Důležité je nepolevit a neustále se rozvíjet

Verze pro tisk |

V takovém duchu se snažíme vést naše budoucí generace na ZŠ a MŠ Klíč v České Lípě. Ovšem, aby to nebyla jen prázdná slova, jde náš pedagogický sbor v tomto ohledu žákům za vzor. I o letošních prázdninách jsme u nás “na Klíči” otevřeli další dveře a vydali se vstříc používání technologií ve výuce.

A rozhodně to nebylo vzdělávání jen tak ledajaké. S vynaložením velkého množství úsilí se Mgr. Petře Plíhalové opět podařilo nám příslušné kurzy zařídit v zahraničí, konkrétně v Anglii a v Irsku. Tudíž jsme se po létě za katedry vrátili nejen o něco chytřejší, ale také plni zážitků z poznávání nových krajů i mravů. Kurzy byly zpravidla dvoutýdenní a jejich hlavním účelem bylo seznámit nás s novými trendy, které spojují využívání technologií se vzděláváním žáků. A tak jsme se probírali aplikacemi jako Quizlet, Edpuzzle, Plickers, GeoGebra, Explorer, dále pak podcasty a užitečnými stránkami. Diskutovali jsme nad výhodami a nevýhodami online prostředí pro výuku a vrátili se i s rozšířenými znalostmi, jak se na síti pohybovat bezpečně. Po absolvování kurzů jsme také uspořádali interní školení v rámci naší instituce, abychom sdíleli nabyté poznatky s celým učitelským sborem.

Nicméně, ke kompletní implementaci technologií do výuky nestačí pouze know-how. A ač jsou projektory a interaktivní tabule často neocenitelnou pomocí, my na ZŠ a MŠ Klíč jsme se chtěli posunout ještě o krok dál. Ať už na papíře či monitoru, je obecně známo, že žák musí být do výuky aktivně zapojen, aby snadněji uchopil a vštípil si probírané učivo. Proto vedení školy zajistilo technické zázemí, a sice v podobě dostatečného množství iPadů pro celou třídu na prvním a druhém stupni. Takto si můžeme my, učitelé, připravit hodinu, do níž zapojíme aktivitu s pomocí technologií. Pro žáky to je velmi atraktivní, proto se všichni aktivně zapojí. G Suite for Education a další nástroje nám umožňují více a více se vzdalovat od frontální výuky a rozvíjet u dětí samostatnost ve vzdělávání.

Všichni učitelé u nás vítají nový směr, kterým se škola vydala. Přesto si však uvědomujeme, že bude chvíli trvat, než se nám podaří vytěžit z technologií opravdové maximum pro naše žáky. Stejně tak se chceme neustále posouvat dál a držet krok s vyvíjejícími se aplikacemi i softwary, speciálně vytvořenými pro vzdělávací účely.

Celý projekt byl spolufinancován EU v rámci programu Erasmus+, vzdělávání pedagogických pracovníků.


 

alt
alt
Nahoru