Městská knihovna v říjnu

Verze pro tisk |

Říjnový program zahajuje městská knihovna v České Lípě Týdnem knihoven - tuto celostátní propagační kampaň vyhlašuje již po 14. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) se společným mottem KNIHOVNA PRO VŠECHNY.Každý den v týdnu bude programově orientován na jinou cílovou skupinu, pro kterou knihovna vytváří zázemí, uživatelský prostor, informační i vzdělávací servis.

Knihovny jsou dnes nejdostupnější veřejná zařízení a jejich čtenáři bývají obvykle nejpočetnější zájmovou skupinou v místě. Knihovny nabízejí dětem, mládeži i dospělým  kulturní a vzdělávací alternativu, jsou místem, kde je možné trávit volný čas. Přestože knihovny čelí v oblasti informací, zábavy a rekreace ducha obrovské konkurenci, navštěvuje je stále značná část naší společnosti. Knihovny tak podporují rozvoj čtenářství a napomáhají prohlubovat vzdělanost všech vrstev obyvatelstva bez rozdílu. Jako instituce otevřené všem bez rozdílu plní roli komunitního centra v místě svého působení,podporuje dobré soužití lidí v místě, pomáhá zlepšovat město, v němž působí, a rozvíjet dobré vztahy mezi jednotlivci i skupinami.

Týden knihoven po Českolipsku je tedy následující:

PONDĚLÍ PRO SENIORY:
4.10. OD 17,00 TRÉNINK PAMĚTI  aneb JAK NA SEBE VYZRÁT!
nám.T.G. Masaryka

ÚTERÝ PRO KOHOKOLIV:
5.10. OD 17,00  Beseda : JAK TO VIDÍ  politolog, publicista, nakladatel  a  univerzitní pedagog ALEXANDER TOMSKÝ.
Čítárna, nám.T.G.Masaryka

STŘEDA PRO DĚTI :
6.10.. 13,00 – 16,00 Luštíme, hádáme, skládáme…hry a hříčky nejen se slovíčky 
6.10. OD 16,30 ZLOBILKY  MARTINY DRIJVEROVÉ – setkání se spisovatelkou knih pro děti, autorkou televizních pořadů, rozhlasových her, seriálů a divadelních her
Odd.pro děti a mládež , nám.T.G.Masaryka

ČTVRTEK PRO HANDICAPOVANÉ
7.10.2010 10,00 Z pohádky do pohádky – dopoledne pro Ústav sociální péče
Pobočka Špičák

PÁTEK PRO RODIČE NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ:
8.10. OD 10,00 POHÁDKA O ZLATÉ RYBCE
Odd.pro děti a mládež , nám.T.G.Masaryka

Týdnem knihoven to nekončí, pro zbytek měsíce máme připraveny další akce a přednášky, zajímavou bude nepochybně máchovská výstava, jedna z prvních, kterou se připravujeme na listopad, kdy vyvrcholí naše oslavy 200. výročí narození Karla Hynka Máchy.


Úterý 19. října  2010 od 17,00 hod
TĚŽBA RUD  NA ČESKOLIPSKU
V rámci volného cyklu  Technické  památky Českolipska přednáší
 Ivan Rous, Severočeské muzeum v Liberci

Pátek 22. října 2010 od 9,30 hod
BÁSNIČKY A ŘÍKADLA
dopoledne pro maminky s dětmi do 4 let
pobočka Špičák, ul. Červeného kříže

Úterý 26. října  2010 od 17,00 hod
BRUSÍRNY SKLA NA ČESKOLIPSKU
V rámci volného cyklu  Technické  památky Českolipska přednáší Mgr. Miroslav Kolka, pracovník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci.
čítárna městské knihovny
        
18.10. – 6.11. 2010
Karel Hynek Mácha : MÍSTA SPATŘENÁ A MILOVANÁ
Umělecké ztvárnění míst, která romantický básník navštěvoval
Minigalerie v chodbě – 1.patro nám.T.G.Masaryka


 

Nahoru