Mezinárodní setkání na ZŠ a MŠ Klíč v České Lípě

Verze pro tisk |

V týdnu 5. – 9. 2. se Základní a Mateřská Škola Klíč v České Lípě stala hostující institucí pro učitele i žáky ze čtyř Evropských zemí. V rámci projektu Erasmus+ s názvem Let’s take a CLIL l.e.a.p. k nám zavítali hosté z Maďarska, Řecka, Španělska a Portugalska. Jednalo se o v pořadí již čtvrté, a tedy předposlední setkání v rámci tohoto dvouletého projektu. Pod vedením koordinátorky Mgr. Petry Plíhalové a zapojením všech kolegů v učitelském sboru druhého stupně byl pro hosty připraven bohatý program.

Pro naše studenty to neznamenalo předčasné jarní prázdniny. Hostování účelně nemělo na běh školy i výuky příliš velký dopad. Přesto se objevilo několik příjemných zpestření dopoledního vyučování v podobě zimních her v okolí Práchně, celoškolní matematické soutěže a hudební dílny zaměřené na španělské flamenco.

Dalším neobvyklým doprovázejícím jevem byla samotná přítomnost zahraničních studentů i učitelů. Díky ní měli všichni žáci možnost otestovat svoje komunikační dovednosti v cizím jazyce. Zejména pak i ti žáci, kteří byli vybráni ke zprostředkování ubytování navštěvujícím žákům. Zahraniční učitelé nezůstali nečinně přihlížející. Několik z nich se postavilo za českolipskou katedru a v anglickém jazyce učili na jimi vybrané téma. Mimo jiné se tak žáci devátých tříd dozvěděli mnoho o Guyi Fawkesovi, který se pokusil 5. listopadu 1605 spáchat atentát na krále a šesťáci se na vlastní oči a s pomocí vlastních rukou přesvědčili, že součet vnitřních úhlů v libovolném trojúhelníku je skutečně sto osmdesát stupňů.

V podobném duchu spočívá metoda výuky CLIL (Content and Language Integrated Learning), se kterou je projekt úzce spjat. Pomocí vyučování v prostředí anglického jazyka se pokouší zapojené školy zlepšit šanci na případné uplatnění studentů ve studiu či kariéře v zahraničí. I z tohoto důvodu je práce na projektu nutná i v čase mezi návštěvami. Již necelé dva roky se tak na naší škole objevují reprezentanti různých povolání, aby podali přímé svědectví o všem, co práce v daném oboru odnáší, přes prvotní nutné vzdělání a kvalifikaci až k samotné denní „rutině“, která k profesi patří. Výstupem je pak časopis vypracovaný na každém setkání, jeho účelem je nabídnout tyto načerpaná fakta z různých zemí.

V dubnu se koná již poslední mezinárodní setkání v Řeckém městě Volos, kde dojde k celkovému dovršení většiny vytyčených cílů. My, učitelé, vidíme, že účast na projektu byla pro nás i naše žáky obohacující, informační i zábavná. Tím ale rozhodně zapojení školy Klíč do těchto projektů nekončí a my pevně věříme, že se nám podaří uskutečnit další a další projekty, které nám přinesou nová partnerství, příjemné vzpomínky a cenné zkušenosti.

Financováno z programu Evropské unie Erasmus+.
 

alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru