10. výročí od povodní

Pět otázek pro starostku České Lípy (3/2020)

Verze pro tisk |

Uvažuje město o vyhlášení bezdoplatkové zóny? City Cross Run jen v Lípě. Kolik lékařů využilo dotační program? Kdy se otevřou přepážky v bývalé budově České pojišťovny?

Vzpomněl jsem si, že město koupilo bývalou budovu České pojišťovny. Vzpomněl jsem si proto, že na sociálních sítích se lidé opakovaně ptali, kde si mají vyřídit doklady. Už je známý nějaký časový horizont, kdy se tato budova bude naplno využívat?  

Budova České pojišťovny by měla podle harmonogramu být otevřena v září 2021. Teď intenzivně pracujeme na přípravách projektové dokumentace na nutné vnitřní stavební úpravy, na vybavení a úpravu fasády a předprostoru budovy.  Pak musíme vysoutěžit dodavatele stavby, stavební práce by se měly rozběhnout v druhé polovině letošního roku. Do budovy bývalé České pojišťovny se sestěhují všechna přepážková pracoviště úřadu, kromě matriky, která zůstane na radnici vedle obřadní síně. V nové budově si tedy občané vyřídí občanský průkaz, řidičský průkaz, pas, zaregistrují vozidlo, vyřídí přestupky a živnostenské oprávnění. Nyní se tyto agendy řeší ve třech různých budovách, které nejsou vedle sebe. Věřím tedy, že občané tento krok ocení. Vše si vyřídí na jednom místě, navíc je v blízkosti budovy velké parkoviště i zastávka MHD.

Zaujala mě zpráva o závodu City Cross Run. Tuto značku koupilo naše město a relativně levně. Jak k tomu došlo?

Již v loňském roce jsme přemýšleli, že závod uspořádáme sami, bez externí agentury. Jelikož jsme se ale i my učili na městě fungovat, přistoupili jsme k tomuto kroku až v tomto roce. Vzájemná jednání s agenturou byla korektní, za což děkuji. Za vyjednání příznivé ceny však musím poděkovat panu radnímu Michalu Prokopovi a panu řediteli p.o. Sport Jaroslavu Češkovi, kteří jednání vedli. Jsem ráda, že jsme se rozhodli závod upořádat sami prostřednictvím naší příspěvkové organizace Sport a s pomocí zástupců místní běžecké komunity. Zároveň mě těší, že se s agenturou podařilo spolupráci ukončit důstojně. I jim samozřejmě patří dík za všechny předchozí ročníky a zkušenosti, které nám předali.

Město se opětovně rozhodlo vytvořit pobídky pro lékaře, kteří přijdou do Lípy. Jak úspěšné bylo v hledání lékařů v předchozích letech? Využily se všechny vyčleněné prostředky?

Zájem o lékaře je všude, navíc u nás často odcházejí za lukrativnějšími místy do větších měst nebo do Německa. Takže hledání nových lékařů je složité. Co se týče počtu podpořených žádostí, teprve v loňském roce se podařilo z tohoto dotačního programu podpořit první žádost. V dotačním programu byly v roce 2019 alokovány 3 miliony korun, vyplaceno však bylo jen necelých 500 tis. Kč. Proto jsme v letošním roce snížili částku alokovanou v tomto dotačním programu na 1,5 mil. Kč. Nicméně to neznamená, že bychom snahu o vznik nových oborových ordinací nevnímali jako důležitou službu občanům. Obecně mohu říci, že jsme se při sestavování dotačních programů na letošní rok řídili zkušenostmi z loňska. A dotační program na podporu zdravotních služeb není jediný, kde jsme částku snížili.

Dotknul jsem se tohoto problému už ve svém Deníku, ale chtěl bych znát oficiální stanovisko. Uvažuje město o vytvoření bezdoplatkových zón?

Bezdoplatková zóna je opatření, díky němuž nově přistěhovaní lidé v určité lokalitě nemají nárok na doplatek na bydlení. Některá města v republice díky této bezdoplatkové zóně vyhlásila jakýsi boj proti obchodování s chudobou. V České Lípě vyhlášení této zóny neplánujeme, a to hned z několika důvodů. Zaprvé, abychom tuto zónu mohli vyhlásit, je třeba, aby v oblasti docházelo ke zvýšenému výskytu sociálně nežádoucích jevů, tj. aby v oblasti byla zvýšená kriminalita, větší počet rodin řešili sociální pracovníci apod. Potřebné podklady jsme si vyžádali a máme je k dispozici. Bohužel tyto statistiky ukazují, že k výrazně zhoršené situaci v těchto oblastech nedochází. Nemáme tedy potřebná čísla k tomu, abychom bezdoplakovou zónu vyhlásili. Zadruhé, vyhlášení bezdoplatkové zóny pouze přesouvá problém do jiné části města. Zatřetí, některá města, která bezdoplatkovou zónu vyhlásila, se nyní potýkají se soudními řízeními a je možné, že budou muset toto opatření zrušit. Chápu, že se mnohým lidem vyhlášení bezdoplatkové zóny může zdát jako skvělé a rychlé řešení. Já si však myslím, že je třeba tuto problematiku vnímat v širším kontextu a proto jsem v této otázce poněkud zdrženlivější.

Prostor pro vaše téma:

Českolipský masopust

Letos poprvé organizuje českolipský Masopust město Česká Lípa s pomocí ostatních organizací, kterými jsou Kultura Česká Lípa, vlastivědné muzeum, farní charita a českolipská zuš. Uskuteční se v neděli 23. února od 12 hodin v klášterních zahradách a já bych chtěla všechny srdečně pozvat.  Připraveni jsou kejklíři, spousta her, živá hudba v podání hudebníků z uskupení Máňa trio, bohaté občerstvení, soutěž o nejlepší masku. Průvod masek startuje z klášterních zahrad ve 13:30 a půjde směrem k radnici, odtud Jindřicha z Lipé a Sokolskou ulicí zpět do klášterních zahrad. Tam je od 15:00 připravena pohádka pro děti. V sobotu 22. února bude v Centru textilního tisku navíc probíhat workshop na výrobu masopustních masek. Těšíme se, že si akce užijete s námi.

Nahoru