Khun, Vörös, Horn a kouzlo neopakovatelného okamžiku

Verze pro tisk |

Druhé zastavení Komorního cyklu MHF Lípa Musica nabídlo v úterý 20. února v českolipském Centru textilního tisku unikátní audio-vizuální zážitek. Takřka vyprodaný sál byl svědkem dalšího koncertu teprve dvouletého pěveckého dua Kchun, které si vokálně pohrává s tématikou Dantovy Božské komedie, a to za doprovodu živé, na místě tvořené kresby světlem, o níž se postaral akademický malíř Atila Vörös. Zdařilému uměleckému zážitku předcházelo představení další osobnosti spjaté s Českou Lípou. Tentokrát jím byl jeden z čelných průkopníků a propagátorů fotografie metodou daguerrotypie ve střední Evropě, českolipský rodák Wilhelm Horn.

Mrazivý únorový večer přivedl do českolipského uměleckého stánku téměř stovku návštěvníků. Ty nejprve do tajů počátků fotografování v 19. století otištěných v osudu významného místního rodáka zasvětil v moderovaném rozhovoru představitel Vlastivědného spolku Českolipska Michal Panáček spolu s úsměvnou divadelní vsuvkou přímo s Wilhelmem Hornem v podání Štěpána Kňákala a pořízením skupinové fotografie.

Po přestávce již následoval program hudební, kterým bylo provedení projektu Purgatio pěveckého dua Martina Prokeše a Marka Šulce zvaného Kchun. Tento projekt měl svoji premiéru před dvěma lety v rámci festivalu Lípa Musica v Jablonci nad Nisou. Od té doby ušli jeho tvůrci značný kus cesty, Purgatio vyzrálo a získalo na jistotě i síle umělecké výpovědi. Krásné hlasy obou protagonistů se spolu lahodně snoubí a vzájemné lidské porozumění umělců umocňuje uvěřitelnost jejich výrazu. Hudební pouť smrtí, peklem, očistcem až do sladkého ráje doplňuje umění vizuální i recitace úryvků Daného mistrovského díla a biblických žalmů. Videoart v případě komorního cyklu vystřídala v premiéře živá kresba Atiky Vöröse promítaná na zeď sálu, která v symbolech, jakými jsou kupříkladu stvořitel, kříž, poutník, pekelné stvůry či andělé, provádí posluchače jednotlivými částmi a dává jim možnost nejen snáze proniknout do náročného díla, ale i hlouběji jej uchopit. Kouzlo pomíjivého autentického uměleckého okamžiku působí nebývalou silou, vytrysklá fantazie malíře reagujícího tady a teď na pěveckou linku programu přináší velmi intenzivní zážitek. Hudebně-slovesně-výtvarné pojetí inspirované zásadním dílem předrenesančního básníka Dante Alighieriho je unikátním uměleckým projektem, který dává své předloze zcela nový rozměr a hloubkou své řemeslně kvalitní umělecké výpovědi přináší v intimní temnotě zhasnutého sálu vnímavému návštěvníkovi skutečné Purgatio neboli očištění....

Komorní cyklus bude v březnu pokračovat koncertem úspěšného Zemlinského kvarteta a seznámením a osobností pedagoga, hudebního skladatele a žáka Antonína Dvořáka, jehož životní dráha se uzavřela v České Lípě, Franze Mohaupta. Více na www.lipamusica.cz.

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru