Pšššt, sekáme… zpátky na stromy

Verze pro tisk |

K tiskové zprávě opozice, kterou sepsali pánové Ježák, Vlček a Panáček a uveřejnili na i-novinách, musím uvést následující:

1. Ke smlouvě na údržbu zeleně v České Lípě – nebyla to jednoduchá rozhodnutí, která jsme museli učinit, ale podařilo se. Máme uzavřenou velmi dobrou smlouvu s firmou, které sečení trávy v České Lípě provádí. Nebyla by to však opozice, kdyby nehledala chyby, byť jsou nesmyslné, a ještě tu nesmyslnost dávají na odiv veřejnosti.

„Nedostatkem, který od počátku v celém procesu zadávacího řízení, vyhodnocení a posléze sestavení a uzavření smlouvy ale spatřujeme, je naprostá absence konkrétnější specifikace, jakou mechanizací a postupy bude údržba probíhat. Přitom třeba u nejobvyklejšího sekání trávy je zásadní rozdíl, jestli vám pod okny bude jedno odpoledne jezdit drobně vrčící traktůrek, který si posekanou trávu posbírá sám, nebo jestli tam tři dny od rána do večera bude dělat randál a vířit prach parta dělníků s motorovými kosami. To je ponecháno na naprosté libovůli dodavatelské firmy,“ napsali tito tři experti na sečení trávy.

Přitom je zřejmé, že firma využívá na sečení „drobně vrčící“ traktůrky se sběrným košem, pochopitelně jsou zde terény, kde traktůrek využít nelze a pak se to musí posekat či dosekat motorovou kosou (třeba kolem stromů, keřů, obrubníků atd.). Nám však pánové z opozice sdělují: sekejte, ale potichu! Tak se vrátíme zpátky na stromy, dostřihávat se bude obyčejnými nůžkami a zaměstnance firmy poučíme, aby u toho šeptali.

2. Stejný požadavek mají i u úklidu města, kde v návaznosti na sečení píší… „Doufáme, že podobný nedostatek nebude provázet i další připravovanou rámcovou smlouvu na letní a zimní úklid města.“ Tady bych pány z opozice rád upozornil, že to bude problém, úklidové vozy zůstanou stejně hlučné jako doposud, neboť smlouva na letní a zimní úklid není připravována, ale již zastupitelstvem schválena 16. 5. 2018; č. usnesení 690/A/2018.

3. A poslední moje poznámka je k řediteli ZŠ Slovanka Mgr. Špetlíkovi, kde píší, že je členem ODS. Tak vám sděluji, že není! Je to jen jedna z dalších fabulací tohoto vpravdě novátorského tria.

Juraj Raninec, místostarosta

Nahoru