Na opravu fasády kostela ve Volfarticích věnuje kraj 700 tisíc

Verze pro tisk |

Také v letošním roce odsouhlasili krajští radní a zastupitelé poskytnutí peněz na obnovu památek v rámci individuálních dotací. Tato částka činí 13,8 milionu korun. Jedním z projektů, které se dočkají podpory, je oprava fasády věže a odvodnění na kostele svatého Petra a Pavla ve Volfarticích. Poputuje na ni 700 tisíc korun.

Na tonto kostel věnoval peníze kraj již dříve. V roce 2020 přispěl částkou 120 tisíc korun na opravu střešního pláště věže kostela a v roce 2021 dvěma sty tisíci na restaurování dvou vitráží v presbytáři.

Liberecký kraj podporuje obnovy památek bez ohledu na to, zda je vlastníkem jednotlivec, firma, obec či například církev. Jde nám o památku samotnou a její zachování pro budoucí generace. Samozřejmě nás zajímá i to, zda je památka přístupná a zda slouží lidem,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

První zmínka o existenci kostela pochází z roku 1352, v další z roku 1365 je uvedena existence oltáře Panny Marie. Kdy byl první, gotický kostel postaven, jisté není. Asi na jeho základech byl vybudován v 18. století kostel nový, stávající.

V 17. století se majitelem Volfartic stal řád Maltézských rytířů, který se ujal i místní duchovní správy a zajistil přestavbu kostela do dnešní podoby. V roce 1756 zde obnovili samostatnou farnost, kdy dříve byla ves s kostelem, budovou fary i hřbitovem v církevní správě kostela v Horní Libchavě. Stalo se tak rozhodnutím Emanuela, hraběte Kolovrata, maltézského rytíře a velkopřevora řádu.

Když byl v roce 1752 sepsán inventář kostela, byl popsán jako kamenná stavba s dřevěnou střechou pokrytou šindelem, s jednou santusníkovou vížkou. Byla v něm jedna sakristie, oltář a obraz svatého Petra a Pavla. U oltáře byly čtyři pozlacené sochy svatých, Jana Křtitele, Barbory, Josefa a Jana Nepomuckého. V nástavci byla pozlacená socha Boha otce, jsou uvedeny sloupy a sochy velkých i malých andělů. Byl zmíněn i hřbitov a dřevěná zvonice, místo ní byla v letech 1778 až 1780 postavena zvonice nová.

V roce 1785 započala přestavba kostela, jejíž hlavní část byla ukončena roku 1795. Počátkem 19. století se ve stavebních pracích pokračovalo. Byla postupně postavena nová hřbitovní zeď i kaple, rozšířen hřbitov, opravena věž, vyměněna šindelová krytina.

Ve 20. století získal kostel nové varhany z tehdy zdevastovaného kostela v Horní Libchavě a byla opravena střecha. Přece však kostel chátral. V roce 2010 byla provedena výměna oken.

 

Kostel je v rámci pravidelných mší a dalších společenských akcí přístupný věřícím a ostatní veřejnosti a jeho interiér je v zachovalém stavu. Kostel bude i v budoucnu využíván k liturgickým účelům a ke konání kulturně vzdělávacích společenských akcí ve spolupráci s obcí. Zejména se jedná o bohoslužby, koncerty, prohlídky interiéru kostela.

Nahoru