Zdeněk Ježák: Otázky navíc mají v referendu občany zmást

Verze pro tisk |

V prosinci loňského roku odhlasovali českolipští zastupitelé vyhlášení referenda o celkem pěti důležitých investičních akcích města. Původní návrh opozičních zastupitelů Zdeňka Ježáka, Tomáše Vlčka a Pavly Procházkové se však týkal pouze záměru výstavby bazénu u Sportareálu. Zeptali jsme se tedy Zdeňka Ježáka, co si o referendu myslí a jak by dané investiční akce řešil on.

1. V prosinci 2017 jste navrhovali vyhlášení místního referenda, které by se týkalo pouze výstavby venkovního bazénu u Sportareálu. Jak jste spokojeni s tím, co nakonec zastupitelstvo odhlasovalo, tzn. s konečnou podobou referenda?
Jsem spokojen, že se bude hlasovat o bazénu. Proto jsem referendum podpořil. Nejsem spokojen s termínem ani dalšími přidanými otázkami. Podle mě mají za úkol problém okolo bazénu rozmělnit, občany zmást a spolu s termínem je od hlasování odradit. Pokud by se hlasovalo v termínu prezidentských voleb, jak jsme ho navrhovali my, a pouze o venkovním bazénu, jsem si jist, že by referendum bylo závazné a veřejnost by stavbu venkovního bazénu u Sportareálu utnula.


2. Kromě otázky bazénu jsou v referendu ještě další čtyři otázky: rekonstrukce divadla, knihovna v proluce Jeřábkova náměstí, odkup Kounicova domu a odkup rozhledny na Špičáku. Kdybyste měli tu možnost, přidali byste tam ještě nějaký jiný bod? Nebo nějaký vynechali?
Místostarosta Raninec je netýmový hráč. Jak v zastupitelstvu, tak v koalici. Zásadní pozměňovací návrhy čte z papíru, jako třeba nákup nemocnice. Tentokrát přišel s pozměňovacím návrhem na referendum a přidal další čtyři otázky. Jakoukoli změnu, i jasně pozitivní, pak svou červenou fixou zablokuje. Při jednání zastupitelstva tak musí být člověk stále ve střehu, ale kolikrát v tak krátkém časovém intervalu mezi jednotlivými body vás nenapadne to, co potom doma v klidu. Takže ano, určitě nemá cenu hlasovat o knihovně v Tilii ani o rekonstrukci divadla, protože k tomu nejsou žádné podklady. Co když se stane, že občané schválí rekonstrukci divadla a pak vyjde najevo, že to bude stát víc než divadlo nové? Naopak bych přidal dvě jiné otázky, a to omezení hracích automatů a vznik městského dopravního podniku.

Pojďme k jednotlivým otázkám referenda
A. Rekonstrukce divadla:

Pokud jsem dobře rozuměla, jedná se stále o ten samý projekt, který se snažila prosadit již bývalá starostka Moudrá, pouze se „aktualizuje“. Je to tak?
Nevím, vedení nám ho slíbilo, ale ještě neposlalo. Říká se, že jo.

Čím si vysvětlujete, že nyní je pro vedení města tento projekt přijatelný, když za minulého vedení, kdy v zastupitelstvu seděla i současná starostka Romana Žatecká, přijatelný nebyl, tzn. nikdy se neodhlasoval?
Starostka při svém prvním projevu na ZM říkala, že si nemyslí to, co kdysi říkal pan Vlček, a sice že za 4 roky toho příliš stihnout nejde. Za devět měsíců její mandát končí a město se nikam nepohnulo. Takže podle mě nutně potřebuje aspoň něco, bazén, divadlo, cokoli alespoň nakousnout.

Co se vám konkrétně na tomto projektu nelíbí?
Neznám ho a neznám ani cenu, radši bych divadlo nové. Z této staré budovy nikdy neuděláme moderní divadlo 21. století.

V řešení této otázky se s Tomášem Vlčkem zásadně rozcházejí, i když v řešeních ostatních akcí jsou ve shodě:
T. Vlček: Projekt se mi líbil, jakožto takový stylově čistý. Faktem je, že cena je nepříjemně obrovská. I tak se tento sál musí dořešit, pokud se v budoucnosti postaví reprezentativní divadlo, nemám strach, že by Jiráskovo divadlo zůstalo prázdné, máme tu špičkové amatérské soubory, nezávislou scénu, zušku a školy.

Vím, že byl velký problém získat stavební povolení na tuto rekonstrukci divadla, přesněji řečeno existující povolení bylo zablokováno kvůli neshodám s majitelem sousední nemovitosti. Tušíte, jestli se tato situace zlepšila? Tzn. je reálné na stavbu povolení získat?
Nejspíš se vedení baví s panem Alexou na jiné úrovni, než vedení minulé. Na jeho adrese totiž fiktivně bydlí místostarosta Raninec a na prosincovém zastupitelstvu jsme schvalovali záměr výkupu domu v Panské ulici. Jde o dům pana Alexy, ve kterém „bydlí“ místostarosta Raninec.

Situace okolo divadla je již dlouhou dobu jemně řečeno nepříjemná. Jak byste ji řešil vy?
Chci nové moderní divadlo v proluce vedle Crystalu.

B. Knihovna v proluce Jeřábkova náměstí:

Dlouhou dobu se mluvilo o přesunutí knihovny do KD Crystal. Kde se tento nápad, umístit knihovnu do proluky na Jeřábkově náměstí, vzal?
To snad neví ani vedení města. Stejně jako nápad umístit knihovnu do KD Crystal, i tento prostě spadl z nebe, ze dne na den. Nad tímhle nemohl nikdo dlouho přemýšlet. Spíš mi přijde, že místostarosta Raninec neměl jiný nápad a potřeboval 5 otázek do referenda, tak vymyslel tohle.

Dostali jste jako členové zastupitelstva k tomuto nápadu více informaci?
Vůbec. Ani nemůžeme, nic k tomu zpracované není.

Pochopila jsem dobře, že není k tomuto projektu zatím zpracované vůbec nic?
Podle mě není.

Myslíte si, že je vůbec reálné knihovnu v proluce postavit? Pokud vím, tak kvůli velmi nestabilnímu podloží, kde jsou ukryté městské hradby a kvůli památkově chráněnému objektu je cokoli postavit na tomto místě téměř nemožné.
Nejspíš to možné je, možné je všechno, ale já mám o tomto místě jinou představu.

Jak byste situaci řešil vy? Kam s knihovnou?
V tuto chvíli se zdá být nejlepší nápad postavit knihovnu v Kounicově domě. Kousek je parkoviště, MHD a celé to okolí tím ožije. Na stavbu bude určitě možné čerpat dotace.


C. Bazén u Sportareálu:

Můžete vyjmenovat důvody, proč s tímto projektem nesouhlasíte?
Bouráme důležitou stavbu (parkoviště), abychom na místě postavili věc jinou (bazén). Areál nebude možné v budoucnosti rozšířit, upravit. Vedle bazénu má vést nový městský okruh. Je tam nestabilní podloží, pokud se bazén naklopí o řádově milimetry, vyšší část nebude filtrována. Záplavové území.

Už za minulého vedení měli zastupitelé možnost opakovaně hlasovat o možnostech řešení venkovního bazénu. Tuším, že v možnostech bylo vyčistit přírodní nádrž v Dubici, vybudovat v Dubici umělý bazén (studie již existuje) a nebo právě vybudovat bazén u Sportareálu (i když to tuším tenkrát bylo navrhováno vedle sportovní haly). Tehdy se opět neodhlasovala ani jedna možnost. Kde se tedy vzal tento nápad u Sportareálu?
To nám nedokázalo vedení nikdy věrohodně vysvětlit, mluvilo se o šesti variantách, ale nikdo je nikdy nevyjmenoval.

Jsou na tuto stavbu již všechna potřebná povolení? V jaké fázi projekt je?
Mám informace, že vše je připraveno, rada města bude 29.1. rozhodovat o vítězi výběrového řízení a stavba může začít. Referendum byla poslední možnost, jak stavbě zabránit.

Jak byste řešil umístění venkovního bazénu vy?
Líbí se mi sportovně relaxační areál architekta Pavljuka na Špičáku. Víc než polovina obyvatel se tam dostane pěšky do 15 minut, jezdí tam MHD, jsou tam inženýrské sítě, areál se má kam rozšiřovat, v blízkosti je plánovaná síť cyklostezek, pozemky pro stavbu jsou města jako travnatá plocha.


D. Kounicův dům:

Mám dojem, že se město po celou dobu angažovalo v tom, aby se situace okolo Kounicova domu zlepšila. Souhlasíte, že by město mělo Kounicův dům odkoupit?
Angažoval se stavební úřad, ale kromě pár udělených pokut se výsledek nedostavil. Objekt už třetí zimu chátrá. Jsem pro odkup. Cena 4,9 miliónu se mi zdá vysoká. Ve smlouvě z roku 1964 se Svazarm zavazuje, že pokud objekt nebude potřebovat, bezúplatně ho předá městu. Nástupnická organizace Svazarmu Sdružení sportovních svazů ČR ale toto neuznává. Vedení v tomto mělo tři roky času a cenu lépe vyjednat. V současnosti bych dům koupil i za tuto cenu (soudit se nemá cenu a je to na dlouho), jinak to bude další ruina ve středu města. Nikdo jiný než město to opravit nedokáže.

Jaké byste navrhovali využití pro tento dům?
Knihovna, jak jsem psal výše.


E. Rozhledna na Špičáku:

Za minulého vedení se zdál tento problém, tedy to, že rozhledna nepatří městu, neřešitelný, tzn. majitel neměl zájem s městem jednat. Co se nyní změnilo?
Majitel nám ji sám na zastupitelstvu nabídl. Nevím, co se změnilo.

Zdá se vám cena za odkoupení rozhledny přiměřená?
Neviděl jsem žádný odhad, žádný dokument s oficiální nabídkou městu. Vedení nám tyto dokumenty slibuje už měsíc. Pokud by na město přešly všechny smlouvy z nájmu vysílačů, jsem ochoten tu cenu akceptovat.

Souhlasíte s tím, aby město rozhlednu koupilo?
Ano, jsem pro koupení. Pokaždé, když na rozhlednu koukám, zamrzí mě, že není města a chci, aby opět patřila lidem z České Lípy.

Byla by po odkoupení rozhledna upravena tak, aby byla běžně dostupná veřejnosti?
Umím si představit, že po nákupu rozhledny zůstane nepřístupná klidně i několik let. Otevírat se může při zvláštních příležitostech jako Městské slavnosti apod., na této praxi bych teď nic neměnil. Výhledově by to ale byl skvělý turistický cíl, který by mohl být otevřen od května do září. Plánovaná síť cyklostezek vede právě okolo rozhledny. Za několik let by mohla být dokončena i zmíněná relaxační část na Špičáku, odkud by to byl skvělý výlet.

Článek o českolipském referendu najdete ZDE
 

Nahoru