Komentovaný výběr z prosincového jednání zastupitelů NB (středa 16.12.2015 )

Verze pro tisk |

Upozornění : bod jednání č.18 se týká každého , hlídejte si peněženky .

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Komentovaný výběr z prosincového jednání zastupitelů NB ...

Na jednání zastupitelstva ve středu 16.12. 2015 se bude v bodě č.18 projednávat a schvalovat výše poplatku za odpad na obyvatele pro příští rok.
Doporučuju občanům, aby sledovali případnou diskuzi a konečné hlasování o částce, kterou bude muset každý z nás včetně nemluvňat i těch, kdo žijí a pracují mimo Nový Bor městu zaplatit. Rada města navrhuje zastupitelstvu schválit 570 Kč , kolik navrhne zastupitelstvu poradní finanční výbor se rozhodne zítra. A kolik to bude nakonec - ve středu .
Mám v paměti dřívější stanoviska jednotlivých zastupitelů k této vyhlášce . Trochu s napětím budu sledovat , jak zastupitelstvo s většinovou převahou tentokrát rozhodne. Opozice je slabá a neprojevuje se.
Byl bych velmi rád, kdyby si alespoň jeden ze tří odborů města, které se nějakým způsobem odpady zaobírají vypracoval reálnou studii produkce odpadů a poplatek se určoval jiným způsobem - podle skutečně vyprodukovaného odpadu obyvatele. Město je ve velké většině plynofikované a tak popel v popelnicích je spíše rarita .
Primární by mělo být snížit co nejvíc právě směsný odpad v popelnicích, protože jeho odvoz a likvidace je nejdražší a k tomu motivovat lidi. Tím se ale nikdo nezabývá. Vezmou se náklady města na odpady za minulý rok (6 835 411 Kč ), vydělí se počtem obyvatel a máme tu 574 Kč na osobu. A ještě je třeba zmínit dluhy neplatičů (2637 osob ) , které se vlečou 10 let a v součtu jsou nyní 4 169 244 Kč.
Nastane někdy čas ,kdy se snížením množství odpadů konečně správa a samospráva míní zabývat tak, aby se náklady města reálně snížily a ne jen vydělit náklady počtem lidí a nechat je to zaplatit ze své kapsy ?

Nahoru

Re: Zítřejší ZM (poplatek za odpad)

"...poplatek podle skutečně vyprodukovaného odpadu obyvatele"?
Tak uvažuju, JAK by to MěÚ zajistil:

- Zřetelně označená popelnice pro každou domácnost jednotlivě. Kolik by jich pak stálo před panelákem? A kde? Kromě parkovišť řešit ještě i "stanoviště popelnic"? A není to v rozporu s ochranou osobních údajů? To je vtip - ale z odpadků lze opravdu leccos o nás zjistit.

- Na každé popelnici řetěz se zámkem, aby úřad furt jen neřešil stížnosti typu: "Von nám tam soused XY 2x přihodil svůj pytel s odpadem a já to za něj platit nebudu!"

- Popeláři by si museli vozit váhu, aby obsah každé popelnice před vysypáním zvážili - a taky zapsali! Kdo jim ji ale odemkne? Plus reklamace nespokojených: u tříděného odpadu mám s chybami v evidenci opakovanou zkušenost, a to je na každém pytli můj čárový kód.

- Ještě jsem zapomněl to hlavní: Pro každou domácnost vypočítat poplatek na osobu individuálně. Podle jakého vzorce? Pak zveřejnit a zkontrolovat každou platbu?

A že by tohle všechno podle MZ bylo levnější? Nebo má jiné, geniální řešení, které zítra odtajní?
Padla tady nedávno hypotéza, že MZ je taky zastupitel, dokonce ne vždy jen opoziční. Ohromující dluhy neplatičů měl příslušný odbor řešit od začátku: zveřejnění - žaloba - exekuce - jen výjimečně prominutí. Nebo máte jiný nápad?

Už teď lze poplatek trochu snížit odevzdáváním tříděného odpadu (papír a plasty). Kromě toho si nejsem jist, jestli zvažované zvýšení o 70.- ( : 12 = 5.83 měsíčně) je opravdu ten nejvýznamnější problém zítřejšího zastupitelstva. Co třeba rozpočet?

PS: Je nějaký závažný důvod, aby ZM zasedalo obvykle 4. středu v měsíci? Kdyby bylo dřív, stihl by Novoborský měsíčník podávat aktuálnější informace - ne se zpožděním 5 týdnů.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr z prosincového jednání zastupitelů NB ...

Jestli ono by nebylo dobré se pokusit sebrat zkušenosti tam, kde nemají v zastupitelstvu lidi typu pana Tichého. Třeba se vydat na jižní Moravu, kde docela dobře funguje inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO). Ten systém je ekonomičtější a hlavně šetrnější k životnímu prostředí.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr z prosincového jednání zastupitelů NB ...

Jejda, jejda, ještě že bydlím v ČL... :) No ale, stejně jednou každý z nás skončí v odpadu... :)

Nahoru

Re: Komentovaný výběr z prosincového jednání zastupitelů NB ...

Tak jsem se podíval na systém ISNO v Mikulově:
Všem domácnostem, které vyplní a odešlou objednávku nádob, jsou zdarma vydány požadované nádoby popř. pytle i s podrobným návodem co a jak třídit – objednávku je možné odeslat elektronicky na www.stko.cz. Nádoby s tříděnými odpady (papír, plast) jsou sváženy jednou za měsíc. Harmonogram svozu tříděného odpadu je zveřejněn na www.stko.cz v sekci Termíny svozu. Nádoby jsou opatřeny čipy s unikátním číselným kódem, který se při výsypu načte a uloží do databáze. Tím vznikne informace, kolik která domácnost odevzdala odpadů. Po uzavření čtvrtletí dojde k vyúčtování, kdy se domácnostem připíší bonusy podle celkového objemu a poměru tříděného a směsného odpadu. Od­měnou bude snížení poplatku za odpady na následující rok.
(Všimněte si: o individuálním vážení směsného/netříděného odpadu není řeč.)

PŘESNĚ TOHLE UŽ NB PÁR LET PRAKTIKUJE!
viz http://www.novy-bor.cz/customers/novy-bor/ftp/File/MeU/_OSM/odpady/sber.html

Nepodstatný rozdíl je jen v tom, že nafasujeme štítky s čárovým kódem pro papír a plasty plus občas taky plastové pytle. Ačkoli zmíněný odpad odevzdáváme poctivě, naše sleva pro dvě osoby je ročně nejvýš kolem 100.-, tedy 10 % poplatku. Příklad z Mikulova asi uvádí TEORETICKOU hranici 70 % slevy z 3.000 na 900 pro 5člennou rodinu, mají tedy poplatek 600/os., tedy vyšší než my. A kdo netřídí, zaplatí ho celý!

Jenže MZ navrhuje snížení základního poplatku pro všechny a placení podle skutečné váhy SMĚSNÉHO odpadu za rok. To bych spíš uvažoval o zvýšení "symbolických" sazeb za kilo tříděného odpadu, aby se ta práce vůbec vyplatila.
Než příště začnete vtipkovat, laskavě se obtěžujte ověřit a promyslet fakta, pánové. Myslitele vašeho typu bych do ZM taky nevolil :)

Nahoru

Re: Komentovaný výběr z prosincového jednání zastupitelů NB ...

Pane Tichý, nebudu vymýšlet své návody jen pro vás, ale uvedu několik věcných informací k poplatku za odpady. Zákonné jsou celkem 3 způsoby výběru. Začnu tím, jak to máme zavedeno v Novém Boru.

1. Místní poplatek podle zákona o místních poplatcích ( zák .č. 337/1992 Sb.) se stanoví na hlavu - paušálně. Je to nejpohodlnější způsob výběru pro správce poplatku a má dvě složky.
a) pevná sazba s horní hranicí 250 Kč na osobu a rok , obec ji nezdůvodňuje.
b) sazba na základě skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz n e t ř íd ě né h o odpadu.

2.Poplatek za komunální odpad podle zákona o odpadech ( zák. č. 37/2000 Sb. ). Není stanovena hranice, ale na druhou stranu do částky nelze zahrnout náklady obce na separovaný odpad, jak jej známe z "hnízd"
kontajnerů. Koneckonců separovaný odpad přináší obci určitý zisk od firem, které jej vykupují a znovu zpracovávají.Nebo se taky nevybírá od občanů nic a město náklady na odpad hradí z rozpočtu. Takhle to mají třeba v CL , ale i řadě dalších měst.

3. Smluvní formou podle zák.č 125/1999 Sb. Předpokládané roční náklady se rozvrhnou na poplatníky podle počtu a objemu nádob na směsný odpad. Tomu vyhovuje nejlépe jednoduchý známkový systém.

Pane Tichý, můžet si to sám prostudovat a pak se s vybraným doporučením obrátit na zastupitele, aby formu výběru poplatku změnili tak,aby skutečně motivovala lidi ke snížení množství směs. odpadu.
Nebo problematiku přeložit Výboru pro dopravu a životní prostředí jako podnět.
Ještě bych se přidal souhlasem k včerejšímu příspěvku " sou " v jiné diskuzi s tím, že taky očekávám, že zvolení zastupitelé budou především reflektovat zájmy svých voličů. Zavedený způsob je pohodlný pro úřad, ale je nákladný,úřadu to vyhovuje a zastupitelé se dosud nikdy neměli k tomu,aby alespoň teoreticky spočítali další dva alternativní způsoby. Neznám se s žádným spoluobčanem, který by si přál, aby se krerýkoliv poplatek městu zvýšil, byť třeba jen o desetikorunu. Zastupitelstvo by mělo hledat způsob jak víc ušetřit a ne jak víc vybrat.
PS. K rozpočtu se vyjadřovat nemíním, neboť je to pro mě nesrozumitelné. Plno zkratek, tabulek, čísel a bez výkladu se v tom nevyznám. Předpokládám, že vy možná taky , nebo nemám pravdu ? :-)

Nahoru

Re: Komentovaný výběr z prosincového jednání zastupitelů NB ...

Konečně věcná reakce k tématu, díky za ni!

Systém poplatků za komunální (netříděný) odpad v NB jsem měnit nechtěl, jen jsem reagoval na váš návrh, podle mého poněkud populistický, nákladný a organizačně náročný, viz můj první příspěvek tady.

Souhlasím s větší zainteresovaností/motivací na třídění odpadu - tím by se postupně mohl (netříděný) obsah popelnic a celkové náklady města za likvidaci odpadů snižovat. Proto jsem uvažoval o zvýšení sazeb tříděného odpadu za odevzdaný papír a plasty (tj. vlastně slevy na výsledném poplatku za odpad). Nevybírat od občanů za odpady nic je demotivující, protože se na všechno třídění můžou vykašlat.

"Reflektovat zájmy svých voličů" je taky pěkná fráze. Moji sousedi například mohli volit jiné kandidující strany, protože slibovaly jiné věci - v ZM ale zasedají "moji" i "jejich" zástupci a musí společně vymyslet a schválit nějaký kompromis i v záležitostech, které se aktuálně vynoří a ve volebních materiálech vůbec nebyly! Co myslíte?

V našem tématu je zájmem některých voličů neplatit za odpady nic, nebo aspoň co nejmíň. Jiní voliči naopak chápou, že likvidace odpadů něco stojí, měsíční platbu 500 : 12 běžný občan unese a město může přesunout peníze na jiné nutné věci.

Už dnes odpoledne v 16:30 uvidíme :o)

Nahoru

Re: Komentovaný výběr z prosincového jednání zastupitelů NB ...

V tříděném odpadu jsme jako město každoročně v soutěži o "Zlatou popelnici " na některém z čelních míst.Bohužel třídění odpadů má svůj strop a už se víc nenatřídí. Pro občana je úspora za sběr do pytlů zanedbatelná, nějakých 15.- Kč ročně je docela k smíchu. Ale ty náklady města ! Jede pro ně zvláštní malé vozidlo, pytle převáží do sběrového dvora, tam je identifikují a zaevidují. A potom uskladní. Největší výhodu to přináší tomu, kdo v tom podniká. Odpad má čistý a napytlovaný. Víc městu platit nebude, proč taky ?
Já kdybych chtěl odevzdávat víc tříděného odpadu, musel bych například kupovat pití v petkách. Piju vodu z kohoutku, noviny nekupuju , stačí mi , co si přečtu na netu, takže do kontajneru dávám akorát letáky o které 2x nestojím. A sklo ? Málokdy něco rozbiju a piju už jenom tu vodu. Biologický odpad dávám do kompostu , jak mi velí zahradnická čest. Bylo by pro mne ideální, kdyby se naše popelnice vyvážela jednou za 6 týdnů. A to bych bez řečí zaplatil vypočtenou částku za obsah cca 120l. Zatím je situace taková, že 20 cm směsného odpadu na dně naší popelnice se vyklápí každý týden.
Jak já bych si mohl poplatek snížit ? Neporadíte ?
P.S.
Jedna rada nakonec : možná o tom občané ani neví, ale ve sběrně dostanou za papír i plasty o trochu víc, jen to tam musí dopravit.

Nahoru

Re: Výběr z prosincového jednání ZM v NB

Po ne moc přehledné diskuzi byl právě odhlasován (tj. St v 18:00) NEzvýšený roční poplatek za odpady 500.- (a zvýšení na 200.- pro rekreační objekty) - viz cca 6. čtvrthodina záznamu, až bude k dispozici.

PS: MZ nepřišel, žádný návrh na změnu metodiky se neobjevil. Připomínky byly jen k postupu při výpočtu průměrných nákladů 2014 na 1 obyvatele. - Rozpočet byl taky schválen.

Záznam:
https://www.youtube.com/watch?v=D4g8zSMrTzM
Dlouhá debata o poplatku začíná v čase 1:02 záznamu.

Pokud vás zajímá některý z projednávaných bodů, program ZM a podklady jsou jako obvykle tady:
http://www.novy-bor.cz/customers/novy-bor/ftp/File/Mesto/ZM/2015/ZM14_prg.pdf
http://www.novy-bor.cz/customers/novy-bor/ftp/File/Mesto/ZM/2015/ZM14.pdf

Nahoru

Re: Komentovaný výběr z prosincového jednání zastupitelů NB ...

Pane Tichý, občan MZ nemůže podávat na jednáních žádné návrhy směrnic nebo usnesení, může tak akorát přednést svůj příspěvek do diskuze a pokud je v projevu i argumentech přesvědčivý , zalobuje u zastupitelů a může se mu podařit jejich původní připravený návrh zvrátit .. ,, To byl možná tentokrát případ projektanta , občana který vystoupil a poukázal na další několikanásobné předražení stavebních projektů uvedených ve schvalovaném rozpočtu na r. 2016. Možná i to byl důvod, proč se 3 zastupitelé souhlasu s rozpočtem vyhnuli. Za trapné však považuji, že starosta se zapomněl ovládat a uštědřil jim za to přímo po hlasování výtku - zas jako ve škole. Jsou snad všichni zastupitelé starostovi dopředu nějak zavázáni ? Koneckonců záznam je aktivní, poslechněte si ho znovu . K podrobnostem se ještě vrátím večer . K navrhování jsou ale zákonem o obcích určeni zastupitelé, ti borští se k takovým věcem bohužel nemají. " Moc práce "

Nahoru

Re: Komentovaný výběr z prosincového jednání zastupitelů NB ...

Schválení rozpočtu bylo stěžejním bodem jednání, jak připomínal pan Tichý. Nebýt vystoupení bývalého zastupitele p. Džavíka a Ing. Folbrechta proběhlo asi hladce. Šlo především o kritiku výdajů za stavební projekty a stavební dozor v kapitole Odboru rozvoje města. Údajně v návrhu rozpočtu bylo např. u stejné položky 1x snížení a 2x navýšení, což označil p.Džavík za manipulativní. Pan starosta se ohradil tím, že se schvaluje závazný rozpočet a ne položkový. No nešť, ale co má pro občana znamenat ta zmatečnost , nevyložil.Paní předsedkyně Fin.výboru se přidala tím ,že pokud se s něčím manipulovalo, musí se vědět s čím. Samozřejmě ,ale najít to musí ona , je u zdroje , občan jen mluvil o jemu nepochopitelných nesrovnalostech.
Pan Ing.Folbrecht upozornil na nezvykle vysoké částky za autorský dozor staveb. Např. při konkrétní investici 9 milionů je v rozpočtu autorský dozor za 120 tisíc. Na dozory existují ve stavebnictví tabulky s limity , připomněl a k 10 milionové investici je minimum za dozor 14 tisíc a maximum 20 tisíc. V Boru to asi neplatí. Bylo zjevné, že taková diskuze k rozpočtu není vítaná, pan starosta se samou nervozitou přeříkával.
A ještě bych rád pana starostu upozornil , že dlouholetý novoborský občan a vodohospodářský projektant se
jmenuje Folbrecht a ne Folprecht . Pan starosta asi jeho jméno neviděl nikdy nikde napsané.
To zkomolení jména úřední osobou je nevkusné. To máte asi tak , že hodinky a holinky taky nejsou to samé.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr z prosincového jednání zastupitelů NB ...

Ještě pár slov k projednávání vyhlášky o poplatcích za odpad. Proběhlo podle obvyklého scénáře:
Finanční odbor - úřad města, vypočítal částku na 574 Kč
Finanční výbor v čele se zastupitelkou Ing.Kollertovou navrhuje částku 600 Kč
Rada města, kterou tvoří 7 zastupitelů navrhuje 570 Kč
To jsou tedy ti "zlí zastupitelé "
K výpočtu poplatku kriticky vystoupili zastupitel Ing. Řehoř za ANO a p. Fuksa za KSČM . A pak i načasováním jako každoročně vystoupil " zastupitel hodný " Ing. Válek a přednesl svou stejnou "mantru " jako loni. Stát zatěžuje občany vysokými daněmi , proto by mohlo město symbolicky dotací těch 74 Kč občanovi ulevit. Když uděláme změnu, měli bychom před tím udělat kampaň, mnozí to nebudou vědět. Pan Válek se taky několikrát přeřekl. Podle psychologů je to známka obsahového nesouladu mezi myšlenkou a řečí , jinými slovy znamená to, že se něco tají nebo lže.
MZ nešlo, pane Tichý prioritně o snížení vypočteného poplatku, ale o jinou změnu - způsobu výběru ze 3 možností podle 3 různých zákonů tak ,aby nejlépe postihl množství odpadu produkovaného jednotlivcem.
Na to ale nestačí diskuze těsně před hlasováním. Znamenalo by to mravenčí statistickou práci nejméně půl roku předem a výsledky pak včas předložit zastupitelům k posouzení a rozhodnutí. Zatím pochybuji, že se najde takový zastupitel , nicméně zastupitelstvo to jako celek může nechat zpracovat úředníkům Odboru životního prostředí, kteří mají všechny výstupy o odpadech v rámci své činnosti.
Pane Tichý, vy jste členem redakční rady Novoborského měsíčníku , je v ní i zastupitel Valdman a předsedou bývalý zastupitel Šeps, takže dost dobře nechápu, proč se s požadavkem změny měsíčních termínů jednání obracíte ke mně. Mně je taky jasný, že každé vydání měsíčníku je dávno za událostmi. Obraťte se se svou žádostí na některého zastupitele , aby ji dal na program jednání zastupitelů a uvidí se , jestli to půjde.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr z prosincového jednání zastupitelů NB ...

No a v závěru prosincového jednání zastupitelstva oznámil pan Džavík , že bylo skupinou občanů podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. Své závěry učinili na základě vyžádaných informací k činnosti Odboru rozvoje města . Připomíná, že zodpovědnost mají zastupitelé, kteří dali větší důvěru druhé straně
( úředníkovi ) než kritikům postupu u stavebních zakázek města. Úprava směrnice 5.01 je nedostačující .
Pan starosta poděkoval panu Džavíkovi, že splnil svou občanskou povinnost.. Zůstává otázka, zda a kdy splnil svou povinnost pan starosta. Dále pak starosta řekl , že změnili směrnici a pozvali autorizovaného odborníka na posouzení.
Takže my občané se pak jistě neprodleně na veřejném jednání zastupitelstva dozvíme, jaká budou zjištění nezávislého auditora a nakolik se se zjištěními policie ČR budou shodovat nebo lišit.
Přiznám se, že se ani nedivím , že nikdo k tématu nediskutuje , dokonce i pan Tichý zmlknul , všichni jsou nějak zaražení. Já jsem tím poněkud znechucenej . Jsem ale rád , že se moje komentáře čtou a nakolik jsou postřehy pravdivé se do středy můžete přesvědči sami, najdete-li si na webu města záznam ze zasedání.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr z prosincového jednání zastupitelů NB ...

V přeřeknutí není třeba hledat nic tajemného, pane (paní, slečno) Z. Kdybyste na to vzal(a) Occamovu břitvu, nejspíš byste dospěl(a) k závěru, že je to tím, že, bohužel, nejsem nijak excelentní řečník.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr z prosincového ZM v NB

Nejsem ani zaraženej, ani znechucenej. Zainteresovanost na třídění odpadů ani termíny ZM se nezměnily, beru to na vědomí. Ostatní body jsem nestudoval, protože mám jiný starosti. Zastupitelská demokracie není v tom, že bychom měli zastupitelům ve všem neustále radit. Mají se odpovědně řídit slibem a svým svědomím. Proto jsme si je zvolili. Na neustálou kontrolu, kritiku a podávání žalob stačí pár jedinců, kteří se k tomu cítí povoláni :o)
(Obvykle je to úkol médií, do kterých každý z nás může taky poslat dopis nebo článek.)

Nahoru

Nejenom sužovaným přátelům z NB

Vážení přátelé (stejně tak případní virtuální nepřátelé)!
Přeji všem vše krásné, hlavně ve zdraví, pohodě, optimismu, s úsměvem a sluníčkem nad hlavou,
do nového roku 2016!
TvonL

Nahoru

Re: Komentovaný výběr z prosincového jednání zastupitelů NB ...

Tak už od loňska čekám, kdy se konečně objeví na webu města zveřejněný zápis tohoto jednání a výpis
usnesení. Podle jednacího řádu na to má městský úřad 10dnů . Čekám už celých 18 dní a jsem
napnutej , co tam bude a nakolik se s mým zápisem v ožehavých bodech shodne.

Nahoru