10. výročí od povodní

Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Verze pro tisk |

Dávám nové téma k diskuzi , abychom pokaždé neskončili v Novém Boru u pomníku nacistům nebo HOK.

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Paradoxně k tomu , co na včerejším jednání v závěru přednesl p. Uxa , byl návrh starosty J.Dvořáka na prosincovém jednání ZM, aby se pořizoval on-line přenos ze zasedání zastupitelstva.
Návrh přednesl zastupitelům, ale nepochodil, neodhlasovali to.
Zastupitel ing. Válek byl pro. Mgr.Dvořák doplňuje, že náklady by byly pouze asi 30 tisíc a navrhuje zastupitelům : Schválit návrh.
Bc.Šepsová - já chci apelovat na zastupitele, že jsou zde lidé, kteří se vyžívají v tom, že vystupují rádi před kamerami, takže se nám jednání ZM protáhne. Ale jsem pro, protože občané se přesvědčí, že tu probíhají konstruktivní jednání.
Mgr. Dvořák - ano uslyší i to, že jsou tu vedeny také lživé řeči.
Hlasování bylo :10 pro, 8 se zdrželo . Usnesení nebylo přijato.

Naštěstí tam ti, o kterých se mluvilo nebyli.
Otevřeme.-li seriozní diskuzi o vybraných téma zde, umožníme i nenávštěvníkům jednání udělat si obrázek o tom , jak to tam chodí. A zastupitelům možná nastavíme zrcadlo.
Trocha občanské výchovy taky není k zahození a čtenářů je na i-novinách určitě víc než na webu NB.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

No, podíval jsem se a vidím , že 30 lidí si to přečetlo, ale nejsou schopni komentáře a ani třeba doplňujícího dotazu. Ale i tak dobře. ! To se časem podá. Přiznám se, že jediné, co mě udivuje je , že nereaguje ani p. Tichý, p. Doškář, p.Danys nebo p. Uxa, protože p. Tichému a spol. jsem toto téma speciálně založil.
Jsou nejspíš všichni totálně zmatení .

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Aby to bylo úplně jasné: Starosta navrhl, aby zasedání ZM bylo od ledna 2013 snímáno jednou kamerou, přenos by byl současně přístupný na internetu a pak uložen k archivaci. (Průběh se zaznamenává už dlouho, ale hlavně pro potřeby MěÚ, například asi poslouží při zpracování zápisu. A kdyby vznikly jakékoli pochybnosti co kdo na zastupitelstvu řekl nebo neřekl, je možné to záznamem prokázat.)

Myslím, že je jen otázka času, kdy aspoň jeden zastupitel z těch, kteří se zdrželi, bude taky pro a on-line přenos bude schválen - v souladu se současným trendem zvýšit transparentnost jednání a tím i kontrolu veřejnosti. Není přece skoro žádný rozdíl mezi dvěma možnostmi: zajít na zasedání osobně, nebo se dívat doma na internetu (kromě pohodlí domova a NEmožnosti přihlásit se taky do diskuze).

Vrátím se ještě k únorovému návrhu pana Uksy: Nedovedu si představit (a on to taky nijak nekonkretizoval, chce snad zavádět cenzuru?), jakým ustanovením jednacího řádu lze zabránit tomu, aby pánové "nebyli za blbce"? Každý reportér záběry stříhá, protože si už jen z časových důvodů nemůže dovolit diváky znudit a otrávit. V dokumentu HOK nejsou ale žádné násilné střihy, které by akce nebo výroky protagonistů zkreslily. Všechno skutečně řekli nebo udělali! Sám Danys Pavel přece na premiéře upřímně děkoval režisérovi za to, že mohl v dokumentu bez cenzury říct všechno, co říct chtěl.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

"To sám Danys" odpovídá " To sám Jan Tichý". Já si myslím, že mně, ani panu Uksovi, nejde vůbec o to, co tomu říká pana Danys. To je pro mne a jsem přesvědčen, že pro pana Uksu, nepodstatné.

Před každým ZM, je každý, kdo chce fotit, nebo točit, povinen požádat starostu města o povolení. Já jsem to učinil dva krát. Režizér Gebert ani jednou. A o tom to je.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Já bych viděl dost velký rozdíl mezi tím být osobně přítomen na jednání anebo dívat se na video,
které zachycuje pouze momentálního řečníka. Leckdy o dění vysílá výmluvnější signály ten,
kdo zrovna není u mikrofonu. Třeba tím, jak se řečníkovi okázale pochechtává, že ?
To by nám video nezachytilo :-)

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Pochybuju, že si zastupitelé představovali kameramana, který by pobíhal po místnosti a lovil detaily. Spíš by jednání zachycovala statická kamera z kouta u stropu tak, aby byl celkový přehled + k tomu zvuk z mikrofonů.

Vltavínovi: Už se zase bavíme o prkotinách, jako obvykle. Chcete nám snad nabulíkovat, že se Gebert s půlmetrovou kamerou na zasedání zastupitelstva vplížil jako agent 007 a nikdo si ho jaksi "nevšiml"? Kromě toho: před divadlem, na náměstí, na hřbitově atd. nedává vůbec žádný smysl diskutovat o nějakém jednacím řádu!

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Máte pravdu, takto to uváděl i p. starosta v prosinci. Já jsem ale chtěl ve svém předešlém příspěvku spíš zdůraznit to, že není nad to být tam osobně přítomen. Jste-li všímavý, vidíte věci, které by nezachytilo ani 10 kamer :-)

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Na tom jednání ZM 8.9.2010, kde filmoval p. Gebert točily celkem 3 kamery, samozřejmě ne po celou dobu. Byl jsem přítomen a nepamatuji se, že by to některý kameraman starostovi oznamoval a už vůbec ne to, že by starosta Mareš oznamoval zastupitelům, že je pořizován videozáznam. Tak je to přesně stanoveno Jednacím řádem a v úvodu jednání to má starosta veřejně oznámit. Pan Doškář si může nechat předložit tehdejší zápis z jednání a bude jasno, jestli měli nebo neměli dovoleno filmovat při jednání na půdě městského úřadu.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Abychom to nějak shrnuli: Pánové snad chtějí po letech "vyšetřovat", jestli bylo natáčení jejich aktivit na zastupitelstvu "oprávněné"? Kdyby se zeptali tehdejšího starosty Mareše, řekl by jim, že Jan Gebert se samozřejmě vždycky před ZM zeptal, jestli může natáčet a starosta mu to povolil, protože to bylo v jeho kompetenci.
Všichni přítomní přece jasně viděli, že tam Gebert natáčí!

No a? Co ty ostatní aktivity na jiných místech? Jaký zlomek dokumentu tvoří záběry z radnice? Desetinu? Osminu? Dokument HOK se promítá a bude se promítat dál. Je to zase jen zoufalá snaha o JAKÉKOLI zviditelnění (čím hůř, tím líp!) - podobná trestnímu oznámení na premiéra za vlastizradu kvůli projevu v Mnichově, které podává Danys Pavel a jeho sdružení hrdých občanů Hrdobci 2012.

Nekecám, to není apríl, ačkoli to tak vypadá:
http://zpravy.idnes.cz/aktivista-danys-zaluje-premiera-da9-/domaci.aspx?c=A130222_170323_liberec-zpravy_ddt
Nový Bor bude zase slavnější než Kocourkov...

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Souhlasím s vámi p. Tichý, že si s tou "reklamací " na filmování vzpomněl p.Uxa dost pozdě po dvou a půl letech a navíc si stěžoval současnému zastupitelstvu, které s tehdejším má společných jen 8 zastupitelů z celkových 21 , že jsou za blbce.
Měl se ozvat hned tenkrát a on to umí :-) . Nicméně faktem zůstává lehce dohledatelný zápis z jednání ZM na webu města. Krátce po zahájení jednání tehdejší starosta Mareš oznamuje, že je pořizován zvukový záznam. O filmování řeč skutečně nebyla. Je ale docela možné, že si to pan Gebert vyjednal se starostou bokem. To ovšem starostu nezbavuje povinnosti to všem oznámit. tak , jak je to v Jednacím řádu. Ano, všichni ostatní zastupitelé viděli , že se filmuje a nikdo z dalších 20 na to starostu neupozornil. Má to znamenat , že také neznají Jednací řád ?
A to, že se taková neznalost objevuje poměrně často , to je na pováženou !
Mohou se s tím bodem nyní seznámit : Zastupitelé , p.Uxa i občané, kteří chtějí mít určité povědomí, jak to chodí, resp. jak to má být.

Úmysl pořizovat fotografie, audio či video záznam z průběhu a v průběhu zasedání je každá osoba povinna oznámit před zahájením zasedání nebo před zahájením nahrávání či natáčení starostovi. Starosta VŽDY informuje přítomné o skutečnosti, že je pořizován městským úřadem zvukový nebo obrazový záznam, případně, že takový záznam pořizuje také J I N Á osoba.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Všimněte si formulace, že to "je každá osoba povinna oznámit" předem - ale o nějakém souhlasu nebo povolení se neříká nic. Takže: když někdo OZNÁMÍ úmysl fotit nebo pořizovat video, NELZE MU TO ZAKÁZAT.

O čem se to teda zas úplně zbytečně bavíme? Že by pánové chtěli možnost zákazu do jednacího řádu doplnit? Jak? Rozhodnutím starosty? Hlasováním zastupitelů, když se jim kameraman "nebude líbit"? Nic podobného přece nemůže projít (i když to vltavín možná příště navrhne).

Smysl toho ustanovení vidím jen v apelu na všechny přítomné, aby se víc kontrolovali, protože se pak jejich exhibice může objevit třeba v Událostech. Nebo v dokumentárním filmu.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Pánové Uxa a spol. byli se svými požadavky mimo. Ano, nelze zakázat pořizování záznamu, jak píšete, ale stejně tak to starosta nemůže povolit, protože žádnou takovou kompetenci nemá. Možná si vzpomenete, že asi před rokem oznámil na jednání ZM pan Doškář starostovi, že bude fotografovat ( hlasování ) a pan starosta o povolení fotografovat nechal zastupitele hlasovat. Taky špatně ! Měl to jen zastupitelům a veřejnosti oznámit a aby to bylo v zápisu.
Já se ,na rozdíl od vás ,nedomnívám, že se bavíme o něčem zbytečném. V rámci téma je to naopak
vzájemné upřesňování. Nějaký Jednací řád tu přece je proto, aby se dodržoval , nebo se může zrušit, jestli není nutné ho dodržovat.
S vaším posledním odstavcem p. Tichý beze zbytku souhlasím.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Jan Tichý opět píše o čem neví.
První vstup rejži Geberta byl skutečně takový, že na ZM začal filmovat a natáčet. Tehdá to byl Ing. Kalpánek, který začal protestovat. A pan Gebert tenkrát uvedl, že to má pro svůj článek. Pro článek dostal povolení od zastupitelů.Jan Tichý na těchto ZM vůbec nebyl.
Takový, ale on je.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

...až na to, že se tady bavíme o jednacím řádu a jeho dodržování.

Takže opravuju: Reportér oznámí, že bude fotit nebo natáčet. Starosta to vezme na vědomí a (pro jistotu) to na začátku ZM oznámí. Pro případ, že by si toho někdo nevšiml.

Ale do minula z toho neplyne vůbec nic.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Já se bavím o skutečnostech, které souvisí s natočením filmu Hra o kámen, filmu natočeného ( sestřihaného) tak, aby poškodil odpůrce pomníku nacostů a esesáků.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Bavíme se teď o dodržování Jednacího řádu. Reportér to oznámí starostovi, starosta informuje přítomné a zapisovatelka dá tuto informaci do zápisu.
Do minula z toho neplyne nic , ale do budoucna to , že by mělo zastupitelstvo dodržovat Jednací řád stále platí. Tímto je asi tato epizoda dořešena.
Vltavín bohužel sklouzl opět od dodržování Jednacího řádu k odpůrcům pomníku.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

A co paragrafy?
V zásadě lze fotografovat a filmovat na veřejnosti cokoliv a kohokoliv, pokud to není nějakou vyhláškou, zákonem či smluvním ujednáním upraveno jinak.
•… obrazové snímky … se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství
Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Tohle by platilo na jiných veřejných místech, jak je uváděl výše p. Tichý - před divadlem, na náměstí, na hřbitově. My jsme ale diskutovali o filmování na jednání ZM .

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Jenže jednání Zastupitelsva je ze zákona veřejnou akcí,tedy v podstatě akcí na veřejně přístupném místě.Navíc bylo filmováno pro dokumentární účely.
Vltavín a spol.by se mohli hájit akorát tak porušením oprávněných zájmů,i když nevím jak.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Je ještě jeden bod z posledního jednání, ke kterému bych rád otevřel diskuzi..Byl to návrh dohody anebo smlouvy mezi městy Nový Bor a ruským městem Nikolsk, který přednesl starosta. V následné diskuzi se proti tomu zbytečně ostře vymezil zastupitel p. Šeps. : Nechce žádnou družbu s ruským městem, nechce tam jezdit ani za nic, byl tam jednou a to mu stačí, nechce nic s nimi, měli jsme je tu dost dlouho . Výstup připomínal obvinění z kolektivní viny - tentokrát Rusů.
Je možné, že část zastupitelů ovlivnil tak, že se zdrželi hlasování a nepostačující část zastupitelů hlasovala pro . Usnesení tedy nebylo přijato, přestože v diskuzi se snažili další zastupitelé (Valdman,Chittussi, Doškář, Nastič ), aby se to neodmítlo, že to může mít pro město přínos. Přesně v tomto duchu se vyjadřovali lidé, se kterými jsem se o tom v posledních dnech bavil . Je to škoda, pan zastupitel nemůže vědět, kolik je v Nikolsku např. movitých lidí , kteří by dali v budoucnu zakázku na nějaký skleněný artefakt Lasvitu , Precioze nebo Ajetu .
Zastupitel by měl v rozhodování hledět na objektivní prospěch městu a potlačit své nesympatie a subjektivní názor.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Možná jste jen nedával pozor, nebo vás ovlivnilo to úvodní vystoupení.
Podle mých záznamů hlasovalo celkem 12 zastupitelů PRO a jen 1 PROTI.

Zastupitelstvo tedy schvaluje Dohodu o přátelství mezi NB a Nikolskem a pověřuje starostu podpisem dohody - a sklářům nic nestojí v cestě. I bez toho papíru by sice mohli uzavírat vzájemné obchody, takhle ale Rusové přijedou podepsat dohodu a hned taky naše sklárny navštíví.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Připouštím, ale počkáme , jaké bude zveřejněno usnesení. Hlasování na tabuli proběhne mžikem, snad by počty hlasů mohlo zastupitelstvo také uvádět v zápisu. Bývávalo to tam kdysi.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Zcela vyjímečně souhlasím s Janem Tichým.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Nemusíme čekat na zápis:
http://www.novy-bor.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy/novy-bor-navazal-spolupraci-s-ruskym-nikolskem/
Je tam i fotokopie dohody.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Děkuju p. Tichý, už jsem to taky objevil.
Je tam taky další zpráva , že se uzavírá Domov pro seniory otevřený od lisopadu v budově bývalé LDN v Novém Boru - pro nedostatek klientů.
Myslím, že mohu zde pogratulovat vedení města , že se jim nepodařilo ji od kraje odkoupit. Mělo by teď ten problém, který má společnost Ambeat Health a.s..
Je to smutné, ale po 3 měsících i propuštění zaměstnanci

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Dobré dopoledne,

osobně musím říci, že pokud si vytvořím projekt zřetelně investiční, a nemám zajištěné alespoň pokrytí nákladů, pak je celý projekt špatný. Doporučuji celé skvělé firmě vůbec nikdy nezkoušet projekty ESF. Protože tam by dostali po krachu záměru již po 3 měsících takové penále, a vraceli by vše...........

Já osobně se spíše obávám, že sme velmi hloupě zničili LDN, s velkou slávou prodali objekt s tím, že se v něm bude dělat něco podobného, a ono jejda..............Vůbec by mě nepřekvapilo kdyby se nám v daném objektu objevilo náhle cokoliv jiného, co ponese. Smrdí to tunelem a podvodem.

M.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Kdo "jsme prodali"?
Firma svůj záměr splnila.Dle reakcí jinde,byl perzonál výborný,jídlo taktéž.Že se tam důchodci nehrnuli je věc jiná.Soukromé firmě schodek nikdo nepokryje.
Narozdíl od města či kraje,kde to dorovnáme My.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Vždycky jsem si myslel, že dobrým podnikatelským záměrem je prosperující firma. Splněným záměrem má být krach po třech měsících? Nebo v tomto případě stačí, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se?

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Člověk míní,pán Bůh mění...
Takových je..

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Nedobrý podnikatelský záměr, řekl bych , že se rozhodli koupit to rychle, tak nějak impulsivně, stálo to jen 6 mil. - 3 velmi dobře udržované baráky usazené v krásném parku a ve městě, No, nekup to, za tu cenu !!! A péče o seniory má teď zelenou.
Protože jsou to Pražáci, nepovažovali asi za nutné zjistit si sami dopředu, kolik takových poskytovatelů tady po okolí už funguje. . Vedení města jim podlézalo ujišťováním, že právě takové služby tady teď senioři města a okolí potřebují. Taky proto, že vedení města samo chtělo budovy LDN od kraje koupit a sociální služby v nich provozovat, anebo sehnat nájemce, který by je provozoval. Naštěstí nabízelo za ně velmi málo , takže to kraj prodal Pražákům.
Ani vedení města si snad nepřipouští ty už zavedené existující poskytovatele, Město, kdyby to koupilo, dopadne stejně, možná už za 2 měsíce.
Pane Machu, nemyslím si , že tam bude něco jiného. Nejspíš tam nebude nic, přibude opuštěná neprodejná budova. Nemovitosti se celkově špatně prodávají. Když kousek odbočím, je tam vedle
Ubytovna města v Severní, která byla nedávno taky bezúspěšně na prodej. Nakonec ji město alespoň za 10 000 Kč měsíčně pronajalo. Nic moc, ale o ubytované se stará Farní charita.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

A ještě jedna budova - lépe řečeno ruina, o které se na posledním ZM mluvilo. Boráky to bude bez vyjímky zajímat , protože léta bombardují městský úřad a všechny starosty žádostmi, ať s tím město něco udělá. Ano, jde o tu trosku vily na konci hlavní třídy naproti restauraci Verona. Majitelem je totiž pan Stehlík, takže město s tím nemůže dělat nic. Na únorovém jednání pan Stehlík nabízel prodej ruiny městu a to už podruhé. Starosta i zastupitelé se drží a jasně mu bylo řečeno , že to město nepotřebuje a nechce. Budova je k demolici a demolice taky dost stojí. Kdyby ji někdo koupil, bude to pro majitele mnohem výhodnější.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Nový Bor hyzdí řada objektů. Mimo jiné je to i rozpadajicí se hrobka rodiny Ladisch, na arnultovickém hřbitově. Hrobka je majetkem města.
O neutěšeném stavu, zejména silnic, nemluvě.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Máte pravdu, vltavíne , ale na arnultovický hřbitov zas tolik lidí nepřijde, takže se o té hrobce neví.
Jiná záležitost je při příjezdu do města ta ruina, to nepřehlédne nikdo . Stejně tak , jako hned dál
plastika skleněnýho pankáče ( Kcharla ) na kruháči. Oboje mě při vjezdu děsí stejně.
Silnice, to je kapitola sama pro sebe. Než se zlepší počasí a bude se opravovat, nezbývá než
přidat na opatrnosti při jízdě.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Dnes jsem obdržel od pana starosty informaci, že na hrobku rodiny Ladisch peníze budou.
Mám z toho velkou radost. Je to velký úspěch a z tohoto odsouhlaseného fondu budou zřejmě upraveny i další hrobky na Lesním hřbitově. Určitě na tom má velký tlak pana starosty a především pan Janků.
Na příštím ZM budeme určitě informováni.
Rozpadajicí hrobka je majetkem města řadu let. Zítra doplním od kdy..

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB

Konečně jedna pozitivní zpráva :-)

Nahoru