10. výročí od povodní

Pět otázek pro starostku České Lípy (4/2019)

Verze pro tisk |

Bude někdy cyklostezka z České Lípy do Nového Boru? Jak se měnil rozpočet města? Po čtrnácti dnech jsme opět oslovili starostku města.

Nová tajemnice, nová mluvčí. Už třetí starostka za sebou. Za chvíli aby se zavedly genderové kvóty na muže. Jaké jsou vaše osobní zkušenosti s novou tajemnicí a novou mluvčí? Napsala jste na svém facebooku, že jsou pro Vás významnými posilami.

Úplně bych to s těmi kvótami nepřeháněla, například v současném zastupitelstvu města jsou jen dvě ženy, já a bývalá starostka Žatecká. Takže se muži rozhodně nemusí bát, že by byli opomíjeni ????. Nová paní tajemnice a nová tisková mluvčí mají se svými pozicemi bohaté zkušenosti, obě tuto funkci už na městském úřadě zastávaly. Jsou odbornicemi v pravém slova smyslu, obě se vrhly do práce bez nějakých delších průtahů. Vím, že se na ně já i celé vedení města můžeme spolehnout.

V jaké fázi je cyklostezka mezi Lípou a Borem? Kdy by mohla reálně existovat?

Nějakou dobu to jistě potrvá, nicméně již nyní činíme kroky k její realizaci. Je zpracovaná vyhledávací studie na cyklostezku, jak Česká Lípa, tak Nový Bor jsou ve fázi prověřování možností odkupu pozemků, které by byly pro cyklostezku vhodné. V Novém Boru již navíc chystají zadávací řízení na zpracování projektu pro jejich část cyklostezky. Líbí se mi přemýšlet o cyklostezce v širších souvislostech, a to propojení na cyklostezku Svor – Nový Bor, která již existuje. Navíc Státní fond dopravní infrastruktury bude vypisovat dotace na cyklostezky, po kterých lidé jezdí do práce. A myslím, že ta naše cyklostezka by tato kritéria mohla splňovat.

A co cyklostezka Varhany? Nájezd na ni v České Lípě je stále ostudný. Bude se situace nějak řešit?

Uvědomujeme si, že nájezd na cyklostezku v České Lípě není ideální a chceme určitě tento určitý dluh z minulosti řešit. Nebude to však snadné. K vybudování nájezdu na cyklostezku ze Střelnice potřebujeme vykoupit pozemky, které nyní vlastní Správa železniční dopravní cesty. A oni nám zatím nechtějí pozemky prodat, protože v místě plánují rekonstrukci tratě do Nového Boru a tyto pozemky by se jim mohly během rekonstrukce hodit. Rozhodně ale nic nepovažujeme za ztracené a budeme se tímto problémem dál zabývat.

V období mezi našimi Otázkami byl jednomyslně schválen rozpočet na tento rok. Můžete vyzdvihnout body, ve kterých se liší od rozpočtu, který původně navrhlo předchozí vedení?

Převzatý návrh rozpočtu pro rok 2019 byl schodkový ve výši 383 mil. Kč. Byly také nadhodnoceny plánované příjmy, které jsme museli snížit o 20 mil. Kč. Protože takto vysoký schodek je neudržitelný, museli jsme snížit celkové naplánované výdaje o 203 mil. Kč, což je 18 % a není to meziročně málo. V rozpočtu pro rok 2019 jsme zvýšili kapitálové, tedy investiční výdaje do školství o 33 mil. Kč a navýšili jsme dotační programy města do oblasti sociální, kultury, sportu a cestovního ruchu o 5 mil. Kč oproti roku 2018. Ostatní naplánované investice jsme museli rozdělit podle připravenosti, tedy spíše podle nepřipravenosti. Tyto investice jsme proto z letošního roku vyřadili nebo posunuli na další roky. Proto bylo nutné zvýšit objem financí připravených na projektovou přípravu nových investic. Také jsme snížili běžné výdaje o 20 mil. Kč, ale tak aby to neohrozilo chod města. Navíc nám takto zbyde více financí na investice v následujících letech.

Prostor pro vaše téma:

Požár bytu v ulici Antonína Sovy na Slovance

V sobotu 9. února došlo k rozsáhlému požáru bytu v ulici Antonína Sovy na Slovance, který zcela zničil téměř polovinu bytu. Paní, u které hořelo a které se naštěstí nic nestalo, však nyní potřebuje pomoc. Já osobně jsem byla hned v sobotu na místě požáru pomoci, navíc jsme museli ubytovat dvě rodiny, které neměly po evakuaci z bytu kam jít. Pozitivní zprávou je, že jsou již nyní všichni evakuovaní zpět ve svých bytech, tedy kromě paní, u které hořelo. Nezbylo jí téměř nic, aby mohla začít co nejdříve fungovat, potřebovala by zejména oblečení, boty (vel. 39), a vybavení domácnosti. Prosím tedy všechny, kteří by chtěli nabídnout materiální nebo i finanční pomoc nejen majitelce vyhořelého bytu, ale i ostatním poškozeným, aby směřovali své nabídky na e-mail mojí sekretářky slečny Procházkové: prochazkovat@mucl.cz . Děkuji moc všem, kteří projeví účast a pomoc nabídnou.

Nahoru