Prohlášení k MHD Česká Lípa

Verze pro tisk |

My, níže podepsaní zastupitelé města Česká Lípa,
v reakci na tiskovou zprávu o dopravě ZDE kategoricky odmítáme manipulativní a jednostranný způsob, jakým město používá svá média. Ta mnohdy nereprezentují město jako instituci, ale vyjadřují pouze osobní domněnky a pocity p. starostky či p. místostarosty.

Občané tak nemají oficiálně možnost se dozvědět, že metoda společného dopravního podniku, kterou vedení prosazuje, v praxi ještě nebyla nikdy vyzkoušena, proto je riskantní, dokonce je zde předem avizováno řešení problémů soudním sporem. Přesto je automaticky předkládána jako nejvýhodnější a jediná možná.

Před touto metodou, která redundantně zvýhodňuje jednoho dopravce, který si ostatně o zakázku sám řekl, a potlačuje principy svobodné soutěže, varovaly i instituce, jako jsou Transparency International ZDE a Oživení. 

Zastupitelé se jen mimochodem dozvěděli, že do společného podniku by měl vstoupit ještě další partner, o němž však nedostali žádné relevantní informace.

Vedení města ani vedoucím představitelům firmy se nepodařilo přesvědčit o správnosti metody většinu zastupitelů, podporu nenalezli ani v celé koalici, a zejména se nepodařilo rozptýlit obavy mnohých zastupitelů, které vyplývají z mediálně propíraných kauz různých částí rozvětveného holdingu, protože policie prošetřuje vyplacení bezmála 30 milionů korun, které představenstvo společného dopravního podniku vyplatilo, i když s tím nesouhlasil jeho akcionář ZDE nebo ZDE. Kritická je situace také v Ústí nad Labem ZDE.

Mgr. Tomáš Vlček, Mgr. Zdeněk Ježák, oba bez PP

Nahoru