Stanovisko MO ANO 2011 k návrhu rozpočtu města Česká Lípa 2018

Verze pro tisk |

Jako členové MO ANO 2011 a občané České Lípy máme výhrady ke způsobu sestavování a projednávání rozpočtu města na rok 2018. Projednání jiné verze ve Finančním výboru oproti verzi zveřejněné a následné odložení zastupitelstva na pátek 15. 12. 2017 ukazuje na zmatečnost nebo neschopnost při schvalování tak důležitého materiálu, jako je rozpočet města pro další období.

Již v loňském roce byl předložen „ambiciózní“ rozpočet se ztrátou 134 mil. Kč. Letos je situace ještě horší. Aniž by město dostatečně komunikovalo s občany či zastupiteli a informovalo je o vysokém schodku, je předložen návrh rozpočtu na rok 2018 se ztrátou 372 mil. Kč. Opět se tvrdí, že se jedná o ambiciózní rozpočet. Občané již netuší, že v rozpočtovém výhledu na rok 2019 je plánována další ztráta ve výši 201 mil. Kč. Jedná se ze strany vedení města o populistický, zcela nezodpovědný přístup, neboť naplánovat a vytvořit během 2 let ztrátu 573 mil. Kč je neprofesionální a výrazně zhorší ekonomickou situaci města.

Rozpočet výrazně zatěžují nepřipravené a měnící se velmi sporné investice, které nejsou dopředu dostatečně projednány a řádně připraveny. Rekonstrukce KD Crystal se jaksi vytratila, bazén u Sportareálu podražil na 90 mil. Kč a dosud není potřebný souhlas Povodí Ohře s.p., zateplení bytového domu v Komenské ulici za 50 mil. Kč a rekonstrukce budovy penzionu Na Blatech za 62 mil. Kč vyvolává svou výší také nedůvěru vůči řádnému hospodaření. Přestože se v souvislosti s rozpočtem na rok 2018 mluví o rekonstrukci Jiráskova divadla, je tato rekonstrukce plánovaná až na rok 2019.

Nepřiměřeně vysoké investice jsou nepřipravené, finance na ně mají být čerpány z Investičního fondu, kde by ze současných 365 mil. Kč (zůstatek k 9/2017) zůstalo k 31. 12. 2019 pouze 26 mil. Kč. Jednalo by se tedy o likvidaci mnohaletého Investičního fondu a v dalších letech by město Česká Lípa mělo minimální zdroje na investice. 

Rozpočet města není vyrovnaný, je hluboce ztrátový, nepovažujeme jej za dobrý a zvolení zastupitelé města by měli hlasovat odpovědně a neschvalovat vysoké investice, které zcela během dvou let téměř zlikvidují Investiční fond. Investovat ano, ale uvážlivě do věcí, které si město žádá a také jsou za přiměřenou cenu! Domníváme se, že vedení města by nemělo silou několika málo hlasů vyčerpat Investiční fond a zhoršit finanční situaci města v roce 2018, tedy v roce, kdy současnému vedení končí mandát a budou nové volby.

Ing. Jitka Volfová, zastupitelka města Česká Lípa (ANO 2011)
a členové MO Česká Lípa, ANO 2011

  

Nahoru