Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - květen 2013

Verze pro tisk |

Tentokrát nikoliv jen o bodech jednání, ale víc o připomínkách
občanů . To, co si samospráva schválí a pak ještě i pochválí se
občanům nemusí líbit, řadu z nich to například obtěžuje A dokonce to přidou na veřejné zasedání říct. A tak to má být.

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Téměř na konci jednání ve volné diskuzi vystoupila starší paní, která zřejmě bydlí v Kalinově ulici pod muzeem. Stěžovala si jménem dalších z této lokality na hudební produkci ( bubnování ) při
tzv. Muzejní noci , kdy přes den byl dětský zábavný program a ve 22.15 začal binec , že se budily malé děti. Paradoxně s tím vyzněla pochvala a poděkování pracovnicím muzea za organizaci akce, kterou chvíli předtím vyslovila zastupitelka Šepsová.

A ještě jednou Kalinova ul. : Zde se musí do konce roku vybudovat víceúčelové hřiště pro ZŠ a tak rychle proto , že pokud uspějeme s žádostí o dotaci , musí být peníze vyčerpány do konce roku. Pokud s dotací neuspějeme - ví bůh .
Pan zastupitel Valdman upozornil na to, že v projektu není běžecký ovál , který je základem každého školního hřiště a nějaký přístřešek na svršky dětí a naopak jsou tam zbytečnosti , bez kterých se běžné školní cvičení obejde.

A ještě jednou o sportu : Pan zastupitel Šeps tlumočil přání čtenářů Novoborského měsíčníku si dopředu přečíst pozvání na sportovní akce , které se připravují. Mluvil k vedení sportovních týmů, ale byl tam jenom šéf šachistů, který je taky zastupitelem. Účinější by bylo je konkrétně obvolat .

Pan Stehlík přišel s návrhem, že by významní sklářští řemeslníci, kteří žili a pracovali v našem městě ještě poměrně nedávno, mohli mít v prostorách muzea svým výrobkem zvláštní místo.Považuji to za dobrý nápad.
Ne tak dobré bylo, když začal téměř vyčítat městu , že skupina zájemců navštívila Rusko, naše
družební město Nikolsk a to na vlastní náklady ! Bez materiálů k propagaci města ! No a p. zastupitel Šeps mu zcela na místě opáčil, že v TICu jsou k dispozici. Tak příště - nezapomenout !

A ještě jednou p. Stehlík : Jeho nešťastná ruina naproti sokolovně teď čeká na zahraničního investora anebo buldozer. Diskuze zastupitelů i úředníků byly s nejednoznačnými závěry a sám
majitel nemovitosti Stehlík bohužel "odletěl " dřív , takže se neví.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

A ještě jeden postřeh : Na místě tajemnice úřadu seděla na jednání ved.správ.odboru . Znamená to asi, že nová tajemnicez funkce po 3 měsících odešla . Na stránkách města je už vypsané výběrové řízení a tak jen malou poznámku : Pan starosta někdy informuje i o malichernostech a tak snad by k tomu mohl taky něco veřejnosti říci.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Vážený pane, vaše vesměs přesné postřehy navozují dojem, že jste byl na ZM přítomen. Mezi nepočetnou skupinkou diváků, z nichž jsem většinu znal, jsem neviděl nikoho, kdo by se mohl jmenovat Zahradník, ani nám nad hlavami nelétala žádná muška. Marně si lámu hlavu nad záhadou, kde jste byl ukryt.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Z nedostatku jiné zábavy jsem si důkladně prohlédl plakátovací plochy města. Je pravda, že
plakát na fotbalový zápas se tam dole krčí jeden . Celou hlavní plochu , odhadem asi čtyřiadvacetkrát větší , pokrývají plakáty na ostatní kulturu. Tolik ještě k propagaci sportu ve městě , je to zajímavé srovnání .

Nahoru