10. výročí od povodní

Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - březen 2013

Verze pro tisk |

Pan starosta pohovořil o projektu slibně se rozvíjející přeshraniční spolupráce s městečkem Grossschonau . Přispějí na "Skleněnou cestu ", na opravy hrobek Ladisch, na vitrýny do muzea.

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Našel jsem si o naší nové partnerské obci pár zajímavých informací: Obec Grosschönau uvádí 6035 obyvatel v r.2010. Zastupitelstvo má 18 členů. ( 8 CDU, 5 SPD, 2 FW, 1 LINKE, 1 FDP,
1 NPD ). Starostou je od 1.8. 2008 už druhé volební období Frank Peuker. Starostovo volební období je u nich 7 leté. Bohužel se nedovídáme, jestli je volen přímou volbou a ani jaké je volební období ostatních zastupitelů.
V obci je Muzeum damašku a froté, Muzeum motocyklů a techniky .
Na webu mají seznam partnerských měst, ale Nový Bor tam není ( Hofingen,Olszyna, Varnsdorf,
Velký Šenov, Dolní Podluží ) Stejně tak na webu NB jsou vyjmenovaná partnerská města :
Břeclav, Zwiesel, Frauenau, Oybin, Aniche, Mednogorsk ,ale Grossschönau zatím ne.
Doufám, že se to brzo zaktualizuje.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Kontroverzní podnikatel Robert Uksa z Prahy jí poslal dopis o tom, že česko-polský projekt uctívá členy NSDAP a agenty StB a ministryně se zřejmě kvůli tomu omluvila. „Je to zlo, které nám brání ve vyjednávání," řekl na adresu dopisu starosta Jaromír Dvořák.
Víte něco k tomu blíže?

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Pan Uksa, napsal paní ministryni dopis, který vlastně opakuje připomínky, které jsem po dobu několika let připomínal a do dnešního dne nebyly naprveny. Pokusím se celý dopis od pana Uksy získat a po je ho souhlasu jej zveřejnit!

Níže uvedený text jsem zveřejnil v diskuzi hydeparku dne 17.11.2011

.......Po zmíněné revoluci vyrostla celá řada nových učitelů a historiků, která se bohužel často nedokáže v minulosti orientovat. Jednou z nich je i paní Mgr. Petra Ajšmanová. Např. její prohlášení o hlupacích a o "sudetech" a její „vždyť nás tehdá přeci zabrali“. Letos pak její pokus o rehabilitaci sklářské rodiny Pfohlů.
Pár slov o výstavě " Sklářský rod Pfohlů" v našem muzeu..
Navštívil jsem komentovanou prohlídku, kterou slovně provázela paní Mgr. Eliška Vavříčková.
Přednáška i výstava byla velmi poutavá. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých informací o tvorbě i o životě rodiny Pfohlů.Velmi mne zaujala informace o Alexandru Pfohlovi starším, který byl zakladatelem našeho muzea a byl také zastupitelem a dokonce místostarostou. Pro mne byla velice sympatická informace, že v roce 1936 odmítl do ZM kandidovat, protože se k moci dostávali nacisté. Paní Mgr. Vavřičkové jsem poděkoval, s tím, že mám doma nějaké výrobky od firmy Pfohlů a že je zdarma daruji městu.
Doma jsem si prohlédl vzorky a přečetl podrobně informační brožůrku. Poté jsem se rozhodl napsat krátký článek do Zpravodaje. Chtěl jsem v něm vyzdvihnout to, co uvádí brožůrka o rodině : " Svým příkladným životem, pevnými zásadami a svou prací pro město si vydobyla respekt a uznání. Pfohlovi se aktivně podíleli na kulturním a politickém životě města...."
Před tím než jsem tak učinil zaujala mne i informace o tom, že pan Pfohl byl zatčen. Vzhledem k tomu, že můj tchán Eduard Ziml, byl také sklářský podnikatel, měl poválečný osud podobný jako Pfohlové.
I mého tchána a švagra tehdá vyslýchala STB. Vyslýchali je přes celou noc, svítilii jim do očí. Následovali prohlídky, zalepili nám skříně, nesměli jsem je otevírat. Po dobu několika dnů
na tchána i švagra naléhali, aby podepsali spolupráci. Nepodepsali.
Pro pořádek jsem se podíval do seznamu nacistů a ke svému zděšení zjistil, že oba mladí Pfohlové byli nacisté. Byli členy NSDAP. Co nedříve jsem navštívil paní Mgr. Vavříčkovou.
Protože v NB bydlím již dlouho a znám dobře rodiče paní Vavřičkové, ale i prarodiče a praprarodiče předával jsem tuto informaci s pokorou a neustále zdůrazňoval, že tyto zjištění nic nemění na tom, že rodina Pfohlů je rodina vynikajících sklářských odborníků, že ji tu informaci předávám a že by ona sama měla zvážit, co s ní udělá. První reakce paní Vavřičkové byla, že to není možné, vždyť on byl po válce členem KSČ a byl také kulturním referentem. Toto byla pro mne nová informace.
Během několika dnů mně došlo, že i na pan Pfohla mohla tlačit STB. K mému překvapení se to potvrdilo. Erwin Pfohl byl agentem STB od 24.6.1965 až do roku 1975. Celých 10 let. O příkladném chování rodiny Pfohlů tyto informace nesvědčí.
K dnešnímu dni je prokázáno, že bratři Pfohlové byli nacisté. Erwín Pfohl, podle informací Mgr. Vavřičkové členem KSČ, a podle "svazku" agentem KSČ.
Je nutné informace o rodině Pfohlů v brožůrce opravit, případně ji celou zrušit.
Paní Mgr. Vavřičková, bohužel, napsala informace podle přímé příbuzné. Dopustila se stejné chyby, jako kdysi Jan Tichý.
Chyby se nechají napravit. Neměly by se však opakovat.

Na závěr. Je smutné , že řada vzdělaných, mladých lidí chápe poznání nepříjemné pravdy, jako hrabání se ve špíně.Nacismus a nacisté měli špínu na rukou a často jim z nich kapala krev. Nedělejme, prosím, že tomu tak nebylo. Je pravda, že někteří byli dobří, skvělí sklářští odborníci. Brožůrka byla vydána na náklady města Nový Bor.

Josef Doškář,
zastupitel města NB
předseda MO Suverenity
předseda MO ČSBS

Nahoru

Re: K historkám zastupitele Doškáře:

http://www.novy-bor.cz/customers/novy-bor/ftp/File/proMedia/leden2012web.pdf
V Novoborském měsíčníku z ledna 2012 si nalistujte stránky 20-21, abyste mohli posoudit, jaké "chyby" jsem se před rokem dopustil.
Na str. 10 je taky věcné stanovisko Petry Ajšmanové za sklářské muzeum.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Protesty vznesly i OV ČSBS i ČsOL. Viz dopisy.

Okresní výbory
ČESKÉHO SVAZU BOJOVNÍKU ZA SVOBODU
ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ
Žižkova ulice č. 231

470 01 ČESKÁ LÍPA Dne 11. ledna 2012
------------------------

Starostovi a zastupitelstvu města
Náměstí Míru č. 1

473 01 Nový Bor
----------------------
Ž á d o s t o zjednání nápravy ve věci zlehčování nacistické minulosti někdejších občanů města
a totalitních praktik redakční rady NOVOBORSKÉHO MĚSÍČNÍKU.

Posledním dnem minulého roku skončila v místním muzeu v Novém Boru výstava věnovaná sklářské rodině Pfohlů. Někteří naši členové tuto výstavu shlédli a nemůžeme než kladně ocenit práci celého realizačního týmu této akce.
Jsme přesvědčení, že záležitost, která se rozhořela kolem jmenované rodiny neměla nic společného s přípravou a uskutečněním výstavy ani se záměrem pracovníků muzea.
V propagačním materiálu „Sklářský rod Pfohlů“ je mimo jiné uvedeno: „Rodina Pfohlů žila v Boru 90 let. Svým příkladným životem, pevnými zásadami a svou prací pro město si vydobyla respekt a uznání.“ To bohužel je v příkrém protikladu s obecně uznávanými normami „příkladného života a pevnými zásadami“. Proč? Pokud by někdo poukazoval na příslušnost obou bratrů k wehrmachtu není o čem diskutovat. Ovšem jejich členství v NSDAP je tak závažný údaj, že je ho třeba brát v úvahu jako odsouzeníhodný skutek. Samotné poválečné členství Erwina Pfohla v KSČ a jeho příslušnost k agentům StB zcela vylučuje aby jeho postoje byly označovány jako „příkladné pevných zásad“. Předpokládáme, že není třeba vysvětlovat, že se jedná o ostře protikladné vzájemně nepřátelské ideologie.
K tomuto problému nad kterým nelze mávnout rukou se vyjádřil náš člen a funkcionář Josef Doškář, jehož reakci otiskl NM ve svém prosincovém vydání. Byla to reakce na článek paní Vavříčkové kde, jak se může každý přesvědčit se o „příkladnosti a pevných zásadách“ Pfohlů nehovoří. To však je uvedeno v letáčku muzea, který byl vytištěn dozajista dříve. To vše nemění nic na našich názorech na práci paní Vavříčkové a jejich spolupracovníků, patří se jim poděkovat.
Na jméno Josef Doškář, jak jinak, reagoval místní znalec J. Tichý. Ten svým způsobem chápání poučuje čtenáře a přímo oslovuje J. Doškáře. Rozebírá otázky morálky některých osobností historie, vytahuje jeho oblíbený „Kdo byl kdo v Říšské župě Sudety“ jako univerzální dokument. Členství kdekoliv, omlouvá situací a „chybí“ mu konkrétní činy. Budiž. Obecným a nevyvratitelným faktem zůstává, že kdo vstoupí do nějaké strany z donucení, nemá pevné zásady. Ten kdo vstoupí do nějaké strany z přesvědčení sám sebe dává v šanc podle toho zda jde o stranu zločineckou či nikoliv. O tom zda tomu tak je nebo ne nerozhodují oponenti té strany ale její program, konkrétní činy, výsledky její práce a prospěšnost lidské civilizaci. To vše je „vynikající“ způsob jak zejména z mladé generace vychovávat „příkladné a pevných zásad“ bezpáteřní přeběhlíky orientující se korouhvičkou na věži kostela.
Přesto, že byl Josef Doškář osloven a tázán panem Tichým, redakční rada diskuzi ukončila zcela nepřijatelným a skutečné demokracii odporujícím způsobem. To ovšem svědčí o tom, že redakční rada povznáší bludy pana Tichého nad pravdu. Všimněte si prosím, všude kde jde o nacistickou minulost, vystupuje jako obhájce tento pán.
Žádáme abyste zastavili omezování kritiky otázek nacistické minulosti. Žádáme zajištění demokratických principů v chodu redakční rady NM.

Nahoru

Re: K historkám Jana Tichého. Odpověď zarazila cenzura.

Dopis RR v lednu 2012.

Dobré odpoledne,

s velkým zájmem jsem si přečetl lednový Novoborský měsíčník. K mému velkému překvapení # jsem zjistil, že diskuze k na téma " Sklářský rod Pfohlů"
byla ukončena.

Vzhledem k nehorázným závěrům Jana Tichého se přesto ptám, zda budu moci na jeho příspěvek reagovat.

Prosím o brzké sdělení.

Bez ohledu na Vaše vyjádření musím krátce reagovat.

NSDAP je podle Norimberského soudního procesu zločinecká organizace.
Příslušníci ( členové) NSDAP jsou nacisté.

Oba bratři Pfohlové byli nacisté / archiv MV Kánice u Brna, Bundesarchiv Berlín/. Členství v NSDAP od 19. 12. 1938.

Toto byl také hlavní důvod, proč nesměli bratři Pfohlové učit na odborných
školách. Důvodem nebyla jejich německá národnost, nemohli učit proto, že
byli nacisté. Spojenci se po válce dohodli Německo denacifikovat.

Bývalí nacisté nesměli být ve vyjmenovaných profesích. Všude v Německu platila přísná kádrová opatření.

Pro pořádek ještě jednou uvádím, že jsem absolvoval komentovanou prohlídku, kterou vedla paní Mgr. Vavříčková. Celá výstava i komentář se mi velmi
líbil. Po skončení výstavy jsem osobně paní Mgr. Vavříčkové poděkoval.
Její komentář byl velmi poutavý a zajímavý. Příkladná byla zejména postava A. Pfohla staršího, který založil naše muzeum. Velmi zajímavá byla informace, že A. Pfohl byl zastupitelem města a to dokonce několik let místostarostou /tj. výzva pro pana Ing.Válka/.

Velmi zajímavá byla informace, že A. Pfohl, senior, z důvodů nástupu hnědého # nebezpečí odmítnul v roce 1935 / 1936?/ kandidovat.

Chtěl jsem o této příkladné dějinné události napsat článek. Pro pořádek jsem si musel ověřit, zda je to pravda.

Zjistil jsem to, co uvádím výše. Přišel jsem za paní Mgr. Vavříčkovou, která byla těmito informacemi šokována a na obranu E. Pfohla mně v diskuzi sdělila, že to není možné. E. Pfohl byl po válce komunista a dokonce, že byl kulturním referentem. Během krátké doby byla tato informace doplněna o spolupráci Erwína Pfohla se STB ( Byl 10 let agentem STB ).

Tyto informace jsem předal paní Mgr. Vavříčkové a sdělil jí, že je na ní, # jak se s těmito informacemi vyrovná. Já sám jsem si myslel, že stačí, když k již # vydané brožůrce uvede krátkou informaci, že politický a kulturní život # rodiny Pfohlů byl zpracován podle blízké příbuzné.

Vzhledem k tomu, že zejména v propagační brožůrce je uvedeno: svým příkladným životem, pevnými zásadami se podíleli na kulturním, sportovním a politickém životě města."

Můj příspěvek byl zveřejněn a já na něm trvám. Můj příspěvek byl především názorem MO ČSSB, členů ČsOL a MO Suverenity.

Zveřejněné stanovisko paní Mgr. Ajšmanové chápu, přesto, že s ním zcela nesouhlasím. Jsem rád, že se veřejně hlásí k diskusi na dané téma.

Pro pořádek ještě na závěr uvádím, že bych rád ještě upřesnil, že české pohraničí je historickým územím ČR, na kterém v minulost žili rakouští Němci.
V příloze to pan Knnor hezky vysvětlujePříkladní němečtí socialisté- Lorenz Knorr #
Pro dokreslení ještě přikládám krátký příběh Rollanda Schowalda.http://www.i-noviny.cz/lide-mezi-nami/stafeta-roland-schowald-druha-cast>

http://www.i-noviny.cz/sites/default/files/imagecache/headline-nahled/img/cl
anky/barta/nahledy/stafeta-roland-schowald-druha-cast.jpg

Zdraví Josef Doškář

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Laik žasne, odborník se diví...
Hájím sice obvykle zdravej selskej rozum, s tím ale u virtuálního Holého nepochodíte. On totiž vůbec neví, co to je, jsa ideolog-propagandista. Nebo srandista? (To poslední souvětí se mu ale fakt povedlo, uznejte :o)))
Proto už se toho nekonečného omílání nesmyslů tady nezúčastním.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Pan Uxa, vystoupil opakovaně s protestem proti větě v brožurce muzea, která chválí rodinu Pfohlů a
říká, že zde žili a působili příkladným životem. Do toho nelze zcela jistě zahrnout taky členství v NSDAP a KSČ. Je to samozřejmě zapomenutá historie , ale zároveň místo, kde je možno zcela
oprávněně město kritizovat. Nejjednodušší by bylo panu Uxovi vyhovět, vypustit kontroverzní tvzení z textu brožury a ukončit tak možnost vedení města v této věci napadat , třeba i tím, že to na město "žalují" Ministersvu kultury.
Nechápu, proč to město neudělá, bylo by to jednoduché a účinné a byl by konec vzájemného osočování, kdo víc škodí městu. Alespoň v této věci :-)
Pan Uxa také mluvil o tom, že Pfohl "špionoval" a posílal výkresovou dokumentaci pro malbu skla do Německa. Pan Uxa možná neví, že Pfohlovi byli v Haidě nejlepšími autory malovaných květinových i figurálních motivů, ve své době absolutně špičkoví malíři skla.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr dopis R. Uksy paní ministryni

Mgr. Alena Hanáková – ministryně kultury Robert Uksa

Nový Bor, 13. 3. 2013

Vážená paní ministryně,
dovoluji si Vás oslovit na základě tiskové zprávy Města Nový Bor, kde je uvedeno, že jste zvána na den 20. 3. 2013 u příležitosti zakončení projektu Oživení česko-polské sklářské tradice pro rozvoj cestovního ruchu, který z 85 procent finančně pokrývá dotace z evropského programu Cíl 3 Česká republika – Polsko do Nového Boru. Součástí tohoto projektu byla i výstava Sklářský rod Pfohlů, během tohoto projektu vzniklo mnoho tiskovin propagačního i odborného charakteru a to i z dotatačních peněz fondů EU, v kterých byla vykreslena druhá generace rodiny Pfohlů, Alexander Pfohl jun. (1894 – 1953), Erwin Pfohl (1906 – 1975), jako rodina, která vedla příkladný život a aktivně se podílela na kulturním a politickém životě ve městě.
Oba dva bratři Pfohlové byli členi NSDAP, která byla prohlášena na základě rozhodnutí Norimberského válečného tribunálu za zločineckou .
Po válce zůstal v Novém Boru pouze Erwin Pfohl, který nebyl vězněn za to, jak je nesprávně v materiálech novoborského muzea uváděno, že v okolí lesního hřbitova fotografoval, což mělo být údajně považováno za špionáž.
Z historických materiálů a příslušného rozsudku Erwina Pfohla vyplynulo, že byl odsouzen k šesti letům za vyzvědačství, protože přes pracovníka Švýcarského velvyslanectví zasílal do zahraničí autorské návrhy skla Československého sklářského průmyslu.
Dále bych chtěl upozornit na skutečnost, že Erwin Pfohl byl i agentem státní bezpečnosti a zapojil se i jako tajný spolupracovník do perzekucí státní bezpečnosti proti církvím.
Jako člen Českého svazu bojovníků za svobodu, jsem na tyto závažné skutečnosti opakovaně upozorňoval spolu s dalšími občany nejen starostu Města Nový Bor, Jaromíra Dvořáka, ale i příslušnou pracovnici muzea paní Elišku Vavříčkovou s opakovanými žádostmi o zjednání nápravy.
Do dnešního dne nebyla náprava zjednána a i nadále jsou v materiálech novoborského Sklářského muzea prezentováni nacističtí zločinci, kriminálně závadové osoby a agenti státní bezpečnosti jako příkladní občané.
Vážená paní ministryně, chtěl bych Vás tímto požádat o pomoc při zjednání nápravy tak, aby nebyli i nadále bratři Pfohlové prezentováni v tiskovinách vydaných s finanční spoluúčastí fondů EU jako příkladní občané. Jsem toho názoru, že pokud vůbec zmiňujeme chování a občanské postoje těchto dvou významných umělců, tak by měla být psána historická pravda.
Přílohy:
1) tisková zpráva Města Nový Bor
2) zpráva MV ČSSR po linii církví a sekt
3) propagační materiál, Sklářské museum Nový Bor
4) části protokolů trestního spisu Erwina Pfohla
5) seznamy členů NSDAP, novoborsko
6) seznam odsouzených za vyzvědačství a špionáž okresu Česká Lípa
7) doklad o evidenci Erwina Pfohla jako agenta Stb

S pozdravem Robert Uksa

P.S.
Pan Uksa mně ukázal část činnosti Erwina Pfohla jako spolupracovníka STB. E.Pfohl byl nasazen na pana biskupa Trochtu a na JUDr. Alfréda Kanabase, ředitele církevní pátrací služby v Bonnu

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Opět schizofrenie pana Doškáře a spol.Udavače svého otce neoznámil,protože ho lidé mají za hrdinu.Na jiné má ale jiný metr.Myslím,že bude dobré informovat paní ministryni o vzorných občanech Nového Boru,hrdých příslušníků organizací,které se např. nedávno sešly v nedalekém Varnsdorfu aby se zabývaly...citace
....prohloubením společné vzájemnosti
...potřebou hledat nové formy a aktuality revolučního charakteru v boji českého pohraničí na odpor proti pravicovým aktivním skupinám, a to také s pomocí idejí a aktivit KSČM.
.....V politickém úvodu vyzdvihli přínos února 1948 pro vývoj československé republiky
Zlatej Pfohl

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Ale Růženíne, opakujete se, to nepoučí ani nepobaví :-)
Přidám ještě něco ze středečního jednání zastupitelstva. Znovu se oživila diskuze o hernách.
Zastupitel p. Doškář připomněl,že město přijalo v závěru r. 2011 novou Obecně platnou vyhlášku o regulaci hazardu ve městě, která začala platit 1.1.2012. Zastupitel upozornil na to, že se objevily v některých hernách po této vyhlášce nové automaty , které povolilo Ministerstvo financí přesto, že městská vyhláška to nedovoluje. Vyzval starostu, aby dopisem ministerstvo požádal o vysvětlení a sdělení, kolik nových povolení k automatům pro Nový Bor vydalo.
Panu starostovi se do toho zjevně moc nechce, také proto, že z každého výherního automatu má město peníze na rozdělování dotací do sportu a kultury. Dalším důvodem je možná časové zaneprázdnění. Starosta musí každým dnem řešit přednostně aktuální záležitosti jako např.
havárii propadlé vozovky na Sloupské, ohrožení města převedením kamionové dopravy, přijímání zahraničních delegací, návštěvy a schůzky s krajskými náměstky atd.
Myslím si zcela upřímně, že by takovou žádost mohl p. zastupitel Doškář napsat na Ministersvo financí sám a podle zák. č. 106/1999 se mu dostane přesně stejné odpovědi , jakou by dostal starosta, ve stejné zákonné lhůtě. S touto odpovědí pak může přímo vystoupit na příštím jednání zastupitelstva. Starosta je přece stejným žadatelem o informaci jako každý jiný zastupitel i jako každý občan. Rozdíl je jen v tom, že zastupitel může navrhnout bod do programu jednání. To občan nemůže, ledaže by měl nasbírané stanovené % hlasů spoluobčanů , ale může se obrátit na důvěryhodého zastupitele, aby tak učinil z pozice své funkce on, že ano ?Co říkáte ?

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

No pane Zahradník,ono bude dobře o tomto informovat paní ministryni.Od signatářů,přes akce Zneužití dětí KČP,trachtace přes odpor radnice na Lesním hřbitově,vlajkonoši z mačetového domu atd.Vše lze doložit včetně společného jmenovatele.Spávy BIS o extremistech a trvalém sledování policií si jistě paní ministryně dohledá.Současně by bylo dobré aby se "odkud vítr fouká" dostalo i k předsedovi TOPky k Schwarzenbergovi.
Mne zas pane Zahradník náramně překvapilo,že jste napsal....že zde žili a působili příkladným životem. Do toho nelze zcela jistě zahrnout taky členství v NSDAP a KSČ??? To myslíte upřímně?
Nějak tomu vzhledem k jiným reakcím nerozumím.Jinak ale-vše dobré.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

No, nejsem si jist, že by to , co píšete Růženíne , p. ministryni " kultury " zajímalo a předsedu TOP 09 stejně tak, není to zcela určitě z jejich rangu. To už spíše je možná v záběru MV , objektivně jsou to prkotiny.
Členství v NSDAP a KSČ i spolupráci s STB za příkladné já osobně skutečně nepovažuji. Jinak také vše dobré.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Ano jenom dobytek může spolupracovat s lidmi,kteří za takovou činnost a akce nesou spoluzodpovědnost.Zde konkretně RSDr.Špek ,který se prodral v Ústínad Labem po likvidaci osmašedesátníků k moci a dotáhl to až jako vedoucí tajemník Krajského výboru KSČ pro Severočeský kraj. Byl rovněž předsedou severočeského Krajského výboru Národní fronty. 5. prosince 1984 byl kooptován za člena Ústředního výboru KSČ
Dnes zaměnil spolupracovníky jako opilého Dlabala za nové.Konkretně z jeho novou organizací KČP,kde je vůdčí postavou úspěšně spolupracují páové Uksa,Danys,Doškář.Hlavně pak s členem Rady KČP,Cicibusem st Čest práci soudruzi

Nahoru

Re: Komentovaný výběr pánové uberte máme Velikonoce největší svá

Máme velikonoce a a pan kardinál Trochta by slavil narozeniny a určitě by Erwínu Pfohlovi odpustil, ale nezapomněl.
Pánové, vraťte se prosím k tématu Robert Uksa napsal dopis paní ministryni dopis. Ten se projednával na ZM. Proběhlo to bez "dobytků" jakéhokoliv druhu. Nemluvilo se ani o komunistech. Pan starosta měl výhrady, že ( v dopise) jde o očerňování města NB.
Za očerňování města NB považoval články, které se budou zabývat hernami v našem městě.

25. Březen 2013 - 20:04 | vltavín

Mgr. Alena Hanáková – ministryně kultury Robert Uksa

Nový Bor, 13. 3. 2013

Vážená paní ministryně,
dovoluji si Vás oslovit na základě tiskové zprávy Města Nový Bor, kde je uvedeno, že jste zvána na den 20. 3. 2013 u příležitosti zakončení projektu Oživení česko-polské sklářské tradice pro rozvoj cestovního ruchu, který z 85 procent finančně pokrývá dotace z evropského programu Cíl 3 Česká republika – Polsko do Nového Boru. Součástí tohoto projektu byla i výstava Sklářský rod Pfohlů, během tohoto projektu vzniklo mnoho tiskovin propagačního i odborného charakteru a to i z dotatačních peněz fondů EU, v kterých byla vykreslena druhá generace rodiny Pfohlů, Alexander Pfohl jun. (1894 – 1953), Erwin Pfohl (1906 – 1975), jako rodina, která vedla příkladný život a aktivně se podílela na kulturním a politickém životě ve městě.
Oba dva bratři Pfohlové byli členi NSDAP, která byla prohlášena na základě rozhodnutí Norimberského válečného tribunálu za zločineckou .
Po válce zůstal v Novém Boru pouze Erwin Pfohl, který nebyl vězněn za to, jak je nesprávně v materiálech novoborského muzea uváděno, že v okolí lesního hřbitova fotografoval, což mělo být údajně považováno za špionáž.
Z historických materiálů a příslušného rozsudku Erwina Pfohla vyplynulo, že byl odsouzen k šesti letům za vyzvědačství, protože přes pracovníka Švýcarského velvyslanectví zasílal do zahraničí autorské návrhy skla Československého sklářského průmyslu.
Dále bych chtěl upozornit na skutečnost, že Erwin Pfohl byl i agentem státní bezpečnosti a zapojil se i jako tajný spolupracovník do perzekucí státní bezpečnosti proti církvím.
Jako člen Českého svazu bojovníků za svobodu, jsem na tyto závažné skutečnosti opakovaně upozorňoval spolu s dalšími občany nejen starostu Města Nový Bor, Jaromíra Dvořáka, ale i příslušnou pracovnici muzea paní Elišku Vavříčkovou s opakovanými žádostmi o zjednání nápravy.
Do dnešního dne nebyla náprava zjednána a i nadále jsou v materiálech novoborského Sklářského muzea prezentováni nacističtí zločinci, kriminálně závadové osoby a agenti státní bezpečnosti jako příkladní občané.
Vážená paní ministryně, chtěl bych Vás tímto požádat o pomoc při zjednání nápravy tak, aby nebyli i nadále bratři Pfohlové prezentováni v tiskovinách vydaných s finanční spoluúčastí fondů EU jako příkladní občané. Jsem toho názoru, že pokud vůbec zmiňujeme chování a občanské postoje těchto dvou významných umělců, tak by měla být psána historická pravda.
Přílohy:
1) tisková zpráva Města Nový Bor
2) zpráva MV ČSSR po linii církví a sekt
3) propagační materiál, Sklářské museum Nový Bor
4) části protokolů trestního spisu Erwina Pfohla
5) seznamy členů NSDAP, novoborsko
6) seznam odsouzených za vyzvědačství a špionáž okresu Česká Lípa
7) doklad o evidenci Erwina Pfohla jako agenta Stb

S pozdravem Robert Uksa

P.S.
Pan Uksa mně ukázal část činnosti Erwina Pfohla jako spolupracovníka STB. E.Pfohl byl nasazen na pana biskupa Trochtu a na JUDr. Alfréda Kanabase, ředitele církevní pátrací služby v Bonnu

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Vážený pane Beran von Eger.Kdyby ty bláboly,co tu šíříte byly pravda,tak bych se nestal starostou a nevyhrál první svobodné komunální volby.
V pionýru jsem nikdy nebyl,byl jsem ve skautu.
V r.1968 jsem s partou chlapců rozvážel letáky,které se tiskly v nedalekém SEVTU.Od té doby mám k okupaci své vlasti zásadní postoj,narozdíl od vás a pana Doškáře,kteří si nyní s těmi ,co otvírali okupantům závory a psali omluvné dopisy za nevhodné uvítání v ČSSR náramně rozumí.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Pane Jiří waltře, udělejte si, prosím, nějaké téma na boj proti komunistům. Když jste proti nim mohl bojovat, tak jste držel ústa a studoval marxuismus- lennismus!
Neomlouvejte neustále zločiny nacistů, zločiny komunistů!
Udělej si na to téma a soustřeďte se na váš Cvikov, diskutujte s tím, koho to baví!

Takže zpět na ZM NB. Na pavlač si udělejte jiné stránky!

Mgr. Alena Hanáková – ministryně kultury Robert Uksa

Nový Bor, 13. 3. 2013

Vážená paní ministryně,
dovoluji si Vás oslovit na základě tiskové zprávy Města Nový Bor, kde je uvedeno, že jste zvána na den 20. 3. 2013 u příležitosti zakončení projektu Oživení česko-polské sklářské tradice pro rozvoj cestovního ruchu, který z 85 procent finančně pokrývá dotace z evropského programu Cíl 3 Česká republika – Polsko do Nového Boru. Součástí tohoto projektu byla i výstava Sklářský rod Pfohlů, během tohoto projektu vzniklo mnoho tiskovin propagačního i odborného charakteru a to i z dotatačních peněz fondů EU, v kterých byla vykreslena druhá generace rodiny Pfohlů, Alexander Pfohl jun. (1894 – 1953), Erwin Pfohl (1906 – 1975), jako rodina, která vedla příkladný život a aktivně se podílela na kulturním a politickém životě ve městě.
Oba dva bratři Pfohlové byli členi NSDAP, která byla prohlášena na základě rozhodnutí Norimberského válečného tribunálu za zločineckou .
Po válce zůstal v Novém Boru pouze Erwin Pfohl, který nebyl vězněn za to, jak je nesprávně v materiálech novoborského muzea uváděno, že v okolí lesního hřbitova fotografoval, což mělo být údajně považováno za špionáž.
Z historických materiálů a příslušného rozsudku Erwina Pfohla vyplynulo, že byl odsouzen k šesti letům za vyzvědačství, protože přes pracovníka Švýcarského velvyslanectví zasílal do zahraničí autorské návrhy skla Československého sklářského průmyslu.
Dále bych chtěl upozornit na skutečnost, že Erwin Pfohl byl i agentem státní bezpečnosti a zapojil se i jako tajný spolupracovník do perzekucí státní bezpečnosti proti církvím.
Jako člen Českého svazu bojovníků za svobodu, jsem na tyto závažné skutečnosti opakovaně upozorňoval spolu s dalšími občany nejen starostu Města Nový Bor, Jaromíra Dvořáka, ale i příslušnou pracovnici muzea paní Elišku Vavříčkovou s opakovanými žádostmi o zjednání nápravy.
Do dnešního dne nebyla náprava zjednána a i nadále jsou v materiálech novoborského Sklářského muzea prezentováni nacističtí zločinci, kriminálně závadové osoby a agenti státní bezpečnosti jako příkladní občané.
Vážená paní ministryně, chtěl bych Vás tímto požádat o pomoc při zjednání nápravy tak, aby nebyli i nadále bratři Pfohlové prezentováni v tiskovinách vydaných s finanční spoluúčastí fondů EU jako příkladní občané. Jsem toho názoru, že pokud vůbec zmiňujeme chování a občanské postoje těchto dvou významných umělců, tak by měla být psána historická pravda.
Přílohy:
1) tisková zpráva Města Nový Bor
2) zpráva MV ČSSR po linii církví a sekt
3) propagační materiál, Sklářské museum Nový Bor
4) části protokolů trestního spisu Erwina Pfohla
5) seznamy členů NSDAP, novoborsko
6) seznam odsouzených za vyzvědačství a špionáž okresu Česká Lípa
7) doklad o evidenci Erwina Pfohla jako agenta Stb

S pozdravem Robert Uksa

P.S.
Pan Uksa mně ukázal část činnosti Erwina Pfohla jako spolupracovníka STB. E.Pfohl byl nasazen na pana biskupa Trochtu a na JUDr. Alfréda Kanabase, ředitele církevní pátrací služby v Bonnu

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů

Zase názorně vidíte, že Holý-Beran nemá o historii ponětí.
Uvedený blábol (který není H-B schopen ani doslova opsat) podepsali v dobách tzv. normalizace (nikoli "slibovali veřejně"!?) všichni učitelé, pokud nechtěli ze školství vyletět. Ředitel to založil do šuplíku a to bylo všechno.
Jen idiot to může dnes vydávat za kompromitující provinění. Neznamenalo to vůbec nic - podobně jako třeba tehdejší vojenská přísaha. Sám Holý-Beran jistě kdysi kdesi na náměstí taky řval sborem "Tak přísaháme!" věrnost Straně a vládě...

Nevíte někdo, kdo je "ministryně kultury Robert Uksa"?

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Vltavíne, dopis p. Uxy jste přetiskl už 3x , mě by v tuto chvíli zajímalo víc, jestli paní ministryně odpověděla nebo jestli se ještě na odpověď čeká, případně zda ji taky otisknete .
Děkuji za výzvu růženínovi, aby se držel současnosti a tématu. Téma i jeho náplň jsem zvolil jako aktuální informace o dění a rozhodování zastupitelů města bez pr . Čtenáři si mohou udělat obrázek, jak to na jednáních chodí , podnítí zvědavost a třeba se i rozhodnou jako diváci se osobně zúčastnit. .To může každý, když si na to udělá čas.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Pane Berane von Eger,můžete ještě doplnit,kde se tohle slibovalo? Nebo jste si to vycucal z prstu?Asi ano.
Já omlouvám nějaké zločiny nacistů a komunistů?Nikdy a nikde.Zato vy pane Doškáři navrhujete komunisty dokonce na čestné občany města a jste hrdým stoupencem organizací,jako von Eger,které si připomínají přínos Vítězného Února pro naši vlast a čerpají z ideí KSČM.
Tak si v tom udělejte pořádek.
Jinak já se držím tematu.Copak není pravda,že u Pfohla vadí Doškářovi i von Eger,že byl komunista?A není pravda,že navrhovali komunistu na čestného občana města?Na tom saměm zastupitelstvu?Co je to za charaktery?A o co tu vlastně jde?

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Třetí oběť pomníku.Holý je jasnej

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Z vysílání Radiožurnálu 26.3.2013 vybírám to nejpodstatnější k ohrožení Českoplipska odkloněním kamionové dopravy . Ústecký kraj chce na všech silnicích druhých tříd omezit tranzitní dopravu ( včetně trasy Děčín, Benešov n/Pl. , Česká Lípa ) Vyjádření lib.krajského radního pro dopravu p.Mastníka: Ten říká, že k tomu aby se omezila tranzitní doprava na silnicích druhé třídy na českolipské straně není důvod. Zákonným důvodem by byl špatný most nebo havarijní situace. Takže my postupujeme tak, že nevíme důvod k omezení kamionové dopravy, vysvětluje radní.
Ústečtí důvody asi ví a kraje k omezení dopravy na svých silnicích mají pravomoce.
Zástupci obou krajů i starostů Českolipska o tom mají jednat s ministerstvem dopravy v dubnu.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Pravda je,že jsem jel před 14 dny z Děčína tou cestou do České Lípy.Divil jsem se,kolik na těch úzkých cestách projíždí kamionů.Za dvěma jsem jel celou dobu,protože předjet se nedá.
Ale co bychom měli říkat my ve Cvikově?

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Dovolím si subjektivní porovnání. Cvikov je na tom líp než třeba taková Stružnice. Cvikovem vede
státní silnice I.třídy ,bokem od centra městečka, téměř rovná,dostatečně široká s chodníkem a semafory na přechodu .To třeba v takovém Františkově, kde je úzká a klikatá krajská silnička
II.třídy jsou na tom nesrovnatelně hůř. Kamiony nechceme v obcích nikdo. To je výzva pro starosty LK ,aby žádali o pomoc ministersvo dopravy.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Pánové, nechcete si ty svoje žabomyšší spory tahat někam jinam? Už jsem z toho otrávenej, a opravdu mě nezajímá, kdo byl před milionem let někde u komunistů, jednotek SS, NSDAP, KGB, CIA nebo jiné podobné frakce čehokoliv.
Co bylo bylo a opravdu si nemyslím, že by má v nynější době se v tom rýpat a někoho urážet. Jestli máte proti sobě nějakou averzi, tak můžete diskutovat v hospodě, nebo se někde sejít sa dát si přes hubu, ale myslím si, že na veřejné forum to nepatří.
Já bych si tady rád přečetl, co se děje ve měste, jak chce město řešit výtluky, rekonstrukci, nějaké termíny a podobné, a jaký mají na to názor normální občané a zastupetelé...

Add 1, odklon dopravy - opravdu to není dobrý nápad, to hnát přes Bor, kor, když se chystají uzavřít ten průtah v lípě. Ty kolony co by se poté utvořily si ani nedokážu představit. Jestli to skutečně tak dopadne, tak spáchám nějakou občanskou nepošlusnost.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Ještě jedna věc. Nemělo by město Nový Bor, Česká Lípa a Liberecký kraj tlačit na ministerstvo dopravy aby se už konečně postavil ten obchvat kolem české lípy? Myslím si, že to je nejlepší řešené a je to potřeba!!! Udělat z toho prioritu číslo jedna.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Ano je to požadavek č.1, vyjádřil se tak už několikrát starosta Nového Boru. Jednat se o tom má
s ministerstvem v dubnu. Je třeba vývoj situace a výsledky jednání dále sledovat.

Nahoru