Další oddechový čas pro Tlustec?

Verze pro tisk |

Je to letos už 20 let, co se přestal těžit čedič na kopci, který je nejen významnou krajinnou dominantou, ale také vzácnou přírodovědnou lokalitou, kde se vyskytují i kriticky ohrožené druhy živočichů, jako je třeba orel mořský, skokan ostronosý, vrápenec malý, netopýr brvitý a další. K tomu desítky druhů silně ohrožených či „jen“ ohrožených.

Okolní obce a občanská sdružení, mezi nimi i Českolipská regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ), celou tu dobu vzdorují snahám různých zájemců o obnovení těžby na Tlustci. Nejnověji se o to snaží firma Kamenolom Brniště, která vznikla z pražské firmy Chlup s.r. o. a která do regionu přišla v roce 2011. 

Odpor proti další těžbě je samozřejmě veden kvůli zmíněné vzácnosti lokality. Ale stejnou měrou i proto, že celý region prochází v posledních rocích nadějným rozvojem, založeným na turistice, rekreaci a na dalších mimotěžebních aktivitách, využívajících zdejších přírodních krás a atraktivity Ralské pahorkatiny a blízkých Lužických hor. Kdyby těžba zase začala, mohlo by to mít na tyto aktivity velmi negativní dopad.

Nyní opět svitla naděje, že se řízení o obnovení těžby přinejmenším oddálí. Na základě zpětvzetí žádosti těžařem zastavil krajský úřad začátkem dubna řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek chráněných druhů rostlin a živočichů. Bez tohoto povolení ale těžař nemůže na Obvodním báňském úřadě v Liberci podat žádost o povolení těžby.

Hodnotíme nejnovější vývoj v kauze Tlustec opatrně. Už jednou došlo k podobnému zastavení řízení, když v roce 2012 probíhala uvedená transformace těžařské firmy. Dle zákona musí v takovém případě celé řízení proběhnout znovu. 

Ať je tomu však jakkoliv, Tlustec dostal další oddechový čas. Pokud totiž těžař svůj úmysl znovu těžit nevzdal, bude muset celé řízení o zásahu do chráněných druhů živočichů a rostlin proběhnout znovu, což je záležitost určitě na několik let. A jak patrno z dosavadní historie, záležitost nejistá. Protože zatímco krajský úřad zásah dosud vždy povolil, Ministerstvo životního prostředí povolení naopak na základě podaných odvolání dosud vždy zrušilo.

Miroslav Hudec
předseda Českolipské regionální pobočky STUŽ
 

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru