Vokurka z rady města

Verze pro tisk |

Prázdniny bývají označovány jako okurková sezóna, kdy se děje minimum událostí, které jsou mediálně zajímavé. V České Lípě však rada města činí v tomto období zásadní rozhodnutí. O vánočních prázdninách byla třeba vyhlášena soutěž na venkovní bazén, jindy se zase činily zásadní reorganizace městského úřadu. Tyto prázdniny v nastoleném trendu pokračují.

Prvně se zastavím u cesty do Suzdalu v termínu od 10. do 13. srpna. Svůj názor už jsem zveřejnil – hlasoval jsem proti. Původně totiž mělo jet sedm členů delegace města a Českolipský dětský sbor. Vedení nakonec trochu „zmoudřelo“, do Ruska se nakonec vydá jen starostka města Žatecká (ČSSD) spolu se sbormistrem Novákem (ODS) a 22 členným sborem. Tak, jak jim na zastupitelstvu část opozice, včetně mě, navrhovala. Dívkám na letenky a ubytování přispěla rada města darem osmi tisíc každé. (Dalších dvacet tisíc sbor dostal na trička, mikiny a propagační materiály). Pro úplnost dodám, že se jedná o jubilejní dvacátou zahraniční cestu paní starostky. Paní místostarostka Šafránková absolvovala 17 výjezdů, pan místostarosta Raninec 14 a pan sbormistr Novák i s tímto pět výjezdů. Nikdo jiný se zahraničních cest v tomto volebním období neúčastnil. To dřív nebývalo zvykem, že se na opozici úplně zapomnělo.

Dalším důležitým bodem je veřejná zakázka „Forenzní audit plnění stávající smlouvy o závazku veřejné služby MAD k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Česká Lípa na vymezených linkách“ (audit). O forenzním auditu oficiálně já osobně mluvím od listopadu minulého roku. Jeho smysl vidím v důkladném prověření, za co město zaplatilo půl miliardy korun firmě BusLine. Ona totiž žádná kontrola ze strany města nikdy neproběhla. BusLine sice posílá jakési tabulky s čísly a různé zprávy, ale nikdo nikdy neověřil, zda to souhlasí se skutečností. Dokonce si myslím, že je ani nikdy nikdo na městě nečetl.

Bylo by mu totiž okamžitě jasné, že BusLine nehraje fér. Město totiž například již minimálně dva roky obsluhuje autobus Iveco Crossway LE s registrační značkou 3L0 2238, který nesplňuje podmínky dané smlouvou mezi městem a BusLine. Autobus nemá elektronický vizuální informační systém (na panelu je střídavě zobrazován aktuální čas, zóna, číslo linky, směr jízdy, následující zastávka), autobus nemá troje dveře (vozidla delší než 9 m musí být vybavena nejméně trojicí dveří) a nemá ani elektronický akustický informační systém. Poslední zmíněný nedostatek neporušuje jen smlouvu, ale je zde porušován i zákon č. 194/2010 Sb. – zákon o veřejných službách v přepravě cestujících. Asi proto pak tento autobus není uveden v přehledu vozidel Zprávy MAD Česká Lípa za rok 2017 ze dne 22.3.2018 zpracované Ing. Jaroslavem Semlerem, nynějším ředitelem firmy BusLine, kterou mám k dispozici. Jak je potom možné za něj firmě BusLine platit? Jak se účtují ujeté kilometry? Firma tedy evidentně porušuje smlouvu, nemá ani dispečerské řízení provozu (pracovník na mobilu opravdu není dispečer), nemá označené dveře (nástup, výstup) atd.

Na všechny tyto problémy společně s dopravním klubem upozorňujeme odbor dopravy už dva roky, ale na radnici asi existuje vyšší moc, která firmu BusLine neustále brání. No a tím se krásně dostávám k onomu auditu.

Téma auditu si někdy v březnu přebral zastupitel Kozák. Píšu přebral, protože já jsem společně s předsedou kontrolního výboru Františkem Chotem inicioval kontrolu dodržování smluv, ale den před přijetím usnesení kontrolního výboru, že forenzní audit je potřeba, Roman Kozák prosadil vyhlášení auditu na radě města. Měl jsem radost, v politice nehraju o své osobní body, ale chápu ji jako cestu k dosažení společného cíle. Hnutí Uděláme pořádek v České Lípě si vyhlášení a schválení auditu nastavilo jako nepřekročitelnou podmínku, aby hlasovali pro společný dopravní podnik s BusLine. Proto jejich požadavek na radě města prošel a výběrové řízení bylo vyhlášeno. Dnes už je ale naštěstí téma společného dopravního podniku minulostí. Pan místostarosta Raninec nezískal potřebný počet hlasů a tento nápad spadl pod stůl. Nikoliv však potřeba auditu. Jenže vydírací potenciál Kozákova (?) spolku klesl na nulu.

Dnes je veřejná zakázka na audit vysoutěžená za 520 tisíc korun, čeká se pouze na schválení radou města. A hádejte. Bod je přerušen, auditorská firma neví, na čem je, městský úřad je za blbce, jediná firma BusLine je v suchu. Když jsem s Romanem Kozákem o auditu mluvil, říkal, že se za něj pral jako lev, ale měli společně s panem radním Rubickým pouze dva hlasy. Po přečtení zápisu dodávám…. trochu bezzubej lev. To bylo 19. července. Další šanci na prosazení měl 1. srpna. Jenže v zápise ani zmínka, audit už pro vedení není téma. Podle pana místostarosty Ranince „pominul důvod, proč audit dělat – vytvoření společného podniku“.

V těchto dnech město vyhlašuje novou soutěž na dopravce MHD na deset let opět za půl miliardy (více o ní v samostatném článku). On na radě města pak argumentoval, že „pokud by audit dopadl špatně a vyhlášenou soutěž by přesto vyhrál BusLine, audit by na to neměl vliv a smlouva s BusLine by se musela podepsat“. Proto je prý audit zbytečný. Schválně plete jablka a hrušky a radní Kozák se nechal opít rohlíkem. Audit přece vůbec nesouvisí s novou soutěží. Pokud BusLine podváděl, a já tvrdím, že určitě, bude muset peníze vracet. Byla by to nedovolená veřejná podpora. Na novou smlouvu to mít vliv mít nebude. Leda v tom, že pokud opravdu vyhraje BusLine, budeme mít jistotu, že pro nás jezdí podvodníci (toho času je firma i vyšetřovaná policií) a budeme je konečně kontrolovat průběžně. Proč tohle nechce vedení města pochopit, je pro mě záhadou. I když.. je to zakázka za půl miliardy. Pokud by audit odhalil nějaká pochybení, mohlo by se městu vrátit dvacet, třicet, osmdesát miliónů... Pokud po volbách dostanu příležitost, audit prosadím.

Abych je nekritizoval, nastíním svoji představu o MHD.
• Chci v MHD opravdové nízkopodlažní autobusy, nikoli se schody uprostřed.
• Chci nastupování všemi dveřmi – dojde k urychlení jízdy, dnes autobus klidně 4 minuty stojí na zastávce, než všichni nastoupí předními dveřmi.
• Nechci jízdné zadarmo pro všechny, a to z několika důvodů – lidé si neváží věcí, které jsou zdarma, v zimě se mohou vozit sem a tam bezdomovci. Cena 375 Kč ročně za dítě a 1500 Kč za dospělého je skvělá cena za MHD. Zdarma pouze pro důchodce a maminky s malými dětmi v kočárku nebo nosítku.
• Chci MHD dostupnou a pravidelnou – pravidelné takty např. dvacet minut a dostupnost v příměstských obcích.
• Chci, abych se MHD dostal po městě dříve než pěšky. A to dneska pravidlem rozhodně není.

Zdeněk Ježák, NaS – Nezávislí a soukromníci
  

Nahoru