Rada potvrdila výběr dopravce MHD a ohradila se proti kampani

Verze pro tisk |

Rada města se na svém pondělním (15.10.) zasedání zabývala návrhy programu ustavujícího zastupitelstva a v této souvislosti i manipulativní a nepravdivou kampaní o jejích kompetencích k rozhodování v současné době.

Zdůraznila, že dle § 102a, Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., rada obce vykonává své pravomoci v plném rozsahu i po ukončení funkčního období zastupitelstva až do zvolení nové rady obce. To lze očekávat počátkem listopadu. 

„I v mezidobí od voleb do zvolení nového vedení je nutné řídit město, a zákon jasně říká, že tak činí rada města. Rozhodujeme o záležitostech týkajících se chodu města – přidělujeme byty, rozhodujeme o nájmech, vyřizujeme žádosti o dary a individuální dotace, věcná břemena, smlouvy a dodatky ke smlouvám. Kritikům postupu českolipské rady města doporučuji prostudovat si zákon,“ uvedla starostka Romana Žatecká a dodala: „Rozhodujeme i ve věci zajištění MHD, protože smlouva končí posledním dnem letošního roku. Toto rozhodnutí bylo nezbytné a nesneslo odkladu, kdo tvrdí, že to počkat mohlo, ten hazarduje s tím, že prvního ledna neprojede zastávkami MHD v České Lípě už ani kolo.“ 

Rada města v pondělí z důvodu zvýšení právní jistoty opětovně souhlasila s přidělením veřejné zakázky na provozovatele MHD v České Lípě. Postupovat prostřednictvím veřejné zakázky požadovali zastupitelé města.

„Abychom zvýšili právní jistotu po tlacích, které jsou na členy rady činěny, hlasovali jsme znovu a rozhodli jsme stejně, protože víme, že je naší povinností zajistit službu MHD. Kdybychom se tak nechovali, vystavujeme se postihu za to, že bychom svojí nečinností přivodili městu škodu. Neděláme z MHD politické téma, to je dlouhodobě výsadou jiných,“ řekl místostarosta Juraj Raninec. 

„My řešíme aktuální potřeby občanů města. Je dnes ale jasné, že tahle zakázka je horká ne kvůli té službě samotné, ale že leží mnohým v žaludku, neboť si na ni brousili zuby. Nechci, aby MHD byla předmětem vyřizování si osobních účtů, jako to vidím v krajském zastupitelstvu, ani aby se řešila několik let a leckdy zlomením přes koleno, jak to dělá Liberecký kraj,“ poznamenává starostka města.

MHD tak bude v České Lípě příštích deset let zajišťovat společnost BusLine MAD Česká Lípa s.r.o., která vzešla z transparentního výběrového řízení. „Různá vlivová politická uskupení jako je Transparency International a Oživení, přiživovaná místními politiky včetně hejtmana Půty, se snaží naše rozhodnutí kriminalizovat. Skoro se mi zdá, že měli s dopravou své vlastní plány. My jsme ale veřejnou zakázku zvládli a zajistili službu pro veřejnost, na rozdíl od Libereckého kraje, který se s výběrem dopravce v kraji potýká už několik let,“ má jasno místostarosta Raninec.

Ten se rovněž vyjádřil i k vysoutěžené ceně. „Dle nastavených podmínek není předražená, ale vyšší je, protože jsme požadovali vyšší kvalitu autobusů, např. všechny klimatizované – proto se to dalo čekat. Prostě neplatí, že výběrové řízení přinese vždy nejnižší cenu, tak to je, ať si každý říká, co chce. Potvrzuje se, o čem se nahlas nemluví, že dopravní společnosti mají rozparcelovaný trh a vzájemně si do něj nelezou. Byl jsem zastáncem společného dopravního podniku, kde bychom měli spoustu věcí pod kontrolou. Jestliže někdo teď křičí, že se mu zdá cena vysoká, tak by měl křičet na ty zastupitele, kteří svým hlasováním společný dopravní podnik zazdili a řada z nich je i v novém zastupitelstvu. Ti přivodili městu skutečnou škodu. Tak ať si, místo toho našeho očerňování, stoupnou před občany a řeknou na rovinu: Ano, byl jsem to já, kdo prodražil MHD v České Lípě.“ 

„Zajistili jsme, že autobusy vyjedou i po 1. lednu. Kdybychom smlouvu nepodepsali, klidně se mohlo stát a velmi důrazně to opakuji, že MHD nepojede. Anebo, než by se znovu soutěžilo, by jezdila nějaká dopravní společnost, která by si ale tu dobu nechala pořádně zaplatit. A zase by všichni poukazovali na nás, že jsme způsobili škodu. Zeptám se jinak. My máme ve městě problém s MHD? S firmou BusLine? Autobusy nejezdí, či nedodržují jízdní řády? Jsou špinavé? Chovají se k nám neuctivě? Ano, občas se objeví neshoda s řidičem, ale to je o lidech, takoví se najdou všude. My problém s touto dopravní společností, jako město, na rozdíl od některých jiných, NEMÁME! Zajišťuje tu bezproblémově dopravu téměř 10 let. Tak o co tady jde? Nechceme ani domýšlet, o co…,“ dodala starostka Romana Žatecká.
 

Nahoru