TISKOVÁ ZPRÁVA po posledním zastupitelstvu města 5. 9. 2018

Verze pro tisk |

Klíčovým tématem bylo využití tzv. Kounicova domu. Vedení města předložilo zcela bezcenný materiál, který postrádal jakákoliv fakta, údajně byl projednán s architekty (jakými?), nikde však není jejich posudek, žádná příloha. To způsobilo bouřlivé reakce, neboť vedení města se chtělo domoci odhlasování materiálů výhrůžkami, tlačením ke zdi ve stylu musíte teď a tady – jinak, zesměšňováním zastupitelů a opětovným bohapustým citovým vydíráním ve stylu: „Vy to nechcete pro děti a rodiče.“ Všichni chceme pro DDM Libertin lepší podmínky, ale není možné hlasovat o využití a zadání projektování bez jakékoliv písemné analýzy. Materiál nebyl vůbec připomínkován úsekem školství, ani nebyl ve školském výboru. Místo toho, aby projekt obhajovala paní místostarostka, která má školství v gesci, byla tlaku zbytečně vystavena paní ředitelka Libertinu. Nakonec jsme podpořili kompromisní materiál Ing. Volfové, který byl podobný našemu a dostačuje, aby byly činěny okamžité kroky k záchraně objektu. Vystavit bianco šek k okamžitému projektování jsme nemohli.

Objekty a pozemky Českých drah: jednoznačně podporujeme další jednání o ceně jejich odkup. Toto obrovské území je klíčové jak pro dopravu, tak pro další rozvoj, nikoliv teď, ale v budoucích desítkách let. Jde o unikátní pozemky, kde může být další centrum s náměstím, obchody a zejména byty. Poté, co koalice znemožnila odkup pozemků u nemocnice, již neexistuje hodnotnější rozvojová plocha. Bohužel, i přes náš odpor, vedení odešle Českým drahám dopis, že pozemky v tuto chvíli nechceme a ČD mohou prodávat dál. Nové vedení radnice bude muset po volbách okamžitě činit kroky, které povedou k získání pozemků, ale za nižší cenu.

Rozhledna na Špičáku. Prošel záměr odkupu rozhledny. Nové vedení bude muset představit účel a ten dlouze, podrobně a poctivě vysvětlovat občanům. Jsme si vědomi, že se občané v referendu vyslovili proti nákupu, ale její cena od té doby poklesla o 35% a my ji chápeme jako symbol města.

Tenisová hala. Je správné, že toto sportoviště připadne pod město a bude spravováno příspěvkovou organizací Sport. 

Poděkovali jsme vedení města za to, že se podařil vyřešit dlouhodobý problém v lokalitě Stará Lípa, kde díky mnoha chybám, zejména vlastníka pozemků, ale i samotných investorů a patrně dalších orgánů, skončili majitelé domů v zoufalé situaci bez kolaudací a napojení na kanalizaci a infrastrukturu.

Za NaS (Nezávislí a soukromníci) Tomáš Vlček, bez PP, Zdeněk Ježák, bez PP
 

Nahoru