5.-9.5 1945 Pražské povstání

Verze pro tisk |

V souvislosti s blížícím se koncem války připravoval od počátku roku 1945 domácí odboj v součinnosti s exilovou vládou celonárodní povstání proti nacistickému Německu. K prvním nepokojům docházelo v Českých zemích od 1.května, centrem povstání se pak 5.května stala Praha. Výsledkem bojů, během nichž pomohla Praze i tzv. Ruská osvobozenecká armáda nacistického spojence generála Vlasova, byla dne 8.května bezpodmínečná kapitulace německých vojsk, 9.května ráno vstoupila do Prahy Rudá armáda. Odhaduje se, že během Květnového povstání padlo nebo v jeho důsledku zahynulo na 1500 Čechů.

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Chválím i-noviny, že vedle dnešního data uvedly "Květnové povstání českého lidu (1945)". Je velmi důležité připomínat tyto památné dny.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Je to i v kalendáři.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Chronologii výročí slavných a památných dnů, již druhý rok v ČT nechronologicky předbíhá zabíjení po česku. Určitě to není náhoda! Za rok to bude znovu!
Mimochodem 15. května je TEREZÍNSKÁ TRYZNA!

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Zároveň půjde letos do kin film o vyvraždění Lidic. Je dobré dát slovo každému, kdo má co říct, o této problematice mluvit ze všech úhlů, proto nemám s dokumentem Zabíjení po česku (viděl jsem ho) žádný problém. Nic nesmí být zamlčeno, nesmí převládnout nekritický triumfalismus. Jednostranné informace, v nichž jedni jsou vykreslováni jen jako odporní lumpové a druzí jen hrdinové bez bázně a hany, mají snad určitý význam uprostřed válečného konfliktu, protože posilují bojové odhodlání. Ale více než 60 let po válce tohle bojování starých válek naprosto ztratilo smysl a spíše nebezpečně odvádí pozornost od mnohem větších nebezpečí současných. Můžeme na to doplatit. Neonacismus!!!

P.s. v neděli půjdu na znamení úcty a vděku položit kytičku k památníku těch, kteří bojovali s nacismem (ne s Němci!). Ale potřebu štvát proti dávno mrtvým nemám. Ctím tisíce let starou zásadu, "De mortuis nihil nisi bene."

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

To jsem rád, že Mirek měl více času než já, a mně nezbývá než jeho vyjádření podepsat.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Tak já se k vyjádření Mirka v žádném případě nepodepíšu , tak jak to " udělal ( a )" Kafka !
Já mám svůj názor a přesvědčení a nemusím vyhledávat jinou vránu ( kafku ) ,ke které bych si musel sednout !

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Ano souhlasím také s Mirkem, dnes by tedy měli potomci nacistů a esesáků říci čí jsou tělesné ostatky na louce Budínka, když nesouhlasí jejich DNA s DNA odebraných z lidských kostí nalezených na louce, které lživě potomci nacistů a esesáků vydávali za tělesné ostatky svých předků, nacistů a esesáků. Louka Budínka leží totiž mezi obcemi Kamennou a Dobronínem. Připomínám, že obec Kamenná byla jediná vzorová obec SS v celé Třetí říši, všichni dospělí muži starší 18 let vstoupili do SS.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Jsem si všimnul zvláštního postoje Mirka, kterému ušlo, že jsme celoročně krmeni zabíjením po česku, které končí švejkovským:" Hovno, hovno všichni stejně!"
Nazdar!
Pro pořádek přikládám projev Ing. Frankela, který byl přednesn v Liberci 30.4.11 na KK Suverenity

Vážená paní předsedkyně, vážení delegáti krajské konference Suverenity,

Dovolte, abych Vás pozdravil jménem svým ale i jménem naší organizace Českého svazu bojovníku za svobodu a poděkoval Vám za pozvání zúčastnit se Vaší konference. Byl jsem požádán, abych Vás seznámil s programem našeho občanského sdružení. Jsme apolitickou organizací, kde jsou soustředěni přímí účastníci bojů proti fašismu a to jak v zahraničí tak i v domácím odboji a našimi členy jsou i političtí vězni a v obou případech včetně rodinných členů a pozůstalých. V malém množství se k nám hlásí i sympatizanti. Průměrný věk našich členů je 85 let.
Z krátkou dobu si budeme připomínat 66. výročí ukončení 2. svět. války a my si připomínáme hlavně to, co jsme učinili v roce 1945 těm, kteří tuto válku začali. Měli bychom si však hlavně připomínat to, že lidé byli vražděni v celém Německu v koncentračních táborech a káznicích. Jedná se především o ty, kteří položili svůj život na sklonku války bez toho, že by se něčeho dopustili. Běsnění nacistů se koncem války stupňovalo. V roce 1945 byli tisíce zajatců a politických vězňů v lednu a únoru převáženi v otevřených vagonech nebo hnáni pěšky z koncentračních táborů do vnitrozemí Německa, aby je nemohli osvobodit postupující spojenecké armády. O hladu, bez ošacení a zdravotní pomoci. Nemocní a vysílení byli stříleni jako zvěř. Na trase zůstalo 124 hromadných hrobů obětí. Okolnosti smrti 4 600 politických vězňů a 5 600 zajatců nebyly německou justicí nikdy objasněny a nikdo nebyl potrestán. Na našem území bylo spácháno množství zločinů na civilním obyvatelstvu a to těsně před skončením války. Mohl bych připomenou alespoň některé:
3. 4. - vypálen mlýn Jana Juřičky v Leskovci. Manželé se třemi dětmi upáleni ve vlastním domě.
20.4. - na oslavu Adolfa Hitlera zastřeleno v obci Zakřov 19 mužů, z toho 3 ve věku do 16 let.
- obec Ploština vypálena, 3 muži zastřeleni a 24 upáleno zaživa.
23.4. - obec Pálov, vypáleno 8 domů, 3 muži zastřeleni a 18 upáleno. Gestapáci se zde vyzbrojili
tyčemi, aby hořící oběti vraceli zpět do ohně.
29.4. - Falešní partyzáni v obci Salaš vylákali 20 mužů a za obcí je zastřelili.
1. 5. - Přestavlky – gestapem zastřeleno 7 mužů a 6 domů vypáleno.
2. 5. - Lískovice, z 50 domů zůstalo nepoškozeno jen 9, zabito nebo upáleno bylo 25 osob.
- obec Javoříčko lehlo popelem, 38 zastřeleno
7. a 8. 5. - Velké Meziříčí, popraveno 57 osob
- Třešť, postříleno 50 rukojmí ve věku 18 až 57 let
6. – 9.5. - Pražské povstání:
Na Pankráci v Sobské ulici postřílela skupina esesáků 51 neozbrojených osob. Jednalo se především o ženy a děti staré i jen několik měsíců. Byly tam zavražděny i dvě těhotné ženy. Této akce se účastnili německé nacistky, které braly matkám kojence a před jejich očima je přibíjely na dveře.
V Praze 3 nalezeno 9. května 13 zohavených mrtvol umučených českých rukojmí.
Na Žižkově padlo nebo bylo umučeno 292 občanů ve věku 17 – 40 let, mezi nimi i děti ve věku 7, 14 a 15 let.

Výčet obětí je jen kusý a namátkový, zaměřený jen na samotný konec války.

Nyní, kdy jsme se stali součástí svobodného světa, bychom neměli dopustit návrat totalitních režimů v jakékoliv podobě. Měli bychom si vzít ponaučení z našich dějin a nedopustit, aby ti, kteří položili své životy za naši svobodu, se obětovali zbytečně.
Náš národ byl vždy na technické i kulturní úrovni v popředí evropských států, ale mám pocit že tento fakt v okolních státech již neplatí.

Můj otec před odchodem do koncentračního tábora mi napsal mimo jiné: „Až budeš číst jedenkrát tyto řádky, snad na světě mě již nebude. Píši v době pro mne kruté a neznám dne ani hodiny. Měj vždy rád svůj národ. Jsi Čech a na to nezapomeň! Češi jsou vzácní a stateční lidé. Jelikož však náleží k malému národu, jsou osudem krutě pronásledováni. Buď hrdý na svůj národ a nikdy se neodciz, jelikož Poturčenec horší Turka. Nezapomeň, že nejhorší vlastností je udavačství a zrada. Chci z tebe mít muže pevných zásad, oddaného svému národu a rodině. Žil jsem pro tebe a jsem ochoten pro tebe i zemřít. Měj i ty rád svou rodinu jako ji mám i já, pak budeš šťasten.“

Já věřím, že tato slova neplatí jen pro mne, ale pro nás všechny.
Děkuji za pozornost
Předseda okresního výboru ČSBS Liberec
Ing. Ivan Frankel

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Mirku,já nemám rád neonacisty a cikány.Může to tak být?

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Kdybyste napsal, že nacismus má u nás na svědomí 360 000 mrtvých (a ve světě desítky miliónů), bylo by to stručnější, jasnější, a nezamotal byste se do toho. Ale ani to nikoho neopravňuje, aby se k Němcům choval jako nacista, jedno že české národnosti. Válka proti nacismu se vedla právě proto, aby už si nikdo nic tak nelidského nedovolil a aby pokud možno všichni viníci, jimž se prokáže konkrétní vina, byli dle zákona potrestáni.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Mně cikáni nevadí. Mně vadí lumpové - bez ohledu na barvu pleti.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Dal by ste cikánovi dceru za, ehm,přítelkyni či manželku ?

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Současně probíhají v Plzni jako každoročně Slavnosti svobody. Kolik let jenom trvalo,než se může oficiálně bez obavy,že by nějaký dobrý malý Čecháček zase udal,psát a říkat,kdo osvobodil Západní Čechy a vůbec jaká byla role spojenců. Bojovníkům na západní frontě se komunistický režim odvděčil tím, že spoustu jich hezky zabil po česku. Ale něco úsměvnějšího,i když to zas tak k smíchu není:
V jedné knize,která se osvobození Plzně týkala, vydané v koncem 50tých let,se dokonce tvrdilo( nevymýšlím si), že nylonové punčochy přivezli ruští vojáci a američtí imperialističtí vojáci jim je ukradli a pak dávali děvčatům.... Oficiální komunistická propaganda zkreslovala nejen válečný odboj a některé věci samozřejmě zatajovala( např. počínání komunistických samospráv v konc. táborech,- známý je případ Zápotockého apod. nebo to,kolik konfidentů gestapa přejmuli pak do řad StB apod) a další a další. Ing.Frankel uvádí ve svém projevu,že Poturčenech horší Turka. To je pravda- Češi jsou v tom mistry.Nedovedu si představit, že by třeba v sousedním Polsku tak podlézali Rusům, jako to bylo u nás.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Jestlipak víš jak se američtí vojáci odvděčili vojakům Ruské osvobozenecké armády generála Vlasova, kteří bojovali proti Stalinovi a po té na území Čech proti nacistům? Do jednoho je Američani vydali z amerického zajetí Stalinovi a ten je nechal popravit. A chování Poláků za války vůči Židům bylo nejhorší hned po nacistech. Musíš však hledat původního viníka a tím je nacismus.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Moje dcera si své partnery vybírá sama. Koukám, že vy jste ujetej ještě i jinak než jen tím svým předpotopním rasismem. Ale to se dalo čekat. Ono, když už je někdo cáklej, tak pořádně.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Nezlobte se, s Vlasovci se mýlíte. Není pravda,že je do jednoho vydali Američani z amerického zajetí Stalinovi. Situace byla mnohem složitější a nejen proto,že o pomoc Vlasovců v Praze už neměla zájem Česká národní rada,ale hlavně proto,že byly dávno rozděleny sféry vlivu. Kdyby nebyly,tak byla Praha osvobozena Američany. Přečtěte si o Vlasovcích něco, vypravte se do okolí Lnářů,kde byl chycen Vlasov s Buňačenkem ,protože jej americká hlídka, než stačila dát veliteli Donahueovi echo,musela předat Rusům.apod. Tuším,že to bylo 12. května.Na předání mnoha se podíleli i Češi- právě proto,že ty sféry vlivu byly rozděleny. Byly rozděleny už od začátku 30 let. Pročtěte si dějepis a dočtete se třeba , jak jednalo Rusko/(Krasin) s Německem ( gen.Speekt) o vojenské pomoci a vyzbrojování,stručně řečeno, včetně vojenského cvičení německé armády na ruském území někdy v r.1923) porušení versailleských dohod).Podívejste se na smlouvu z Rappalu třeba, o čem byla a kdy byla podepsána, kolik vojenského materiálu bylo pro Němce v Sovětském rusku do r.1926 vyrobeno atd. Vše začalo ještě před nástupem Hitlera k moci,komunismus si tehdy myslel,že ovládne svět. Pak mu vyrostla těžká konkurence , a tak celá ta anabáze nakonec logicky vyvrcholila paktem Molotov-Ribbentrop,protože oba diktátoři a oba totalitní režimy- komunismus i nacismus si pro ovládnutí světa chtěly rozparcelovat svět.,oba dva nenáviděly Polsko stejnou měrou.,a proto prvotní úder směřoval právě tam.
Ohledně Poláků a chování k Židům-ano,to může být pravda.Stejně tak, že povstání ve varšavském ghettu nechali vykrvácet Rusové právě proto,že se jednalo o Židy. Antisemitismus je v Rusku doteď hodně silný a Židé tam byli mordováni od nepaměti a za Stalina tím více. A co antisemitismus u nás? Spoćtěte si ,Bumerangu( vykám vám), kolik bylo třeba Židů v procese se Slánským... A třeba taky to, jak Češi po II.sv. válce vydali Stalinovi Rusy uprchlé před bolševickým řáděním po VŘSR. Píše u tom Bystrov a jiní.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Mirku,neodpověděl jste na otázku !Opravdu mě to zajímá.Ale pochopím pokud se vám můj rasismus ekluje :-)) Vy,lidumilové,jste už takoví.Tedy,pokud se vás to zrovna netýká.Až vás jednou výtáhnou z auta s pokusem o lynč,budete mluvit jinak.Zdar vašemu snažení.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Nezlobte se, ale opomněl jste jednu zcela zásadní věc, ROA - vlasovci přijali americké kapitulační podmínky a plně se odzbrojili s tím, že se dostanou do amerického zajetí. Zbraně složili v americkém operačním prostoru. Tedy za osou, tzv. čárou dotyku, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary. Tuto čáru dotyku domluvil až 4.května Eisenhower s Antonovem. Byli to tedy Američané co nechali na zbytku Československa Sovětům volné ruce. 9.května se setkal v Plzni s americkým generálem Noblem Vlasov a dostal příslib, že 1.divize ROA bude ponechána v americkém zajetí. Byli to právě Američané, kteří eskortovali ze Lnářů Vlasova s Buňačenkem do amerického zajetí, zhruba 1,5 km za Lnářemi je dojelo sovětské auto a za naprosté lhostejnosti Američanú je Sověti vytáhli z džípu a odvezli je do Drážďan a odtud letadlem do Mosky. Následně pak byli oba oběšeni 1.srpna 1946. Ještě několik slov k repatriaci sovětských občanů zpět do Sovětského svazu. Na základě dohody mezi spojenci bylo repatriováno z okupačních zón Německa a Rakouska 2.035.000 lidí do Sovětského svazu. Tady Američané čisté svědomí jistě nemají. Z území okupovaného Rudou armádou bylo podle sovětských údajů repatriováno dalších 2.946.000 osob. Je to strašné číslo, bezmála 5miliónů lidí z nichž většina skončila mezi těmi 20 milióny obětí co má na svědomí Stalin a jeho kumpáni.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

S větou,že Američani nechali na zbytku Československa Rusům volné ruce,protože čáru dotyku domluvil Eisenhower s Antonovem,nemusím souhlasit,ale to je asi tak vše.Zaplatˇtpámbů,že můžeme mít každý jiný názor,aniž by to nějaký zdatný Čecháček někam donesl. Ike dostal od Antonova,tedy od Rusů takové podmínky,že,pokud si chtěli Amíci za chovat pomoc při zdolávání Japončíků, nic jiného dělat nešlo. Začalo to už před Jaltou-dostali bychom se do velkých historických exkursůa vysoké politiky,na to nemáme gebír.To, co se dělo u nás pak, kdy český lid ochotně sloužil Rusům ,napodoboval je a vypořádával se s nekomunistickým odbojem zavíráním odbojářů,jejich mučením a popravami- to je kapitola sama pro sebe. Jenom kolik let třeba trvalo,než se postavil pomník parašutistům blízko zatáčky na Kirchmayerově třídě.... A taky museli soudruzi,když jsme u toho konce války, vysvětlovat,jak se dostali černoští vojáci do Plzně,odkud z Ruska to vlastně byli...

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Jsem rád, že už nediskutujete s fakty. Na Vaše co by, kdyby. Odpovídám jasně. Kdyby nacisté nerozpoutali 2.světovou válku mohl zde i nadále prosperovat nejbohatší stát na světě, který nezbohatl na kolonijích, prvorepublikové Československo. Bohužel zradili nás zejména českoslovenští Němci, kteří chtěli patřit k Hitlerově Třetí říši a tehdejší mocnosti, Anglie, Francie, Německo a Itálie jim vyhověli. Jinak, když tak všechno umíte vysvětlit, nevíte proč nám těsně před koncem války Američané vymbombardovali veškerý těžký průmysl, Škodovy závody v Plzni, ČKD v Praze ve Vysočanech aj.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Nejbohatší stát na světě :O)))))). Veškerý těžký průmysl :o)))). Zase ty vaše cidlinovské pravdy.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Pane Bárto, pokud znáte nějaký bohatší stát na světě, v době 1.republiky, než bylo prvorepublikové Československo, který nebyl koloniální mocností, tak ho jmenujte. Dále doufám, že nechcete popírat americké bombardování Plzně, Prahy, Kladna a dalších českých měst na jaře 1945. To, že bomby dopadaly na velké průmyslové závody v těchto městech, také jistě nebyla náhoda.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Třeba Švýcarsko. Nebo snad znáte nějaké jeho kolonie? Ještě mi popište bombardování Kladna. V roce 1945 žádné bombardování Kladna nebylo. Opět si vymýšlíte. Josef Doškář se aspoň snaží pátrat po faktech, nejsem vždy zajedno s jeho metodami, ale občas se dozvím nějakou zajímavost. Vy tady jenom obyčejně lžete.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Dobré odpoledne
Tak sem se odhodlal zase po delší době psát, protože pan co se neumí podepsat a říká si Kohák se nás skoro snaží přesvědčit o tom, že US Army by osvobodila Evropu bez rusů a vlastně beze ztrát. Velmi zajímavé
Vezmu to od začátku
CSR za prvé republiky byl sedmý nejvyspělejší resp. nejbohatší stát na světě. Tedy žádné přehánění. Nejkvalitnější armádou jsme se mohly chlubit.
Když už kritizujete Rusko- Německé dohody, co takhle prodej letadle, motorů, kovu a dalších surovin pro zbrojení, které vesele prodávali západní mocnosti a hlavně USA Německu:?
Co dohoda a pakt o pomoci a neutočení mezi fašistickým POLSKEM a Německem, pakt který nás přímo ohrožoval. Koneckonců dva konflikty s Polskem a jedno napadeni naši divize v roce 39 je vám málo???? A to pominu, že Poláci resp. Madaři vždy dostali přes hubu. A nedivím se ani útoku Ruska na Polsko.
1938 – Nebýt zrady sudetských němců a naprosté ignorace západu vůči čemukoli, Habeš, Čína, Zabrání Porýní, Rakousko, a nakonec my. Hmm, koho že to mám chválit a slavit? Když už chcete někoho kritizovat tak obě strany. Ve skutečnosti kdo nám jediný hodlal pomoci bylo Rumunsko a Jugoslávie, a Rusko materiálně. Jugoslávii jsme se tak pěkně poděkovali schválením Kosova, krásný druhý Mnichov.
1939-43 Ano zde je role Američanů a Britů neocenitelná, na druhou stranu si nechali zaplatit každý šroubek. Díky nim měli Rusové situaci výrazně ulehčenou. Pravdou však je i to, že Němci nikdy nemohly přes své chyby v přípravě, průzkumu a nakonec logistice Rusko porazit. Doporučuji knihu Vzestup a Pád Hitlerových tankových vojsk, nebo vzpomínky W.Churchila. To proto než začnete vášnivě křičet jak používám socialistickou literaturu.
1944 – Rusové jsou již k nezastavení, o to víc když se Hitler zbavuje schopných lidí. Výroba tanků 29000 – 2000 za rok 1944, tj výroba Rusů vůči Němcům. Začíná operace Bagration a likvidace armády střed. Postup Rusů o 600 km za 3 týdny. Vylodění spojenců v Normandii mělo pouze ten důvod, že Stalin nevěřil vlastní drtivé převaze a chtěl ho, a věc druhá a důležitější Američané chtěli získat v Evropě veliký vliv. Dokonce chtěli Francii jakoby svou kolonii, vzpomíná Ch. DeGaulle, a jeho slovy, pokud Paříž nebude osvobozovat Francouzká armáda, během vylodění nebude francouzký odboj jakkoli pomáhat.
A neodpustím si několik poznámek na Americké typické přehánění, Sharman byl lepší než T34 nebo Panther, haha to jsme se zasmáli. Obrana Bastogně bylo veliké hrdinství, no ani né týden v neúplném obklíčení s vědomým, že pomoc je tu velmi brzo. Oproti východní frontě lze jen těžko toto označit za nadlidskou houževnatost. No to bylo pár ukázek.
CSR 45 – Ano USA osvobozuje 30 procent našeho území, díky jim, to je jasné. I Prahu by asi osvobodili ale co potom, 200 000 mužů roztažených od Bavorska po Prahu proti milionové armádě střed? Plné jednotek SS???? No nevím.
A Vlasovci, no Američané je radostně vydali Stalinovi, s toho se nevykecáte.
Ad Rusové, vůbec se nedivte, že velká část Evropy najednou milovala komunisty a Rusko, oni WW2 svou ignorací nezavinili. A nevyhráli volby jen u nás, ale taky v Francii, Itálii, Španělsku, Jugoslávii, Řecku. Všude tam kde zaplatili za hlavně Anglickou bezectnost a Francouzký strach.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Pro pana Macha( hrubé chyby, ne v interpunkci,ta se dá přehlédnout,ale třeba to vědomý je nějaká nevědomá na povědomou osobu ukazující ošíbka) odhalil jste mne! Fakt jsem se snažil přesvědčit s typickým Americkým přeháněním( jak píšete) ,že II. SV vyhráli jen Američané( sice nevím,kde jsem to psal, ale určitě-jinak byste si toho nevšiml)! Dokonce i píšu,že s Vlasovci to bylo mnohem složitější- a dle Vás nebylo, bylo to jednoduché. Já Vám Váš názor přece neberu! Já jsem toho přečetl dost,abych si to myslel a vy taky,abyste si myslel opak a já Vám nepíši,že byste se měl z něčeho vykecávat. Proč? O tom,že se vesele obchodovalo mezi zeměmi se zbraněmi- zpochybňoval jsem to? Švédsko se např. napakovalo na oceli tak,že až do první ropné krize v 70 tých letech,mohlo financovat chod státu,když to napíši hodně stručně. Jen jsem upozornil na věc,která se ještě moc neučí( obcházení versailleských smluv a dohody Ruska s Německem) a která upomíná,že oba totalitní režimy si nemají co vyčítat- ať je to komunismus,nebo nacismus. Ono nám je to blbé,když tolik Čechů kolaborovalo s Rusama , přijmnout to, že ty režimy mají společný základ..To si myslím já a jestli máte jiný názor,proč byste ho nemohl,proboha mít? A děkuji za upozornění na historickou literaturu.
Churchillovy paměti,ty tlusté, 6ti dílné, jsem dávno četl. Z novější, i když to vyšlo už před 3mi lety doporučuji třeba dvoudílné dílo Karla Durmana Popely ještě žhavé-Válka a nukleární mír.
Přeji hezký květen!

Nahoru

Československo nejbohatší stát ?.....

Úvaha o ČR nejbohatší ???
Byla ? *Je? * Bude?

Tatíček Masaryk jezdil na koni, meditoval o demokracii, ale zajímal se vůbec také o chudobu jeho doby ??? Byl asi výše nad problémy doby , ale asi v sedle svého koně !

Tatíček Klaus zase vyjíždí do zahraničí krást protokolární pera a vůbec ho nezajímá, že již nejsme nejbohatší stát, ale v zahraničí nás hodnotí spíše jako stát korupčnický a prezidentem reprezentativně i jako zlodějský.

Hájek, jako bývalý hradní rádce tatíčka Klause, zase bere Bin Ládina, jako spíše nějakého pohádkového Aladina a udivuje se , jak to celý svět vidí jinak.

Kalousek, jako důchodový specialista, se zasazuje o to, aby se důchod vlastně vůbec nevyplácel a když už ,tak až po smrti a max. jeden den po kremaci náročníka na důchod.

Radikální komunisté chtějí znárodňovat , ale já si myslím, že znárodňovat již lze pouze státní dluhy a tak ať si je vezmou !

Církev zase chce v restitucích vrátit vše, co vydřela z nevolníků, ale napřed by mohla vrátit právě ten majetek z těch zedřených! A co by jí pak zbylo na restituce?

V parlamentu již mají poslanci polštářky, ale ne pod prdele, ale pod hlavy, aby si je neotlačili od dřevěné lavice. Já si myslím, že v lavicích čtou deníky a pod lavicemi mají již nočníky !

ČR nejbohatší ???
Byla ? *Je? * Bude? …ale v čem a kdy ???

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Přečtěte si snad něco od Masaryka , třeba spis : "Otázka sociální". Pak nebudete pokládat otázky, zda se Masaryk zajímal o chudobu své doby. Sociální problematika zajímala předválečné politiky daleko více, než ty dnešní. Kdyby si tehdy někdo dovolil nazvat chudého člověka sockou, nebo kdyby tvrdil, že za chudobu si může každý sám, absolutně by se znemožnil. Věřím, že přijde doba, kdy se k větší sociální citlivosti vrátíme. Protože pokud ne, sedíme na časované bombě.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Pane Bárto, Švýcarsko byl původně zemědělský stát a posléze tam rozvinula řemeslná výroba. Hodinářství, lehký průmysl, se tam rozvinulo až koncem 19.století, jako původně zimní práce pro zemědělce. Díky své přísné neutralitě Švýcarsko zbohatlo na válkách. Zejména na 2.světové válce, kdy v bankách zůstalo obrovské množství vkladů a dalšího majetku po židech. Dnes tam např. více jak 70% lidí pracuje ve službách. Farmacetuický, chemický a potravinářský průmysl se tam rozvinul až po 2.světové válce. Jinak Kladno bylo mnohokrát bombardováno Američany a dochovaly se i důkazy. Je známa fotografie rozbombarované lokomotivy z Kladna ze 17.dubna 1945. Nálet uskutečnila 446. bombardovací skupina 8.letecké armády. Dále byl roce 1944 v září zasažen kryt u kostela sv.Jana s dělníky z Poldovky zemřelo jich 40. Jinak můžete i dnes pane Bárto v okolí Kožovy hory na Kladně nalézt krátery po bombách. Přesto vím, pane Bárto, že nelžete, pouze jste zmýlil.

Nahoru

ČR nej ?

Já jsem srozumitelně napsal, že Masaryk meditoval především na svém koni a to jsem se pochopitelně vyjádřil v nadsázce k tomu, že jeho "osobní vládaření" spočívalo v určitém nadhledu nad tvrdou realitou, kterou neviděl a nebo nechtěl vidět, což je vidět i dnes ( nadhledy Klause...a podob.). Seznámil jsem se i s Masarykovým životopisem a i jeho podílem na vzniku Československa a nevidím to tak jednoznačně jako pouze Masarykovská zásluha .Když pak projíždím současnou ČR a pomalu každé náměstí a hlavní třída se jmenuje po Masarykovi, tak se mi to prostě zajídá, jako jednobarevné ( jednozásluhové ). Buďmě již konečně českým národem a nestyďme se za to. Nebuďmě pouze potentatníky, kteří ctí pouze potentátníky !
To, jak uvádíte, že sedíme na čosované bombě, tak to s vámi souhlasím.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

S tím přirovnáním k časované bombě bych si dovolil souhlasit.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Bumerangu, zase všechno motáte dohromady. Bavili jsme se o dvacátém století a vy píšete najednou o devatenáctém. Bavili jsme se o roce 1945 a vy zmíníte omyl, který se udál o rok dříve. Proč se takhle záměrně snažíte manipulovat?

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

!!!!!

Jejda, psal jsem to pod: 8. Květen 2011 - 17:54 | Mirek.

To nic.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Masaryk rozhodně neznal sociální problémy jen "z nadhledu". Sám pocházel z chudých poměrů, kromě toho se dlouho zabýval sociologií, přednášel ji i na vysoké škole. Samozřejmě nenáviděn byl i některými svými současníky, v tom nejste výjimka. Konkrétně třeba za tzv. Hilsneriády a při bojích o Rukopisy. Fakt je, že tato země měla v moderní době málo tak významných osobností, jako byl TGM. Žádné popírání, žádné animozity na tom nic nezmění. A že se nezasloužil o vznik samostatného Československa natolik, jak byste si představoval? On byl čímsi jako záruka kvality nově vznikajícího státu. Dohodové státy dlouho nebyly jeho vzniku nakloněny. Masaryk je přesvědčil. I třeba kampaní ve Spojených státech, tedy aktivně, ale možné ještě více tím, jaký byl a co práce již za ním bylo.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Masarykovi pomohly velmi naše legie, zejména ti legionáři co v Rusku bojovali proti Bolševikovi. V Novém Boru po druhé světové válce také přišli legionáři udělat pořádek a odzbrojit nacisty co odmítli přijmout bezpodmínečnou kapitulaci nacistického Německa. V Novém Boru velel major Holas a nad ním byl pplk. Sekáč. Pplk. Sekáč byl v roce 1948 úkladně zastřelen ze zálohy. Dodnes se neví zda to udělali agenti wehrwolfu nebo NKVD.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Pražské povstání ukázalo, že v českém národě vždy existoval značný počet lidí, kteří jsou vždy schopní a ochotní se ve jménu demokracie a svobody obětovat a povstat proti nepříteli.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Barikádníci z Prahy i odjinud si jistě zaslouží obdiv, úctu a pietní vzpomínku. Nejen v těchto dnech.

Ale čím to je, že tady pravidelně na jakékoli téma, o kterém toho často ani moc nevědí, začnou jako loni exhibovat takoví myslitelé jako Danys Pavel a jeho kamarádi?

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Neviděl bych to tak růžově.Vývoj po r.1945 a 1989,rok 1948 a1968 svědčí spíše o opaku miínimálně v té demokracii.Statisíce lidí spíše tu republiku opouštělo a za tou demokracií šlo mnohdy do SRN.
Vzpomínka jistě patří i Ruské osvobozenecké armádě,která v počtu 15 000 mužů nezastupitelným způsobem se svou těžkou technikou a ve spolupráci s českým velením účině odrazila německou protiakci a přispěla tak k vítěznému konci povstání.Tato armáda v bojích na území Prahy přišla o 300 mužů.Po zásluze mají na Olšanech svůj pomník.Také proto,že bojovali,stejně jako čeští legionáři,proti bolševické Rudé armádě sovětů.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Nejen barikádníci, ale i všichni ti, kteří se jakkoliv postavili nacistické okupaci zaslouží obdiv. Smutné je, že někdo zatají důležité informace a nechá rodinou uprchlého SSmana postavit pomník popraveným nacistům a uprchlému SSákovi. Pavel Danys je zablokován, tak klidně do něj a snažte se mu tady okusovat podrážky. Sednout si proti Pavlu Danysovi nebo jeho tzv. kamarádům na veřejnosti ke stolu a tam obhájit své argumenty? K tomu chybí a vždy chyběla Janu Tichému odvaha a slušnost.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Někteří lidé republiku po roce 1945 a i v dalších letech opustili. Někteří s režimem kolaborovali a někteří to odmítli a hlavně jejich přičiněním došlo v roce 1989 v Československu k pádu komunismu. Těchto lidí, kteří to nevzdali a s komunistickou totalitou různými formami bojovali si je potřeba vážit.
Nesmírné pobavení ve mně vyvolal "historik" růženín svými bajkami o Ruské osvobozenecké armádě. ROA byla pod velením generála Vlasova. Vlasov upadl do německého zajetí a ROA byla formována za účasti nacistů. Vojáci ROA bojovali na straně nacistů proti Rudé armádě a jejím spojencům. V žádném případě se nejedná o žádné hrdiny. To, že se na samém sklonku války ROA zejména na berounsku a na jižním konci Prahy zapojila do boje proti nacistům neznamená, že se jedná o kladné hrdiny, jak je nám zde pokusem o historika růženínem prezentováno. V Praze operovali vlasovci nejdále na Pankráci a v místě nejtvrdších bojů si museli obránci Prahy pomoci sami. Také konec ROA byl smutný a tragický. Spěchali do amerického zajetí v čele s Vlasovem a Buňačekem, Američané je odzbrojili a do své zóny nepustili a to dle bezpodmínečné kapitulace Německa. Všichni měli zůstat na pozicích a odevzdat spojencům výzbroj. Sověti je téměř všechny popravili nebo hned postříleli. Stejný osud čekal téměř dalších 3 miliónů tzv. sovětských občanů, tedy těch, kteří emigrovali před bolševiky. Všichni byli repatriováni z Německa a z Rakouska a z dalších zemí sovětské zóny do Sovětského svazu, kde přežilo maximálně 10%. Skončili na popravištích a nebo v gulazích. Krutý následek války na jejímž začátku stáli i českoslovenští Němci, kteří jako hlavní aktéři pomohli Hitlerovi nastartovat nacistické běsnění a rozpoutat 2. světovou válku.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Pan Tichý nikde neskrývá svou identitu,A ke svým názorům se hlásí pod svým jménem.Narozdíl od vás a vašim blízkým z okruhu PD.Ti pod různými identitami,ale pod stejnou IPadresou haní vedení města NB,šíří různé nepodloženosti a pochlebují svému guru způsobem...pane Danys,jste skvělý,celá naše rodina vás volí.....Máte naprostou pravdu,jako vždy....atd.Vzbuzuje to všeobecné veselí,stejně jako první řada u mikrofonu pro veřejnost na Zastupitelstvu NB.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Po kritickém zhodnocení dané situace je potřeba si uvědomit, že bez pomoci Vlasovců - organizovaných vojenských jednotek - a hlavně jejich těžkých zbraní, které citelně pomohly povstalcům, by Pražské povstání bylo někdy 6.5. utopeno v krvi...tolik názory profesionálních historiků.
Pan Novak alias Holý jistě vysvětlí osud velitelů,kteří vedli Pražské povstání až do vítězného konce a podepsali se pod kapitulaci Němců
gen.Kutlvašr - v roce 1949 odsouzen na doživotí
mjr. Jaromír Nechanský - 15.6.1950 popraven
pplk. Jaroslav Kadinka - 17let těžkého žaláře
Josef Smrkovský - 15let těžkého žaláře
dr. Josef Kotrlý - emigroval
prof. Albert Pražák - suspendován a doživotně pronásledován
pplk. František Bürger-Bartoš - degradován, odsouzen 8 měsíců žaláře a pak poslán do pracovního tábora.
Co to tedy oslavujem,když se s iniciátory a vůdci takhle zametlo?
Na "české straně"bojovalo aktivně kolem 30tis. mužů.Odhodlaných,ale pouze s lehkými zbraněmi.Většina pak bez vojenského výcviku..Proti m¨nim stálo 40 tis.dobře vyzbrojených a vycvičených příslušníků Wehrmachtu a jednotek SS s těžkou technikou.Vaši další pohádku o tom,že Vlasovci v počtu 18 tis.vojáků s těžkou technikou nesehráli rozhodující roli povídejte těm,kteří vám to uvěří,nejlépe PD.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Po kritickém zhodnocení situace je třeba konstatovat, že na Prahu se valilo milionové vojsko polního maršála Schörnera od severu, kde prchali před Rudou armádou a pospíchali do amerického zajetí. I soudný člověk si udělá představu 1 milion a a růženínem uváděný počet 15 tisíc. Na 100 vojáků wermachtu a SS 1 a půl vojáka ROA. Navíc v oblasti severní Prahy nebyl jediný voják ROA. Do Prahy přišli vojáci ROA 6.5. v ranních hodinách a 8.května ráno již tam nebyli. Již pospíchali do amerického zajetí. Vojáci Roa přišli do Prahy bojovat především sami za sebe. Prakticky nikdy nebyla jejich divize v bojovém nasazení. ROA měla vyzbrojenou pouze 1.divizi, která měla v Čechách pouze 10 obrněných vozidel a tanků. Operovala pouze z prostoru Suchomast na berounsku. V Praze Pankrác, Radlice, Jinonice a Smíchov v jejím okolí Zbraslav, Lahovice, Ruzyně. Povstalci bojovali v minimálním počtu 30 tisíc mužů a byli velmi dobře vycvičeni. Růženín zřejmě opomněl povinnou vojenskou službu. Disponovali např. 10 obrněnými vlaky a další těžkou technikou, kterou ukořistili. Smutný osud velitelů Pražského povstání a milionů dalších by se nikdy nenaplnil, kdyby nezradili Československo českoslovenští Němci a nepostavili by se na stranu nacismu a spolu s Adolfem Hitlerem a dalšími nacisty nerozpoutali 2.světovou válku. Nikdy by u nás nebyl ani bolševik. To ví dnes každý, kdo není nikým placen, aby nám tu tvrdil neustále něco jiného.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Pane Holý! Druhou světovou válku nerozpoutali Sudetští němci,jak se lživě snažíte opět namluvit.To se člověk dočte tak jedině u vás.Druhá světová válka byla zahájena poté,co si rozdělily Evropu Sovětský svaz a Německo paktem Molotov-Ribbentrop.Následně přepadl Wehrmacht 1.září 1939 Polsko společně s 1/3 Ústavou dané československé armády /té později slovenské /.Ta přepadla Polsko z jihu.
Za dva týdny se přidala Rudá armáda a přepadla Polsko z východu.
...Predstavitelia Slovenska návrh prijali a 1. septembra 1939 slovenské vojská prekročili (bez vyhlásenia vojny) štátnu hranicu spolu so svojimi nemeckými spojencami, čím sa zúčastnili na rozpútaní druhej svetovej vojny-......píšou o sobě sami Slováci.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_slovensk%C3%A1_republika
Jenom Holý alias Novak to zas popírá.Vy mně připadáte,že jste byl na školení u Plzáka..zapírat,zapírat,zapírat.
Tady se podívejte,jak se bojovalo proti bolševické armádě.Stejně udatně,jako čsl legionáři v Rusku,jak tak rád píšete.
http://www.youtube.com/watch?v=8ZkHwW9EPSY&feature=related

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Je smutné školení veřejnosti od růženína aspol. Lhát, lhát, lhát a když jsou usvědčeni, tak dále lhát, lhát, lhát a neustále lháááát!!!! On nebyl Mnichovský diktát, okupace Čech a Moravy,15.březen, před kterým byl vyhlášen Slovenský štát. Za vším nestáli českoslovenští Němci, kteří se spojili s Adolfem Hitlerem, aby odtrhli část českého pohraničí a defakto tím zničili Československo. Druhou světovou válku rozpoutal Adolf Hitler za vydatné pomoci československých Němců. Bez jejich startovací pomoci by 2.světová válka nebyla. To je fakt s kterým nelze diskutovat. Jinak ty čeští vlastenci, pražští povstalci byli frajeři, třicet tisíc jich povstalo proti milionové nacistické armádě a zachránili Prahu před zničením.

Nahoru

Neztrácejte nervy pane Holý.

Vždyť přeci žádný slovenský národ neexistoval.Vy neznáte prvorepublikovou ústavu?Existoval pouze státotvorný národ československý .Nebo měl pravdu bratr Štefanika,který tvrdil,že československý národ je lživýmysl Beneše a Masaryka?O dalších jeho tvrzeních radši pomlčím.Najděte si to v zápisech prvorep.Národního shromáždění.
Bratři Slováci se přiznávají,že rozpoutali Druhou sv. válku a vy to popíráte a svádíte na československé němce.Ti tady mohli vždy za všechno,dle lidí vašeho ražení.
Čeští frajeři porazili v počtu 30tis.povstalců milion vyzbrojených Němců-hmmmm.Bez Vlasovců:o))
Ještě jste mohl vzpomenout poválečné bombardování sovětským letectvem,které se jaksi do těch milionů Němců netrefilo.Za následek mělo skoro tolik mrtvých civilistů jako padlých v Pražském povstání.Podívejte se na stránky čs OL,kolik při tom zemřelo členů Obrany národa.
Kolem r. 1968 nás ve škole učili,že Prahu chtěli obsadit američané.
Dokumenty hovoří jasně.Na nátlak Britů poslal dokonce Eisenhower 4. května 1945 poselství Antonovovi: „Američané se připravují k útoku do Československa po všeobecnou linii… Později, bude-li to vyžadovat situace, budou postupovat až k Vltavě a Labi, přičemž očistí levé břehy těchto řek.“Měli již průzkumné jednotky dokonce u Prahy. Rusové to však okamžitě odmítli.
Jistě odborně vysvětlíte,proč vaše oblíbená sovětská armáda dala všanc 30tis.Čechů proti 1 mil.Němců,jak píšete.Děkuji

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Těžká demagogie.Kam se hrabe Dr.Bittner se svými příspěvky o cikánech:-))

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Demagogií na pravdivých faktech proti demagogii z učebnic marxistických vykladačů dějin.To jsi si všiml až teď?
Nakonec Pražani mají jiné starosti.Místo organizování vzpomínkových akcí na padlé se Prahou potulují oživlé mrtvoly.Docela hustý....:o))))
http://www.novinky.cz/koktejl/266819-prahou-pochodovaly-ozivle-mrtvoly-bylo-jich-pres-700.html

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Tak "Karel Holý" zase nezklamal. Pane kolego Růženíne, děkuju za věcnou obhajobu.
Ale asi to nestojí za námahu:
1) KH je jen jeden jako ten kůl v plotě. 2) Historie ani morálka a svědomí nejsou zrovna jeho silné stránky. 3) V NB ho stejně nikdo nezná (pokud nesedá v té první řadě?).
O skutečných hrdinech by ten srab neměl mluvit ani psát.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Zcela náhodou jsem na stránkách Totalita cz objevil citace,které se naprosto shodují s tím,co nám K.H.Novak tady předkládá.Je to
Jaroslav Pátek: Československé dějiny, SPN Praha 1974, (učební text pro střední školy )

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Švejk by poznamenal tohle: "V hospodě U Fischerů v Králově dvoře se jednou navečer strhla rvačka, museli ji rozhánět četníci až z Berouna. Po pár tejdnech se U Fischerů chlapi rozhádali, kdože dal před tou velkou melou první facku a semlelo se to tam zase. Pomlátili se tak, že druhej den si továrník Gruber myslel, že dělníci ve vápence vyhlásili stávku."

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Ještě ty začínej s legionářema.A ještě těma nevhodnejma :o)))

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Dobová literatura: Leo Urbanes - Ruská revoluce. Na počátku čsl.legií stál pokus o jejich odzbrojení pomocí Maďarů. A začalo to spontánně lítat. Posléze legionáři táhli blízko místa uvěznění carské rodiny, proto ji Rudí povraždili. Děly se při tom neobvyklé věci.

Máte jinou verzi dějin? Já u toho nebyl, tak prodávám, jak jsem nakoupil.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Britanie a Francie si mohly vybrat mezi hanbou a válkou. Vybraly si hanbu, budou mít válku. Winston Churchill o Mnichovské dohodě. Následně Hitler Mnichovskou dohodu nedodržel a obsadil 15.3 zbytek Čech a Moravy. Dne 12. 9 1938 přednesl Hitler nenávistný projev v Norimberku proti Československu. To vyvolalo povstání československých Němců vedených Konradem Henleinem vůči Československému státu. Jednotky Freikorpsu začaly přepadávat četnické stanice a vojenské jednotky, které zabíjely nebo násilně unášely do Německa. Začalo lynčování českých obyvatel zejména manželek a dětí, četníků, pracovníků státních institucí a dalších. Viz případ Habartov. Je snad už jasné panu ruženínovi a Tichému, že kdyby nebylo zrady a násilností československých Němců, tak by nebylo Pražské povstání, nikdy by sem nevkročila noha bolševika a dnes bychom byli úplně jinde. Budete popírat historii nebo snad i slova Winstona Churchilla?

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Jen si dovolím připomenout růženínům a Tichým, že dnes je to 67 let co bylo zmasakrováno 35 lahovických občanů vojsky SS, byli vyvlečeni ze svých domů a popraveni. Jejich těla byla následně rozdrcena pásy tanků na mostě v Lahovicích. Nejmladšímu Václavu Linhartovi bylo 9 let nejstaršímu panu Elmerovi 75 let. Důvod? Na lahovickém mostě stála barikáda, kterou opustili po boji právě vojáci ROA-vlasovci. Vojáků ROA zde padlo 17 a pak ustoupili a nechali lahovické občany na pospas běsnění esesáků.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Jen si dovolím připomenout, že mě děda hned po válce vodil na odbojářské i válečné filmy, starší brácha mi vyprávěl, co si přečetl o partyzánech, západních letcích atd., o válce se mnou mluvili i rodiče. Konec války v Hradci Králové jsem dokonce zažil.
Prošel jsem základní, střední i vysokou školou, kde se válečné události každoročně připomínaly, tak nepotřebuju, aby mě KH doučoval a dělal ze mě neinformovaného blbce.
Problém Holého je v tom, o čem se desítky let jaksi vůbec nemluvilo...

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Nejen nemluvilo,ale K.H.Novak to dokonce popírá.Narozdíl od nás,kteří žádné masakry a další zločiny na civilistech neuznáváme a nepopíráme.On je uznává a míru provinění posuzuje podle jazyka,kterým dotyčný mluvil.
Proč nemluví o lynčích na Čechy v r.1938 ve Slezsku a organizovaném násilí na Slovensku-Cesi pesi do Prahy?Naopak zdůrazňuje pouze Sudety,kde zůstal největší percentuální podíl Čechů?Incidenty tu byly,jsou zaznamenány mezinárodní komisí,která tu působila, ale brutalitě zejména ve Slezsku ,ale i Slovensku,kde se to dělo naprosto nekontrolované se nevyrovnala.
Proč mluví až o Mnichovu a nemluví o počátcích republiky ve Verseilles,kde se mnozí diplomaté a západní vojáci stavěli proti vzniku zmenšeniny mnohonárodostního Rakouska Uherska a nazývali Československo Sudem prachu uprostřed Evropy.Jejich slova se potvrdila.
Proč ignoruje zločiny Rudé armády a SSSR,KSČ a dalších /viz. osud velení Pražského povstání/ a zlehčuje to jako něco, se tehdy dělo normálně?
A mohl bych pokračovat.Solidní diskuze se vede na základě argumentů a protiargumentů.To ale Bumerang,Novak,Holý neumí a ani nechce.
On totiž,zřejmě úkolován,šíří propagandu názorově velice blízkou ideologů KSČ.
Propaganda není o hledání pravdy.Jako pravda se sice tváří,ale jejím základem je pečlivé vybírání argumentů,tajení protiargumentů,účelová podsouvání atd.

Nahoru

Proč haní Holý-Novak příslušníky SOS?

Ignorace ,neznalost a podsouvání Holého Novaka jde dokonce ve svých důsledcích tak daleko,že písemné vzpomínky Bohumila Hynka označuje za základní teze zakázaného Sudetoněmeckého sdružení.Ve své neznalosti /nechci použít slovo absolutní hlouposti/,mu jaksi uteklo,že Bohumil Hynek bojoval zde na hranicích ve známém incidentu.Pan Beneš by z vás měl radost:o((.
Jinak pan Hynek učil mého otce,velice dobře se znal s mými prarodiči.Jako národní socialista byl náležitě uklizen a dcera mu utekla,jak to šlo,mezi ty revanšisty a nacisty v SRN/ vaše označení/.
Asi ji taky pomohla nějaká sudetoněmecká organizace.Ne všichni zatrpkli vůči Čechům a našim emigrantům účinně pomáhali.
Nakonec jistě znáte názory a činy jednoho z nejvýznamnějších legionářů bratra Lva Prchaly.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Nevím co se mně snaží růženín s Tichým podsouvat. Já jen vím, že v Praze se 7.května 1945 v noci bojovalo už bez vojáků ROA, ráno 8.5.1945 už v Praze prokazatelně nebyli. Všechna ta utrpení začala zradou československých Němců v roce 1938. Jsem rád, že to Tichý a ani růženín nezpochybňují.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Buďte přesný pane K.H.Sudetským němcům bylo odepřeno právo národa na sebeurčení,narozdíl od neexistujícího národa československého.Jistě víte,co k tomu později řekl W.Churchil.Ve státě byli donuceni žít použitím vojenské síly.
Pro rovnoprávné začlenění neudělala první republika nic.Naopak dělala stejné,ne-li větší chyby než RU.
Stejný pocit měli i zde žijící Poláci,Slováci,Maďaři,kteří,když to šlo, vyhnali Čechy ze svého území daleko drastičtěji než ti českoslovenští němci.Slováci dokonce rozpoutali dne1.9.1939 I.sv.válku po boku Hitlera.
Pane K.H.-Novak,zamyslete se nad historickými fakty,snad na to máte.
Komunisté namalovali naši historii v růžovo- černých barvách.Chápu,že se vám to líbí.Realita je bohužel jiná.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Děkuji redakci, že i dnes vzpomněla na ty, kteří položili život běhen Pražského povstání a zabránili úplnému zničení Prahy milionovou armádou polního maršála Schörnera.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Není zač :o))

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání - Karel Holý

Zrovna tak by se dalo napsat: kdyby nebylo násilností "československých Čechů" (1918-1938) na československých Němcích, nedošlo by k válce, Pražskému povstání, nevkročila by sem noha bolševika, atd., atd... Je to dokonce pravděpodobnější tvrzení než to Vaše.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání - Karel Holý

Ještě bych Holému připomněl dokument,který běžel v televizi.Vojska USA již koncem dubna pronikala na naše území.Pamětníci vzpomínali jak odhodlaní čeští muži vstupovali k nim a doufali,že se dostanou až do Prahy.Vyzbrojení již seděli na autech.Stejně tak naši letci čekali jen na rozkaz.Již 4.května operovali u Prahy zpravodajci US army a armáda byla připravena během hodiny postoupit ku Praze.
Tisíce mrtvých v pražských ulicích nemuselo být.Ovšem u komunistů život lidí nehraje roli.Již se řídili mocenskými zájmy a tak přes několik apelací Churchila Stalin další postup nedovolil.A Češi ještě američanům nadávali.Teprv později pochopili,oč šlo.
Je dobré si takové věci připomínat.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

děcka, kdo z vás jste si byl někde připomenout povstání českého lidu, osvobození a tak podobně? Nebo jste měli zase jeden volný den bez náplně?
u nás skorem jako každý rok:
http://www.mb-net.cz/?page=cz,19055.mlada-boleslav-uctila-v-den-vitezstvi-pamatku-padlych

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Od 7. do 9. května se Okresní výbor KSČM v České Lípě a základní organizace ve městech a obcích buď podílely, nebo přímo organizovaly připomenutí výročí osvobození na 13 místech. Bohužel, zajišťovat jsme je museli v obcích, kde radnice nepovažovaly za potřebné tento státní svátek vzpomenout a uctít památku padlých.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Bohužel,takové masové povinné akce jako za komunistů vedli k tomu,že na to lidé kašlou.Ale účast na pokládání věnců s tím, být co nejdříve doma,je k ničemu.Myslím,že spousta lidí, byť doma,shlédla nějaký dokument,vyhledala něco na internetu a pod.Na e-stredoveku to poznáváme v návštěvnosti stránek např.na Sv.Václava,sv.Cyryla a Metoděje atd.,kdy se zvětší návštěvnost ze stovek na tisíce i více..
Jinak Vaše stránky sleduji.A těší mne,že Sud.Němce apriori nepovažujete za lumpy,ale lidi s kterými se dá dobře spolupracovat.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Růženíne...synku...napiš sem ještě něco na téma Druhá světová válka.My se tady řežem smíchy až nám Špaginy poskakují.Docela bavíš...

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Soudruhu Hlodavče,chápu,že to soudruzi učili a učí jinak.
Ale já si třeba shlédl dokument Pražské povstání v květnu 1945 aneb Mezi Londýnem a Moskvou
Dokument (2005). Kolikrát se musely přepsat učebnice, aby vyšla najevo pravda o jedné z kapitol konce 2. světové války?
Jestli jsou Vám k smíchu výpovědi Čechů, co seděli se zbraněmi na amerických náklaďácích a chtěli pomoci a předejít událostem v Praze v květnu 1945.....No smějte se jim a bavte se tím

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Synku,synku,my se smějeme tobě a jenom tobě.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Tož soudruzi-my jak za starých časů- asi zase někde pohromadě schůzují.Asi na OVKSČ.To tam taky vymýšlíte?
jásejte
hlodavec 21.6.2012 18:49 89.203.223.*
Jen ať si lidé úžívají výdobytky spotřebního konzumu....aneb daň za kapitalismus....zhluboka inhalujte....
fuj
hlodavec 18.2.2012 13:22 89.203.216.*
Ta vizualizace...to je ale hnusnej,kapitalistickej,totalitní ultrakýč...fuj. hlodavec 13.4.2013 12:34 85.207.46.*
Tady mizí věcí...nejen lesy ale i práce,peníze,normální lidi,budoucnost,možnost si poctivě vydělat na živobytí,perspektivy,dotace,kvalita,čistota,příroda,čistý vzduch,flora,fauna,pitná voda atd atd.Račte si vybrat,portfolio mizejících produktů je rozsáhlé
Jo za komunistů,to se to žilo,nic nemizelo a to životní prostředí,,,,,,,:o)))))
Synci,jak jste mohli udělat ten převrat....

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Růžovko,tys to vybral...

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Hlodavč klid, růženín jako totalitní učitel složil na městském národním výboru takovýto slib: „Slibuji, že budu vždy pracovat v zájmu dělnické třídy a uskutečňovat politiku KSČ. Budu věrný/á Československé socialistické republice a budu obhajovat a upevňovat její socialistické zřízení. Slibuji, že budu zachovávat Ústavu Československé socialistické republiky i ostatní zákony a právní předpisy, budu svědomitě plnit své povinnosti a pokyny vedoucích pracovníků a zachovávat mlčenlivost v pracovních věcech. Budu podle zásad komunistické výchovy pěstovat lásku k soc. vlasti…
Povedu je (děti – pozn. aut.) k úctě k dělnické třídě a ke KSČ. Budu je vychovávat v duchu marxisticko-leninské teorie a světového názoru. Zavazuji se u mládeže rozvíjet internacionální cítění a prohlubovat přátelství se socialistickými zeměmi, zejména Sovětským svazem. Jsem si vědom/a toho, že svým osobním životem, postoji, jednáním, účastí ve veřejném životě a vystupováním podstatně ovlivňuji jako socialistická/ý učitel/ka chování a jednání žáků i nejbližší veřejnosti. Při veškerém svém jednání budu mít na zřeteli prospěch Československé socialistické republiky a jejího lidu. Jsem si vědom/a důsledků, které by pro mne vyplynuly z neplnění slibu.“
Jen opět připomínám, že si růženín vynucoval i od velmi dětí na škole oslovení soudruhu. To co tady dneska píše je úplně v rozporu s tím co mladým lidem sděloval u nástěnek k 25. únoru, k 1. máji, 9.květnu a k výročí VŘSR. Tehdá velebil bolševiky a byl všeobecně na škole brán jako největší bolševické hovado. Na rozdíl od učitele všeobecně přezdívaného "Bohouše". On dobře ví o koho jde. Nechci toho slušného pana učitele tahat do diskusí soudruha učitele růženína.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

"Beran" nezklamal. Ale zapomněl poznamenat, že uvedený slib MUSEL PODEPSAT v ředitelně (nikoli někde veřejně skládat) i ten slušný učitel Bohouš (i třeba já a ostatně všichni učitelé, kteří přežili ve školách normalizaci). Tím většina jeho výronu ztrácí smysl.

Stará pravda: když nejsou věcné argumenty, útočí se na odpůrce osobně, i kdyby tvrdil, že 2 + 2 jsou 4. Už jsme to od vulgárního propagandisty a anonymního sraba "Berana" četli několikrát. Nechtělo by to inovaci? I když: května 45 se to ani trochu netýká a památka barikádníků si takové diskuzní bahno nezaslouží.

P. S.: A von to samý bez zábran kopíruje i do sousedních témat (Machův H. MLÝN)...

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Nejsem si vědom,že bych něco takového podepsal.Ale něco jsem sliboval na promoci....Organizovali to např.RSDr.Šípek,prof.RSDr.Požárký,Šefové KV KSČ a a Ped. fakulty v Ústí nad Labem.Dnes jsou zase v čele tzv KČP,taky jkýsi Cincibus a spolu s Danysem,Uksou,Doškářem a různými Berany organizují zase dál..Třeba trachtace na hřbitově přes odpor radnice,oslavy Vítězného Února a pod.
Aspoń do škol mají přístup zakázán.Dík za to

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Já jsem slib podepsal 24. února 1972 v Lipové u Šluknova, ještě ho mám schovanej :o))) - Vám, Růženíne, kádrováci nedali před dvaceti lety vaše kádrové spisy pro zasmání? Ale asi jste to (správně) považoval za prkotinu, proto si to ani nepamatujete.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Je smutné zde číst, jak se zde dva bývalí bolševičtí učitelé(Tichý, růženín) chlubí svým závazkem k prznění a myšlenkových devastací svých žáků (dětí) ve jménu bolševické tyranie a zrůdných komunistických ideálů. O tom, jak svůj doživotní bolševický zavázek berou vážně svědčí i jejich dnešní postoje. Dnes se co nejvíce snaží rozvrátit společnost, falšují dějiny, velebí nacistické a esesácké zločince. Veřejně hanobí lidi, kteří bojují proti nacismu, neonacismu a extrémismu ve všech jeho podobách. Na tyto bolševické pohůnky platí jen primitivní antikomunismus a denně jim připomínat za co jsou odpovědni.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Rarita: bolševicky uvažující propagandista "Beran" zplodil další tirádu proti bolševismu. Tyranie, zrůdné ideály, rozvracení společnosti, falšování dějin, pohůnci - není právě tohle slovník skalních komunistů?

A zase to pro jistotu zkopíroval i vedle. Ale už končím. Kdo mě jen trochu zná, musí se tomu jen zasmát.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Kdyby totiž přihlouplý Beran něco věděl,tak by zjistil,že jsem byl ze školství odejit.A dokonce jsem se stal raritou za komunismu nezaměstnaným.....
S překvapením jsem zjistil,že moje kádrová složka byla nulová...někdo rychle zapracoval.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Pane Beran ještě tu o SOSákovi B.Hynkovi.Jak se jeho zápis v kronice Sokola stal zakládajícím pramenem pro zakázanou Sudetoněmeckou stranu.Tedy vedle citací TGM a E.Beneše.
Ta se vám obzvlášť povedla
...Veřejně hanobí lidi, kteří bojují proti nacismu, neonacismu a extrémismu ve všech jeho podobách....jeden za to dokonce padnul.Řehtalo se celý kino

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Beran je zkrátka beran, s tím nic nenaděláte !

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

http://www.cssd.cz/ke-stazeni/videogalerie/video-novinky/b-sobotka-povstani-lidu-v-kvetnu-1945-melo-velky-strategicky-vyznam/

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 -komunisté s nacisty tu válku začali,nezapomeňme

Ruský dokument
http://www.youtube.com/watch?v=S6gg1z5DovI#t=29

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání otec Putina po boku SS

Poté se přidal k Vlasovcům...propaganda?Ale již z r.2009
http://www.og.com.ua/vlasov.php

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Jsem překvapená, že není nikde psáno všechny které padli během květnového povstání. Už dlouhou dobu hledám článek v novinách nebo něco v jedné knize, o občane které padli 5.5.1945 v Břevnově, na místech Šlikova 306/ 53. Bylo už hodně napsáno co se stalo v Pražské ůdoli. Za oběťi teroristickému náletu německých letců, ten den v Břevnově - o těch devět maminčiny, dvě děti a pět tátové - stále nemohu nic najít. Možná jeden z Vás muže informovat jestli bylo něco napsáno o tito lidé. Jedna s těch padlé v Břevnově byla moje babička. Mockrát děkují.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Dnes je 5. května, před lety to v Praze vypuklo naplno.

Vzpomínka na slavný květen 1945 se v Lípě bude konat v neděli 8. května v 11 hodin na Náměstí osvobození. Píšu to sem proto, že jsem zde nikde nenašel žádnou informaci k tomuto thematu.

V Květnovém měsíčníku Lípa se píše, že akci pořádá ZUŠ, což mě udivuje, pořadatelem není město? To by bylo hodně smutné.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Dnes v 10.00 proběhla oslava osvobození s připomenutím Pražského povstání na Lesním hřbitově v NB.
Akci pořádalo město. Hlavní projev měl pan doktor Smejkal, starosta Mgr. Dvořák a pan Parýzek, který zejména vzpomněl a připomněl povstání českého lidu v dubnových a květnových dnech roku 1945.
Mimo pracovníků MÚ , několika tříd ze Školy U Lesa se slavnosti zúčastnili především zástupci vlasteneckých organizací a KSČM.
Ostatní organizace a politické strany nebyly moc vidět. Mně chyběli zejména zástupci ČSSD.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Chtěla se mi napsat nějaká jízlivá poznámka, ale zkusím to vydržet.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

To jste moudře udělal, učitelskej, že jste papulu zavřel. Válečná témata vám nejdou...nejen válečná...

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

No jestli ta ZUŠ není nějaká nová vlastenecká organizace. S těmi se poslední dobou roztrh pytel,čert aby se v nich vyznal. Snad nepřijdou se šibenicemi, oprátkami a poplašňáky.Nebo vymoděni jako Křižáci na výpravě proti kacířským Husitům, tzv.Blaničtí rytíři.
V televizi /Jílková/ představitel nějaké národsobě organizace vedené konvičkokamurobartošovci jsem se dozvěděl, že již mají domobranu na ostrahu hranic, říkají si Sosáci. Nejsou to ale žádní nálevkové,jak by si člověk myslil, ale pokračovatelé tradic Stráže obrany státu. Zatím se bohužel cvičí pouze paintballovými zbraněmi,ale již se těší,až dostanou ostré.
Jsou to smutná fakta,ale nyní vážně...Tuto akci pořádá město Česká Lípa ve spolupráci se ZUŠ, místním Klubem přátel muzea, Československou obcí legionářskou a Klubem vojenské historie.
ZUŠ asi zahraje,nebo zazpívá.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Prasátko, tobě válečná témata jdou. Neválčíš náhodou s vlkem? Že jsi takový zapšklý.Netrápí tě hlavně v noci?

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Prostě oceňuji velmi kreativní a moudré myšlení p. Bárty. Pochvala a jednoznačné plus. Co je na tom divného???

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání-připomenutí některých osudů

Když si připomínáme konec války v našich zemích a Pražské povstání, , měli bychom taky vzpomenout na ty,kteří byli po válce dalším zločineckým režimem tentokrát s rudou hvězdou perzekuováni ,nebo přišli o život.
Tak třeba ti, co podepsali za českou stranu protokol o provedení formy kapitulace 8.5.1945:

Gen.Karel Kultvašr byl zatčen v r 1948, v r.1949 odsouzen na doživotí,propustili ho v r.1960, zemřel 1961 .
Prof.Albert Pražák, předseda ČNR a literární historik byl odejit v r. 1949 z UK a zemřel v zapomnění 1956.
Jaroslav Kadaňka zatčen v r.1949 a odsouzen komunisty na 17 let.
Josef Kotrlý, místopředseda Zemského národního výboru v Čechách byl na nátlak SSSR odejit, působil pak v diplomatických službách v Kanadě a tam zůstal. Uhájil tak život.
Jaromír Nechanský, spolupracovník OBZ a americké zpravod. služby po dobu války. V r.1949 zatčen, popraven v r.1950.
František Bürger byl vyhozen z armády v r. 1949, v r.1950 zatčen a propuštěn 1953, zemřel v r.1964.
A nakonec Josef Smrkovský. Ten byl po roce 1948 velitelem ozbrojené pěsti dělnické třídy, Lidových milicí. V r.1951 zatčen ve v\ykonstruovaném procesu,když si soudruzi mezi sebou vyřizovali účty a odsouzen na 15 let. Po 4 letech propuštěn.Jeden z aktérů Pražského jara v r.1968, vyloučen z KSČ v r.1970.
Hezký májový den!!

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Předešla jste mne .Ale o tom se zde téměř nemluví.Zato komunisté a jimi prošpikované tzv.vlastenecké organizace se při takové příležitosti tetelí na výsluní. Bez jakýchkoliv náznaků sebereflexe, odpovědnosti za své zločiny.
Stejně tak se pořád omílá,že válku zahájilo Německo. Pravda je,že 1 září útočila na Polsko i Slovenská republika, zvláště divize Jánošík se "vyznamenala". Dnes hrají z městských rozhlasů Tisovi jeho oblíbené písničky v den jeho narozenin. A se znakem Hlinkových gard pochoduje po Slovensku jejich nová "domobrana".
Poláci si to dobře pamatují,za rozpoutání války správně obviňují i Rusy. A žádné Vlky z Ruska si na své území nepouští. U nás si s nimi Zemanovy prodloužené ruce do krajů dělají selfíčka.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání, vítejte v Praze.

Po oslavách na Vítkově udělala ČT i vzpomínkové rozhovory s našimi válečnými veterány.Pan Masopust vypráví ... do Prahy jsem se dostal až třináctého. Na smíchovském nádraží visel na stožáru pověšený chlap, politý asi benzinem a hořel a kolem tančili lidé.Při vzpomínce se vlnil v tehdejším rytmu tance.
Další veterán se přidal. Jo viděl jsem je také,ale byli pověšeni na stromech. Prý nějací Vlajkaři, či co. To víte, panovala tenkrát taková euforie. Vítejte v květnové Praze.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

No,on boxer Foldyna,který kandiduje za ČSSD na hejtmana,taky neukazoval Vlkům hrob,kde jsou pohřbeny oběti ruského náletu na Děčín-Podmokly ze dne 8.5., tedy ze dne příměří.
U nás se mnoho členů odboje dočkalo po r.1948 když ne smrti, tak mučení a pobytu v komunistických věznicích nebo uranových dolech.Šlo nejen o letce,ale i o jiné.Stále je to nutné připomínat, jak se Češi zachovali k Čechům,kteří bránili vlast.
Nyní vyšla kniha Anhropoid - Jiří Padevět., J. Šmejkal. Jiří Padevět/ spisovatel a ředitel nakladatelství Academia/ chystá na podzim vydání knihy Krvavé léto 1945 o událostech v Čechách a na Moravě po skončení války. Viděla jsem ukázky. Nebude to veselé čtení.
Když se pohybujete po Českém krasu,tak kousek od Tetína v lokalitě Koda , je na bývalé hájence pamětní deska, s nápisem, z kterého běhá mráz po zádech.

Bohumil Žíhla,
hajný v Kodě,
12.4.1909-27.5.1945.
Krátce po znovunabytí svobody byl
zde zavražděn opilými sovětskými vojáky
při obraně své rodiny

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání - a léto 1945

Přečtěte si rozhovor s Jiřím Padevětem:
http://www.dotyk.cz/40-2015/7_doba-probouzi-sadisty

A ukázku z knihy:
http://www.dotyk.cz/40-2015/8_kronika-letni-pomsty

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Je to velký výsměch demokracii, když potomci rudoarmějců nemohou symbolicky projet trasu , kterou se jejich předci probojovali až do Berlína. Celkové ztráty vojáků RA byly veliké. Padlo jich 9 milionů.
Na našem území cca 140000, Rumunů 60 000.
Rumuni by na motorkách projet mohli.
Nechápu, proč paní doktorka v zemi, kde jsou si všichni občané rovni zdůrazňuje, že Foldyna byl boxer.

Na naše území bez problémů přijíždějí potomci nacistů a esesáků. Přijížděla na příklad i Heydrichova manželka, která veřejně tvrdila, že její manžel dělal pro Čechy jen to nejlepší. Její syn nedávno navštívil ruiny zámků, kde strávil krásné dětství, včetně pohřbu svého otce, kdy bez slzy v oku stál v pozoru a hajloval.

Potomci vojáků RA a potomci amerických vojáků, kteří bojovali v 2. SV mají právo navštěvovat naši zemi a uctívat zde své padlé.

Neměli by být kádrováni zda volili Putina, Jelcina , Obamu, případně v budoucnu Trumpa.. Svobodu nám vybojovali všichni spojenečtí vojáci.
Jak to po válce dopadne o nás rozhodli opět naší spojenci bez nás. Stejně jako v Mnichově.
My jim za to v Plzni " mimořádně děkujeme".
Je to absurdní.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Poláci dobře vědí, proč Vlky přes hranici vůbec nepustili, a pražská radnice je na Václavák pustila vlastně omylem. Velký šéf Vlků, Putinův kamarád, je na sankčním seznamu EU, který nevznikl jen tak pro legraci. Vlci se totiž ilegálně angažovali na Ukrajině a na Krymu - a dokonce se tím vytahujou. Hrdinství jejich dědů je v té souvislosti neomlouvá.

Další moudra (nejkřiklavější je to opakované "o nás bez nás") ani nemá smysl komentovat. Vltavínovo pojetí dějin je jako vždy osobitě svérázné...

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání-takže ještě jednou

Sověti zahájili druhou světovou válku a postupovali ve spolupráci s Hitlerem a materialně ho podporovali.
Nebýt toho, těžko by si Němci troufli vést válku proti tolika zemím. Měli ale dobře krytá záda z východu.
Země,které dobyli a připojili k SSSR na základě paktu Molotov-Ribbentrop snad nemusíme opakovat.
Rumuni nespolupracovali na okupaci naší země v r.1968 SSSR. Pravda, našlo se u nás tradičně dost kolaborantů s okupační mocností a nevyčpělo to z nich dodnes.
Je dobré připomenout nařízení Stalina Kominterně z r. 1939, aby od podpory zajištění kolektivní bezpečnosti v Evropě začali najednou obviňovat Británii a Francii z přípravy války. J. V. Stalin ve svém rozhovoru v sovětském tisku v listopadu 1939 prohlásil, že nikoliv Německo napadlo Francii a Anglii, ale že naopak Francie a Anglie napadly Německo, čímž na sebe převzaly zodpovědnost za rozpoutání války.
Takže ,co nám to ti soudruzi komunisté namlouvají?

A z projevu na Sjezdu nejvyššího sovětu v r. 1939

Ano, až donedávna Sovětský svaz a Německo byli nepřáteli v oblasti zahraniční politiky. Situace se nyní změnila a my jsme přestali být nepřáteli [...]
Zvláště někteří francouzští a britští socialističtí vůdcové ostře odsoudili tuto dohodu. Tito lidé jsou rozhodnuti, že Sovětský svaz musí bojovat proti Německu na straně Británie a Francie. Člověk by si skutečně mohl myslet, zda se tito váleční štváči nepomátli.(Smích.)

Podle sovětsko-německé dohody Sovětský svaz není povinný bojovat ani na britské, ani na německé straně. Sovětský svaz sleduje svou vlastní politiku, kterou určují zájmy lidu Sovětského svazu a nikoho jiného. (Bouřlivé ovace.)

Jestliže mají tito pánové takovou neodolatelnou touhu jít do války, ať tedy jdou do války sami, bez Sovětského svazu. (Smích a potlesk.)

Uvidíme, jací z nich budou bojovníci. (Bouřlivý smích a potlesk.)

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Já nevím,jestli jsou Vlci potomci rudoarmějců.Pokud ano,tak by jejich velitel měl znát trochu dějiny a nebýt sprostý na novináře,který mu připomene pakt Molotov Ribbentrop. V šotu v TV na něj řval sprostá slova že je lhář. Někteří ruští nacionalisti / a nejen oni,jak vidno/ si pletou Velkou vlasteneckou válku,jejíž oběti nikdo nezpochybňuje, s Druhou světovou válkou.T a ovšem,jak víme,začala dříve . A vůbec se nedivím Polákům,že tam Vlky nepouštějí.Někdo z nich může klidně být potomek toho,kdo střílel polské důstojníky v Katyni do týla a sváděl to pak na Němce.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Vraťme se k boxeru Foldynovi. Je to určitě sympatičtější boxer, než syn ukrajinských sovětských okupantů z roku1968 boxer Kličko, "hrdina" ukrajinského převratu odpovědný za stovky mrtvých. I on podepsal úmluvu.
Kdyby nás Západní spojenci neprodali Východu nemuseli tady sovětští osvoboditelé vůbec být.
Praha volala o pomoc a Američtí vojáci tančili a oslavovali svobodu, zatímco pražané a vězňové na pochodech smrti v tisících umírali.
Nemohli. Plnili usnesení politického poválečného rozdělení. . Nezasáhli. Mohli porušit , kdyby chtěli porušit. Mohli, kdyby chtěli. Třeba nepřehlédnutelné Labe, mohlo být novou demarkační čarou na našem území.

Jak vidíte, když rozumbradové chtějí, hole si najdou .

Faktem zůstává že Američané v květnu nezasáhli a spojenci nás prodali, spíše darovali velkému Stalinovi. Povedlo se jim to a my jim za to v Plzni "děkujeme." Kluci a holky se narvou do džípů a oslavují nové období dohodnuté nové okupační zóny Východu.

Polákům se nedivím, že nemají Němce i Rusy v lásce. Nenávidět Rusy mohou i oficielně . Pasuje to! Hodí se to a chtějí to!
Je třeba připomenout si neodvratitelný fakt, že Poláci zabrali Těšínsko dřív než Hitler pohraničí. Je to nehodící se fakt.
Na polském území zahynulo 600.000 rudoarmějců. Polsko přišlo během války o pětinu svého obyvatelstva .

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Jen mne tak napadlo,jak by se tvářili Rusové, kdyby Poláci udělali nějakou spanilou jízdu do Katyně k uctění obětí 20 000 povražděných představitelů polské inteligence Rudou armádou.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Takže zas - jak to bylo. Na žádné Konferenci k ukončení války /jalta a pod./ se o budoucnosti ČSR.nemluvilo. Do jejich područí jsme již byli zataženi podpisem Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi ČSR a SSSR ( prosinec 1943)
Podepsal ji agent NKVD Fierlinger za dohledu Beneše a Molotov za dohledu Stalina.
Ano Američané mohli,ale Rusové si to výslovně nepřáteli. Takže kdo zato může ? Za ty mrtvé Pražany a další v posledních dnech války? V Praze již toho nebylo k osvobozování moc,vždyť i ta slavná fotografie padlého vojína byla přivezená oběť ruského bombardování.
Taky je historickým faktem,že Polsko bylo napadeno Tuchačevskými jednotkami Rudé armády hned po první s.v.
Vyslanou vojenskou pomoc Polsku od GB a F jsme přes naše území nepustili a navíc jsme hned zahájili válku s cílem to Těšínsko dobýt. Ztratili jsme tak jediného možného partnera proti Německu a spojenci si o nás mysleli své. Vše vrcholilo v r. 1938.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Někteří mašíblové mají svérázný výklad dějin. Fakta je nezajímají.
S tím nikdo nic neudělá. Podobně se chovaly a chovají dosud různé většinou komunistické organizace, které taky vykládaly dějiny po svých. V jedné publikaci týkající se osvobození Plzně prý sovětskými vojsky / jak byli odůvodňováni ruští černoši nevím/ bylo psáno,že proradní američtí imperialističtí vojáci kradli ruským vojákům nylonky a rozdávali je českým děvčatům.
Jenom lékařská zajímavost k té Jaltě. Roosewelt byl velmi nemocný, několik týdnů před smrtí .Trpěl maligní hypertensí ,před konferencí měl tlaky kolem 240/ 150.Když umíral na mozkové krvácení, byl TK kolem 300/150. Při tom bývá tzv. hypertensní encefalopatie, čili poruchy mozkové činnosti. Churchill byl na Stalina víceméně sám. Léky na snížení tlaku tehdy skoro žádné nebyly, byly jen alkaloidy jako papaverin,atropin, jedno antimalarikum ,Kempnerova rýžová neslaná dieta,kterou málokdo za pár týdnů zvládnul.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání - ještě Stalin a Hitler

Tady je doporučená četba pro Vltavína - 48 otřesných dokumentů z let 1939 a 1940:
http://paktystalinashitlerem.wz.cz/

Události a činy vyplývající z našich dokumentů dokazují naprosto cynický, pohrdavý vztah nejen Hitlera a Ribbentropa, ale i Stalina a Molotova k nezávislosti a osudu malých států a národů. Dohody, v nichž si obě strany rozdělily sféry vlivu v příslušné části Evropy, měly těžké následky pro milióny lidí žijících v této oblasti. Ačkoli pakty Stalina s Hitlerem z roku 1939 byly formálně zrušeny, když se Německo a Sovětský svaz ocitly v roce 1941 v ozbrojeném konfliktu, jejich faktická platnost - s výjimkou Finska - byla později znovu potvrzena a stanovila základ pro poválečné státně politické uspořádání ve "východní" Evropě.
Sovětskou a koneckonců i československou historiografii čeká ještě velký úkol, aby odstranila ve zmíněném období všechna prázdná, bílá místa a aby je zaplnila souvislým předivem objektivního dějinného líčení, které by nezamlčovalo ani fakta, ani jejich důsledky (závěr předmluvy Tomana Broda z roku 1989)!

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání Za všechno může dieta

Je to tady. Kempnerova nezáživná dieta zavinila , že Spojenci nás po válce darovali Stalinovi, který si z Východní Evropy udělal Sovětskou okupační zónu( z které šťastně vypadlo pouze Rakousko).

Faktem zůstává, že kdyby nás Západní spojenci neprodali ( darovali) Východu, nemuseli tady sovětští osvoboditelé vůbec být..
Praha volala o pomoc a Američtí vojáci tančili a oslavovali svobodu, zatímco pražané a vězňové na pochodech smrti v tisících umírali.
Nemohli. Plnili usnesení politického poválečného rozdělení. . Nezasáhli. Mohli porušit , kdyby chtěli porušit. Mohli, kdyby chtěli.

Třeba nepřehlédnutelné Labe, mohlo být novou demarkační čarou na našem území.

Do roku 1989 jsem 2 krát (při služební cestě) položil kytky na hroby americkým vojákům( na Plzeňsku). Po každé jsem byl kontrolován příslušníkem. Tento akt byl tenkrát trochu hrdinským činem.
V současné době je to podobné při pokládání kytek padlým rudoarmějcům. Je to také trochu hrdinský čin.
Noví hrdinové hroby sovětských rudoarmějcům rozkopávají ( Jezvé), ignorují, zesměšňují. Nosí se to.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání - opravte si přísloví

Opakování (hloupostí) - matka moudrosti?

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Vašimi hloupostmi nevyvrátíte fakt, že Spojenci přenechali velkému Stalinovi státy východní Evropy. Díky jim vznikla nová velká sovětská okupační zóna mimo území SSSR.
Byl to dar podepsaný smlouvou.
Patton obsadil Plzeň. Dál nešel. Praha volala o pomoc. Umírali tisíce lidí. Nepomohl . Nechtěl překročit demarkační čáru, přestože chtěl po válce pokračovat v boji a porazit SSSR.

Viz níže:

Známý je i jeho názor , který měl po válce. Patton vyjadřuje svůj názor na sovětského spojence. Podle něj by Američané měli pokračovat v boji a porazit SSSR.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Vida, jak zmínka o nemoci Rooseveltově a tehdejších možnostech léčby maligní hypertense mění v mysli některých mašíblů důvody,které vedly k určitým dějinným událostem !! A já jsem si myslela,že za to mohou trpaslíci.Ty potvory vám vlezou všude. A ona rýže!
Hezký den!

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Paní doktorko, Vy jste také držela dietu( několikrát). Je to znát , přestože figuru máte solidně stejnou.
Minule jste o sobě tvrdila, že jste stará páka. I tam je možné hledat důvody Vašich převratných úvah o mašíblech,, rýži, trpaslicích a boxerech.
Často jste veřejně hovořila o velikosti. U některých ženských mašíblů je to věc zásadní. Vy máte ale výhodu , že máte ze studentských let známého, významného psychiatra Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Zkuste to. Mohl by pomoci. Důležitá je diagnoza.
Pro pořádek : Z trpaslíků měl u německých zákazníků největší úspěch trpaslík uchyl..

Já si myslím že slovo mašíbl musel vymyslet někdo , kdo Vás znal.
Hezký víkend!

Ještě bych nepodceňoval nadměrné pití alkoholu. I ten je záludný.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Kde končí argumenty ,začínají urážky.
Takže fakta.
Původní demarkační linie byly stanoveny na hranici s Bavorskem.
US army postupovala rychleji a tak se posunula na osu Č.Budějovice ,Rokycany,K.Vary.
Stalin si volá koncem dubna 1945 letecky do Moskvy Antonova a Koněva s tím,že Američanům nevěří a za dem. linii je nesmí za žádnou cenu pustit. Zdůvodňovat se to má nebezpečím mísení vojsk.
V Praze začíná pracovat ČNR ,vedená A .Pražákem.Tento 65 letý učitel historie a jazyka českého, je ale brzo převálcován komunisty, hlavně Smrkovským a Vackem. O Smrkovském působení v ČNR řekl Gotwald...byl jak bomba v bedně se syrečky.
US army bojuje v Plzni do 6.5. ,poslední výstřely po 16.hod.
Praha potřebuje pomoc.Již ale předtím Eisenhower několikrát kontaktuje Antonova a chce pomoci. Rusové neustupují. Demarkaci nelze měnit. Naše vojska mají již operaci Praha připravenu.Eisenhower to respektuje
Američané ale přesto vysílají do Prahy 3 lehké tanky.Jednají s ČNR /asi Smrkovský/, pomoc je odmítnuta,blíží se sovětské jednotky. O naivitě A.Pražáka svědčí,že i ve svých pamětech píše,že to byli britové.
7.5. je ČNR odmítnuta i další spolupráci s Vlasovci. K tomu A.Pražák...byli jsme si vědomi závěrů Košického programu.
Další závěry A.Pražáka
Jménem ruské a české prolité krve na pražských ulicích uchová revoluční Česká národní rada provždy vděčné přátelství se Sověty.
Dík pronikavé a převládavé účasti komunistické a socialistické strany na povstání a dík jednotné redakci povstaleckých cílů za naším sociálním doosvobozením, t. j. za socialisací velkých majetků, za znárodněním dolů, továren a velkostatků bylo zabráněno ev. vnitřní sociální válce, boji jednotlivých tříd.
Jediné o čem se v Jaltě jednalo a dotýkalo se i ČSR bylo uspořádání svobodných voleb.
26. května 1946 jsme si zvolili komunisty. Svobodně.
A´t si každý udělá úsudek, za co ti Amíci mohou.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Souhlasím s výše uvedeným názorem, včetně sdělení, kde končí argument, nastupují urážky. Já jsem na urážky pouze reagoval.
Přesto všechno musím opakovat.
Spojenci se dohodli smluvně se Stalinem ( dávno před tím, není nutné opakovat kde, není nutné hovořit o nemoci, či dietě). Velkému Stalinovi nechali ( darovali), či usnadnili získat Východní státy, ze kterých se de facto stalo území SSSR. Jak víme, pouze Rakousko ( Jugoslávie) ty tomu unikly na poslední chvíli.
Toto je ne oddiskutovatelný fakt. Západní země měly zkušenosti se sovětským režimem. Věděly o gulacích. Vědělo se již tenkrát o Katyni.
Věděly. Podepisovaly nové úmluvy. Odevzdaly nás a věděly komu.
Patton SSSR nenáviděl. Chtěl proti němu po válce bojovat a zničit jej. Osvobodil Plzeň a zastavil se a oslavoval.
"Kdybysmus "neplatí. Kdyby Patton chtěl, mohl . Němci by se vzdávali Američanům většinou bez boje. Praha by byla osvobozena bez velkých ztrát. Zachránily by se životy tisícům vězňům, kteří umírali na Pochodech smrti.
O tom, že Němci v té době proti Američanům již prakticky nebojovali, svědčí i fakt, že jich na našem území padlo asi 200( Američanů). Tímto údajem nezpochybňuji úsilí a zásluhy amerických, britských, francouzských vojáků. Naopak. Bez nich bychom ani mi nebyli osvobozeni. Bohužel velice brzy, jsme spadli do zemí sovětského bloku. Užili jsme si cca 3 roky svobody. U nás přišel únor. Jinde to šlo hladce, bez něj.
Karty byly rozdány. Eso zůstalo Stalinovi.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání - a SMĚRŠ!

3 roky svobody a demokracie? Sověti začali "zatýkat" na našem území okamžitě po osvobození, ale o tom asi historik-amatér nikdy neslyšel (a to je jen jeden příklad bezpráví té doby):

"...selhal ten pseudodemokratický československý stát, protože těmto únosům dokázal jenom přihlížet a jenom chabě se bránit, nedokázal se proti nim ani nahlas ozvat. Ostatně připomeňme to, že doba byla tak zmatená, že uprchlíci ze Sovětského svazu byli Spojenci, především Brity, vraceni do sovětských rukou, kde končili jak končili. Pouze Američané váhali, ale přesto lidem prchajícím ze Sovětského svazu říkali: Budete mít volby, tak v nich Stalina svrhněte, čili šlo o naprosté nepochopení. No a v této atmosféře byly únosy lidí z Československa jednou z patálií, kterými se nikdo příliš nezabýval, ale dnes s odstupem času můžeme říci, že stát selhal ve své deklarované demokratičnosti a ve své historické reprezentaci, která dodnes tvrdí, že komunisté přišli až v roce 1948. Ne, přišli a začali působit mnohem dříve," říká publicista Vladimír Bystrov, autor knihy Únosy československých občanů do Sovětského svazu v letech 1945-1955, kterou vydal Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v r. 2003.
http://www.teologicketexty.cz/casopis/2004-4/Vladimir-Bystrov-Unosy-ceskoslovenskych-obcanu-do-sovetskeho-svazu-v-letech-1945-1955.html

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Není pravda, že gen.Patton mohl postupovat na Prahu a nechtěl. Ve vzpomínkách gen. Ch.Nebleho je jasně sděleno,že překročit demarkační linii se rovnalo jít před válečný soud. Noble se osobně domníval,že to bylo dohodnuto na jednáních spojenců v Berlíně před kapitulací Německa.
Ale než vše svádět neprávem na Američany je lepší zamést si před vlastním prahem.
Beneš dobře věděl již ve 30.letech,co se děje v SSSR a přesto tam jezdil za Stalinem.Naši generálové byli pravidelnými návštěvníky pijatyk na velvyslanectví SSSR. Smlouva Stalin-Beneš , Košický vládní program, vítězství komunistů v dlouho posledních svobodných volbách i Únor 1948, kdy Beneš opět nedodržel ústavu a předal moc komunistům, to byla rozhodující fakta.
A aby se tu angažovali američané? Proč? Byli hlavními architekty vzniku ČSR,přinesli své oběti nejen v první,ale i druhé sv. válce. A když chtěli po nás jediné -radar v Brdech-jak to dopadlo?
A aktualně. Vždyť Zeman se veřejně chlubí, že nás vyvedl z područí Západu a EU ? Kam? Směrem do Ruska a Číny.
Kde jsou ty varovné prsty těch vlasteneckých organizací? Žádné nevidím. Leda tak tu "Pražskou kavárnu.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Smlouvy na odevzdání Východní Evropy Stalinovi podepsali spojenci. To je nesporný fakt.
Generál Patton se již od dětství chtěl stát hrdinou. Hrdinou se bezesporu stal.

Kdyby chtěl , mohl překročit demarkační čáru. I kdyby byl souzen, stal by se největším hrdinou 2SV. Zachránil by tisíce životů vojáků, vězňů, povstalců i Němců..
Odpovědnost za okupaci Východní Evropy RA, mají Ti, co smlouvu se Stalinem o demarkační čáře podepsali!
Jediný kdo to mohl částečně napravit byl americký generál Patton.
Neudělal to. Plnil dohody o předání zemí Východní Evropy Stalinovi. Byl to v zásadě druhý Mnichov. O nás, bez nás.
Pattonův sen o poražení SSSR mu nevyšel.
Zemřel při nehodě v roce 1945. Při návštěvě amerického hřbitova v Laxenbourgu jsme i na jeho hrob položili květiny a symbolicky zapálili svíčku. Bylo to v době, kdy NATO ( Američané) , bez povolení OSN, humanitárně bombardovalo (i) Jugoslávii.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání, kdyby

Na jaké konferenci odevzdali spojenci východní Evropu?
Kdyby se dohodla ČNR s gen. Vlasovem nemuseli přijít o život tisíce lidí.
Kdyby Sověti chtěli, nemuseli si stavět linie tímto způsobem.
Kdyby Češi chtěli, nemuseli volit komunisty.
Samé kdyby.
Kdyby se Patton rozhodl jako neseriozní osoba / jíž nebyl / asi by došlo k boji mezi US army a Rudou armádou.
Rusové totiž , jak vzpomíná gen.Noble,.. po příjezdu okamžitě pod záminkou napřímení linie postupovali dál..Generál Harmon konečně vydal rozkazy, abychom tanky zakopali podél vlastní fronty a nevydali už ani píď, jinak se ocitneme až v Atlantském oceánu, smlouva nesmlouva.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Dohody o dermakační čáře podepsali spojenci. Vím kdy, víme kdo. Tímto aktem odevzdali osvobozené území do rukou Stalinovi. O " darované" území se staral ( po svém) SSSR.
Nějakým zázrakem se to samo zhroutilo.
Přes naše území jezdí povolené formace amerických vojáků a nepovolené formace potomků ruských rudoarmějců.

Část obyvatel jedny vítá a druhé nenávidí a naopak.

Porazit SSSR se nepodařilo. Podařilo se ho rozpadnout.
SSSR neexistuje. Politika na rozpadnutí Ruska pokračuje. Bude pokračovat dále, když vyhraje prezidentské volby v USA Clintonová.
Změna by asi nastala, kdyby vyhrál Trump.
A jsme znova u kdybysmu. Nechme se překvapit. Třeba změny přijdou.

Nepopíratelným faktem je, že rozdělení světa po 2.SV ( dávno předem) podepsali spojenci. Víme kdy a kde, a nebyl u toho Beneš.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání - Jalta 1945

Tak Vltavín-amatér pořád blouzní:
Tohle bylo mj. podepsáno v Jaltě 11.02.1945

V. PROHLÁŠENÍ O OSVOBOZENÉ EVROPĚ
Vypracovali a schválili jsme prohlášení o osvobozené Evropě. Toto prohlášení zajišťuje koordinaci politiky tří mocností a SPOLEČNÝ POSTUP, aby se politické a hospodářské problémy osvobozené Evropy řešily podle DEMOKRATICKÝCH ZÁSAD. Text prohlášení zní:
"Předseda Rady lidových komisařů Svazu sovětských socialistických republik, ministerský předseda Spojeného království a president Spojených států amerických se navzájem radili ve společném zájmu národů svých zemí i zemí osvobozené Evropy. Prohlašují společně, že se navzájem dohodli uvádět v soulad politiku svých vlád v přechodném období politické nestálosti v osvobozené Evropě, kdy budou napomáhat národům osvobozeným z nadvlády nacistického Německa i národům bývalých satelitních států Osy v Evropě, aby DEMOKRATICKÝMI PROSTŘEDKY vyřešily své naléhavé politické i hospodářské problémy. Zavedení pořádku v Evropě a přebudování hospodářského života národů musí se díti takovým způsobem, který umožní osvobozeným národům zničit poslední stopy nacismu a fašismu a vytvořit demokratické zřízení, KTERÉ SI ZVOLÍ. Jednou ze zásad Atlantické charty je právo každého národa zvolit si vládní formu, v níž chce žít, a že musí být obnovena STÁTNÍ SVRCHOVANOST i SAMOSTATNÁ VLÁDA všech národů, jimž je útočné státy násilím odňaly. K vytvoření podmínek, za nichž mohou osvobozené národy vykonávat tato práva, budou naše tři vlády společně pomáhat lidu v KAŽDÉM z osvobozených států i v bývalých satelitních státech Osy v Evropě, kde podle jejich soudu poměry vyžadují: a) vytvořit podmínky vnitřního míru; b) provést neodkladná opatření, aby se pomohlo strádajícímu obyvatelstvu; c) vytvořit prozatímní vládní orgány, v nichž budou zastoupeny všechny demokratické složky obyvatelstva a které budou povinny vytvořit co nejdříve na základě SVOBODNÝCH VOLEB vládu odpovídající VŮLI LIDU; d) usnadnit provedení takových svobodných voleb tam, kde je potřeba. Tři vlády se budou radit s jinými Spojenými národy a s prozatímními i jinými evropskými vládami, kdykoli se bude jednat o otázkách, na nichž tyto vlády mají přímý zájem.

Že to potom pro Stalina byl jenom cár papíru, je úplně jiná věc.
Pro Vltavína jsem zvýraznil klíčové pojmy. Ale on stejně neumí pozorně číst :)

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Pane Tichý celý svět věděl , již v té době , jak si Stalin povede, jak vede SSSR. Země hladomorů a gulagů.

Jen naivní, velmi naivní člověk může napsat , že to potom bylo pro Stalina pouze cár papírů. Pro něj to byl cár papírů již při podpisu smlouvy ( proletáři všech zemí spojte se!), bylo to při, podpisu, vítězství jeho politiky.
Věděl to Churchill i a pochopitelně Stalin. Roosevelt byl hodný, nemocný a naivní.
Nechci to dále rozepisovat. Je To tak!

Říkali to hlavně Ti , kteří byli po únoru 48 okradeni!
Tak naposledy :
Častá " objektivní" "oficiální kontra verse:

Závěry přijaté na jaltské konferenci byly po roce 1945 přijímány rozpačitě nebo otevřeně kritizovány. Roosevelt byl obviněn z odepsání východní a střední Evropy ve prospěch komunistické SSSR. V této souvislosti se především zmiňuje Rooseveltovo a Churchillovo odmítnutí žádosti polské emigrační vlády o poválečnou mezinárodní kontrolu polského území. Navíc žádní představitelé jiných států, o kterých bylo jednáno, nebyli do Jalty pozváni a tak byli vyloučeni z rozhodování o osudech vlastního státu či národa. Je silně nepravděpodobné, že oba státníci věřili, že Sověti splní na konferenci ujednané závěry ohledně Svobodné Evropy. Ve vztahu k budoucnosti Německa dopadla jaltská konference značně nerozhodně, vzhledem k tomu, že ve svých sektorech měl každý ze spojenců v podstatě volnou ruku.

My, co jsme jsme tu dobu prožili se smyslem pro realitu a nejsme naivní, se domníváme, že to tak bylo!

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Celá čsl. vláda věděla,co je Stalin zač, jak si povede, SSSR země hladomorů a gulagů. Především E.Beneš to věděl moc dobře,byl informován jako min.zahrarničí a později prezident nejen tajnými depešemi velvyslanců, ale i svými špiony např. Krychtálkem.
Přesto šel Stalinovi na ruku.
Již po r. 1945 začalo obrovské znárodňování větších podniků ,včetně těch,které byly s majetkovou účastí F, GB,USA adalších
Ty v reakci na to zarazily další platby válečných reparací a zadržely čsl. zlatý poklad,převezený koncem 30. let do GB - Bank of England, který byl asi 31 tun zlata. K vrácení tzv. tripartitního zlata došlo až 1982, třemi letadly.Předtím jsme se smluvně vzdali reparací k Německu.A odškodnili obrovskými částkami za Benešovo znárodňování a útěk občanů spoj zemí před komunisty.
Šlo o tyto státy: Velká Británie (dvě dohody – v roce 1949 na 8 mil. liber a v roce 1982 na 22 mil. liber), USA (v roce 1982 na 80 mil. US dolarů), Rakousko (1 miliarda rak. šilinků), dále byly uzavřeny náhradové
dohody s Francií, Belgií, Holandskem, Dánskem, Norskem, Švédskem

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Přesto pane, rozdělení Evropy podepsali spojenci a Beneš na to neměl žádný vliv, neměl vliv na to kudy vedla demarkační čára.
Víme obecně , že nemáte pana prezidenta rád, ale demarkační čáru mu (mi) nemůžete přišít.
Nenávist není řešení.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Tady je to co podepsali spojenci. Kde je tam něco o demarkační linii?
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/zavery-jaltske-krymske-konference-tri-mocnosti-11-2-1945
Zde průběh jednání k válečným operacím. Opět nic o demarkační linii.
https://wwww.modelari.org/11059-Zaznam-Jaltske-konference-1-dil
E. Beneše nemám rád? Já k němu přistupuji jako ke každé jiné historické postavě. Historici ho hodnotí jako muže drobných vítězství a velkých proher.
Tedy nezamlčuji to, o čem se radši moc nemluví.A neházím jeho chyby na američany.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Toto napsali jiní než já. Naposledy je opakuji:

Závěry přijaté na jaltské konferenci byly po roce 1945 přijímány rozpačitě nebo otevřeně kritizovány. Roosevelt byl obviněn z odepsání východní a střední Evropy ve prospěch komunistické SSSR. V této souvislosti se především zmiňuje Rooseveltovo a Churchillovo odmítnutí žádosti polské emigrační vlády o poválečnou mezinárodní kontrolu polského území. Navíc žádní představitelé jiných států, o kterých bylo jednáno, nebyli do Jalty pozváni a tak byli vyloučeni z rozhodování o osudech vlastního státu či národa. Je silně nepravděpodobné, že oba státníci věřili, že Sověti splní na konferenci ujednané závěry ohledně Svobodné Evropy. Ve vztahu k budoucnosti Německa dopadla jaltská konference značně nerozhodně, vzhledem k tomu, že ve svých sektorech měl každý ze spojenců v podstatě volnou ruku.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání-pro Růženína

Pane Růženíne, je to marný,je to marný,je to marný.Nemusíte mne nějak hájit,uhájím se sama. I kdybych psala o bolavé patě, stejně se objeví osobní animosita příslušníků novoborské "squadry azzury". Už pět let je.Záleží to na rozpoložení autorů, neovladatelném nutkání a tak. Lze se jen podivovat,že ten stále stejný repertoár vydrží s malými obměnami/ nyní narážka na tělesné rozměry, možná později přijde i rasa, barva očí, konfese atd,/ tak dlouho. Ale na druhou stranu je zase zábava. Třeba,když Vás někdo dá k přestupkové komisi MěÚ a pak zapomene bez omluvy dopoledne přijít,protože prý v 10 hodin ještě spal,což ho stojí 1000 korun pokuty a v odvolání mu z Krajského úřadu napíší,že si má dát budíka nebo jiné prostředky k buzení na stolek a že z podání není jasné, čím ho ta Šepsová poškodila a proč to vlastně podával. Každej jsme ňákej ,jak říká Švejk .

A ještě pro pořádek: Že nejhorší na světě jsou trpaslíci říká přece náš největší Čech Jára Cimrman. Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Díla největšího Čecha je nutné znát!!

A nakonec - přečetla jsem si včera v jednom prohlášení,že se Vláda ČR/ cituji,jak psáno i s velkými a malými písmeny/ pod vedením ČSSD odchyluje od zásad prezidenta Osvoboditele Edvarda Beneše.
Myslela jsem si,že máme jen jednoho Presidenta Osvoboditele,a to T.G.Masaryka. Parlament mu vr.1937 dne 25.12. udělil tento titul, tuším zákonem č.232. Máme tedy dva prezidenty tohoto titulu? Víte někdo o tom,že Beneš byl takto oficiálně titulován ?Vím,že se mu říkalo prezident Budovatel.Ale Osvoboditel?

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Stačí se podívat, co napsal president Budovatel ještě v r. 1947. K mezinárodní situaci napsal doslova: „Věřím, ... že nová demokracie poválečná a systém sovětského socialismu by mohly žít vedle sebe opravdu smírně, bez rivalit a nepřátelství, ve spolupráci a vzájemné dohodě...
Ale za všechno mohou ti amerčané. Američané totiž...
Podepsali v Košicích dokument,vytvořený v Moskvě v březnu 1945... kde se deklarovalo: "Vláda bude jednat v souladu se Sovětským svazem, a to ve všech oblastech: vojenské, POLITICKĚ, hospodářské i kulturní".
Američané vytvořili u nás Národní frontu, Kterou se omezila parlamentní demokracie
Američané jmenovali předsedou vlády komunistu Gotwalda,který se jezdil učit do SSSR, jak zakroutit demokratům krkem
Američané se dopustili porušení ústavy / vlastizrady/,kdy místo aby vypsali předčasné parlamentní při demisi nadpoloviční většiny ministrů, předali vládu komunistům.
Pak jsme se nemohli divit, když nám masový vrah Gotwald 28. února 1948 oznámil....Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy, přesně tak jak byly podány, přijal...".
A nebo to podepisoval a odsouhlasoval E.Beneš?

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Paní Šepsová,

v jakém dokumentu jste to četla? asi v nějakém hodně odborném :-) samo, že EB má titul PRESIDENT BUDOVATEL, zatím co TGM PRESIDENT OSVOBODITEL. Oba se pak dle zákona zasloužili o stát.

Na ostatní zde nemá cenu reagovat. Hezký podvečer.

JB

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání-Další ostuda vlastenecké ČSBS

Ano byl to odborník k pohledání, pane Beneši. Sám šéf ČSBS J.Vodička.
viz.http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Migrace-je-rizena-ochranme-narod-prastil-do-toho-sef-veteranu-a-je-zle-A-PL-prinaseji-jeho-dalsi-slova-435884
K němu snad máte blízko, ne?
Bohužel není to jediné faux pas této organizace. V NB dobře známá svazačka Bobošíková se vnutila do Lidic. Na její členství reagovaly odchodem 3 skutečné bojovnice z Lidic z této organizace. A měli pravdu, za chvíli dorazil i Duka a ozdoba spolku Očáček.
A nyní to dorazil Vodička. Jaksi neví,že Židé jsou právě národem nejvíce pronásledovaným pro svou víru a původ. Zapomněl na dokumenty,jak čeští hraničáři / Sosáci? / vraceli Židy z České Lípy na území Říše ? Přesto, že měli povolení německých úřadů a němečtí vojáci jim říkali,že půjdou do koncentráku a nechtrěli je zpátky přijmout. Naši hraničáři vytrvali, Židy poslali zpátky a ještě žádali o posilily, protože německá strana hranice byla pro Židy příliš propustná a špatně střežená.
Správně okamžitě zareagoval vrchní zemský rabín Karol Sidon. "Židé mají poněkud jiné zkušenosti, protože sami zažili za války problém se státy, které jim neumožnily emigraci ze zemí, které byly ohroženy nebo už obsazeny Němci. Všichni, kteří zahynuli, zahynuli nejenom díky tomu, že je Němci vyvražďovali, ale také proto, že svět nežidovský, ale nakonec i židovský, jim uzavřel cestu záchrany.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

A když už tady ten komický projev v režii M.Štěcha pan Beneš otevřel,přidám další postřeh z tryzny,kterou jsem sledoval na čt24.
Rabín Sidon hned Štěchovi připomněl zločiny komunismu. Štěchovi, dlouholetému členu zločinné KSČ,postavené našimi zákony na roveň nacismu.
Přesto, že tam něco četl o potřebě sebereflexe českého národa a ocenil vyrovnání Německa s nacismem.
To my,Češi,jsme jiní borci. President Zeman,sám bývalý komunista,dává státní vyznamenání lidem i z postavení přímo odpovědné za zločiny komunismu.
Pak zas člověk vidí velkou akci v Památníku obětí komunismu se stovkami tabulek obětí komunismu
a nápisem „Oběti komunismu 1948 – 1989, 205 486 odsouzeno, 248 popraveno, 4500 zemřelo ve věznicích, 327 zahynulo na hranicích a 170 938 občanů emigrovalo.
Pak se zas komunisté vlastenecky holedbají na prvního máje a večer sledujete vyznamenání lidí z protikomunistického odboje.
Čert aby se v těch "vlastencích" vyznal. Vítejte v Čechách.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání,odpověď Jaroslavu Benešovi

Pane Beneši, že jest prezident Beneš titulován titulem prezident Osvoboditel,jsem nečetla v odborné literatuře,ale na oficiálních webových stránkách Českého svazu bojovníků za svobodu. Dívala jsem se na text projevu předsedy Vodičky ,abych byla v obraze,o víkendu jsem byla mimo republiku a zachytila jsem pouze reakce Karola Sidona a židovských obcí .

Prohlášení je datováno dnem 13.5 . 2016 a má název Prohlášení předsednictva ÚV ČSBS.
Edvard Beneš je v něm předsednictvem nazývám prezidentem Osvoboditelem. Zda je to neznalost dějin členů ÚV SČBS nebo pokus o přepisování dějin ,aby byl zase zapomínán opravdový President Osvoboditel T.G.Masaryk,kterého komunisti chtěli vymazat z historie, to nevím, nechť to posoudí jiní. Souhlasím s Vámi,že dr.Edvard Beneš měl pouze titul President Budovatel .TGM byl tak nazýván skutečně na základě zákona 232/1937 Sb, to jsem si pamatovala,jen ten den je jiný.Mylně jsem uvedla ze dne 25.12., bylo to 21.12.1937. Přeji hezký den

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání,odpověď Jaroslavu Benešovi

Zákon číslo 232 je z roku 1935, nikoliv 1937. Problém může být v tom, že v tomto tříparagrafovém zákoně se hovoří o tom, že T. G. Masarykovi "... náleží dík za jeho osvoboditelské a budovatelské dílo.".
Totéž by se jistě dalo říci i o E. Benešovi, faktem je, že po druhé světové válce se ve spojení s ním používal pojem "President Budovatel".

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání, ještě k ČSBS

Mě na té Terezínské tryzně fascinuje jedna věc. Podle Obce židovské byla zneužita k šíření nenávisti a xenofobních nálad vůči arabským migrantům a Němcům.Židé se tak zastali jak Němců tak Arabů. A přitom právě oni by po svých zkušenost mohli dštít....
Jistě dle zdejší diskuze poznáte, že pan Tichý ,já i paní Šepsová dlouhodobě zastáváme stejné názory. Za to jsme pranýřováni jistou skupinou "vlastenců" jako minimálně neonacisté.
Je cosi zatuchlého v té české kotlince.
A říká se,že ryba smrdí od hlavy.
A ještě trefný článek o ČSBS
http://hlidacipes.org/adam-drda-uprchlici-minulost-predseda-vodicka-a-ruska-cesta-ceskeho-svazu-bojovniku/

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Ještě k těm vyznamenáním, jak píše Růženín- prezident Zeman nyní dostal od předsedy SČBS Vodičky kříž Za zásluhy. Bez komentáře. Paní prezidentová obdržela nedávno vojenské vyznamenání.

Jeden z otců zakladatelů Občanské aliance Daniel Kroupa píše:

Milí bojovníci za svobodu,až budete staří,počítejte s tím,že se po vašich zádech do funkcí vyšplhají lidé,kteří v dobách nesvobody nikdy nebojovali a už vůbec ne za svobodu.Vždy usilovali jen o své kariéry a dnes zneužívají váš morální kredit,aby znevážili ideály demokracie.
Přeji hezký den

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání dopis Stalina Hitlerovi

Poté co společně rozpoutali druhou světovou válku píše Stalin Hitlerovi o " přátelství národů Německa a SSSR spojené krví“,
http://politolog.net/wp-content/uploads/2015/12/406157_900.jpg

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Kdo jste si vzpomněli na máj roku 1945, povstání a vítězství ve válce?

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

V Boru včera proběhly tři akce:
https://www.novy-bor.cz/cz/pro-media/aktualne-z-noveho-boru/aktualne-z-noveho-boru/mesto-uctilo-hrdiny-druhe-svetove-valky-a-omluvil-se-ceskym-nemcum/
Na hřbitově se nás sešlo sotva dvacet, ale kino bylo večer slušně obsazené.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

jo, jo, je to bohužel na mnoha místech podobné, oslavu státního svátku si připomenout nejlépe v pracovní době a pak máme den volna navíc. To, že volno v den státního svátku je proto, abychom, ten svátek mohli v klidu oslavit, už nikdo neví, vlastně ani nechce vědět.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Hodnocení paní Pokorné je velmi skvělé a " objektivní". Vůbec se nedivím , že se toto hodnocení líbí panu Tichému, který se na této pietě objevil poprvé po 10 letech.
Němci trpěli před válkou, za války a i po válce. A o tom to je .. . Proti Hitlerovi bojovali před válkou, pak hodně za války a hlavně po válce. Tak to přece nebylo.
To velmi dobře přiblížil film Němci proti Hitlerovi, promítnutý 4.5. v 17.30 v kině NB.
Skvělý film který zejména ukázal těžký život německých antifašistů, kteří to neměli jednoduché před válkou, ve válce i po válce.Tito antifašisté neměli nic společného s těmi Němci , kteří v době stanného práva neodevzdali zbraně na zabíjení lidí a byli popraveni. Neměli nic společného s těmi Němci , kteří jako osoby neznající musely být odsunuty za hranice ČSR do sovětské okupační zóny.

Pro pana Beneše - vzpomínáme a ne jenom 5 května. Můj bratranec Oldřich padl 5. května na Prašném mostě v 17.00.

Město Česká Lípa slaví výročí ( skoro) vždy ve svátek s relativně velkou účastí stále stejných občanů. Účast politiků na těchto mítincích se mění podle výsledků voleb.
Platí zásada - nebyl jsem zvolen - nemusím tam být.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

čsl. Němci byli v globálu pátou kolonou, která byla důvodem rozbití ČSR. To tak prostě je. Je pravda, která není dnes, ani za minulého režimu, zastírána, že i mezi nimi byli antifašisté, antihitlerovci. Ale bylo jich málo, vzhledem k celkovému počtu Němců u nás a jejich význam se dnes přeceňuje. A to že někteří z nich byli proti Hitlerovi neznamená, že nesouhlasili např. s Mnichovem.

Připomínejme si naší historii, berme si z ní to dobré a pracujme s tím. A hlavně, buďme sebevědomí.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Myslím, že sebevědomý člověk může poznat z historie i to špatné a nevypichovat jen to dobré. Poučit se z vlastních chyb je také jedním ze znaků sebevědomého občana.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 + propaganda JD za každou cenu

Vltavín Doškář už zase kecá = lže! Je to ubohá propaganda, stačí mu jako obvykle nesmyslná záminka, nebo si tady přečte moje jméno...

Vůbec si "nevšiml", že totéž, co píše paní Pokorná (která o tom jen podává zprávu), říká o antinacistech starosta i pan Motl, autor filmu: Byli to lidé, kteří se jako první postavili proti Hitlerovi dávno předtím, než to nebezpečí celé Evropě došlo. Riskovali životy a mnozí o ně přišli. Pokud válku přežili, byli pak taky vyhnáni, nebo nakonec rezignovali a odešli sami. Jediné ocenění, kterého se jim za 70 let dostalo, byla nemastná neslaná paroubkova omluva 2005 s důrazem na to, že o ztracený majetek v žádném případě nepůjde...
https://www.kosmas.cz/knihy/212478/valka-pred-valkou/

BTW: Sice si nezapisuju svou "docházku" na oslavách konce války, ale i v téhle prkotině Doškář lže. Nejen předevčírem (kdy tam on sám chyběl), ale i loni a předloni jsem na hřbitově byl :o)

PS: A jéje! Následuje další propagandistická tiráda zaseknuté gramodesky... Uvědomuje si vůbec Josef Doškář, jak tragikomické jsou jeho "argumenty", proč je lynčování a zastřelení borských Němců "oprávněné"??? Nejen tří jmenovaných, ale všech devíti? Výlet na Klíč? Pokřikování u řezníka?

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Pane Tichý již zase bruslíte v čarodějnicích. Esesák Träger, jako ordner, organizoval henleinovské hnutí společně s Rachmanny. Po válce byli popraveni za držení zbraní na zabíjení lidí. Rád bych Vás pane Tichý upozornil, že Henlein byl zločinec a Vaší chráněnci se s tímto zločincem kamarádili a pomáhali šířit jeho myšlenky v tehejší Haidě. Vaši chráněnci nebyli v žádném případě antifašisté. Za jakékoliv týrání kohokoliv v červnu 1945 jsem se omluvil. Moje omluva byla zveřejněna ve Zpravodaji. Vy to víte a opět lžete.

4. a 5.5.17 probíhaly v NB oslavy a pieta oslav výročí konce 2. světové války, kde byl vyzdvižen zejména úděl německých antifašistů před válkou, za války a po válce.
Tito všichni si zaslouží mimořádnou úctu a obdiv. Všem těmto statečným byl vzdán hold a všichni si zaslouží pamětní desku na jejich domech. Na okrese Česká lípa víme zatím o 3 dalších hrdinech.
Je nepřípustné, aby se na těchto hrdinech "vezli" ( zohledňovali) bývalí nacisté, či dokonce esesáci z rodin Trägerů a Rachmannů, kteří před válkou vedli proti těmto antifašistům nenávistný postoj.
Rachmannové a Trägerpvé se bratříčkovali s Henleinem.
O tom, že se bratříčkovali svědčí fotografie Henleina na společném výletě rodiny Rachmannů s tímto zločincem na Klíči ( foto vystavím během týdne na nástěnku ČSBS na náměstí v NB).

Nemá s těmito antifašisty nic společného ani Marta Wernerová, která veřejně vyhlašovala že Čechy musíme vyhubit jako krysy. Myslela tím české občany, kteří tenkrát za Třetí říše v Boru žili ( a svědek této události ještě žije).
Protože pan Tichý zlehčuje výraz o vyhubení Čechů jako krys přiblížím tuto událost přesněji.
Marta Wernerová za války dělala uvaděčku v našem kině. Pole svědeckých vypovědí dávala pozor, aby německá děvčata neseděla vedle českých chlapců a předešla tak, k případnému prznění německé rasy.
I během války se v řeznictví prodávalo maso. Čechům se prodávalo na konci týdne, když nějaké zbylo. Pan Rosický šel s matkou nakupovat maso pro svého těžce nemocného otce. Když byl s matkou na řadě, zasáhla i zde náhodně přítomná Marta Wernerová, oslovila řezníka slovy: " Maso Čechům nedávejte , ty musíme vyhubit jako krysy". Otec pana Rosického vážil 45 kg. Psal se rok 1945. Maso nedostali.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Já bych dodal, že není tak dlouho co tisícové davy Čechů řvali "cikány do plynu", "chcípněte vy černý svině" a pod.
Rumburk, Varnsdorf, Nový Bor a pod. K tomu si ještě zpívali českou hymnu. Viz.
https://www.youtube.com/watch?v=b6Gs0DhuuJQ
Kupodivu za to nebyl ani nikdo postižen, natož "spravedlivě" popraven.
Pokud by bylo vše tak křišťálově jasné, jak tu propaguje vltavín, asi by se o akci vltavínových chráněnců neučili českolipští žáci jako jako o "Temné kapitole českolipska".

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání a 2. červen 45 v Boru

Smrt devíti borských Němců jsme veřejně popsali a posoudili už na semináři v říjnu 2009!

Herbert Werner vzpomíná na 2. červen 1945
Poslední den mé matky Marthy Wernerové, rozené Lache, narozené 3. února 1904.
Tehdy mi bylo 15 let. Ráno 2. června 1945 proběhla u nás domovní prohlídka. Nic nebylo nalezeno. Krátce nato mou matku odvedli.
Asi o půl hodiny později ji přivedli zpátky zbitou, s podlitinami v obličeji. Donutili ji vydat brašnu, kterou jí dobrý přítel, šikovatel letectva, svěřil do úschovy. Nevím, co v té brašně bylo, ani jak se o její existenci vojáci dozvěděli.
Potom s matkou zase odešli. To bylo naposled, kdy jsem svou matku viděl...

Plus jednomyslné stanovisko funkcionářů tehdejšího národního výboru:
Předseda Taisler podal zprávu o schůzi okr. nár. výb. v Č. Lípě a zvlášť podotknul, že události v Boru v sobotu dne 3. 6. 1945 (správně: v sobotu dne 2. 6. 1945) byly ostře krytisovány. Akce provedena vojskem zavdala příčinu k stížnostem chudých dělnických rodin. Jednání některých důstojníků neodpovídá dnešní době. Vojsko musí se říditi podle hlasu lidu a nemůže bez vědomí Nár. výb. zakročovati, anebo rozhodovati. Dále oznámil pan předseda, že rozsudek na náměstí byl proveden z rozkazu podpl. Sekáče a bez slyšení Nár. výb. Ruský velitel ve Cvikově neuznal veřejné trýznění něm. provinilců na náměstí za správné a chce o tom podati hlášení nadřízeným velitelům. Zpráva byla vzata na vědomí se souhlasem všech přítomných.

(Svědectví i dokument jsou uloženy v archivu radnice. Není moje vina, že JD jim dodnes "nerozumí" a odmítá je vzít na vědomí... Howgh.)

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

děcka, a jak to s tou Martou Wernerovou tedy bylo celkově? Skutečně prohlašovala, že Čechy je nutno vyhubit, odmítala, aby jim bylo prodáváno maso a tak podobně? Je někde její nějaký celkový pokud možno i pravdivý obraz a ne jen vytržené detaily? Vzpomínky jejího syna nejsou úplně relevantním zdrojem, nicht wahr? Docela mě to zaujalo, jak se tady o ní hádáte.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Heydrich chtěl pro Čechy jen to nejlepší

Toto prohlašovala a možná ještě prohlašuje ( jestli ještě žije) manželka Reinharda Heydricha o svém muži. Jan Tichý sestavil podle obdobných tvrzení příbuzných po popravených německých provinilcích, kteří stejně jako paní Heydrichová tvrdí o nich jen to nejlepší a zkreslenými výpověďmi obhajují nevinnost popravených provinilců, teorii o nevinných osmi popravených.

Je prokázáno a doloženo, že u osmi provinilců byly nalezeny zbraně na zabíjení lidí, které po opakovaných výzvách provinilci neodevzdali. Důkazem je rozkaz pplk. Sekáče a záznamy Kronice pluku.

Tyto zabavené zbraně byly vystaveny v přízemí dnešního MěÚ. Svědecky doloženo. Svědecká výpověď pana Semiráda.

Zbraně byly zabaveny na základě udání německých obyvatel. Výpověď pana Fr. Honyse.

Provinilci byli popraveni na základě rozkazu pplk. Sekáče, zkušeného ruského legionáře.

Vzhledem k tomu, že zatýkané osoby urážely čsl. vojáky byly použity donucovací prostředky.

Po zatčení a předvedení Dr. Trägera došlo na náměstí k zveřejnění textu kterým se doktor Träger v místních novinách vytahoval tím, že úmyslně poškozoval zdraví českých vojáků při jejich odvodu poškozujícím očkováním. Po této informaci došlo k násilí. Svědecká výpověď dosud žijícího svědka Josefa Švajcera.

Pan Tichý si neustále plete pojmy a tvrdí že v Boru zasedal volený NV. Je na velkém omylu v Boru zasedal nevolený Revoluční národní výbor.
Nikdo popravu nerozporoval. Popravu nerozporoval RNV, ani ruský velitel. Byl proveden pouze nesouhlas s použitím násilí.

Provinilci byli popraveni za neodevzdání zbraní na zabíjení lidí. Nebyli popravení za to, že byli nacisté, henlainovci, byli popraveni v době stanného práva, protože ho nerespektovali.
Jenom pro zajímavost- lovecké zbraně byly tolerovány.

Většina vojáků byla z Mladoboleslavska. Řada z nich si svoje užila za války, řada z nich viděla pochody vyčerpaných , zdecimovaných vězňů kteří táhli tímto krajem. Bylo jich na 70.000. Byli mezi nimi i Ti kteří přežili toto utrpení přežili.

Situace byla složitější o to , že vězňové - zejména Jugoslávci,, kteří pracovali v Rachmannově zbrojní továrně, chtěli okamžité zatčení majitelů. Ze strany starosty tam údajně byla určitá neochota.

Jak jsem již několikrát uvedl, doba to byla určitě složitá a nedělám si o ní žádné iluze. Určitě ne všechno probíhalo ideálně.
Jedno je však jisté , provinilci byli popraveni v době stanného práva za neopakované odevzdání zbraní na zabíjení lidí.

Ve svých statích jsem se za nevhodné zacházení našich vojáků několikrát omluvil.

Dny odplaty byly tenkrát spravedlivé, méně spravedlivé a někdy i nespravedlivé.

Kdyby se nenechal německý národ zbláznit svým vůdcem určitě by se to nikdy nestalo.

Proto si nesmírně vážíme těch Němců, kteří od začátku proti Hitlerovi bojovali.
Ti Vaší oblíbenci mezi nimi nebyli. Naopak mu metli cestu. Zejména Träger a Rachmanni.

Pane Tichý přestaňte, prosím, a přidejte se k těm, kteří chtějí poděkovat těm,kdo si to zaslouží.
Poděkujme všem německým antifašistům , kteří proti zrůdnému německému nacismu bojovali a umírali.

Pro pana Beneše. Vše co uvádím, je doložené svědecky.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

PS jen pro tátu Beneše:
Po 70 letech nezbývalo nic jiného, než poskládat obraz aktérů i obětí z více či méně spolehlivých střípků, např. i Rosického svědectví (které ovšem JD zobecňuje, jako by se tak Wernerová chovala 6 let v jednom kuse; ani její členství v NSDAP totiž není prokázané). Čs. vojáci se bohužel nezdržovali tím, že by důvody a průběh popravy důkladně zdokumentovali. Spíš o tom později mlžili (OSM popravených, panický útěk Rachmanna staršího, pohřbení zastřelených NA Lesním hřbitově, zmizelý primář "předaný sovětským orgánům"...)!

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání Pane Tichý přestaňte lhát

Neuznával jste svědectví českých svědků. Když Vám nevyhovovali, tak jste ignoroval. Řada Vás dodnes považuje za podivína.
Obecně uznávaný historik PhDr. Jindra, čestný občan NB, Vám Vaše domněnky nikdy neuznal a nepotvrdil.

Všichni se musíme smířit s tím, že se některých věcí již nedopátráme.
Není možné však dělat historii o tom tak, že pozůstalí tvrdí, že byli na taneční zábavě před před 72 léty a že jeden říkal, že byl....

Osud Dr. Trägera ? Existuje dokument Červeného kříže , že byl předán do sovětské okupační zóny.
Paní Trégrová potřebovala dokument, kvůli důchodu, takže si vytvořila variantu, že byl zabit. Na toto tvrzení nejsou žádní svědci a není znám jeho hrob.
Existuje písemné svědectví , že byl z vězení na úřadě odveden k vlaku na nádraží odkud přes sklárnu Hantich utekl.

K M.Wegnerové ještě jednou uvádím:
Nacistka Marta Wernerová rozená Lache, se narodila dne 3.2.1904 v Lindavě(Lindenau). Tato fanatická nacistka, veřejně prohlašovala :” Čechy musíme vyhubit jako krysy.” (svědectví J. R.) Wernerová pracovala v místním kině . S pistolí za pasem, ( z důvodu nebezpečí prznění rasy) kontrovala , zda vedle německých dívek nesedí Češi (svědectví S.J). V seznamu členů NSDAP v Lindavě, jsem podtrhl jméno Marty Lache s poznámkou, provdaná Wernerová. Datum narození tam sice chybí, vše, ale nasvědčuje tomu, že je to ona.
Nacistické chování nadřazené M.W. je důležitější než její dokonalá evidence v MO NSDAP.

Naposledy však opakuji, že popravení Němci nebyli popraveni kvůli příslušnosti v SS, či v NSDAP, byli popravení za opakované neodevzdání zbraní na zabíjení lidí v době stanného práva.

Jenom pro zajímavost - všichni Ti co bojovali za Hitlera brali a berou v SRN pěkné důchody. Ti co přeběhli ke Spojencům a bojovali proti Hitlerovi neberou nic. Z toho faktu se pak odvíjejí i vdovské důchody.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Když se mluví o antifašistech, nevím, jak došel vltavín k tomu, že v Německu nedostali důchody. Vím dobře o opacích.
Když pan Beneš hovořil o tom, že je dobré si vzít z historie poučení. Tedy k antifašistům. Za první a tzv. druhé republiky byli i v hledáčku českého četnictva. Včetně komunistů. Takže na přání Gestapa již několik dní po vzniku protektorátu tyto antifašisty doslova slovili (včetně angažovaných komunistů). Celkem uvěznili téměř 6,500 osob. Zvláště se činili i v pohraničí. Nová německá moc takto četnictvo vyhodnotila jako organizaci ,která bude bezproblémově kolaborovat, viz.článek Prof. PhDr. Jiří Frajdl, CSc., Postřehy k aktivitám protektorátní policie po roce 1939
http://www.halonoviny.cz/articles/view/225523

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

To všechno je uvedeno ve filmu Němci proti Hitlerovi i o smlouvách , které k těmto tragickým událostem vedli.
Němečtí antifašisté byli první kdo před Hitlerem utekli do okleštěné republiky. Potom během krátké doby byli na základě dohod násilně vraceni do Třetí říše.
To byl případ i Emmy Jebauttzké, které jsme vloni odhalili společně s MěÚ NB v Janově pamětní desku.
Vzhledem k tomu že se této události účastnila i dcera EJ Anežka , využil této skutečnost Stanislav Motl, který zpracoval osud těchto pronásledovaných Němců antifašistů včetně těch,kterým se podařilo utéci do Kanady.
Po vyhlášení války bojovali tito Němečtí antifašisté v uniformách kanadské armády proti Hitlerovi.
Židům se většině z okleštěného Československa utéci nepodařilo. To byl i osud borské žákyně Dagmar Blochové, která jako patnáctiletá dívenka zahynula v terezínském ghetu, zatím co všichni její ostatní příbuzní zahynuli v Osvětimi. I této dívence jsme 4.5. na škole odhalili pamětní desku. Pmětní deska byla odhalena i učiteli Jaromíru Brožovi a, který na této škole před válkou učil. Jaromír Brož při návratu z bombardování Německého území zahynul havaroval a zahynul. Jaromír Brož je spolu se svými spolubojovníky je pochován v Holandsku na hřbitově Gilzerbaan v Tilburgu.
Pro pořádek informace o filmu.
NĚMCI PROTI HITLEROVI
Dokumentární film natočený podle knihy Stanislava Motla Válka před válkou.

Byly jich, což možná leckdo ani neví, tisíce. Tisíce Němců, žijících v našem pohraničí, kteří v době nástupu Adolfa Hitlera zachovali věrnost Československé republice. Mnozí z nich stáli v osmatřicátém roce, v československých vojenských stejnokrojích, na hranicích – připraveni bránit svou zemi. Po uzavření potupné mnichovské dohody na podzim osmatřicátého roku, se některým německým antinacistům podařilo uprchnout před pomstou sudetoněmeckých henleinovců a německých nacistů do vnitrozemí. Aby i nadále pokračovali v boji proti Hitlerovi. Dramatická doba! Dramatické lidské osudy! Dramatické příběhy! Příběhy lidí, kteří se po válce dočkali od svých českých spoluobčanů spíše nevděku.
Dokumentární film (jediný tohoto druhu v ČR) zachycuje také dramatické události v našem pohraničí v letech 1933 – 1938. Zabývá se vyhnáním Čechů, Židů a německých odpůrců nacismu z našeho pohraničí po mnichovské kapitulaci. Včetně konkrétních zločinů, které se v čs. pohraničí tehdy odehrávaly.
Jedním z ústředních příběhů filmů je dramatický osud rodačky z Janova u Nového Boru Emmy Jebautzské, která za svou odbojovou činnost skončila posléze v koncentračním táboře Ravensbrück.
V dokumentu vystupuje i historik PhDr. Vladislav Jindra z Nového Boru.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Jak to tu čtu, tak vlastně nic hodnověrného o životě Wernerové nikdo neví. Pracuje se spíše s dojmy, než pojmy. Škoda, ale tak už to chodí.

Jak to tu čtu, tak mě to jen utvrzuje v tom, že zatím co Češi se docela solidně vypořádali se svou minulostí, tak sudetští Němci nikoli.

Jak to tu čtu, je velká škoda, že pánové Doškář a Tichý si vzájemně nenaslouchají a nepřemýšlejí o tom, co píše ten druhý. Syntéza jimi zde uváděných informací by byla jistě zajímavá a jistě by posunula naše povědomí o historii dál. Možná by zbourala dříve uváděná "fakta", čehož se někteří bojí, ale to je jen o tom chybějícím sebevědomí...

Nahoru

Před 72 roky pochod smrti 7. a 8.5. 1945 na nádraží v ČL

Informace o největším pochodu smrti, který šel a jel ve dnech 7.-8.5. 145 přes naše město.
Před postupující Rudou armádou bylo dne 19. dubna 1945 vyhnáno z koncentračního tábora Schwarzheide přes 500 vězňů na pochod smrti. V děsivých podmínkách, bez jídla, došli vyčerpaní vězňové přes Bernsdorf, Schwepnitz, Kamenz, Tondorf, Bischofswerdu, Hinterhermsdorf, Kyjovské údolí, Krásnou Lípu, Rybniště , Chřibskou do Varnsdorfu. Zde byli 5. května rozděleni přibližně na dvě poloviny, na židovské a nežidovské vězně.
Židé byli naloženi do otevřených vagonů a za deště dne 7. května 1945 projel transport Novým Borem. Zastavil až na hlavním nádraží v České Lípě. Zde bylo několik vězňů den před koncem války usmrceno. Někteří zemřeli na následky hladu a vyčerpání. Sedmnáct mrtvých a polomrtvých vězňů bylo převezeno do lesa u Sosnové, kde je pohřební komando zahrabalo. Někteří údajně ještě žili. Vlak dojel večer do Litoměřic. Klopýtající vězňové došli k ránu do Terezína, kam donesli i čtyři těla mrtvých kamarádů. Stráže utekly. Přeživší vězňové byli svobodní.
Skupina 220 nežidovských vězňů byla 7. května vyhnána z Varnsdorfu. Pochod smrti šel přes Nový Bor a dne 8.5. dorazil do Skalice u Č. Lípy. Zde v místní sklárně vězňové přečkali noc. Ráno 9. května byli osvobozeni. Jeden z nich zde zemřel. Jmenoval se Eugen Veuillet ( v minulosti nesprávně uváděno jméno Vanile, nebo Venile). Tento vězeň byl nejprve pochován vedle sklárny a přibližně po 10 dnech byl exhumován a definitivně pochován na skalickém hřbitově.
Podle údajů bývalého židovského vězně prof.PhDr. Pavla Olivy,DrSc., člena ČSBS, z Historické skupiny Schwarzheide, z celkového počtu 581 vězňů bylo během tohoto pochodu zastřeleno, nebo zemřelo hladem , nebo vyčerpáním 97 vězňů.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání / Pane Beneši,

pokud si třeba jen přečtete zápis ze schůze tehdejšího národního výboru - a potom si přečtete, "jak tomu rozumí" Josef Doškář, musíte taky konstatovat, že dialog za účelem shody je nemožný.

Možná jste zatím nečetl žádný z mých souhrnných článků o popravě z 2. června 45 (po 12 letech ovšem víme další podrobnosti):
http://www.bohumildolezal.cz/texty/rs808.html

Možná jste pozapomněl na desítky dokumentů a svědectví, která shromažďoval MěÚ před seminářem 2009. Na stránkách města sice už nejsou dostupné, ale mohu Vám je poskytnout na CD.

Možná jste se nezúčastnil ani celodenního historického semináře 10. 10. 2009? 28stránkový sborník všech přednesených příspěvků mají, pokud vím, ještě k dispozici na odboru kultury MěÚ.

Z příspěvku Mgr. Smejkala na semináři cituji aspoň podstatný závěr historika:
"Případné činy borských zatčených měly být vyšetřeny příslušnými civilními orgány, které by rozhodly o případném potrestání. Nic takového nenastalo. Lidé v uniformách neprováděli žádné šetření a nezanechali žádný protokol. Obviněným nebyl sdělen rozsudek a ani na jakém základě by byl postaven. Nabízí se tedy jiný výklad, k němuž historik nikdy nenajde skutečné vysvětlující motivy. Jednalo se o mstu, odvetu nebo výstrahu. Všechny tyto možnosti nemají rozumný základ, nedají se konkrétně vysvětlit, protože vycházejí z prudkého hnutí citů nejen těch, kteří čin vykonali, ale také případného publika. Aktéři událostí mohli za války prožít trauma vlastního utrpení a ztrátu rodinných příslušníků a těžce to nesli. Byli však v uniformě a měli být pod přísahou... Nebyli oprávněni k provedení exekuce tím spíše, že již bylo po válce. Kdyby policista sám trestal zločince, k čemu by byl soud a spravedlnost. Pochopitelně se nabízí ještě jeden výklad tragických událostí. Totiž, že nebyl žádný podstatný důvod zákroku, že šlo o výstřelek a ukázku toho, kdo má moc nad životem a smrtí a může tudíž jednat jako Bůh. Po šedesáti čtyřech letech asi nezjistíme, jaká byla minulost aktérů této události, čím se dali strhnout a zda svého činu někdy litovali."

Tady si můžete osvěžit průběh několika prvních roků "boje o kámen":
http://www.bohumildolezal.cz/texty/rs2247.html

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Heydrich chtěl pro Čechy jen to nejlepší

Pan Tichý sestavil svoji verzi na základě výpovědi příbuzných provinilců, kteří říkali něco podobného jako manželka Reinharda Heydricha o svém muži. Heydrich chtěl pro Čechy jen to nejlepší.

Celá problematika je široce zpracovaná na http://www.lidice.cz/peticeNB/index.html.

Uznávaný historik PhDr. V.Jindra, který napsal 3 díly o dějinách N. Boru uvádí naprosto jiné skutečnosti.
Zejména o popravě říká něco jiného. Kvůli neshodám opustil tento uznávaný historik i místo v redakční radě městského Zpravodaje.
PhDr.Jindra na semináři 10.10.2009 tvrdí zcela jasně, provinilci byli zastřeleni podle stanného práva.
Závěry pana Tichého nikdo neprověřoval.
Po roce 1989 se jeho "dílo" začalo opisovat přibližně okolo roku 2016 v médiích, bylo to v době, která pasovala do období Zabíjení po česku. Jan Tíchý se tím proslavil. Přestal psát rodokapsy o které nebyl zájem. Začal se věnovat tomu po čem byla poptávka.
Společně s přáteli jsem začal navštěvovat archivy včetně Bundesarchivu. Zhruba po půl roce pátrání se nás i na mne začali obracet čeští pamětníci, i ti, který Jan Tichý odmítal.Postupně jsme shromáždili fakta, která Jan Tichý zamlčel, nebo přizpůsobil.
Jeho názory a písemné závěry jsme na základě svědectví i dosud žijících svědků vyvrátili.

Objektivní pohled na tyto události jsou zachyceny v bakalářské práci Bc Víti Seidla o názvu Poválečný vývoj Nového Boru do konce roku 1945 z minulého roku. Zde je mimo jiné uvedeno svědectví RNDr. Jaromíra Špačka, že u Marty Wernerové byla nalezena pistole.

Pro nás je nejpodstatnější to, že esesák Träger společně s mladými Rachmanny organizovali rozbití ČSR a propagovali připojení pohraničí k Třetí říši.
Určitě nebyli antifašisté, naopak zametali Hitlerovi schody.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Nevím, jestli je učitel Jindra právník. Jelikož ho znám, vím, že určitě ne.
Začíná být dost trapné neustálé tvrzení, jednou tak, podruhé naopak
1. Byli zastřeleni z rozkazu pplk. Sekáče za neodevzdání zbraní k zabíjení lidí
2. Byli zastřeleni podle stanného práva
ad.1. Od dob lidické tragedie je považována poprava civilistů pouze z rozkazu vojenského velitele, byť během vyhlášení stanného práva, za válečný zločin. Myslím, že rektor právnické fakulty Kuklík a pan vojenský historik pplk. Stehlík vědí o čem mluví
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/212452801400022/
ad. 2. Pokud by se jednalo o porušení stanného práva, pak podle práva musel zasedat stanný soud. O tom by jistě byly doklady.
Nevím, co se tu neustále obhajuje. Zvláště ve městě známém zasedáním stanného soudu s " rumburskými vzbouřenci", či angažováním v Lidicích

Nahoru

8.5 1945 V den vítězstvíí nacisté v ČL zlikvidovali 17 vězňů

Dnes je tomu 72 let co bylo do lesa v Sosnové převezeno 17 vězňů z nádraží Č. Lípa.
Zde byli zahrabáni. Podle svědectví někteří ještě žili.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

....tak mě to jen utvrzuje v tom, že zatím co Češi se docela solidně vypořádali se svou minulostí.... Dosti úsměvné, maximálně tak po svém. Stačí se podívat na stránky Klubu českého pohraničí, které sdružuje především představitele totalitní moci a členy represivních složek komunistického režimu, označeného zákonem za zločinný.. Vydávají si i pamětní medaile jedinečného a vzácného člověka a velitele.
Za toho jedinečného člověka se např cvičili k ochraně Železné opony tzv. SUPi. Samostatně útočící psi. Ne k zásahu na ruku, ale po vzoru strážních jednotek SS k útoku na hrdlo a hlavu.
Vaše organizace má v 1. bodě stanov
Usilovat svou činností o zachování míru a bezpečnosti v souladu s Chartou Spojených národů a dodržování lidských práv a svobod ve smyslu Všeobecné deklarace lidských práv a svobod, přijatých Valným shromážděním Spojených národů
Děkuji, že alespoň ve Vaší organizaci nemají místo lidé, kteří pošlapávali lidská práva a svobody, nebo dokonce takové počínání obhajují.

Nahoru

8.5. 1945 Před 72 léty došli vězňové do Skalice

Přesně před 72 léty došla jedna polovina pochodu smrti, který byl později nazván jako Hladový pochod smrti, do Skalice u ČL.
Pochod smrti šel v těchto hodinách přes N. Bor a skončil ve Skalici, v budově brusírny, která leží nedaleko firmy TGK, přesněji leží přímo proti nedaleké kapličce ( bývalý statek , traktorová stanice).
Totálně vyčerpání vězňové vážili průměrně 45 kg.
220 nežidovských vězňů hnaly stráže SS pěšky z Varnsdorfu, přes Bor, do Skalice, kam došli 8. května. Zde byli vězněni ve skalické sklárně. Osvobozeni byli v ranních hodinách 9.5.1945. Francouzský vězeň René Dupau o tom po válce napsal :
Památný den !.....Po celou noc je v okolí slyšet palbu z děl a pušek. Zdálo se, že od 1 hodiny ráno výstřely zeslábly. Konečně svítá a my se znovu nevydali na cestu, jak jsme se báli.
Jsem v patře sklárny a těžce vstávám, abych se podíval ven.
Jsem ohromen ! SS si sundali výložky s „hlavou smrti“ a někteří dozorci už nemají ani hodnostní označení. Někteří se dokonce oblékli do civilu ! Jsou shromážděni na dvoře kolem kár, které jsme včera tahli a rozdělují si mezi sebou četné potraviny / salámy, margarín, atd.../ Je nás samozřejmě mnoho, kdo jsme se přilepili k oknům, abychom pozorovali tento nový jev. Že by válka opravdu skončila ?
Náhle přichází na dvůr velitel. Zaznějí krátké rozkazy. Naši dozorci se postaví do pozoru /ti, kteří ještě mají zbraň/ a dávají bajonet vzhůru ! Co to znamená ? Budou nás likvidovat ?
Zřejmě ne. K poctě zbraň před velitelem, který pozdraví, pak je rozchod. Na rozkaz velitele většina našich dozorců odkládá zbraně do přístřešku. Jiní si je naopak ponechají a snaží se vyjít ze dvora a je z toho venku přestřelka. SS se vrací zpět a i oni složí zbraně. Velitel shromáždí ty, kteří zbývají, a v čele se svou jednotkou se dostaví mimo dvůr..... s rukama nahoře ! Vzdávají se českým partyzánům, kteří sklárnu obklíčili ! Spatříme partyzány blízko, ale stále si netroufají k nám jít z obavy, že mezi námi ještě zůstávají ozbrojení vojáci. Pokud jde o nás, je v nás malá dušička a trpělivě vyčkáváme.
Běží zvěst : „Válka skončila.“ S Rusy prý bylo od půlnoci podepsáno příměří. Je kolem 10 hodin. Dva partyzáni /jeden z nich byla žena/ vstoupili do dvora. Oznamují nám, že jsme osvobozeni, ale že nám neradí vycházet ven, neboť němečtí vojáci se skrývají v okolí a pokračují ve střelbě, právě tak jako někteří z našich dozorců, kterým se podařilo uprchnout.
Konečně ! Po třech dlouhých nekonečných letech zní toto zvolání tak očekávané......
„JSME SVOBODNÍ“
Tolik René Dupau.
9. května 1945 odpolene zde, doslova na prahu svobody, umírá smrtelně vyčerpaný francouzský vězeň číslo 117274 - Veuillet Eugene (v minulosti byl chybně uváděn jako Venille, nebo Vanille). Kamarádi ho pochovali 10.5.45 na louce vedle sklárny. 15.5.1945 byl exhumován a po té pohřben na hřbitově ve Skalici do hrobu č. 217. Po válce podalo o tomto pochodu, písemné svědectví několik vězňů. Byil to zejména francouzští vězni Jean Raymond Jamain, Alexander Dumas, René Dupau, Gilbert Dupau, dále němečtí vězni Paul Bergmann a Heinrich Roeder.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání - 3 poznámky -

- k údajnému stannému právu v Boru (ačkoli je únavné neustále upozorňovat na fakta, která druhá strana odmítá vzít na vědomí):

1) Stanné právo vyhlásil pro celý okres Čs. národní výbor "dle příkazu ruského sovětského velitelství v České Lípě" dne 10. května 45 s lhůtou k odevzdání zbraní, aut, povozů a jiného nakradeného majetku do 12. května 45. Nedodržení "bude co nejpřísněji trestáno", o jednoznačném trestu smrti se ale v Provolání nepíše.

2) V rozkazu k popravě není o stanném právu žádná zmínka (mimochodem: ani o politické příslušnosti nebo o přisluhování nacismu zastřelených osob se rozkaz vůbec nezmiňuje!). Nadpis dokumentu "Rozkaz velitele pěšího pluku 47 k vykonání trestů dle stanného práva" připsali páni odpůrci z pilnosti, aby bylo podle nich jasno - například v přílohách zmíněné petice "proti pomníku nacistů".

3) Podle vedením města vyžádané zprávy Vojenského historického ústavu „již 11. července 1945 označilo 1. odd. Hlavního štábu čs. armády popravy zajištěných Němců za aktivitu nižších velitelů a nařizovalo zamezení ´svévolných činů jedinců´. ... Faktem zůstává, že (i přes různá verbální vyjádření různých politiků, včetně presidenta Beneše) měl být v Československu po osvobození obnoven předválečný právní řád. Česká historiografie v posledních dvou desetiletích hodnotí tyto skutky převážně jako excesy a nezákonnosti.“
(Na platné právní postupy se ve svých závěrech odvolává i předevčírem citovaný Mgr. Smejkal.)

PPS: Tak to vidíte názorně: V ROZKAZU, který je jediný a zásadní podklad k popravě 8 lidí, o stanném právu ani slovo... A tento plodný dialog probíhá už devátý rok... A nebylo vám zima?

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Bylo to jinak pane Tichý. Lžete a mlžite

Janu Tichému nestačí svědectví o stanném právu žijících svědků, vyjádření renomovaných historiků, zápis v Kronice pluku a německý zápis ve hřbitovní knize.
Nestačí mu jemu doručené sdělení z Ústředního vojenského archivu:
..Počátkem června bylo z ČL a Boru u Č.L. odsunuto za hranice prvních 268 Němců. Vzhledem k množícím se ozbrojeným útokům na příslušníky Rudé armády, čs. armády i bezpečnostních složek čs. státu bylo v Boru vyhlášené stanné právo a za nedovolené přechovávaní zbraní , nalezených při domovních prohlídkách, bylo ve městě 2.6.1945 veřejně popraveno 8 Němců.

To vše pro něho neplatí protože to nepotvrdila Heydrichova manželka, nebo ji podobní příbuzní.
1.Vyhlášené stanné právo bylo vyhlášené pro celý okres Česká lípa.
Tuto skutečnost potvrzuje čestný občan N. Boru PhDr. V . Jindra (seminář 10.10.2009)
Tuto skutečnost potvrzuje i Bc. Vít Siedl ve své bakalářské práci
Tuto skutečnost potvrzuje i zápis v pohřební knize lesního hřbitova : "Byli zastřeleni podle stanného práva"
Tuto skutečnost potvrzuje i záznam v Kronice pěšího pluku č.47.
Skutečnost o vyhlášeném o stanném právu potvrzují i dosud žijící svědci, kteří v té době v NB žili.

K bodu 2.
Provinilí Němci byli zastřeleni za neodevzdání zbraní na zabíjení lidí. Nebyli popravení kvůli své politické příslušnosti.
U Němců u kterých byly nalezeny lovecké zbraně, ti popraveni nebyli, byli vykázáni, jako osoby neznající kázně směrem severním, za hranice ČSR, do sovětské okupační zóny.

3.Vojenský ústřední archiv Praha, píše Janu Tichému dne 29.července 2009.
……..ˇUkolem pluku ( plk. Sekáče) bylo udržovat pořádek a bezpečnost , zajistit státní majetek, očistit pohraničí od zbytku německé armády, shromažďovat zbrojní materiál a podílet se počínajícím odsunu Němců mimo hranice Československá…..
…..Počátkem června bylo z ČL a Boru u Č.L. odsunuto za hranice prvních 268 Němců. Vzhledem k množícím se ozbrojeným útokům na příslušníky Rudé armády, čs. armády i bezpečnostních složek čs. státu bylo v Boru vyhlášené stanné právo a za nedovolené přechovávaní zbraní , nalezených při domovních prohlídkách, bylo ve městě 2.6.1945 veřejně popraveno 8 Němců.
Ve dnech 22.6. ( asi mělo být 22.5.) až 22.6.( nebo zde mělo asi být 22.7.) proběhlo vyčištění Jizerských a Ještědských hor….

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Venku poletuje snížek a skutečně se ochladilo. Je zase zima.
Podíval jsem se na petice- Lidice, co tam píší.

2. června byly všechny domy prohledány kvůli zbraním, rádiím, fotoaparátům, jakož i psacím strojům, šperkům atd.   Dodám, že dle dalších dokumentů se hodily také hodiny a fotoaparáty
Osoby, u nichž byly nalezeny zbraně, přišly před stanný soud na náměstí, kde byly do podvečera vyslýchány a bičovány: Ještě víme, že byly svlečeny do naha.
Takhle ale přeci stanné soudy neprobíhají. příkladem může být např. i za prvé republiky uznávaný stanný soud v hotelu Adler
Kde jsem to jen slyšel? Svlečeni do naha, bičováni, mučeni?
Už vím, tuhle jsme o tom mluvili, před 30.dubnem. Houby stanný, inkviziční soud to byl ! :o))) Pan farář se asi spletl.
No a to vyhlášení stanného práva v češtině. Proč ne v němčině? Píše se tam... budou odevzdány věci jinak odcizené...jelikož již bylo hlášeno mnoho zlodějů.
Tuhle dávali v Historii cz. pořad tuším" Vzhůru do Sudet" .Jak Češi vyrazili s dvoukoláky a vozíčky do pohraničí hned po skončení války,prý úplné dálnice. A tak přemýšlím : proč ti Sekáčovi vojáci dorazili do Boru taky tak? Na koho to stanné vyhlášení mířilo? Kdo byli ti zloději uvedení na stránkách petice Lidice?

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

ach jo, tady to zase vypadá, chtěl jsem napsat, že je to tady k smíchu, ale ono je to spíše k pláči...

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Ano, diskutuje se zase k úplně něčemu jinému.Ovšem měli bychom si navžy pamatovat, ,že prezident Zeman nebyl přítomen pietnímu aktu na Vítkově . To je prostě neomluvitelné. Času měl dost. Organizace jako ČSBS a ČSoL by to neměly nechat bez odezvy,pokud mají trochu cti ve svých řadách.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

takhle to vypadalo v Boleslavi:
http://www.mb-net.cz/mlada-boleslav-uctila-pamatku-padlych-ve-2-svetove-valce/d-50665

Neúčast Miloše Zemana na Vítkově je smutná, opovrženíhodná.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání - pieta v MB

Důstojná akce, bohužel (ne)účast veřejnosti podobná jako v Boru.

MZ by asi už nevydržel tak dlouho postát bez opory. O důvod víc, aby nekandidoval (případně aby ho soucitní voliči podruhé nevolili).

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Zeman mohl klidně sedět, nebo pojíždět na kriplkáře. To by mu snad nikdo za zlé neměl.
Myslím, že jeho nepřítomnost je jen další plivnutí do tváře národa. V posledních dnech ale fluše ostošest.
Ale že mě to od toho staříka, který evidentně potřebuje ovci už i kvůli utírání rekta po vyprázdnění, ještě vůbec překvapuje.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání - z vojenského hist.ústavu

2.6. již žádný pěší pluk 47 neexistoval a jeho velitelem již pplk. Sekáč nebyl.
...Od 1.6. byl přečíslován na pěší pluk 36 a novým velitelem pluku se stal pplk. pěch. Hendrych .
Zajímavé je ještě, odkud se vzali ti partyzáni
Voj. hist ústav....V České Lípě a okolí se od konce května 1945 nacházel pěší pluk 47 pod velením pplk. děl. Josef Sekáče. Jádro pluku tvořily jednotky, které vznikly v polovině května v Mladé Boleslavi a do České Lípy odjely 18.5. Zde se spojily ... partyzánskou skupinou „Pokorný“ z Kolína
Žádná taková part. skupina v přehledu ( ČSBS) neexistuje. Jediný odkaz na partyzány z Kolína je z 56. schůze ústavodárného shromáždění v r. 1947... V Kolíně bylo také po revoluci možno prstem ukázat a horlivci s automaty přišli a provedli zatčení. Ale my jsme to v Kolíně jednomyslným usnesením zástupců všech politických stran zlikvidovali do 11. května. U nás v Kolíně po 11. květnu nemohl býti zatčen nikdo, proti němuž nebylo řádně podepsané udání, podpis ověřen a když se národní výbor na zatčení podle obsahu udání neusnesl. Po 11. květnu se dočkali dobrovolci s automaty, že sice někoho dovedli bez zatýkacího rozkazu do věznice, ale že tam byli zadrženi a odzbrojeni. A proto, paní a pánové, snad horlivci takto založení odešli od nás na Českou Kamenici....
Zajímavé.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Jan Tichý
(MAIL XXX)

Věc: Sdělení k žádosti o poskytnutí informací

K Vašemu dotazu ve věci působení pěšího pluku 47 (36) na Českolipsku v době od 18.5.1945 do 12.7.1945 bylo zjištěno následující:
V České Lípě a okolí se od konce května 1945 nacházel pěší pluk 47 pod velením pplk. děl. Josef Sekáče. Jádro pluku tvořily jednotky, které vznikly v polovině května v Mladé Boleslavi a do České Lípy odjely 18.5.
Zde se spojily s jednotkou škpt. děl. Ruboše z Čelákovic, oddílem pražských revolučních gard „Pěst“ a partyzánskou skupinou „Pokorný“ z Kolína. Po příjezdu dalších doplňků z Mladé Boleslavi se 27.5. ze skupiny „Sekáč“ zformoval pěší pluk 47, jehož I. prapor (škpt. Ruboš) byl umístěn v Jablonném, II. prapor (mjr. Holas) v Novém Boru a III. prapor (mjr. Hulínský) v České Lípě. Úkolem pluku bylo udržovat pořádek a bezpečnost, zajistit státní majetek, očistit pohraničí od zbytků německé armády, shromažďovat zbrojní materiál a podílet se na počínajícím odsunu Němců mimo hranice Československa.
K 1.6. byl pluk přečíslován na pěší pluk 36 a z jeho jednotek v pohraničí se stal III. prapor zmíněného pluku (škpt. Buriánský, později pplk. Kosař), zatímco plukovní velitelství, I. a II. prapor se formovaly v Mladé Boleslavi. Novým velitelem pluku se stal pplk. pěch. Hendrych a pplk. Sekáč nadále působil jako posádkový velitel v České Lípě (od 12.6. coby velitel dělostřelectva pluku). Škpt. Ruboš převzal funkci velitele Posádkového velitelství v Jablonném (zrušeno 7.7.) a mjr. Holas v Novém Boru (zrušeno 5.6.).
Počátkem června bylo z České Lípy a Nového Boru odsunuto za hranice prvních 268 Němců. Vzhledem k množícím se ozbrojeným útokům na příslušníky Rudé armády, čs. armády i bezpečnostních složek obnoveného čs. státu bylo v Novém Boru vyhlášeno stanné právo a za nedovolené přechovávání střelných zbraní, nalezených při domovních prohlídkách, bylo ve městě 2.6.1945 veřejně popraveno 8 Němců.
Ve dnech 20. až 22.6. proběhlo vyčištění Jizerských a Ještědských hor od zbytků německé armády, kterého se zúčastnily jednotky všech útvarů 13. pěší divize, do které patřil i pěší pluk 36. Po jeho ukončení se ubytoval I. prapor pěšího pluku 36 v Jablonném a II. prapor v Českém Dubu. Dne 28.6. odešel II. prapor do Liberce, aby ve městě posílil jednotky pěšího pluku 44. Po splnění úkolu byl 26.7. odeslán do Bělé pod Bezdězem.
Koncem července 1945 byly jednotky pěšího pluku 36 rozmístěny takto: I. prapor Jablonné, II. prapor Bělá pod Bezdězem a III. prapor Dubá.

Kontaktní osoba: o. z. Dr. Pavel Minařík, CSc., tel.: +420 973 XXX XXX

Ředitel
Mgr. Josef ŽIKEŠ, v. r.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Děkuji za potvrzení, že 2.6. 1945 pluk 47 neexistoval a pplk. Sekáč již nebyl jeho velitelem.
Současně je vysoce pravděpodobně potvrzeno, že zmiňovaní partyzáni jsou pravděpodobně ti, kterým nebylo tolerováno jejich chování v Kolíně, kde se, jak vyplývá z rozpravy v PSP, dodržovala zákonnost.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání - ještě PS k pluku 47 = 36

Co tady historik Doškář (opakovaně) opisuje, je pouze výtah ze záznamů samotných vojáků, kteří poněkud tendenčně a ne zrovna objektivně "vykazovali činnost".

Viz třeba nesrovnalosti v "Porevolučních událostech v Boru u ČL",
nebo: v Boru nebylo v červnu znova vyhlášeno stanné právo; pplk. Sekáč by zcela jistě "nezapomněl" uvést tak důležitou skutečnost v rozkazu + zorganizovat přelíčení stanného soudu + zaprotokolovat to pro nás,
nebo: tady už citované nařízení 1. odd. Hlavního štábu čs. armády z 11. července 1945, které okamžitě ZAKAZOVALO popravy zajištěných Němců, přičemž je označilo za aktivity nižších velitelů a "svévolné činy jedinců".
Atd.

PS: Už jen ta poslední poznámka stačí jako důkaz, že POPRAVA V BORU BYLA PORUŠENÍM PLATNÉHO PRÁVA I ROZKAZŮ NEJVYŠŠÍHO VELENÍ ČS. ARMÁDY!!!
Ale JD bohužel neumí číst... Proto už tady nebudu pokračovat, pane Beneši. /: Je to marný :/

Nahoru

JT byly zkreslené události vyvráceny. Lže a mlží dále

Panu Tichému nestačí svědectví o stanném právu žijících svědků, vyjádření renomovaných historiků, zápis v Kronice pluku a německý zápis ve hřbitovní knize.
Nestačí mu jemu doručené sdělení z Ústředního vojenského archivu:
..Počátkem června bylo z ČL a Boru u Č.L. odsunuto za hranice prvních 268 Němců. Vzhledem k množícím se ozbrojeným útokům na příslušníky Rudé armády, čs. armády i bezpečnostních složek čs. státu bylo v Boru vyhlášené stanné právo a za nedovolené přechovávaní zbraní , nalezených při domovních prohlídkách, bylo ve městě 2.6.1945 veřejně popraveno 8 Němců.

To vše pro něho neplatí protože to nepotvrdila Heydrichova manželka, nebo ji podobní příbuzní.
1.Vyhlášené stanné právo bylo vyhlášené pro celý okres Česká lípa.
Tuto skutečnost potvrzuje čestný občan N. Boru PhDr. V . Jindra (seminář 10.10.2009)
Tuto skutečnost potvrzuje i Bc. Vít Siedl ve své bakalářské práci
Tuto skutečnost potvrzuje i zápis v pohřební knize lesního hřbitova : "Byli zastřeleni podle stanného práva"
Tuto skutečnost potvrzuje i záznam v Kronice pěšího pluku č.47.
Skutečnost o vyhlášeném o stanném právu potvrzují i dosud žijící svědci, kteří v té době v NB žili.

K bodu 2.
Provinilí Němci byli zastřeleni za neodevzdání zbraní na zabíjení lidí. Nebyli popravení kvůli své politické příslušnosti.
U Němců u kterých byly nalezeny lovecké zbraně, ti popraveni nebyli, byli vykázáni, jako osoby neznající kázně směrem severním, za hranice ČSR, do sovětské okupační zóny.

3.Vojenský ústřední archiv Praha, píše Janu Tichému dne 29.července 2009.
……..ˇUkolem pluku ( plk. Sekáče) bylo udržovat pořádek a bezpečnost , zajistit státní majetek, očistit pohraničí od zbytku německé armády, shromažďovat zbrojní materiál a podílet se počínajícím odsunu Němců mimo hranice Československá…..
…..Počátkem června bylo z ČL a Boru u Č.L. odsunuto za hranice prvních 268 Němců. Vzhledem k množícím se ozbrojeným útokům na příslušníky Rudé armády, čs. armády i bezpečnostních složek čs. státu bylo v Boru vyhlášené stanné právo a za nedovolené přechovávaní zbraní , nalezených při domovních prohlídkách, bylo ve městě 2.6.1945 veřejně popraveno 8 Němců.
Ve dnech 2o.6. až 25.6. proběhlo vyčištění Jizerských a Ještědských hor….

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Je to manipulace za manipulací. V Novém Boru bylo vyhlášeno stanné právo. Na stránkách Lidice je uvedeno, že byli popraveni dle stanného práva vyhlášeného v České Lípě. Nikoliv pro útoky na vojáky, ale ...jelikož se kradlo.
Žádný doklad o stanném soudu není a natolik zkušený velitel by ho jistě do rozkazu k popravě napsal.
Navíc již byl v NB velitelem by pplk. Hendrych. Pluk 47. skončil 30. května. Bc. Seidl musí ve své práci uvést důvěryhodný zdroj, jaký uvádí? Archiv-složka- citace?
Úsměvné je tvrzení byli zastřeleni dle stanného práva. Jak se střílí dle stanného práva? To asi žádný právník neví. Pouze se vykonává rozsudek stanného soudu. To by snad v Novém Boru mohli vědět.
Dle rozprav v Ústavodárném shromáždění je popisováno uchopení moci národními výbory ( dle dekretu E. Beneše), které dohlíželi na zákonnost a fungovalo to. A "svévolní horlivci" byli vykázáni.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Vladislav Jindra končí svůj příspěvek 10.10.2009 slovy ... Ta v součinnosti se sovětským velením v Č. Lípě a okresní správní komisí vyhlásila okamžité stanné právo a požadovala vydání všech zbraní v držení obyvatel pod trestem smrti.

Tolik uznávaný historik města Nového Boru PhDr. Vladislav Jindra.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Školáci ze ZŠ Pátova nahlédli do temné kapitoly poválečných dějin

Z přednášky Ladislava Smejkala: Popravy v Novém Boru
Do Nového Boru 2. června 1945 přišla Svobodova armáda a čeští vojáci z České Lípy. Je zajímavé, že si s sebou vezli vozíčky, protože počítali, že neodjedou s prázdnou. I když tam prý ve skutečnosti jeli na rozkaz, že v Novém Boru nebyly dle příkazu odevzdány všechny zbraně, které mělo německé obyvatelstvo u sebe.

Petice Lidice Provolání o stanném právu...
Zdůrazňuje se, že budou provedeny přísné domovní prohlídky, jelikož již bylo hlášeno mnoho zlodějů

Ladislav Smejkal
Podařilo se jim najít celkem dvě pistole a jeden bajonet z roku 1866, který patřil jistému pánovi, řediteli sklářského podniku. Ten měl zbraň u sebe jako památku na dědečka, který sloužil v Rakouské armádě. Tento člověk, kterému bylo osmdesát let a další, kterému bylo rovněž osmdesát let, byli vyvedeni na náměstí společně se sedmi dalšími

Petice Lidice Velitel pěšího pluku 47. (již neexistoval) 
Při náhlé prohlídce domů, zahrad a příslušných místností bylo nalezeno toto:  
 1. střelné zbraně u Eduard Podpiera  
                                Eduard Hortig  
                                Johann Langer  
                                Franz Richter  
                                Ilse Werner  
                                Albert Rachmann  
                                Jindřich Rachmann  
                                Marta Werner  
Nejlépe asi do toho zapadají ti vytlačení "horlivci" z Kolína. Stačilo ukázat prstem a už je vedli....najisto.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Je to tak . I paní Heydrichová tvrdila, že Reinhard Heydrich chtěl pro Čechy jen to nejlepší.

To co předkládáte jsou informace , které sestavil Jan Tichý a které od něho opisovali i někteří historici. Jan Tichý svým dílem zamořil a zaplevenil události z 2.června Všechny jeho tvrzení byly vyvráceny.
Pouze v jednom případě zůstalo jeho tvrzení proti mému tvrzení. Během týdne by i toto mělo být odborně vyvráceno.

Jan Tichý , měl pravdu pouze v jedné věci, že provinilci byli na náměstí týráni.

Násilnosti začaly potom, co jeden německý občan citoval veřejně německé noviny , kde se Alfréd Tr'ager vytahoval, že očkoval české brance látkami, které brance zdravotně poškozovaly.
Tento svědek ještě žije. Jeho svědectví je zaznamenáno na videu.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Že by se našel zápis o konání stanného soudu a jeho rozsudek? Konečně bude jasno!!!!
Takový gen. Šádek to taky myslel s Čechy dobře. Radši je nechal postřílet nebo roztrhat psy na Železné oponě, než aby přičichli k ošklivému kapitalismu.
Nakonec KČP pana Cincibuse mu udělal pamětní medaili s vlčákem na klopě. Modelem byli ti SUPI. Samostatně útočící psi. Zakusovali se do hrdla a hlavy, jak je to učili.
Ještě připojili Neprojdou ! Jo, neprošli. Skoro 500 zdokumentovaných obětí, uchráněných před ošklivým Západem.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Pražské povstání a Šádek?

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání / JD "odborně vyvrací..."

Protože JD se chystá zase jednou fabulovat (říká tomu: "odborně vyvracet"), a zase šíří vyprávěnky o dalších hrozných zločinech poválečného (a národním výborem jmenovaného!) primáře borské nemocnice, připomenu mladším čtenářům tento článek:
http://www.i-noviny.cz/nazor/tragicky-osud-borskeho-primare#.WRn8D1K1v1I

BTW: V Novoborském měsíčníku, i-novinách i jinde, nebo na semináři v říjnu 2009 mohl KAŽDÝ psát i říkat COKOLI (bohužel i vyslovené nesmysly a lži, které např. vyvracím v uvedeném článku) -
A PŘESTO během uplynulých 8 let nepřesvědčil JD a jeho kamarádi ani novoborskou veřejnost, ani naše zastupitelstvo (které se od roku 2006 několikrát ve volbách obměnilo) o své "pravdě"...

Dokonce neomaleně uráží i historiky, kteří slyšeli a četli všechno to, co my, ale navíc to dokážou zasadit do historického kontextu.
Zatímco pro JD tato dvě tvrzení znamenají totéž a neumí to rozlišit:
A) Stanné právo vyhlásil pro celý okres Čs. národní výbor "dle příkazu ruského sovětského velitelství v České Lípě" dne 10. května 45 s lhůtou k odevzdání zbraní, aut, povozů a jiného nakradeného majetku do 12. května 45. (= Provolání je uloženo v ČL-archivu)
B) "... bylo v NOVÉM BORU vyhlášeno stanné právo ..." KDY? 1. nebo 2. června 45? (tvrdí vojáci v kronice pluku, ale žádný doklad ani dokument nikdo dodnes neviděl)

Obyvatelé Nového Boru měli 9. března 2009 ve své poště brožuru „Nepřipustit zkreslování dějin!“ Jen jediná z deseti reprodukovaných historických fotografií se vztahuje k roku 1945 v našem regionu – vyhlášení stanného práva z 10. května 1945. Je zřejmě záměrně nečitelná. Janu Tichému se podařilo sehnat kopii od Ladislava Smejkala ... (perex článku):
http://www.i-noviny.cz/svedectvi-odsunu-33-stanne-pravo-1945-v-nasem-okrese-21424#.WRoKTlK1v1I

Sorry, pane Beneši.

Nahoru

Re: 2.červen 45 svědci,svědectví, archivy a dokumenty vyvrací

Pane Tichý všechny Vaše argumenty byly vyvráceny. Bod po bodu.Ne volným výkladem, vždy dokladem , nebo svědeckou výpovědí.
Nic nebylo záměrně rozmazané.
Určitě je směrodatný výklad novoborského historika pana PhDr. Jindra. Ten to říká jasně a říká to v souvislostech a i osobních zkušenostech
Ještě jednou pro pana Tichého:
Panu Tichému nestačí svědectví o stanném právu žijících svědků, vyjádření renomovaných historiků, zápis v Kronice pluku a německý zápis ve hřbitovní knize.
Nestačí mu jemu doručené sdělení z Ústředního vojenského archivu:
..Počátkem června bylo z ČL a Boru u Č.L. odsunuto za hranice prvních 268 Němců. Vzhledem k množícím se ozbrojeným útokům na příslušníky Rudé armády, čs. armády i bezpečnostních složek čs. státu bylo v Boru vyhlášené stanné právo a za nedovolené přechovávaní zbraní , nalezených při domovních prohlídkách, bylo ve městě 2.6.1945 veřejně popraveno 8 Němců.

To vše pro něho neplatí protože to nepotvrdila Heydrichova manželka, nebo ji podobní příbuzní.
1.Vyhlášené stanné právo bylo vyhlášené pro celý okres Česká lípa.
Tuto skutečnost potvrzuje čestný občan N. Boru PhDr. V . Jindra (seminář 10.10.2009)
Tuto skutečnost potvrzuje i Bc. Vít Siedl ve své bakalářské práci
Tuto skutečnost potvrzuje i zápis v pohřební knize lesního hřbitova : "Byli zastřeleni podle stanného práva"
Tuto skutečnost potvrzuje i záznam v Kronice pěšího pluku č.47.
Skutečnost o vyhlášeném o stanném právu potvrzují i dosud žijící svědci, kteří v té době v NB žili.

Vladislav Jindra končí svůj příspěvek 10.10.2009 slovy ... Ta v součinnosti se sovětským velením v Č. Lípě a okresní správní komisí vyhlásila okamžité stanné právo a požadovala vydání všech zbraní v držení obyvatel pod trestem smrti.
Tolik uznávaný historik města Nového Boru PhDr. Vladislav Jindra.

Zabavené zbraně byly vystaveny v přízemí MěÚ v NB. Od roku 2006 byla objevena celá řada nových svědků a svědectví, které pan Tichý ignoruje, včetně svědectví RNDr. Jaromíra Špačka, pana Semeráda, pana Rosického, paní Hrubé, pana Honyse a dalších.
Všechny nová svědectví předáme i Muzeu v Č.Lípě k rukám pana Smejkala.

Tento týden máme obdržet další podstatné odborné stanovisko k zkreslenému tvrzení pana Ticháho.

Potom bod po bodu písemně doplníme "dílo" pana Tichého o další svědectví a argumenty.Tyto pak předložíme veřejnosti.
Jsme si vědomi, že ani sebelepším rozborem a srovnáváním informací vždy zůstane něco, co nemůže být s odstupem času zcela vyjasněno.
JanTichý předložil ostrý podle něj vždy nezpochybnitelný závěr.
Jan Tichý se jako autor stal advokátem svých hrdinů. Nehledá pravdu, ale oporu pro to, co je tezí, kterou chce obhájit.
My předložíme publiku vše co jsme zjistili a a závěr ponecháme na Vás.
Naší snahou je předložit řadu nových svědectví, která přinášejí a doplňují události před 72 léty.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Pražské povstání bylo i v Novém Boru?

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání - ještě jednou sorry

Z příspěvku R. Uksy na semináři 2009: "Mám-li vyslovit svůj názor na pomník, ...jsem jednoznačně pro jeho odstranění. ... Nikdo přeci nebrání tomu (!?), aby si potomci popravených provinilců nezakoupili místo pro hrob a na něj umístili náhrobek s vhodným textem."
Jenže PŘESNĚ TO se přece se souhlasem zastupitelstva v roce 2006 stalo!

Tak nevím, co vlastně JD furt "odborně vyvrací"? Kdo je to MY? Pokud někdo objeví NOVÉ skutečnosti a předá je Mgr. Smejkalovi, bude to OK. Někdo z regionálních odborníků snad konečně zpracuje komplexní a kritický popis toho, co se v Boru u ČL 2. a 3. června 45 odehrávalo.
(Podobně, jako Dr. Blažková popsala borské zločiny z léta 45 ve Sborníku Bezděz 17/2008: Jana Blažková / „Odveďte to, oddělejte to a zahrabte to!“ Případ s nejasným koncem.)

Závěr Prohlášení novoborských zastupitelů z 25. listopadu 2009:
"Nechme mrtvé odpočívat v pokoji. Odstranění pamětní desky by nikomu bolest nevyléčilo, naopak by způsobilo jen novou bolest pozůstalým.
Památník chápeme také jako symbol usmíření Čechů a Němců ve společné Evropě." Tečka.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Stále se mlží o střílení civilistů dle stanného práva.Vyjímám z pořadu v němž diskutovali historik Vojtěch Kyncl z Památníku Lidice, historik Eduard Stehlík z Vojenského historického ústavu a právník Jan Kuklík z Právnické fakulty Univerzity Karlovy
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1162327-lidice-obeti-a-vrazi
Dotaz...Lidice byly barbarství. Nicméně Němci, nacisté, měli vždycky všechno v pořádku, in Ordnung, řekl bych. Měli právně podchycený i tento neuvěřitelně šílený čin?
Kuklík: Existuje především zpětný pokus najít nejenom právní oporu, ale i ospravedlnění pro provedení této barbarské akce....Nejednalo se o provedení trestního rozsudku, ale v zásadě o splnění Vůdcových pokynů. Celý akt lidické tragédie se ospravedlnil reakcí na atentát na Heydricha. ČTK vydala zprávu, potvrzenou Úřadem říšského protektora, o tom, co se v Lidicích stalo, kdy hlavním právním argumentem bylo napomáhání atentátníkům a spáchání řady dalších zločinů nebo činů nepřátelských vůči říši – nalezení vysílačky, zbraní a velkého množství zboží, které podléhalo kontrole řízeného hospodářství. Až posléze se Němci snažili vzbudit dojem, že zprávu předložili nějakému stannému soudu. Víme ale, že k žádnému soudnímu projednání nedošlo.!!!!
Stehlík: „Zločiny proti lidskosti“ je obecně známý termín v právní terminologii. Jeho původní obsah, ještě jako „zločiny proti humanitě“, definoval Bohuslav Ečer v roce 1942 a hlavně v roce 1943. A to, co později předložil ke schválení Komisi Spojených národů pro stíhání válečných zločinů, je takřka totožné s Chartou mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku. Ečerův přínos byl tedy naprosto klíčový.
V čl. 6 odst. c) Norimberského Statutu jsou zločiny proti lidskosti vymezeny následovně jako:
vražda, vyhlazování, zotročování, deportace nebo jiné ukrutnosti spáchané proti civilnímu
obyvatelstvu před válkou nebo za války, nebo pronásledování z příčin politických, rasových
či náboženských při páchání kteréhokoli zločinu spadajícího pod pravomoc Tribunálu nebo ve spojení s takovým zločinem, bez ohledu na to, zda bylo porušeno vnitrostátní právo země,
kde zločiny byly spáchány

Takže stále dokola....kdy a kde zasedal stanný soud? Jaký byl závěr stanného soudu ? Dle jakého rozsudku byli dotyční popraveni? Nebo se jednalo pouze z rozkazu velitele? V případě, že neproběhl žádný soud, jedná se o vraždu. O tom mluvil L.Smejkal, režizer Gebrt i další

Nahoru

Re: Heydrichová: R.Heydrich chtěl pro Čechy jen to nejlepší

Pan Tichý , neví kudy kam a skáče zcela někam jinam.
Paní Blažková popsala skutečnou vraždu , která se v NB stala.
Tu nikdo nerozporuje. Nejsou žádné pochybnosti.

V případě popravy 8 mi Němců za neodevzdání zbraní na zabíjení zbraní tomu je jinak.
Pan Tichý se tohoto úkol ujal a předložil svoji verzi, která se opírala a opírá o výpovědi potomků po německých provinilcích zveřejňovaných v sudetoněmeckém, často nenávistném tisku.
I z tohoto tisku si vybíral jenom to se mu hodilo. V tomto tisku byly a jsou zde i dnes uváděny nesmysly a lži.
Na příklad:V Boru na náměstí se stavěly šibenice, mrtvoly byly naházeny na valník a odvezeny traktorem.
Jan Tichý prakticky nevyslechl české žijící svědky. Když už vyslechl, tak jejich výpovědi neuvedl, protože se mu nehodily do jeho úvah..
Později se mu již i čeští žijící svědci začali vyhýbat. Začali ho považovat za podivína.

Přestal vnímat zejména to, že nejsložitější je při historicky vzdálených událostech nevědomé, ale někdy i vědomé směšování skutečností, které vyprávěč slyšel a které sám zažil. To co se zpočátku jasně rozlišovalo jako "můj" příběh a příběh někoho dalšího,kamaráda , příbuzného, souseda a pod.. S odstupem mnoha let již vyprávěč není schopný jasně rozlišit mezi vlastním a slyšeným průběhem prožité skutečnosti. Kromě tohoto směšování různých verzí příběhů dochází k tzv. folklorizaci vyprávění. Vyprávěč přidává klasické folklorní prvky ( počty nepřátel narůstají, pře nebezpečím se utíká v posledním okamžiku).
Příbuzný vyprávěč, je nicméně přesvědčen, že to bylo tak, jak sděluje.
Podobné sdělení vyjadřuje i PhDr. V. Jindra , který v Konferenci o popravě říká:"....byla od 29.5.1945 do Boru dislokovaná čsl.vojenská jednotka....ta v součinnostise sovětským velením v Č. Lípě a okresní správní komisí vyhlásila okamžitě stanné právo a požadoval vydání všech zbraní v držení obyvatel pod trestem smrti."

Jan Tichý toto vše zachytil a zpracoval. Věří tomu, že je to tak a hotovo. Nikdo nemá právo jemu oponovat. On to udělal a hotovo. Předkládat nové skutečnosti, ani náhodou. A už vůbec ne o tom co on napsal, diskutovat.
Není možné předkládat svědky, svědecké výpovědi, nové dokumenty z archivů.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání - o jednom chucpe

Nechte konečně těch hodnotících blábolů a předložte vyargumentovaný článek o NOVÝCH dokumentech a svědectvích. Přečteme si ho pozorně.

Popsal jsem verzi, na které se místní i vyhnaní pamětníci v hlavních rysech SHODUJÍ! Není moje vina, že se vás kvůli vytrvalé nenávistné kampani ti místní dodnes bojí (a někteří už nežijí), takže jsem vám zbyl jen já jako hromosvod :o) Je to další pěkný příklad chucpe...
A proto taky nemůžete vůbec nic vědět o tom, s kolika a kterými pamětníky jsem vlastně mluvil!

Dr. Jindra v roce 1995 napsal do měsíčníku mj. toto:
" 2. června vydal velitel pěšího pluku 47 pplk. Josef Sekáč rozkaz k zastřelení 8 zdejších porušitelů tohoto nařízení veřejně na borském náměstí a k ponechání 24 hodin pro výstrahu. V sobotu 3. června byl tento rozkaz vykonán u východní zdi radnice lehkým kulometem, když byli předtím odsouzení nuceni provádět před zraky veřejnosti různé fyzické úkony do vysílení. Z této exekuce existují u soukromých osob dokumentární snímky, které však kronika nemá k dispozici. Podle svědectví bývalých členů národního výboru byl během popravy držen městský orgán pod dohledem vojenských stráží v izolaci v budově radnice..."

Je úplně normální, že jsme informace postupně zpřesňovali, to chápe každý kromě vás. Budete snad věrohodnost Dr. Jindry zpochybňovat, protože psal o "sobotě 3. června" (místo 2.6.) nebo o "vykonání rozkazu lehkým kulometem" (místo popravčí čety s puškami)?

BTW: Proč se místní aktéři dodnes nepochlubili zmíněnými fotografiemi, které by leccos objasnily? Dr. Jindra je sám kdysi prohlížel, jak se zmínil. Proč nikdy podrobně nepopsal, co na nich viděl?

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání -

Pane Tichý chucpe není diskuze.

Já o žádných fotografiích nevím. Kdybych je měl a viděl , určitě bych je zveřejnil.

Ano opíráte se o výpovědi místních odsunutých Němců a zejména pak o jejich příbuzné, kteří reagují stejně jako paní Heydrichová.

RNV nikdy nezpochybnil vykonanou popravu.
Ruský velitel nikdy nezpochybnil vykonanou popravu.
RNV a ruský velitel odsoudili veřejné trýznění.

Odmítáte novou diskusi Nové práce, nové dokumenty, nové bakalářské práce.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Ústavodárné shromáždění, rok 1947, z řeči poslance dr Rozehnala k poválečným událostem a retribučním soudům....
Obecně pociťovaná nejednotnost judikatury celého retribučního soudnictví byla bezprostředním důsledkem vyloučení opravných prostředků. Jde o zásadní pochybení, jež nelze odůvodniti obdobou se stannými soudy. Zásadou stanného práva je souditi činy čerstvě spáchané, při nichž byl pachatel dopaden, nebo z nichž může býti snadno usvědčen, takže rozsudek stanného soudu je zpravidla správný a opravný prostředek je zbytečný.

Takže opět otázka...jak proběhl stanný soud a s jakým závěrem???

Dále Dr. Rozehnal...Podle ustanovení § 25 retribučního dekretu pro řízení před mimořádnými lidovými soudy platí zásady řízení před stannými soudy, takže neplatí ustanovení § 446, poslední věta, odst. 2 trestního řádu, podle níž všechny rozsudky stanným soudem vydané spolu se spisy jednacími mají se ve čtrnácti dnech po ukončení stanného práva předložiti vrchnímu prokurátorovi, jenž má podati návrhy, jež uzná za vhodné.

Takže jistě podle platných zákonů byl výsledek stanného soudu, konaném v NB předán 14 dní po skončení stanného práva prokuratuře a je možné ho dohledat.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání zastřeleni stanným právem

O stanném právu planém v poválečné ČSR pojednává diplomová práce vedená doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchenem, Ph.D., LL.M. Eur.Int. Snad je to dostatečná kapacita
vyjímám
Ačkoli byla 2. světová válka v Evropě formálně ukončena již 8. května 1945, tzv.
Květnové povstání bylo završeno až 11. května. Snad právě díky stále probíhajícím
bojůvkám byl na Českolipsku z rozkazu sovětského velitelství ještě 10. května vyhlášen
výjimečný stav se stanným právem. Stanoven byl zákaz vycházení od 21:30 do 05:00
následujícího dne společně s povinností zatemňování. Stannému právu dále podléhala
povinnost odevzdat veškeré zbraně, s výjimkou příslušníků československé stráže, do
večera 12. května. Totéž platilo také o veškerých věcech z opuštěných aut, povozů,
skladišť, obchodů a jinak odcizených. Vyhláška dále upozorňovala před plánovanými
domovními prohlídkami.
Stanné právo vyvrcholilo 2. června rozkazem k zastřelení osmi německých
civilistů s odkazem na domovní prohlídky a zajištění neodevzdaných zbraní. Po
popravě, která však nebyla podložena rozhodnutím řádného soudu, byli dokonce 24
hodin ponecháni na místě pro výstrahu ostatním.
Jakmile skončila druhá světová válka v Evropě a bylo osvobozeno Československo,
dekretem prezidenta Beneše z 3. srpna 1944 byl obnoven právní pořádek. Formálně se tak trestní právo vrátilo do stavu, jenž panoval před válkou.
Stanné řízení
Stanným soudem po vyhlášení civilního stanného práva... Soud zasedal ve čtyřčlenném senátu soudci z povolání, ..., a k ruce mu byl rovněž zapisovatel. Veřejnou
Žalobu zastupoval nejčastěji prokurátor krajského soudu. Obviněný musel mít obhájce
Ještě dodám, že vojáci nemohli soudit civilisty, pouze vojáky před vojenským stanným soudem
A perlička na závěr.. Ten, kdo vyhlásil stanné právo musel také vyhláškou toto rozhodnutí ukončit. Neplatí náhodou dodnes? To aby nějaká nadržená domobrana...

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Nikdy nepochopím, jak se mohl někdo stát členem popravčího komanda, vraždícího měsíc po válce nevinné, bezbranné ženy a starce? Byli to vůbec lidé? Ne!

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Zajímavá debata,zajímavé názory,zajímavé fakta.Jen tak podotýkám chce to jen si přečíst co znamená vyhlášení Stanného práva,proč se vyhlašuje a kdo ho provádí a na kterém úseku nebo pro kterou oblast nebo oblasti platí.Pokud bývalí nacisté nebo jejich soukmenovci neuposlechli a nezanechali činnosti pro které bylo Stanné právo vyhlášeno ( útoky na čs.vojáky,na železničáře,finance,četníky,drancování,ukrývání zbraní a potravin, podpora a ukrývaní nacistických vojenských zběhů atd ).Tak podle mého názoru bylo vyhlášeno právem. Zastřelení osmi novoborských bylo spravedlivé jak v rámci Stanného práva.Obhajoba nacistů panem Tichým a jeho společníky je scestná a zavádějící.Prosazovat a prosadit pomník pro popravené nacisty je ostudou a podvodem pro Nový Bor a pro většinu zde žijících lidí.Pokud se tady chce pan Tichý a jeho společníci zviditelnit tak to se jim spolehlivě povedlo.Jako Novoborak jsem proto aby se takový ostudný pomník zboural.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Soudruhu Ludko ! Spravedlivé je, pokud se koná dle zákona. A zákon je jasný. V době stanného práva zasedá stanný soud pro civilsty ve složení 3 soudci, zapisovatel, obhájce. O tom není nic známo. Pokud byli zastřeleni pouze z rozkazu vojáka, jedná se o válečný zločin. To platí od barbarského činu v Lidicích a mnozí důstojníci např. z Jugoslávského konfliktu, byly za takové činy souzeni k těžkým trestům v Haagu.
Pokud jste ten Ludka z Facebooku, mohu sdělit , že to, co tam píšete, možná zastíní i bývalé místní Ordnery.
Podrývání základů demokratického státu, výzvy k podrývání důvěry v naše spojence, až po požadavek na vstup vojsk cizí mocnosti na naše území.
To že máte jako symbol odznak KGB mluví za vše. Raději mlčte.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Výborně pane Růženíne pokud si myslíte,že se jmenuji Ludka tak to je Vaše věc,já Vám to nebudu vyvracet až ho uvidím tak mu to řeknu.Jinak souhlasím s tím,že co napsal člověk pod přezdívkou Nebeský pluk.Vy a vaší soukmenovci by jste si nastudovat co je vlastně Stanný soud,máte v tom nějaký zmatek.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Nevím, proč se vydáváte za komunistického Ordnera Zdeňka Ludku. Nastudujte si stanný soud, nebo Rumburskou vzpouru. Pokud na to intelekt stačí.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Zdravím pana socialistického Mgr. a také pana (soudruha ) Ludku,mě se líbí ten znak který má na Facebooku,stále je to lepší než li by tam měl svatistiku,nebo zkratku NSDAP popřípadě SdP,ale Vás se to asi netýká Vy jste přistěhoval do Cvikova někdy v roku 1946.No a o dalších informacích o Vás si nechám prozatím pro sebe.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Jen informujte, informujte. Již jste součástí spisu. Přitěžujete sobě a jistému pánovi.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

Pane socialistický Mgr.jsem rád že alespoň někde jsem,jen pro zajímavost kolik stránek má ten Váš spis?Čest a Pohraniční stráži zdar.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

včera bylo výročí Zborova, také jednoho vystoupení v našich dějinách, na které můžeme býti hrdí. Kdo z Vás si na něj vzpomněl? Místo hloupých žabomyších válek?

https://www.facebook.com/pg/jednota/photos/?tab=album&album_id=10154769301163634

Zborov, náš program!

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání 100. výročí bitvy u Zborova

Omylem vytištěno 2 krát.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání 100. výročí bitvy u Zborova

V souvislosti s výzvou předsedy ÚV ČsOL plk.v.v. bratra Pavla Budínského proběhl včera v 18.00 na náměstí Vítězství v ČL, za přítomnosti starostky paní Žatecké, pietní akt „Svíčky za padlé“.
Pietní akt se uskutečnil při příležitosti 100. výročí bitvy u Zborova. Mgr. Smejkal připomněl účast čsl.legionářů v této bitvě, kteří se po 1. SV stali občany okresu Česká Lípa. Dále pak připomněl smrt padlého legionáře Františka Knoblocha z Českého Dubu.
Slavnosti se zúčastnilo přibližně 30 občanů včetně legionářů z ČL a NB, a junáků z Drnovce.

Nahoru

Re: 5.-9.5 1945 Pražské povstání

dobrý! škoda, že akce nebyla inzerována zde na i-novinách :-(
to mají ode mne veeelké mínus

Nahoru