To je tak, když nemyslíte, pane Ježáku

Verze pro tisk |

Už jsme si zvykli na novátorské vývody Zdeňka Ježáka z téměř každého dění ve světě zastupitelů. Člověk ho může koneckonců i s lehkým ironickým úsměvem chápat, protože každý jsme nějaký a každý to zastupování občanů bereme jinak – buď vážně jako nikdy nekončící makačku pro lidi, nebo jako představení jednoho herce taky pro lidi, tu dramatické, tu komediální. Ovšem jeho poslední názor v i-novinách a titulek „Může obecní samospráva ovlivňovat moc soudní? V České Lípě ano“ považujeme za velmi nebezpečný. Pan zastupitel Ježák tu veřejnosti podsouvá něco, co se neděje a v podstatě ani není možné, aby se dělo.

Podle pana Ježáka ovlivňují zastupitelé soudní moc tím, že neschválili jednoho přísedícího (kdysi též pod názvem „soudce z lidu“). Opakuji, jednoho! To jako vážně? Výkonnost soudu je závislá na jednom přísedícím? Předseda okresního soudu určil minimální počet přísedících z města Česká Lípa na 17, v tuto chvíli jich je schválených 19. Viz zápis z prosincového zastupitelstva.

Pan Ježák tklivě líčí, jak se naším rozhodnutím zpozdí kauzy, u kterých dotyčný přísedící byl, a které soudy řeší několik let. Z toho pak vyvozuje, že samospráva může za to, že se kauzy řeší několik let. Správně řečeno: ty kauzy už soudy několik let řeší a samospráva má jednou za čtyři roky právo vybrat ty konkrétní lidi, kteří budou u projednávání těchto kauz sedět tzv. „za lid“. Je opravdu trochu dětinské domnívat se, že soudní kauzu ovlivňuje přísedící. A pokud má samospráva právo přísedící navrhovat a schvalovat/neschvalovat, pak s tím soudnictví prostě musí počítat. 

Pan zastupitel Ježák si jako vždy tu něco přidá, tu cudně zamlčí, co se mu nehodí do krámu. Takže jen pro pořádek, pane zastupiteli: Vy jste pozval na jednání hosty. Když na začátku vámi navrhovaný bod – schválení přísedícího – zastupitelé většinou hlasů neschválili a tedy nezařadili do programu jednání, automaticky by každý normálně uvažující člověk poslal zprávu svým hostům, aby nechodili, že daný bod se nebude projednávat. Vy ne, nechal jste je přijít a čekat na nic. A pokud fabulujete, že nebylo umožněno soudkyni vystoupit třeba proto, že soudila kauzu s místostarostkou, pak prosím toto své tvrzení dokažte. Najděte na záznamu, že padlo jméno soudkyně, která má přijít, a že to zastupitelé dopředu věděli. Nevěděli, a když přišla, mnozí ani netušili, o koho jde. Je to jen vaše osobní nezdvořilost vůči lidem, kterým slibujete zázraky. 

Na závěr asi to nejpodstatnější, pane zastupiteli Ježáku: vy máte právo předložit jakýkoli bod nebo téma na jednání zastupitelů a ti zase mají právo rozhodnout, jestli mají důvod ho projednávat nebo ne. A také se pak vyjadřovat, s čím nebo s kým souhlasí a s čím nebo kým ne. A okolí – včetně soudní moci v našem případě - musí umět počítat s tím, že ke změně může dojít. Máme právo se vyjádřit k lidem, kterým svěřujeme právo vyjadřovat se k činům druhých lidí (tedy k přísedícím u soudu), a pokud máme pochybnosti o komkoli ze sestavy 20 osob, tak ho přísedícím neschválíme. Informace k jednotlivým uchazečům si může obstarat každý zastupitel, aby mohl vybrat přísedící podle svého svědomí. 

Shrnuto: vybíráme přísedící podle kvality jejich osobnosti, proto pro uchazeče XY hlasovat nebudeme a ani ho navrhovat nebudeme. To však může udělat kterýkoli jiný zastupitel a podat návrh tak, jak se běžně materiály do zastupitelstva podávají. A zase budeme hlasovat. A vy zase budete mít co psát, míchat hrušky s jablkama a vyvozovat divoké závěry. Jedna dobře míněná rada: nenechte sebou cvičit jiné, mějte vlastní názor na to, jaké zájmy vlastně zastupujete, a co chcete lidem zajistit. 

Romana Žatecká, starostka
Juraj Raninec, místostarosta
 

Nahoru