Klub ARCHA nabízí

Archiv
Verze pro tisk |

Při této příležitosti se pustila do rekonstrukce objektu v ul. ČSA 1578 (mezi Lékařským domem a bývalou vojenskou správou), kde je sídlo pobočky CASD, pobočky ADRA a Klubu Archa. V současné době je hotová první část rekonstrukce, kde působí Klub Archa, v druhé polovině roku bude celá stavba dokončena. Celková kapacita 2 sálů bude 70 míst.


Církev adventistů s.d. patří mezi celosvětové protestantské křesťanské církve a jako své hlavní poslání v tomto rozbouřeném světě vidí zmírňování následků válek a přírodních katastrof prostřednictvím své humanitární organizace ADRA a v ČR chce spolupůsobit při zmírňování dopadů transformace v naší společnosti v sociální, duševní a duchovní oblasti (prevence kriminality, rozpadu rodiny, nezdravého životního stylu) na křesťanských etických základech.


Klub ARCHA pro letošní rok nabízí následující vzdělávací semináře:


Ze zdravotní oblasti:


New Start – praktické rady pro zdravý životní styl


Zdravá výživa – praktické rady pro zdravý jídelníček


Jak se zbavit kouření – osvědčený pětidenní seminář vypracovaný lékařskými specialisty v USA


Jak snížit nadváhu – praktické rady bez zázračných receptů


Ze sociální oblasti:


Úspěšné mezilidské vztahy – praktické rady jak předcházet konfliktům


Příprava na manželství – praktické rady pro mladé páry


Šťastné manželství – praktické rady pro pokročilé páry


Výchova dětí v rodině – praktické rady pro rodiče


Z oblasti duševního zdraví:


Jak správně využívat čas – praktické rady jak skloubit hodně nároků na nás kladených v tak malém čase, který máme k dispozici


Hospodaření s penězi – praktické rady pro vycházení s penězi


Jak zvládnout stres – osvědčený sedmidenní seminář


Z oblasti duchovního zdraví:


Série videopřednášek Search (Hledání)


Kurz studia Bible


Seminář knihy Daniel (Starý zákon)


Seminář knihy Zjevení (Nový zákon)


I když bude hlavní část přednášek a seminářů soustředěna na podzim letošního roku, tak se mohou zájemci o tyto semináře hlásit již nyní buď přímo na výše uvedené adrese na jméno Hološovi nebo každou sobotu na výše uvedené adrese od 9 do 14 hod nebo na tel.č. 603 903 175 nebo na Emailu: stary.misa@tiscali.cz.


 

Nahoru