Komorní cyklus Lípy Musicy: sympatické zahájení v dámském tónu

Verze pro tisk |

MHF Lípa Musica odstartoval v úterý 23. ledna novou koncertní řadu, která obohatí koncertní život v České Lípě i v zimní a jarní části umělecké sezóny. Protiváhou podzimního festivalového běhu se stává komorní cyklus, který se hlásí k zaniklé tradici Kruhu přátel hudby a bude v první polovině roku přinášet převážně v Centru textilního tisku setkání s komorní hudbou a něco navíc...

Přidanou hodnotou koncertů je spolupráce s Vlastivědným spolkem Českolipska, díky níž se návštěvníci koncertů budou mít možnost seznámit s osobnostmi, které zanechaly významnou stopu v dějinách našeho regionu. Zahajovací večer řady se ve své hudební části nesl v ryze dámském tónu díky Kalabis Quintetu. Vzpomenutí osobnosti v úvodní debatě ředitele festivalu Martina Prokeše se členem spolku Michalem Panáčkem zavedlo publikum do doby první poloviny 20. století, kdy v České Lípě aktivně působil učitel, muzejník, fotograf, malíř a turista Bohumil Kinský. Jeho vpravdě renesanční osobnost se zasloužila nejen o rozvoj turistiky, ale vtiskla tvář i českolipskému muzejnictví.

Úvodní tóny večera patřily Antonínu Rejchovi, pražskému rodákovi, jenž se za svého působení na Pařížské konzervatoři zasloužil o významný rozvoj zejména francouzské hudby a stal se učitelem jejích čelných představitelů. Jeho dechový odkaz je prubířským kamenem dechových kvintet dodnes a dámský Kalabis Quintet jej přednesl s dvorskou elegancí i hravou jiskrou. Druhým číslem večera byl rozšafně rozverný kus od zástupce Pařížské šestky - nekomplikovaný kvintet Jacquese Iberta, který dal vyniknout mladistvému duchu ansámblu, jemuž je bližší přístupné radostné muzicírování.

Popřestávkový program nabídl setkání s repertoárem 20. století. Ikonický Haasův dechový kvintet vykreslily "Kalabisovky" v jeho sžíravě avantgardnosti i groteskní závažnosti. O odlehčenou atmosféru a pozitivní naladění se v závěru koncertu postaral kvintet zařazením rozverného kusu od Malcoma Arnolda. Dílo autora převážně filmové hudby vykreslil ansámbl v pestré emocionální paletě s jistotou a přesvědčivostí.

Kalabis Quintet zařazený na Listinu mladých umělců doporučovaných Českým hudebním fondem je dalším z perspektivních zástupců našich dechových souborů a díky individuálním hráčským kvalitám i umělecké a lidské kompatibilitě bude jistě v budoucnu kráčet ve stopách renomovaného Afflatusu či průrazného Belfiata.

Sympatický večer se nesl v příjemné atmosféře, kterou doplnila i možnost strávit chvíli a zhodnotit umělecký i osvětový zážitek u sklenky vína s přáteli. Komorní cyklus odkazující se na tradici Kruhu přátel hudby prokázal ambici nabídnout neotřelé zpestření kulturní nabídky města Česká Lípa, které jistě mnohým léta chybělo. Pokračovat bude v úterý 20. února s pěveckým duem Kchun a videoartem tvůrčího dua Atila Vörös a Rudolf Živec opět v Centru textilního tisku v České Lípě. 

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru