) genderové problematiky do výuky v nás rezonují stále. Jak za cennou inspiraci poděkovat? Snadno. Nabídli jsme studentům, učitelům a lektorům z NNO návštěvu u nás, v naší škole. Vše se uskutečnilo v úterý, 24. 10. 2017, na Základní škole Partyzánská v České Lípě.

Mezi pozvanými hosty byla i místostarostka České Lípy Alena Šafránková. Kromě prohlídky školy zavítali naši hosté (tedy studenti i učitelé z Rakouska, Arménie, Švédska a zástupci z NNO z ČR) na zasedání žákovského parlamentu, kde se schází 2 zástupci tříd od 3. – 9. ročníku. Parlamenťáci se po krátké ledolamce věnovali výjezdnímu zasedání, na němž se nové složení ŽP poznávalo, budovalo důvěru a učilo se spolupráci, například tvorbou pravidel, podle nichž se v ŽP chceme řídit. Následovala „exkurze“ do samotné výuky Výchovy k občanství v 9. A (tématem byly volby a zamyšlení se nad otázkou „Zda by mladí lidé měli mít právo volit od 16 let“) a dalších předmětů. Následná reflexe otevřela diskuzi o podpoře i o možných překážkách v souvislosti s tématem, znovu přinesla cenné podněty i náměty ke spolupráci.

Rády bychom tímto poděkovaly vedení školy i samotnému Nesehnutí za příležitost, které se nám dostalo.

Mgr. Petra Slámová (učitelka VKO), Mgr. Lenka Filipová (zástupkyně ředitele)
 

alt
alt
alt
Nahoru

Komentáře

Re: Partyzánka se nebojí genderu!

Kristepane!!!

Nahoru

Re: Partyzánka se nebojí genderu!

z článku se sice člověk nedozví, cože to ten gender je, ale tohle k tomu patří taky?
https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/454700-uz-zadne-damy-a-panove-s-tradicnim-oslovenim-konci-i-metro-v-new-yorku.html

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/425491-zeleni-v-berline-chteji-zavest-spolecne-toalety.html

https://echo24.cz/a/wpUyW/prilis-sexisticka-skola-resi-obdivnou-basen-o-zenach-necha-ji-doplnit

Myslím si, že je to k pláči, kam to tahle společnost dotáhla...

Nahoru

Re: Partyzánka se nebojí genderu!

Zatím se to v Čechách dotáhlo tak daleko, že ženy zde jsou v průměru za stejnou práci odměňovány o 22% méně než ženy. Žádný gender! Zas něco, kde jsme nejlepší.
Dá se to taky okomentovat, že ženy pracují na rozdíl od mužů 82 dnů zdarma
https://www.nasepenize.cz/rozdil-v-platech-zeny-u-nas-pracuji-82-dni-v-roce-zadarmo-303169

Jinak Češi již dávno nějaký dámy a pánové a jiná tradiční oslovení zavrhli. V našem metru je oslovováno ...Vážení cestující...
Zase jsme první!!!

Nahoru

Re: Partyzánka se nebojí genderu!

Tak to by mohla Partyzánka získat primát a jako první ze škol zavrhnout tradiční oslovení ... Chlapci a děvčata.... a nahradit jej oslovováním ..........milé děti.

Nahoru

Re: Partyzánka se nebojí genderu!

To si ještě neuvědomují svoji orientaci :o))

Nahoru

Re: Partyzánka se nebojí genderu!

Průměrný muž dělá více placených přesčasů než průměrná žena. Průměrný muž dělá více fyzicky namáhavou práci než průměrná žena. Více času a více energie = vyšší průměrná mzda.

Nahoru

Re: Partyzánka se nebojí genderu!

Britský učitel Joshua Sutcliffe špatně oslovil ‚studentku’, která se cítí být chlapcem. Může přijít o práci. Transgenderového studenta zařadil mezi děvčata.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/dobra-prace-devcata-rekl-britsky-ucitel-skupine-kde-byl-i-trans-zak-muze-ted-prijit-o-praci-gsn-/zpravy-svet.aspx?c=A171115_133939_ln_zahranici_mha

.................Tak takové štěstí jsme za mých školních let neměli, aby s námi - "chlapci" šla po tělocviku do sprch "studentka". Fandím Partyzánce, snad se jim to podaří také prosadit a odlišné zacházení s chlapci a dívkami zruší.

Nahoru

Re: Partyzánka se nebojí genderu!

Nevím, jestli by to nemělo platit i obráceně - vlivem genderové nevyrovnanosti českého školství se mi tak jednou do měsíce stane, že mě někdo osloví pančelko...

Nahoru