Rada města schválila provozovatele MHD v České Lípě

Verze pro tisk |

Rada města na svém pátečním zasedání (5.10.) schválila výsledky výběrového řízení na zajištění MHD v České Lípě, kterou v příštích deseti letech bude provozovat BusLine MAD Česká Lípa s.r.o. Pokud se v České Lípě bude jezdit jako doposud, je hodnota celé zakázky stanovena na 530 mil. korun bez DPH.

Do výběrového řízení, které požadovalo zastupitelstvo města a bylo jediným řešením po neschválení společného dopravního podniku, přišly dvě nabídky, přičemž jedna z nich – ještě dražší – nesplňovala podmínky zadání.

Vzhledem ke složitosti zakázky, zejména z pohledu odborného zpracování zadávacích podmínek a administrace zakázky, sjednalo město smlouvu na zajištění komplexních služeb při realizaci otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s brněnskou advokátní kanceláří Fiala, Tejkal a partneři.

O zakázce rozhodla rada města, neboť je to v její kompetenci, což potvrdila i právní analýza advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři.

„Jsme zodpovědní za to, aby 1. ledna příštího roku vyjely v České Lípě autobusy městské hromadné dopravy. Rozhodnutí v zakázce tedy muselo padnout, aby se nakonec nejezdilo dráž, než je současná vysoutěžená cena. Výsledek výběrového řízení respektujeme, tedy to, po čem volalo zastupitelstvo města – že transparentní výběrové řízení má rozhodnout o tom, kdo bude provozovat MHD v České Lípě,“ uvedla starostka Romana Žatecká a dodala, že zakázka byla uzavřena řádně v souladu s kompetencemi rady a MHD se nesmí stát předmětem politických hrátek v povolebních vyjednáváních.

Hodnotící komise (složení: František Ondřej, Bc. Tomáš Krejčík, Mgr. Jolana Nebřenská, Alena Šafránková, Mgr. Juraj Raninec, Ing. Roman Kozák, Oldřich Panc) konstatovala, že nabídka BusLine MAD Česká Lípa s.r.o. splňuje všechny podmínky stanovené zadavatelem včetně stanovených hodnotících kritérií.

„Vysoutěžená cena je srovnatelná s jinými, stejně velkými městy. Nejsme blázni, abychom uvrhli město do stavu, kdy MHD jezdit nebude, případně abychom nechali MHD na pospas dalším nezodpovědným politickým hrátkám, jak tomu bylo u společného dopravního podniku. Naši občané nesmí být rukojmími těchto her a první hysterická reakce opozice dává jasně najevo, že by tomu tak bylo,“ dodal místostarosta Juraj Raninec.
 

Nahoru

Komentáře

Re: Rada města schválila provozovatele MHD v České Lípě

Dobrý den
Protože v tiskové zprávě města zmíněný Oldřich Panc nemá na tomto portálu vlastní účet, požádal mě o zveřejnění tohoto vyjádření:

"O výběru dodavatele na provozování MHD v soutěži dle zákona o zadávání veřejných zakázek rozhodlo zastupitelstvo města hlasy všech přítomných na svém zasedání dne 24. 5. 2017. Za to, že toto usnesení bylo naplněno až na podzim roku 2018 nese odpovědnost vedení města.

Hodnotící komise pouze posuzuje došlé nabídky podle podmínek a hodnotících kritérií stanovených zadavatelem. Rozhodnutí o výběru dodavatele v případě provozovatele MHD spadá do pravomoci zastupitelstva města.

Dle mého názoru radě města nezbývá nic jiného než výsledek výběrového řízení respektovat, protože se jedná o prosté vyhodnocení skutečností. Výsledek měla vzít na vědomí a předat ho k rozhodnutí zastupitelstvu města."

Tolik Oldřich Panc ve svém vyjádření.

S pozdravem

F. Chot

Nahoru

Re: Rada města schválila provozovatele MHD v České Lípě

Je to trochu nepřesné - v květnu 2017 zastupitelstvo nepodpořilo 100% městský podnik a zůstaly dvě varianty - společný podnik s BusLinem a obchodní soutěž. Rok se připravoval společný podnik, ale v květnu 2018 pod tlakem několik zastupitelů ho nepodpořilo. Nezbylo, než vypsat soutěž.
Pokud by se schválení soutěže nechalo někdy na konec roku zastupitestvem, pak by nové zastupitelstvo němělo moc na výběr. Chodit pěšky, nebo BusLine. Karel Tejnora

Nahoru

Re: Rada města schválila provozovatele MHD v České Lípě

Je to dost nepřesné.
Tvrzení, že k výběru zbývá pouze "Chodit pešky, nebo BusLine.", je nepravdivé - vždy je zde možnost vlastního dopravního podniku města.
Jsem rád, že radní MUDr. Karel Tejnora potvrzuje, že vedení města, jehož byl součástí, buď z vědomé nedbalosti nebo úmyslně ve víře, že se stejně podaří prosadit tzv. společný podnik, promeškalo více jak rok při realizaci soutěže na veřejnou zakázku.

F: Chot

Nahoru