Evropská Unie ANO nebo NE?

Archiv
Verze pro tisk |

I když to možná na první pohled nevypadá, tak je to významná historická událost, jednak tím, že se jedná o historicky první referendum (doufám, že ne poslední), kdy vládní moc přenechává toto rozhodnutí na nás všech. U nás je toto rozhodnutí skutečně pouze na nás. Ale např. v Polsku měli připravenou pro případ selhání referenda ještě parlamentní pojistku.


Jednak tím, že toto rozhodnutí významně ovlivní budoucnost nás všech ať do EU vstoupíme či nikoliv.

Myslím, že je velice poučné sledovat, jak se v této přelomové době chovají jednotlivé vládní strany. Zcela jasný transparentní postoj má vládní koalice na straně, která podporuje vstup do EU a na druhé straně komunisté, kteří jsou otevřeně proti vstupu do EU. Jediným subjektem, který signalizuje rozpory uvnitř sama sebe (u lidí se tomu říká schizofrenie) je ODS.

Komunisté ani nemohou jinak, nedokázali se totiž oprostit od starých struktur a i když mají oproti bývalé totalitní straně KSČ navíc písmeno M, tak postoj k EU mají oba subjekty stejný. V nedávné době byl zahájen proces se dvěma bývalými příslušníky StB (bývalé státní bezpečnosti), kteří se zúčastnili bombového atentátu na jednoho z významných činitelů tehdejšího EHS (evropského hospodářského společenství)- štrasburského prefekta. Měli mu v roce 1957 doručit bombu přímo na zasedání EHS. Nakonec tuto zásilku otevřela prefektova manželka, kterou to stálo život (pozn. edit. -- více informací o této kauze lze najít v knize Špión vypovídá od Josefa Frolíka). Myslím si, že z tohoto úhlu pohledu se postoj komunistů skutečně nezměnil. Stále škodí této společnosti ať otevřeně nebo skrytě.

O mnoho víc mne zaráží podivný postoj ODS. I sám prezident, ke kterému se někdy ODS hlásí jindy zase tvrdí, že s ním nemá nic společného, je toho jasným důkazem. Namísto jasného postoje před referendem nás upozorňuje, že v případě, že do EU vstoupíme a podmínky v EU se změní, tak že můžeme v dalším referendu zase vystoupit. Pan Zahradil ten už to dokonce ještě před případným vstupem přímo udělal. Odstoupil z konventu EU a tím jasně naznačil a jak ho znám si to určitě nebude chtít nechat pro sebe, ale bude se snažit ovlivnit výsledek referenda i jiným než tímto deklarativním způsobem. Postoj ODS, strany, která o sobě říká, že zastupuje zájmy podnikatelů je totiž v praktické rovině naprosto antipodnikatelský. Zatlačuje do pozadí skutečnost, že případný vstup do EU především pomůže podnikatelské sféře a snaží se ze situace kolem vstupu do EU vytlouci maximální politický kapitál, což naznačila svými přímými výzvami na odstoupení legitimně zvolené stávající vlády právě v souvislosti se vstupem do EU. Svojí rétorikou, kdy se za každou cenu snaží deklasovat struktury EU a agresivní kritikou vládní koalice tak dezorientovala řadu občanů, kteří by se jinak vyjádřili pro vstup do EU.

ODS tak ve vztahu k EU dává otevřeně najevo nepřátelský postoj, což je možná také dáno tím, že nemá v EU svého stranického partnera na rozdíl od ostatních stran zúčastněných ve vládě, narazila na svou umělou identitu, se kterou se dodnes neztotožnila a měla by značné problémy a dilema ke komu se v EU přidat - k sociálním demokratům, ke křesťanským demokratům, ke komunistům, k zeleným?

Na závěr chci shrnout předcházející text do jasného postoje – jsem pro vstup do EU a odsuzuji postoj komunistů a ODS. Obě tyto strany mají o demokracii svérázné představy a obě tuto zatím slabou a rodící se společnost vážně poškozují.

Nahoru