10. výročí od povodní

Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - červen 2013

Verze pro tisk |

V sobotu večer jsem vložil do Hydeparku nový příspěvek s výše uvedeným nadpisem. Byl adminem schválen a zveřejněn. Po
necelých dvou hodinách měl už 40 čtenářů.

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

V pozdním nedělním odpoledni jsem se chtěl podívat , kolik lidí to zajímá. A kde nic, tu nic.
Původní text je pryč i z mého osobního účtu. Je to záhada. Pan Bárta mi na dotaz odpověděl : ???
Přiznám se, že se mi to znova psát nechce , byl bych radši kdyby se to našlo p. Bárto. Dík.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

A co jsem Vám měl odpovědět na podobný dotaz? O příspěvku nevím, v noci přišly nějaké spamy, zřejmě se váš příspěvěk odporoučel do propadliště internetu s nimi. Je mi to líto.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

To je pravda , byly tam spamy před ním i za ním. Budu muset překonat lenost a napsat to znovu. :-)

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Na červnové zasedání ZM pozval p. starosta neohlášeně dva hosty , velitele policie ČR z České Lípy a Nového Boru, aby zastupitele seznámili s vývojem kriminality po " té nešťastné amnestii". Škoda, že to nebylo zveřejněno v programu schůze , aby si mohli zastupitelé nebo občané připravit své dotazy. Takto byl připraven se svou prezentací tabulek kriminální činnosti jenom pkl. Mgr Petr Rajt.
Dopad informací přednášený monotóním hlasem posluchače znavené vedrem spolehlivě uspal.
První se pak probral k diskuzi P.Novotný. V jeho restauraci Ajeto došlo k několika krádežím, kdy pachatelé byli zaznamenáni hlídacími kamerami. Na ty pak taky došlo a byly taky ukradeny. Do
problémů se zákonem se ale dostal on, neboť Úřad na ochranu os. údajů považuje kamery instalované v provozovně za slídění po zaměstnancích. Policie poradila řešení - vyvěsit cedulky
Prostor je monitorován.
Zastupitel p.Doškář ohlásil krádeže zahradního nábytku a zařízení v lokalitách, kde jsou zavedeny městské monitorovací systémy a chtěl vědět, zda je na nich o tom záznam . Starosta ho ujistil, že kamery jedou nepřetržitě a pozval ho na prohlídku centrály pracoviště. Připomněl všem, že je to o osobní statečnosti každého, aby ohlásil trestnou činnost.
Zastupitel p.Valdman poznamenal , že vidí chybu v zákonech. Chybí okamžitý trest. V jiných zemích samosoudce odsoudí provinilce hned a dá např.trest 3 dny veřejných prací nebo pokutu. Známe to běžně z amerických filmů. Krádeže u nás vidí zastupitel jako sociální problém.
Zastupitel Vojta vylíčil 3 úsměvné epizody k policejním akcím a pak položil dotaz, zda má policie vypracovanou strategii zásahu. Samozřejmě má, ale je to tajný :-)
Pak se Policie odporoučela a pokračovalo se v ohlášeném programu.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Na programu byl teprve pravidelně zařazovaný bod č.4 - Informace vedení města o proběhlých jednáních ( od posledního zasedání.), podává je starosta popř.místostarostka.
Pan starosta se zúčastnil studijní cesty do Pobaltí , organizované Svazem kulturní ochrany historických sídel. Preventivně hlásil , že jela i manželka, která si to plně hradila.
Programy obnovy zde financují především banky a sponzoři , oproti situaci u nás, kde to je na městech nebo státu. První, co mě napadlo, že pokud jsou to banky německé a sponzoři také, jistě jim záleží na tom, aby architektura , kterou zde vybudovali jejich předci , zůstala zachována v
dobré kondici budoucím generacím. Považuji to tak za správné .
Kamiony - konečně jedna konkrétní informace z bůhvíkolikátého jednání . Převažují kamiony, které mají trasu do Mladé Boleslavi ! Na jednání, které bylo mezi kraji , nebyl Libercký kraj dobře připraven, dle vyjádření starosty. Ten by připustil odklon trasy ny Cvikov , Liberec , Mladou Boleslav.
Místostarostka uvedla jednou větou, že ve městě proběhl seminář k novele obč. zákoníku o opatrovnictví osob se zdravotním postižením. Snad by stálo za to, uvést to obšírněji na stránkách Novoborského měsíčníku, aby se informace dostaly k přímým poskytovatelům i postiženým, kterých se to týká především.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Počasí mi přeje - leje, nedá se nic bohulibého dělat, tak ještě dopíšu reprízu závěrečné části .
Posledním bodem každého jednání zastupitelstva jsou náměty , připomínky a dotazy zastupitelů a občanů. To bývá nadmíru zajímavé někdy i zábavné.
Pan zastupitel Šeps si postěžoval na to, že máme ve městě každý kandelábr olepený oranžovočernými cedulemi. Prostě cirkus ! Pro přespolní vysvětlím, že se jedná o reklamu na slevy obchodu s elektrotechnikou Planeo. Nad smlouvou s firmou MEA , která má sloupy v pronájmu od města , se stahují mraky. Máme ve městě regulérní výlepové plochy , sloupy to nejsou a smlouva může být kdykoliv vypovězena.
Pan zastupitel Doškář " slyšel ", že dotace na opravu hrobky Ladish není jistá . Jsme prý první náhradníci. Starosta se mu to pokoušel rozmluvit , zda se mu to podařilo není jasné a tak se mu pokusím trochu pomoci. Starosta mu slíbil písemnou odpověď do 30 dnů.
Zatím platí toto prohlášení, které starosta zveřejnil v bodě č.4 , informací o proběhlých jednáních na únorovém jednání ZM. ,, Monitorovací výbor v Drážďanech z Cíle 3 schválil projekt mezi městy Nový Bor a Grosschonau "Cesta tradičních řemesel " za více než 6 mil. Kč, realizace do konce června 2014. Z projektu budou m.j. hrazeny opravy hrobek Ladish a Hantich ..........
Pan Doškář tam v únoru buď nebyl anebo zapomněl. Oficielně žádná změna nebyla hlášena.
V závěru zasedání starosta ohlásil prázdninovou pauzu jednání s tím, že pokud bude naléhavá potřeba svolá zastupitelstvo mimořádně v červenci.
Před rokem to - pravda - udělal , pamatujeme ?

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Pane Milane Zahradníku, Ing.Jeništa při posouzení a hodnocení nabídek VZ "Stavební úpravy a restaurátorské práce hrobky Ladisch a hrobky Hantich", před celou komisí prohlásil, že dotace na tento projekt není 100% ní. Jsme 1. náhradníky. Tak rozhodla monitorovací komise. Ing. Jeništa mně přislíbil ( při hodnocení nabídek)písemné vyjádření.
Pan starosta také.
Je to jiná informace než informace z února 2013.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

... První, co mě napadlo, že pokud jsou to banky německé a sponzoři také, jistě jim záleží na tom, aby architektura , kterou zde vybudovali jejich předci , zůstala zachována v
dobré kondici budoucím generacím. Považuji to tak za správné .
Promiňte,ale dlouho,dlouho jsem se smál
Tak my jsme to těm předkům zkonfiskovali /co se provinili / ,ukradli/ tomu zbytku/,povětšinou zdevastovali a zničili-viz.Zaniklé Sudety a teď by to měli ještě dát do původního stavu a samozřejmě za své?Není už toho trochu moc?

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Byla řeč o Pobaltí a architektuře. Němečtí rytíři zde v ranném středověku založili pevnosti jako Memel,
Konigsberg, Marienburg. Později obchodní liga německých měst podporovala rozvoj měst s převahou německého obyvatelstva - Riga, Tallin, Tarta , Kaliningard .
Nevím o čem píšete vy : Tak my jsme to těm předkům zkonfiskovali .........atd.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Mluvil jste o situaci u nás,že by měli německé banky sanovat a obnovovat to,co jsme nejprve zdekretovali a pak zplundrovali.
http://www.zanikleobce.cz/
Tady je jenom zlomek z toho.Dejte si interaktivní mapu.Na to,byť málo, by ani německé banky nestačily.
...zůstala zachována v dobré kondici budoucím generacím. Považuji to tak za správné .
To správné je.Ale předpokladem je aby na tom bez předsudků pracovaly oba národy.Jenže myslím tu druhou stranu to zajímá čím dál tím méně.Zvlášť když si k tomu přečtou ještě dnes názory takových Machů,Benešů,Vltavínů,či Beranů.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Růženíne , vyložil jste si to z textu jinak, než bylo zamýšleno. Bylo to skutečně jen o Pobaltí a tamní architektuře a financování její obnovy. Přesně , jak to řekl pan starosta . Ta moje poznámka, co mě při tom napadlo ,ve které nevidím nic špatného a patří jen k Pobaltí. Je to myšleno jako chvála , že
existují privátní subjekty , které na obnovu dají peníze, po pravdě ale nevím, zda jsou německé , to byla jen úvaha . Na takové podrobnosti se mohl zeptat pan starosta při své cestě. Já bych se zeptal.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Již rozumím.Jenom dodám,že znám situaci v bývalé NDR.Vše,co mělo nějakou historickou hodnotu bylo zakoupeno za symbolickou cenu firmami,banjami,bohatými jedinci.Zachováno pro budoucí generace,ale veřejnost se dovnitř moc nedostane.
http://www.schloss-meseberg.de/
To byla totální ruina.Zrekonstruovala firma Messerschmidt.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Pěkným příkladem , jak by se to mělo dělat, je obnovený kostel Frauenkirche v Drážďanech. Financování rekonstrukce bylo mimo jiné dílem z celoněmecké sbírky a podíleli se na ní i turisté.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Zajímavější by bylo vědět , zda oranžovočerné plakáty slev Planeo na plakátovacích plochách
Kultury s.r.o Nový Bor jsou tam legálně anebo ilegálně. Na sloupech jsou samozřejmě taky.

Nahoru