Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - duben 2013

Verze pro tisk |

Na dubnovém jednání zastupitelstva se tak jako každý rok v tuto
dobu schvalovaly rozdělené granty a dotace.
Problém nastal, když se měla schválit částka jen 40 tisíc pro oddíl sportovního lezení vedený Petrem Mánkem.
Starosta to obhajoval argumenty s údajně nepravdivými podklady v žádosti o grant a doporučením Sportovního výboru, který ale v době hlasování nebyl kompletní.
Zastupitel Nastič navrhl navýšit částku na 80 tisíc z rezervy města.
Zastupitelka Šepsová ( kulturní fronta )deklaruje, že bude hlasovat proti čerpání rezervy, protože na sport se dalo víc peněz.. Zastupitel
Novotný V. ( předseda finančního výboru )říká, že se mu návrh nelíbí.
Zastupitel Valdman připomíná, že návrh výboru je pouze poradní, rozhodují zastupitelé hlasováním. Zastupitel Novotný P. ( sport.výbor)
navrhuje ubrat Jiskře 40 tisíc a dát je lezcům, což už ale nejde.
Zastupitelka Hladká vyzvala ostatní, aby si uvědomili, že nehlasují
o P. Mánkovi, ale o podmínkách pro sportovní vyžití dětí.
Pak zasáhl zastupitel Šeps a navrhl ,,tradičně ,, ukončení
diskuze k tématu. No a po trojím hlasování, prošel nakonec ten
původní návrh - dostanou 40 tisíc. Škoda. Ve městě existují 3 oddíly s tímto zaměřením a právě lezci pod vedením P.Mánka mají nejlepší výsledky i v mezinárodní reprezentaci.

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Jsem zvědav, jaká rivalita vypukne mezi příjemci grantů a dotací příště. Můžeme očekávat bouřlivější diskuzi , protože peníze z hazardu a rozdělování grantů jsou spojité nádoby. A peněz na rozdělování bude pravděpodobně mnohem méně.

Nahoru