Bujarý majáles v českolipském městském parku

Verze pro tisk |

Spolek ARBOR připravil novou koncertní řadu mimo svůj tradiční festivalový program. V jejím rámci bylo uvedeno od ledna do června šest komorních koncertů. Všech šest hudebních zastavení hostilo místo, odkud festival pochází, tedy Česká Lípa. Konkrétně se většina akcí konala v místním Centru textilního tisku, které se ukázalo být po několika zprodukovaných koncertech uplynulých ročníků festivalu ideálním místem pro hudební produkce a setkávání komorního rázu. Důvodů, proč tuto koncertní řadu začít produkovat, bylo několik, ale všechny mají souvislost s Českou Lípou a s lokálním patriotismem, který má Lípa Musica ve svém programu dlouhodobě. V prvé řadě cítí festival potřebu a závazek vůči svému českolipskému publiku, které nechce nechat až do podzimu v očekávání další festivalové sezóny. Tento krok je logický i v souvislosti s navázáním na činnost českolipského Kruhu přátel hudby, který v minulosti obdobné cykly pořádal a svým způsobem byl institucí, jež pomocí klasické hudby vynikající úrovně kultivovala českolipské posluchačstvo v letech před Lípou Musicou.


Závěrečný projekt cyklu se uskutečnil 19. června a nabídl volně přístupný hudebně-taneční večer v Městském parku v České Lípě. Před zaplněným prostranstvím kolem altánu se více jak sto padesáti návštěvníkům posílených o desítky kolemjdoucích představil známý hudební ansámbl Ritornello Michaela Pospíšila společně s tanečním folklorním souborem Barunka Martiny Pavlasové v programu složeném z česky a latinsky zpívaných barokních písní věnovaných jaru. Koncert se konal pod záštitou Ing. Jitky Volfové, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, za podpory Libereckého kraje a ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Českolipska připomněl navíc i osobnost Eduarda Steffena, který se mimo jiné o zřízení městského parku zasloužil. V průběhu koncertu se navíc uskutečnila sbírka, jejíž výtěžek byl věnován na opravy blízkého kostela Mistra Jana Husa. Fotogalerie.

Komorní koncertní řadu navíc pořadatel obohatil o vlastivědné přednášky ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Českolipska. Ten se pečuje o odkaz někdejších vnikajících osobností České Lípy a společně jsme tuto myšlenku prohloubili tím, že připomínáme během jednotlivých koncertů jejich práci a angažmá pro své město. Zapomenutým osobám, jež milovaly zdejší kraj, se tak dostalo vzpomínky, která měla malebné hudební pozadí. Každý koncert z cyklu byl zároveň uctěním jednotlivých osobností českolipské minulosti a připomenutím stopy, jež na svém městě zanechali. V rámci koncertní řady se dle původního plánu uskutečnilo šest koncertů beze změny programu, které navštívilo bezmála sedm stovek návštěvníků. Cyklus zaznamenal pozitivní ohlas mezi návštěvníky, partnery i zúčastněnými umělci a je tedy možné konstatovat, že záměr projektu byl naplněn.

Partneři akce: Liberecký kraj, Ministerstvo kultury ČR, Město Česká Lípa, Nadace Český hudební fond a Lipý Česká Lípa, p.o.
 

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru