K. Lusk: Budování klubu byl relax, byli jsme mladší

Verze pro tisk |

Je tomu již deset let, co trojice majitelů přebudovala prázdnou vyhořelou halu na Střelnici v jeden z nejmodernějších klubů v ČR, s dobrou pověstí i za hranicemi našeho města. Luxor FTC má výhodu v tom, že ačkoli je v provozován jako podnikatelský záměr, je pro majitele milovanou volnočasovou aktivitou, odreagováním od jejich ostatních podnikatelských činností. Možná i proto funguje pod jedním majitelem nejdéle ve své porevoluční historii. Ke krátkému rozhovoru jsme oslovili jednoho ze tří majitelů a provozovatelů klubu Karla Luska.

Co vás tenkrát vedlo k zahájení provozu?
Zejména ochota nebo touha zkusit něco jiného. Osobně jsem klub Luxor navštěvoval ještě jako student střední školy. Jednalo se o vyhlášený zábavní podnik v rámci ČR. Nevěděli jsme, co provoz takového klubu obnáší, ani jaké mohou nastat komplikace spojené s provozem. Byli jsme mladší a vrhli jsme se do toho po hlavě. A hele, ono to fungovalo. V této souvislosti bych
rád vyzdvihl přínos svého kolegy, který poté, co jsem se vrhl na další investiční záměr, se klubu ujal a až do minulého roku jej vedl.

Měli jste na začátku nějaké cíle?
Před deseti lety jsme řešili zcela jiné priority a klub byl jakousi odbočkou od naší hlavní činnosti. Budování, příprava a otevření klubu byly pro nás spíše relax. Pochopitelně jsme si říkali, že by bylo dobré, kdyby ho lidé rádi navštěvovali. V době, kdy jsme se do projektu pustili, byla nabídka podobných institucí v České Lípě omezena. Klub jsme budovali ve snaze nabídnout lidem něco, co do té doby v České Lípě nebylo. Zaměřili jsme se na interiér, zvuk a program.

Co považujete za nejhezčí okamžiky v historii Luxoru?
Osobně za nejhezčí okamžik považuji start klubu před deseti lety. Předložili jsme České Lípě něco nového, technologii, zvuk, program a odezva byla neskutečná. V průběhu těch deseti let byla jistě řada dalších silných okamžiků, ale zahájení provozu byl top.

Potýkali jste se v desetileté historii s nějakými většími komplikacemi?
Komplikace asi k podnikání patří a běžné provozní problémy, které jsme byli nuceni řešit, nepovažuji za nic zásadního. Jistou nepříjemností byl nepochybně úmyslně založený požár v roce 2011, kdy jsme, tuším 2. 12., přišli o veškerou světelnou techniku, o střechu a další vybavení. Zdevastovaný klub se nám podařilo s drobnými nedostatky opravit a 31. 12. jsme otevřeli silvestrovskou párty. Návštěvníci byli tenkrát fantastičtí a velkoryse přešli místy zkroucenou podlahu a pár dalších věcí, které jsme dodělávali následně. Cítili jsme od našich návštěvníků velkou podporu a to nám umožnilo se po požáru oklepat a pokračovat.

Jaké plány a cíle máte do budoucna?
Jak již bylo řečeno, rádi bychom přiblížili klub i starší generaci. Říkám starší, ale mám tím na mysli 30 a výše. Chystáme proto řadu tematických večerů, které by mohly tuto cílovou skupinu oslovit. Žádné konkrétní cíle, které se píší do podnikatelských záměrů, si však nestanovujeme. Bude-li to možné, budeme dále provozovat klub pro radost a věřím, že i přes některé neúspěchy, které k podnikání prostě patří, nám Česká Lípa zachová přízeň.

10b-day Luxor Česká Lípa, 14. 4., Luxor FTC, 7 rezidentních DJs + host – rezident pražského klubu Roxy Michael C

Nahoru