Varhanní koncert Bohumíra Rabase v kostele Mistra Jana Husa

Verze pro tisk |

Už tuto středu 10. října v 19 hodin se opět rozeznějí varhany v kostele Mistra Jana Husa v českolipském městském parku. Za tento vzácný nástroj usedne významný pražský varhaník Bohumír RABAS, který připravil program opravdu lahůdkový.

Zazní tři Bachova díla – Fantazie g moll, BWV 542, dále Chorálová partita devíti variací na chorál O Gott, du frommer Gott a Preludium h moll, dále dvě skladby Césara Francka – Préludium, fuga a variace a zaké známý Chorál a moll. Poté zazní část Sonáty d moll Josefa Rheinbergera a závěr Preludium v klasickém stylu amerického skladatele Gordona Younga (1919 – 1998).

Varhany z r. 1858 firmy Jehmlich z Drážďan co do velikosti patří k menším, ale neporušeností své původní mladoromantické dispozice a zajímavou hlasovou barevností okouzlují každého, kdo je slyší. A opravdovým mistrovstvím koncertujícího umělce ovšem je, když na tento malý nástroj dokáže i vyjádřit vnitřní bohatství a majestátnost tak velkých děl, jako je Franckův Chorál a moll.

Vstupné na koncert je dobrovolné.
 

Nahoru