Důchodci v Izraeli, v Česku a na Slovensku se mají lépe než v USA, Británii nebo Itálii

Verze pro tisk |

Více na: http://eretz.cz/2013/03/duchodci-izraeli-cesku-slovensku-maji-lepe-nez-usa-britanii-nebo-italii/#more-16490

Důchodci v Izraeli, v Česku a na Slovensku se mají lépe než v USA, Británii nebo Itálii
Publikováno 12.3.2013 - 1 Nisan 5773 | Autor: Scooolie
když izraelští i čeští a slovenští důchodci jsou často přesvědčeni, že se nemají příliš dobře, ve srovnání s jinými zeměmi si zle nežijí. Alespoň to tvrdí celosvětový průzkum společnosti Natixis Global Asset Management (NGAM).
Ne, že by samotné jejich důchody byly vysoké, ale velmi dobrá je celková kvalita života.
Průzkum při sestavování žebříčku vycházel z dvaceti různých ukazatelů, rozdělených do 4 kategorií:
• zdraví (výdaje na zdravotnictví na hlavu, předpokládaný věk dožití, dostupnost lékaře a nemocničních lůžek na 1.000 občanů a úroveň pojištěním nekrytých zdravotních výdajů)
• materiální blahobyt (příjem na hlavu, příjmová nerovnost a nezaměstnanost)
• finance (věková závislost – poměr počtu důchodců vůči počtu pracujících, inflace, výše úroků, míra zdanění a nesplacené bankovní úvěry)
• kvalita života (míra štěstí a spokojenosti občanů, kvalita ovzduší a životního prostředí).
Data byla získána od OSN, Světové banky, Světové zdravotnické organizace, Gallupova světového průzkumu z roku 2012 a Indexu stavu životního prostředí za rok 2012.
Nejlépe se seniorům žije v Evropě, přičemž žebříčku kraluji Norsko, Švýcarsko, Lucembursko a Švédsko.
Izrael je na výborném 12. místě, Česká republika na velmi pěkném 17. a Slovensko 18. místě z celkem 150 zemí.

http://eretz.cz/2013/03/duchodci-izraeli-cesku-slovensku-maji-lepe-nez-usa-britanii-nebo-italii/#more-16490

Přehled témat Nové téma