ČESKOLIPSKÁ SYNAGOGA

Verze pro tisk |

ČESKOLIPSKÁ SYNAGOGA

Českolipská synagoga, jedna z nejvýznamnějších a nejkrásnějších staveb České Lípy, byla před 80 lety (10. a 11. listopadu 1938) vypálena s podporou obyvatel sympatizujících s nacisty a s „hrdým“ souhlasem tehdejšího vedení města se starostou Turnerem, který mj. uvítal očištění od židovské rasy. Synagogu hasiči napoprvé uhasili, nad ránem ale budovu nacisté znovu zapálili. Obyvatelé města vtrhli do spáleniště a rozkrádali, co se dalo. V České Lípě, městě s bohatou židovskou komunitou a čtvrtí, tak probíhal zánik místní synagogy, obdivuhodné stavby v maurském stylu. V takzvané Křišťálové noci (protižidovský pogrom) zachvátily plameny také další synagogy na území dnešního Libereckého kraje v Liberci a Jablonci nad Nisou. Českolipská synagoga z nich byla nejstarší. Později byly trosky synagogy nejprve rozmetány trhavinou, zbylé části strženy a srovnány se zemí.

První zmínka o existenci synagogy (a také židovské školy) v České Lípě pochází již z 16. století. Jednalo se spíše jen o prostou modlitebnu ze dřeva pro postupně se rozšiřující počet židovského obyvatelstva. Základní kámen honosné českolipské synagogy (dům shromáždění) byl z iniciativy místní židovské obce slavnostně uložen dne 17. dubna 1863 za účasti smíchovského rabína Dr. Samuela Becka, autora projektu Ing. Josefa Goldbacha ze Zahrádek, českolipského stavitele Eduarda Posselta, purkmistra města Antona Zinka a mnoha dalších významných osob. Slavnostní vysvěcení s okázalou slavností se uskutečnilo již 23. září 1864. Obec v té době vlastnila synagogu, hřbitov, talmudickou školu, špitál a ženskou lázeň. Při obci působily spolky pohřebního bratrstva Chewra Kadischa, ženský spolek Benoth Zijon, pěvecký spolek Harmonia a spolek pečující o nemocné Bikur Cholim.

Vedení města nechalo postavit v místech, kde synagoga stála, památník. Byl odhalen 28. října 1995 v ulici U synagogy a připomíná utrpení židů, obětí fašismu ve městě. V roce 2008 se do České Lípy, zřejmě po více než 60 letech, vrátila pamětní deska upomínající na Křišťálovou noc v České Lípě. Zajímavé je, že se vůbec neví, kdo a kdy ji nechal vyrobit a zda na místě vypálené synagogy vůbec někdy stála. Desku v roce 2007 objevil v Novém Boru v domě po bývalém kameníkovi Petr Horňák z Hořic. Díky němu se vrátila do České Lípy. Stojí v ulici U synagogy.

Fotografie a text příspěvku s poděkováním všem za sdílení:
https://www.facebook.com/lidovy.obcasnik/

Přehled témat Nové téma

Komentáře

ČESKOLIPSKÁ SYNAGOGA

10. a 11. listopadu 1938 - 80 let!

Nahoru