Se zateplením ZŠ na Ladech se začne na konci srpna

Verze pro tisk |

Žáky a pedagogy základní školy na Ladech v České Lípě čeká rušný školní rok. Se začátkem školní roku 2019/2020 se totiž rozběhnou i stavební práce v rámci projektu na zateplení školy. Za trochu nepohodlí však žáci i pedagogové dostanou školu s novými okny, zajímavou fasádou a úspornějším provozem. Zakázku bude pro město realizovat firma Chládek & Tintěra a.s., které českolipští radní na svém červencovém jednání zakázku přidělili.

Firma bude zakázku realizovat za necelých 87 milionů korun, cena odhadovaná projektantem však byla o 7 milionů nižší. „Projektant odhadoval náklady na zakázku v polovině roku 2018. Od té doby však velmi vzrostly ceny prací i materiálů, v rámci zakázky bude oproti odhadu dražší především vzduchotechnika i materiál na samotné zateplení školy. Vysoutěžená cena odpovídá současným cenám. Na tuto zakázku město navíc získalo nabídek několik a nabídka od firmy Chládek & Tintěra byla ze všech nejnižší. K tomu jsme při rozhodování přihlédli, navíc realizaci projektu nechceme odsouvat, proto jsme se rozhodli zakázku dodavateli přidělit,“ vysvětlila starostka České Lípy Jitka Volfová a zároveň doplnila, že město podalo na realizaci projektu žádost o dotaci do Operačního programu životní prostředí, ze kterého může získat až 40% uznatelných nákladů na zateplení pláště a instalaci fotovoltaických panelů a zároveň až 70% uznatelných nákladů na instalaci systému nuceného větrání.

Předmětem zakázky je celkové zateplení fasády i střech všech pavilonů školy, výměna oken, která jsou v zoufalém stavu, dveří, instalace vzduchotechniky v kuchyni, instalace systému nuceného větrání a montáž fotovoltaických panelů na střechu školy. Fasáda školy je navíc navržena velmi zajímavě, počítá se s dřevěnými prvky v kombinaci se šedou fasádou. Po dokončení stavby by město mělo ročně za energie ušetřit 1 milion korun.

„Celá stavba by měla trvat zhruba rok a bude probíhat za plného provozu školy. Stejný systém jsme použili již při zateplení základní školy na Špičáku a za cenu určitých kompromisů a sestěhování jednotlivých pavilonů k sobě se vše dá zvládnout. Máme od školy samozřejmě určité požadavky na hluk či termín provádění určitých náročnějších prací, kterým se budeme snažit maximálně vyhovět,“ uzavřela starostka.

Kromě zakázky na samotnou realizaci stavby přidělili českolipští radní na svém červencovém jednání vítězné firmě také zakázku na technický dozor a koordinátora BOZP u této stavby. Tuto zakázku získala firma VARIA, s.r.o. za cenu 871 tis. Kč.
 

Nahoru