TRIÁŽ NsP ČL

Verze pro tisk |

Dne 19.března v 6.00 hodin začíná zkušební režim nového vstupu do nemocnice.

Všichni pacienti a návštěvníci, kteří vstupují do NsP kvůli ošetření, musí projít kontrolou (screeningem). Ten se nachází před budovou A, u hlavního vstupu do nemocnice. Toto opatření se vztahuje i na všechny pacienty, kteří přijedou sanitou se zdravotní dopravní službou.

Je nezbytné, aby byl před trirážovým stanem dodržován bezpečnostní odstup 2 metrů
a zároveň, aby pacienti a návštěvníci měli ochranou roušku.

Do triážového místa se vstoupí po dezinfekci rukou, která je zde umístěna. Po kontrole (měření tělesné teploty bezdotykovým teploměrem) dostane každý pacient nebo návštěvník vstupní kartu, kterou s ním vyplní zdravotnický nelékař. Karta je potvrzení o kontrole a informace                    o tom, že pacient nebo návštěvník může pokračovat dál na příslušné pracoviště. Karta je součástí zdravotnické dokumentace. Triáž probíhá 24 hodin.

Pro přístup na pracoviště v areálu nemocnice je nutné se prokázat touto kartou, jinak nebudete ošetřeni. Týká se to i rodinných příslušníků nebo jakékoliv osoby, která doprovází pacienta (max. 1 osoba).

Před vyšetřením pacient odevzdá na příslušném pracovišti VSTUPNÍ KARTU, BEZ KTERÉ NEBUDE OŠETŘEN! Triážovým místem musí projít všichni pacienti
a návštěvníci, kteří jdou na oddělení v budovách A, B, C. Týká se to také všech pacientů, kteří jdou na gynekologii, Plicní oddělení, do dětské nemocnice nebo na dětskou pohotovost.
Dialyzovaní pacienti jdou přímo na dialýzu, kde se triážová kontrola dělá přímo na dialýze.

Pokud jiná osoba nese hospitalizovanému pacientovi nutné osobní věci (jídlo, ošacení, atd.) musí vstoupit do tirážového místa, kde oznámí, že nese věci pro hospitalizovaného pacienta. Věci musí být zabalené do igelitového obalu, označeny jménem a příjmením pacienta, oddělením, kde pacient leží a kam mu bude předáno.

Výdej léčiv lékárnou v areálu nemocnice je zajištěn výdejním pohotovostním okénkem,   stejně jako víkendový provoz.

Zaměstnanci mají umožněn vstup budov nemocnice po předložení identifikační osobní karty.

 

Nahoru