Partyzánka opět hostila studenty a pedagogy!

Verze pro tisk |

Základní škola Partyzánská nabídla ve čtvrtek odpoledne prostor pro setkání pedagogů z Libereckého kraje a studentů VŠ v rámci Regionální konference (nejen) občankářů. Mezi účastníky nechyběl ani oborový didaktik M. Podzimek z Technické univerzity v Liberci a J. Vyskočil, který je odborným krajským metodikem NIDV v Liberci.

Cílem letošního setkání bylo tradiční představení seminářů a edukačních materiálů z dílny samotné Asociace učitelů OV a ZSV, představení vzdělávacích programů, které jsou vhodné do výuky, seznámení se s metodami RWCT (kritického myšlení) v rámci workshopu nesoucí název „O jinakosti.“ Toho se zhostily tři lektorky z UNHCR – Šárka Grundy, Blanka Blažková a Soňa Rysová.

Účastníci konference měli tak možnost ochutnat něco málo z tématu migrace, předsudků, respektu a tolerance. Pro pedagogy a studenty byly připraveny materiály, resp. metodiky – pracovní listy, s detailním popisem metod, které může pedagog ihned ve výuce použít. Závěrečný blok byl věnován sdílení zkušeností v rámci tématu 100 let oslav výročí republiky. Hodnotili jsme aktivity, které se na našich školách uskutečnily, zdařily a věřte, že jich nebylo málo – od sázení stromů, přes projektové dny, retro výstavy, tvoření lidských vlajek, prezentování prací samotných žáků a studentů po vytváření videí s pamětníky z roku 1968 a 1989.

Znovu se na naší škole sešlo bezmála 25 nadšenců občanského vzdělávání, kteří si odnášeli skvělé tipy, materiály i menší dárek v podobě publikace „Můj stát – Putování se sedmi státními symboly“.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na jarní setkání, znovu u nás!
Petra Slámová (koordinátorka OV)
 

alt
Nahoru