10. výročí od povodní

Pět otázek pro starostku České Lípy (4/2020)

Verze pro tisk |

Jaké škody v Lípě nadělaly vichřice? Do práce na kole. Jak se daří do společnosti začleňovat cizince?

Proběhla architektonická soutěž na rekonstrukci Škroupova náměstí a komise vybrala vítězný návrh. V čem výrazném se lišil od ostatních návrhů?

Hodnotící komise zasedla v polovině února a hodnotila došlé návrhy. Vybrala vítěze, ty však ještě musí potvrdit rada města. Vzhledem k tomu, že nyní ještě probíhají určité administrativní úkony k tomu, aby soutěž byla regulérní, nemůžu o ní více hovořit. Nicméně na březen připravujeme veřejnou výstavu, na které vystavíme všechny posuzované návrhy, samozřejmě včetně těch vítězných. Občané se tak budou moci s návrhy podrobně seznámit, nicméně teď ještě nic říci nemohu.

Dalším projektem, který se posunul, je rekonstrukce Kounicova domu. Měl by tam být Dům dětí a mládeže. Plánuje město nějaké využití budovy, v níž je Libertin v současnosti?

Budova, ve které nyní sídlí Dům dětí a mládeže Libertin na Škroupově náměstí nepatří městu, ale církvi. Bude tedy na vlastníkovi, k jakému účelu bude budova v budoucnu sloužit.

Českem se prohnalo několik vichřic. Vznikly nějaké škody na městském majetku?

Jsem ráda, že ačkoli se vichřice přehnala i přes Českou Lípu, nedošlo k větším škodám na městském majetku, naštěstí také nebyl nikdo zraněn. Všechny škody, ke kterým došlo, jsme zaznamenali a s pomocí pracovníků města a hasičů jsme je odstranili, za což patří všem velký dík. Jednalo se především o popadané stromy, na dva dny jsme museli uzavřít také vchod do budovy městského úřadu na nám. T.G.M. č.p.2, protože ze střechy padaly tašky. Nejednalo se ale o nějaké masivní poškození, vše je již opraveno. Myslím, že jsme měli štěstí a město přežilo rozmary počasí bez větší úhony. Musím to zaklepat.

Na nějaký čas ze strany města utichly snahy o integraci cizinců, zejména Mongolů. Nyní Česká Lípa žádá o dotaci. Vycházejí nějaké potřeby také ze strany Mongolů? Cítíte jako starostka snahy o začlenění této komunity do běžného života v České Lípě?

Nemyslím si, že by snahy města utichly, jen možná nebyly mediálně tolik vidět. Jednání s firmami, s Centrem pro integraci cizinců i dalšími subjekty stále probíhají, funguje také komise pro národnostní menšiny a cizince, která se pravidelně schází. Projekt, o kterém mluvíte, iniciovaly především naše školy, které se denně potýkají s komunikačními problémy u žáků a rodičů, kteří nerozumí česky. Věřím, že všechny aktivity, které se v rámci projektu realizují, přispějí ke zlepšení situace. Podotýkám, že projekt je zaměřený na všechny cizince, nejen Mongoly, i když jich je největší množství. Co se týká aktivit této komunity, mile mě překvapil jejich zájem o dění v České Lípě. Na podzim loňského roku jsme totiž ve spolupráci s Městskou policií uspořádali první z řady setkání, v rámci kterého jsme i s pomocí tlumočnice vysvětlovali Mongolům pravidla, zákony a vyhlášky, kterými se musí v České Lípě řídit. Na tomto setkání projevili zájem o další podobné akce, zároveň moc stáli o to, abychom jim pomohli například v propagaci jejich akcí, na kterých prezentují široké veřejnosti svoji kulturu. Myslím tedy, že zájem z jejich strany je, v podobných setkáních a v užší spolupráci chceme pokračovat. Kromě této podpory se současně snažíme monitorovat počet zahraničních dělníků v České Lípě a snažíme se mít aktuální informace o tom, že firmy, které sem zahraniční dělníky přivezou, mají zároveň dostatek finančních prostředků na to, aby jim koupily letenku zpět do jejich vlasti.

Prostor pro vaše téma:

Do práce na kole

V letošním roce se město opět zapojí do projektu Do práce na kole. V rámci něj se celý květen chodí nebo jezdí do práce na kole, zkrátka se využívají všechny nemotorizované způsoby dopravy do práce. Naježděné či nachozené kilometry se pak sčítají a jednotliví soutěžící se tak mezi sebou poměřují, kdo má kilometrů nejvíc. My jako město nejen vyhlásíme městské kategorie a odměníme vítěze hodnotnými cenami, ale uspořádáme také tzv. „Akce na triko“. Jedná se o speciální akce pro zaregistrované účastníky, kteří pokud se v určitých obchodech nebo kavárnách, restauracích prokáží účastnickým tričkem, získají zajímavé slevy. Pro zapojení do akce je nutné se registrovat, buď jako tým, nebo jako jednotlivec, a to na webu www.dopracenakole.cz. Registrace budou spuštěny od 1. března, do začátku dubna navíc mohou soutěžící využít levnější ceny registrace, která činí jen 290 Kč. Jedná se o prima akci, která podporuje soutěžního ducha, ale zároveň podporuje zdravý životní styl a šetrnost k životnímu prostředí.

Nahoru