10. výročí od povodní

Pět otázek pro starostku České Lípy (5/2019)

Verze pro tisk |

Proč se měnil jednací řád zastupitelů? Je sídliště Sever okrajový problém? Proč chce město budovu České pojišťovny?

Snažil jsem se v komisi pro komunikaci i v deníku na i-novinách přiživit diskusi k Městským novinám. Jaký je váš názor? Nazrála nebo nenazrála doba k jejich změně? Ať již obsahové, tak třeba z pohledu jejich distribuce do všech schránek?

Vnímám, že Městské noviny v posledních letech prošly velkou proměnou. Z původních často nepřehledných a zhuštěných zpráv v černo-modro-bílých novinách jsme se postupně propracovali k barevným novinám s novou přehlednou a odlehčenou grafikou. Městské noviny vnímám jako důležitý informační zdroj především pro starší generaci. Co se týče distribuce, když noviny do schránky nedostanou, volají lidé rozhořčeně na radnici. Takže ani způsob distribuce bych neviděla jako velký problém, možná jen stále se zvyšující ceny za služby České pošty. Nicméně se těším na návrhy, které z Komise pro komunikaci, o které píšete, vzejdou. Určitě se jimi budeme ve vedení města zabývat. Pokud se nám budou návrhy líbit a budou proveditelné, můžeme je směle přenést do praxe.

Na posledním jednání zastupitelů byl zrušen starý jednací řád a schválen nový. Co bylo důvodem změny?

Nejzásadnější změna jednacího řádu zastupitelstva se týkala specifikace technických poznámek zastupitelů. Ty byly dříve velmi často zneužívány jako přímá reakce na diskusní příspěvek (pokud totiž zmáčknete technickou poznámku, přeskočíte všechny ostatní zastupitele, kteří čekají na svůj diskusní příspěvek a dostanete slovo hned), což zcela neodpovídá tomu, k čemu má technická poznámka sloužit. Navíc pak docházelo k nekonečným diskusím, někdy až k urážení a zesměšňování zastupitelů mezi sebou. Domnívám se, že takovéto věci na jednání zastupitelů nepatří. Diskuse má být korektní, jasná a k věci. Proto podle nového jednacího řádu může být technická poznámka použita jen tehdy, pokud chce zastupitel upozornit na porušení jednacího řádu.

Jako obyvatele sídliště Sever mě zaujalo, že v rámci úspor se škrtly prostředky, které byly na regeneraci Severu v původně plánovaném rozpočtu na rok 2019. Máme si myslet, že Sever je i pro stávající zastupitelstvo okrajovým problémem?

Chápu, že bylo možná trošku nešťastné, že jsme položku z rozpočtu vyškrtli. Příprava plánu regenerace však zabere mnoho času. Musíme vysoutěžit firmu, která plán zpracuje a tato firma musí nejdříve nasbírat dostatečné množství dat, aby mohla území zanalyzovat a navrhnout řešení. V tomto roce tedy tento plán určitě nestihneme realizovat, proto byla položka vyškrtnuta. Nicméně s plánem regenerace sídliště Sever určitě počítáme. Jen přemýšlíme, zda Sever rovnou spojit se sídlištěm Lada nebo obě lokality oddělit. Při sestavování plánu regenerace je nesmírně důležitá komunikace s občany, kterých se budou změny přímo dotýkat. A čím bude řešené území větší, tím bude komunikace komplikovanější. Ale věřím, že se nám podaří najít takové řešení, se kterým bude spokojena většina občanů.

Pokud se nepletu, je část pozemků pod velkým parkovištěm u nemocnice města. Dají se očekávat nějaké změny v jeho fungování? Pochopil jsem, že jsou tlaky na změnu jeho režimu, dokonce jdou i fámy, že se úplně zruší.  

Pokud myslíte to velké parkoviště pod nemocnicí u kruhového objezdu, věc se má takto: Pozemky pod parkovištěm patří třem majitelům, část pozemků vlastní i město. Samotná stavba parkoviště pak patří městu s tím, že jej nemocnice užívá. Současný režim je takový, že se jedná o zcela veřejné parkoviště, tj. neslouží jen nemocnici. Je logické, že se nemocnice snaží zajistit co největší komfort pro své pacienty nebo návštěvníky a má nápad, že by parkoviště bylo užíváno jen pro její účely. V tomto směru ale zatím žádné konkrétní rozhodnutí nepadlo. V zájmu města je samozřejmě nemocnici vycházet vstříc, nicméně musíme pamatovat i na ostatní občany, kteří parkoviště využívají „jen“ k odstavení vozidla.

Prostor pro vaše téma:
Budova bývalé České pojišťovny v ulici U Synagogy

Na zasedání zastupitelstva, které se konalo ve středu 27. února, jsme schválili záměr výkupu budovy bývalé České pojišťovny v ulici U Synagogy. V budoucnu bychom mohli do budovy přestěhovat všechna přepážková pracoviště městského úřadu. To znamená, že by si lidé vyřídili pas, občanský průkaz i registraci vozidla na jednom místě a navíc v centru města. Nyní musí město o koupi dál jednat, zjistit si všechny podrobnosti a pak na základě relevantních informací rozhodnout. Jsem ale ráda, že jsme zájem o tuto budovu projevili. Dáváme tak jasně najevo, že nám není jedno, co v centru města bude, a snažíme se v maximální míře zamezit tomu, aby se s budovou stalo něco podobného jako v nedávno prodaném Merkuru.

Nahoru

Komentáře

Re: Pět otázek pro starostku České Lípy (5/2019)

Sjednocení jmenovaných úřadů do jedné budovy je určitě dobrý nápad.
Obecně přemýšlím, jak asi dopadne podobný devadesátkový kolos a to budova České spořitelny v Hrnčířské. Bankovní instituce zeštíhlují a na místní poměry megalomanské stavby skomírají.
To mne vede k otázce, zda by se při vyřizování stavebního povolení na místním stavebním úřadě nedal nějakým způsobem, třeba smluvním závazkem, podchytit osud budovy po jejím opuštění/uzavření/ukončení fungování. Takový závazek by pak byl samozřejmě mohl být přenositelný i v rámci změny majitele. Nevím, jen myšlenka...

V loňském roce proběhla velká studie k možné regeneraci sídliště Holý vrch. Byl bych rád, kdybychom se mohli takto veřejně dozvědět, zda bude některým dobrým nápadům vdechnut život. Resp. Jaký je plán.
Například umístění přechodů u zastávek MHD na ulici Jižní vyloženě zavání průšvihem a je celkem s podivem, že se tu ještě nic vážného nestalo. Zvlášť v ranních hodinách v době zvýšeného provozu dětských účastníků provozu.

Nahoru