Kácení u zákupské školy se ukázalo jako zbytečné

Archiv
Verze pro tisk |

Stav dřevin posoudil 4. prosince dendrolog českolipské regionální pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život Dr. Milan Kubát. Zjistil, že přes drobné vady na kráse, občasnou proschlou větev nebo jizvu po větvi odlomené a podobně jsou stromy v dobrém zdravotním stavu a poměrně mladé. Rozhodně mladší, než bylo doposud uváděno. Relativně nejstarší je bříza bradavičná na jižní hranici školního sportovního areálu (kolem 40 let), také topoly mají nanejvýš 40 roků, později mezi ně dosazovaná nepyramidální forma do 30 let, javory stříbrné, které až na dva přežily nelegální kácení, jsou kromě jediného dokonce jen zhruba patnáctileté.


Topoly jsou tedy přibližně v polovině svého produkčního věku, dobře zakořeněné, po odstranění suchých větví nepředstavují zdravotní ani bezpečnostní riziko. Tvoří v této části Zákup nepřehlédnutelnou krajinnou dominantu a dobře plní svou ekologickou a estetickou funkci. Ještě více to platí o javorech stříbrných. Svůj posudek dr. Kubát uzavírá doporučením, že kácení z důvodů bezpečnostních a zdravotních není nutné.


A já bych dodal, že zřejmě nakonec ani kvůli blokování přestavby stadionu, jak jeden čas tvrdila radnice, protože jeho úpravy plynule pokračují a sama paní starostka se v médiích vyjádřila, že už nemá obavy z propadnutí patnáctimilionové státní dotace.


Zbývá otázka, čemu vůbec celé to tažení proti stromům v Zákupech sloužilo. Řečeno natvrdo, zda bylo nutno necitlivým a neprofesionálním jednáním vůči zeleni i vůči lidem, kteří ji bránili, a dokonce i ostentativním porušováním zákona poškozovat dobré jméno města. To totiž, jak se zdá, je nakonec jediným výsledkem celé aféry. Věru, smutná bilance.

Nahoru