Radní schválili architektonickou soutěž na Škroupovo náměstí

Verze pro tisk |

Jako klidová a odpočinková zóna v centru města by mělo po rekonstrukci fungovat Škroupovo náměstí v České Lípě. Aby se městu podařilo získat nejlepší návrh této rekonstrukce, rozhodlo se uspořádat architektonickou soutěž. Ta by měla nalézt nejlepší řešení nejen pro Škroupovo náměstí, ale také pro přilehlou ulici Prokopa Holého a historické schody, které spojují náměstí s ulicí Jindřicha z Lipé. Podmínky soutěže schválili českolipští radní na svém jednání 15. října. Zároveň schválili také celkovou částku, kterou město vyčlenilo na odměny pro vítěze soutěže.

Své návrhy budou moci autorizovaní architekti podávat do 17. ledna 2020. Na konci ledna se pak sejde soutěžní porota, která by měla z došlých návrhů vybrat tři vítězné. „Návrhy budeme posuzovat z hlediska architektonického, ale také z hlediska funkčního a provozního. Porota je složená jak ze zástupců města, tedy členů závislých na zadavateli, tak i z architektů navržených Českou komorou architektů. Ti tvoří nezávislou část poroty. Posouzení přijatých návrhů by tak mělo být na velmi vysoké odborné úrovni. Je třeba připomenout i to, že soutěž je vyhlášena jako anonymní a porota tak bude jednotlivé návrhy posuzovat, aniž by věděla, kdo tyto návrhy podal. To se dozvíme až poté, co sestavíme konečné pořadí návrhů,“ upřesnil místostarosta České Lípy Martin Brož, který je zároveň členem hodnotící poroty.

Po rekonstrukci by mělo Škroupovo náměstí sloužit především jako klidové a odpočinkové místo. „Chceme, aby se na náměstí i nadále konaly farmářské trhy nebo menší kulturní akce. Z toho důvodu chceme na náměstí vybudovat veřejné WC, zároveň také chceme zbudovat přívod vody, aby si lidé mohli umýt ruce nebo umýt ovoce, které si na farmářských trzích koupí. Určitě počítáme s omezením parkování, parkovací místa by měla zůstat jen na straně ulice Prokopa Holého. Také bychom si přáli, aby na náměstí byly vzrostlé stromy a lavičky, aby si lidé mohli odpočinout ve stínu. Určitě budeme rádi, když na náměstí přibudou nové kavárničky, které krásně doplní atmosféru pohodového místa,“ popsala záměr radnice starostka České Lípy Jitka Volfová, která je zároveň místopředsedkyní hodnotící poroty.

Architektonickou soutěž bude pro město realizovat firma Moba studio s.r.o. Soutěžní podmínky byly zpracovány na základě technického a archeologického průzkumu, přání vedení města a z průzkumu mezi občany. Společnost Moba studio navíc dohlíží na to, aby soutěž byla v souladu s pravidly České komory architektů a byla regulérní. Vítěz architektonické soutěže získá finanční odměnu 350 tis. Kč, autor návrhu, který se umístí na druhém místě, získá odměnu 225 tis. Kč a ten, který se umístí na třetím místě, získá odměnu 125 tis. Kč. Město pak má k dispozici ještě dalších 50 tisíc korun pro případ udělení mimořádné odměny.
 

Nahoru