Truncovi děkují za finanční dary pro kostel Mistra Jana Husa

Verze pro tisk |

Na svém prvním jednání v roce 2020 schválili českolipští zastupitelé štědrý příspěvek ve výši 350 000 Kč jako „individuální dotaci“ na rekonstrukci devadesátileté a již dosluhující elektroinstalace kostela Mistra Jana Husa v českolipském Městském parku.

Chtěli bychom jim touto cestou vyjádřit velké poděkování, neboť tato stavba tím může nadále bezpečně sloužit všem našim spoluobčanům, a to je prvořadý úmysl vedení města a našich zastupitelů. Děkujeme!

Děkujeme současně i firmě MODUS Česká Lípa, která se rozhodla svým sponzorským darem svítidel přispět právě v návaznosti na obnovu elektroinstalace k výraznému vylepšení světelné situace prostoru.

I když kostel je stále především domem Páně, už před třemi roky jsme jej otevřeli i jako koncertní a výstavní prostor k rozmnožení příležitostí pro občany města ke kulturním zážitkům. Jeho akustické kvality z něj činí bezesporu nejlepší komorní koncertní sál široko daleko a navíc má vzácné mladoromantické varhany drážďanské firmy Jehmlich (1858), obdivované našimi předními varhaníky i varhanáři.

Již mnoho umělců a návštěvníků bylo mile překvapeno tímto doposud skrytým českolipským pokladem. Od jara 2017 jsme zde uspořádali za podpory Města Česká Lípa, Ministerstva kultury ČR a nadace Život umělce celkem 18 koncertů, 11 výstav a 18 slavností spojených s církevními svátky (např. Tříkrálové matiné, Zpívané pašije, svátek věrozvěstů Cyrila a Metoděje, Památka zesnulých…) určených pro českolipskou veřejnost.

Kostel využívají ke svým kulturním pořadům i zdejší školy, mateřské školy, ZUŠ, pěvecké sbory a také spolek Arbor, který je organizátorem festivalu Lípa Musica. Spolek Arbor do kostela Mistra Jana Husa letos umístil celý Českolipský komorní koncertní cyklus.

Na závěr bych chtěla říci, že si velmi vážíme podpory našeho města a také pomoci firmy MODUS a dalších podporovatelů, kteří v tichosti přispívají na účet veřejné sbírky "Na záchranu kostela Mistra Jana Husa". DĚKUJEME!

Jménem Církve československé husitské V České Lípě
Mgr. Marie Truncová, jáhenka

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru

Komentáře

Re: Truncovi děkují za finanční dary pro kostel Mistra Jana Husa

Truncovým patří velké poděkování za obdivuhodné aktivity, které nepochybně dávají radost do srdcí a potěchu do duše nejenom všem osloveným! Budeme-li zvažovat mezi osobnostmi hodnými ocenění "Čestný občan města Česká Lípa", tak pro nás jsou v pravdě na předním místě!

Nahoru

Re: Truncovi děkují za finanční dary pro kostel Mistra Jana Husa

Naše rodina obdivuje a váží si skvělých manželů Truncových!
Ve shodě s CL'21 - takové osobnosti patří mezi "Čestné občany"!

Nahoru